KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • 2007-2013 m. ES struktūrine parama finansuojami projektai

  Projekto numeris

  Projekto pavadinimas

  Projekto vertė, Lt

  Iš jų parama, Lt

  Įgyvendinimo laikotarpis

  ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VEIKSMŲ PROGRAMA

  VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

  VP1-4.1-VRM-04-R-32-003

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės tarybos narių mokymai (2 etapas)

  130.564,71

  110.980,00

  2012-09-132014-09-13

  VP1-4.1-VRM-04-R-31-001

  Klaipėdos apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

  119.800,00

  101.830,00

  2009-10-162011-04-21

  VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

  VP1-4.2-VRM-02-R-33-007

  Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano atnaujinimas

  19.436,44

  16.520,97

  2012-06-07 – 2014-03-07

  VP1-4.2-VRM-02-R-33-001

  Regioninė galimybių studija „VAKARŲ KRANTAS“

  582.103,00

  500.000,00

  2011-04-13 – 2014-08-23

  VP1-4.2-VRM-02-R-31-002

  Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano 2009-2020 m. atnaujinimas su situacijos analize

  178.710,00

  153.974,70

  2010-04-27 – 2011-10-27

  VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

  VP1-4.2-VRM-04-R-32-006

  Teritorinio planavimo dokumentų parengimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vystymui (3 etapas)

  118.879,30

  101.047,40

  2012-07-252014-10-11

  VP1-4.2-VRM-04-R-32-003

  Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentai Klaipėdos rajono savivaldybės vystymui

  469.556,37

  399.122,91

  2011-09-022014-12-13

  VP1-4.2-VRM-04-R-31-001

  Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentai Klaipėdos rajono savivaldybės vystymui

  316.015,82

  268.613,45

  2010-04-272012-10-27

  VP1-4.2-VRM-04-R-32-010

  Klaipėdos rajono dviračių trasų specialiojo plano parengimas

  120.053,20

  102.045,22

   2013-08-222015-05-22

  VP1-4.2-VRM-04-R-32-014

  Teritorijų planavimo dokumentų parengimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vystymui (Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrieji planai)

  243.601,06

   207.060,90

   2013-11-072015-09-01

  VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“

  VP1-4.2-VRM-03-V-01-020

  Klaipėdos rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas

  232.000,00

  197.200,00

  2010-01-142012-02-27

  EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

  VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

  VP2-4.4-SM-02-R-33-015

  Gargždų m. Aušros gatvės rekonstravimas

  1.121.713,04

  1.055.650,57

  2013-01-14 – 2014-08-31

  VP2-4.4-SM-02-R-33-003

  Gargždų miesto Gargždės g., Vytauto g., Treniotos g., Vytauto skg. rekonstravimas

  8.334.581,24

  7.745.387,00

  2009-12-31 – 2011-07-31

  SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

  VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“

  VP3-1.2-VRM-01-R-31-018

  Drevernos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas

  2.174.040,00

  2.011.804,30

  2011-03-242014-07-31

  VP3-1.2-VRM-01-R-31-019

  Priekulės bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas

  1.134.617,36

  1.049.521,06

  2010-09-102014-02-28

  VP3-1.2-VRM-01-R-31-017

  Judrėnų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas

  1.912.520,00

  1.769.081,00

  2011-03-032014-04-01

  VP3-1.2-VRM-01-R-31-016

  Kretingalės kultūros centro renovacija

  1.635.900,00

  1.513.207,00

  2011-03-242014-06-30

  VP3-1.2-VRM-01-R-31-002

  Vėžaičių kultūros centro renovacija

  1.989.054,72

  1.681.745,77

  2009-07-202013-12-09

  VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

  VP3-1.3-ŪM-05-R-31-013

  Gargždų turizmo infrastruktūros modernizavimas

  1.157.176,00

  907.899,00

  2012-09-012014-08-31

  VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“

  VP3-1.4-AM-06-R-32-002

  Potencialaus taršos šaltinio Nr. 9213 (katilinė, Klaipėdos r., Drevernos km., Klaipėdos g. 4) sutvarkymas

