KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • 2012 m.

  2012-12-19

  Informuojame, kad  2013-01-08, 17.00 val.  organizuojamas viešas susirinkimas Kretingalės seniūnijos patalpose, Klaipėdos g. 12, Kretingalės mstl., dėl projekto „Administracinio pastato rekonstravimas, dalyje pastato numatant kultūros paskirties patalpas ir sporto paskirties inžinerinių statinių statyba“.

  Statytojas (užsakovas) – Klaipėdos rajono savivaldybė (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, adresas internete www.klaipėdos-r.lt , tel.: (846) 472025, faksas: (846) 472005, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

  Projektuotojas  – UAB „Panevėžio miestprojektas“ (Respublikos g. 15, LT 35185 Panevėžys,  tel. (8 45) 58 26 67, faks. (8 45)  58 28 55, el. p. administracija@pmp.lt).

  Projekto vadovas – Rimantas Stropaitis, tel.: (8 45) 58 26 67, faks. (8 45) 58 28 55, el. paštas administracija@pmp.lt)

  Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu – darbo dienomis 8.00–11.30 ir 12.30–17.00  , Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, tel. (8 46)  44 64 31.


  2012-12-18

  Vadovaudamasi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902; Nr.133; 2011, Nr.45) VIII skyriumi, UAB „Panevėžio miestprojektas“ (projekto rengėjas) informuoja apie rengiamą „Administracinio pastato (unikalus Nr. 5592-3002-3011; sklypo kadastrinis Nr. 553500040103 ir 553500040794) Klaipėdos g. 10, Kretingalės mstl., Klaipėdos r., rekonstravimas, dalyje pastato numatant kultūros paskirties patalpas, ir sporto paskirties inžinerinių statinių statyba“ projektą. Schema.

  Statinio paskirtis – kultūros paskirties patalpos ir sporto paskirties inžineriniai statiniai.

  Statybos rūšis – rekonstravimas.

  Teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data – nėra.

  Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia – 2011 m. balandžio mėn., pabaiga – 2014 m.

  Projektuotojas – UAB „Panevėžio miestprojektas“ (Respublikos g. 15, LT 35185 Panevėžys,  tel. (8 45) 58 26 67, faks. (8 45)  58 28 55, el. p. administracija@pmp.lt).

  Projekto vadovas – Rimantas Stropaitis, tel.: (8 45) 58 26 67, faks. (8 45) 58 28 55, el. paštas administracija@pmp.lt)

  Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu – darbo dienomis 800–1130 ir 1230–1700.

  Statytojas (užsakovas) – Klaipėdos rajono savivaldybė (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, adresas internete www.klaipėdos-r.lt , tel.: (846) 472025, faksas: (846) 472005, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt


  2012-11-30

  Pranešame, kad vadovaujantis 2010-02-04 ir 2010-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais Nr. T11-38 ir Nr. T11-983 patvirtintais detaliaisiais planais, pradedamas rengti kelio (gatvės) statybos projektas. Schema.

  Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas – Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Žemės sklypų kadastriniai numeriai: 5523/0009:280; 5523/0009:306.

  Projektuojamo statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijų, pogrupis – keliai (gatvės), jungiamoji gatvė.

  Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga (terminas preliminarus) – 2012-2014 m.

  Statytojas – Algimantas Žičkus, Raimondas Arlauskas, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, (8 46) 254 671, (8 673) 42 503.

  Projektuotojas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, informacija teikiama telefonu – (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. paštu – bartkus.tomas@gmail.com, kreipiantis į projekto vadovą Tomą Bartkų. Su projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

  Pasiūlymai projektuotojui dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami aukščiau nurodytais pašto arba elektroninio pašto adresais.


  2012-11-27

  Pranešame, kad vadovaujantis 2012-03-06 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-454 patvirtintu Jolantos Stulginskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:252), Ramūno Stulginsko žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:254), esančių Baukštininkų kaime, Sendvario seniūnijoje detaliuoju planu, pradedamas rengti kelio (gatvės) statybos projektas.

  Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas – Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

  Projektuojamo statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijų, pogrupis – keliai (gatvės).

  Planuojamas statinio projektavimo ir statybos terminas (preliminarus) – 2012-2013 m.

  Projektuotojas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, informacija teikiama telefonu – (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. paštu – bartkus.tomas@gmail.com, kreipiantis į projekto vadovą Tomą Bartkų. Su projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

  Statytojas – Jolanta Stulginskienė, Ramūnas Stulginskas, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, (8 46) 254 671, (8 673) 42 503.


   

  Paskutinis atnaujinimas: 2012-12-19 14:09:12
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.