  462.975,93

  439.827,13

  2012-04-062014-12-02

  VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“

  VP3-2.2-ŠMM-04-R-31-006

  Švietimo paslaugų prieinamumo kaimo gyvenamojoje vietovėje didinimas, modernizuojant Plikių pagrindinės mokyklos Slengių skyriaus patalpas

  1.874.250,23

  1.593.112,69

  2012-06-082014-07-31

  VP3-2.2-ŠMM-04-R-31-004

  Švietimo paslaugų prieinamumo Daukšaičių kaime didinimas

  599.152,89

  509.279,96

  2012-05-162014-04-01

  VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“

  VP3-2.2-ŠMM-06-R-31-010

  Klaipėdos rajono Endriejavo vidurinės mokyklos vaikų darželio modernizavimas

  731.868,79

  621.933,77

  2011-07-192013-06-30

  VP3-2.2-ŠMM-06-R-31-001

  Klaipėdos rajono Priekulės vaikų lopšelio - darželio modernizavimas

  618.703,65

  514.775,84

  2010-05-012012-12-20

  VP3-2.4-SADM-01-R-32 „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

  VP3-2.4-SADM-01-R-32-004

  Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Klaipėdos rajono paramos šeimai centre

  456.490,30

  388.016,75

  2009-07-012011-12-31

  VP3-2.4-SADM-01-R-31-007

  Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus

  1.096.784,34

  932.266,69

  2011-01-172014-03-26

  VP3-2.4-SADM-01-R-31-012

  Dienos centro steigimas senyvo amžiaus asmenims Endriejave

  408.736,85

  408.736,85

  2012-12-14 – 2015-02-28

  VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“

  VP3-3.4-ŪM-04-R-31-053 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinėje mokykloje 908.986,00 908.986,00 2011-03-24 – 2015-02-28

  VP3-3.4-ŪM-04-R-31-054

  Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro modernizavimas

  514.482,00

  514.842,00

  2011-06-01 – 2014-10-28

  VP3-3.4-ŪM-04-R-31-041

  Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas

  204.803,92

  190.123,00

  2011-12-292014-03-12

  VP3-3.4-ŪM-04-R-31-031

  Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų kino teatre "Minija" (modernizuoti Kultūros centro kino teatro pastatą)

  760.918,00

  760.918,00

  2010-07-162014-07-29

  VP3-3.4-ŪM-04-R-31-027

  Gargždų sporto salės išorinių atitvarų modernizavimas

  417.881,99

  417.881,99

  2011-06-012013-01-31

  VP3-3.4-ŪM-04-R-31-013

  Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų "Kranto" vidurinėje mokykloje

  1.583.269,83

  1.583.269,83

  2009-07-012010-12-31

   VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“

  VP3-3.4-ŪM-03-V-04-096

  Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato Gargžduose, P.Cvirkos g. 25, rekonstravimas

   3.533.733,00  2.956.467,00  2010-01-202014-07-21
   VP3-3.4-ŪM-03-V-01-018 Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas  967.633,14  967.633,14  2008-03-142012-07-30
   

  UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai

  Projekto numeris

  Projekto pavadinimas

  Projekto vertė, Lt

  Iš jų parama, Lt

  Įgyvendinimo laikotarpis

  SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

  VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“

  VP3-3.1-AM-01-V-02-094

  Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Garžduose, Purmaliuose, Kalotėje, Ginduliuose, Klaipėdoje)

  35.976.014,38

  34.000.816,45

  2011-09-22 – 2014-08-31

  VP3-3.1-AM-01-V-02-092

  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejave, Agluonėnuose)

  2.793.040

  2.599.885,27

  2011-02-22 – 2014-07-31

  VP3-3.1-AM-01-V-02-077

  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejave)

  3.286.583,97

  3.074.542,15

  2010-07-16 – 2014-01-30

  VP3-3.1-AM-01-V-02-036

  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone

  13.946.241,66

  12.721.301,86

  2009-03-31 – 2013-06-28

  VP3-3.1-AM-01-V-02-002

  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gargžduose

  4.514.736,65

  3.658.537,44

  2008-10-20 – 2012-09-30

   
  Klaipėdos rajone įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų žemėlapį galite rasti čia.
   
   
  Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-22 15:17:44
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.