KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • 2013 m.

   

  2013-12-02

  Informacija apie visuomenei svarbaus statinio gamybos ir pramonės paskirties statinių, Industrijos g. 4, Rimkų km., Klaipėdos r.,  statybos projekto, projektavimo pradžią.

  UAB „Bioprojektas“, pagal projektavimo darbų rangos sutartį pradeda katilinės projektavimo darbus adresų Industrijos g. 4, Rimkų km., Dovilų sen., Klaipėdos r.. Projekto pavadinimas: Gamybos ir pramonės paskirties statinių, Industrijos g. 4, Rimkų km., Klaipėdos r., statybos projektas“.

  Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus 60 punktu pateikiame informaciją apie visuomenei svarbaus statinio projektavimo pradžią.

  Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas – Industrijos g. 4, Rimkų km., Dovilų sen., Klaipėdos r.

  Statinio naudojimo paskirtis – Katilinės pastatas - Negyvenamasis gamybos ir pramonės paskirties pastatas, energetikos pastatas; Dūmtraukis (statinys) – Kitos paskirties statinys, Katilinės pastato priklausinys); Biokuro stoginė (statinys) – Sandėliavimo paskirties statinys, Katilinės pastato priklausinys);

  Teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data – Detalusis planas, patvirtintas 2012-11-29 (Nr. T11-738).

  Žemės sklypo plano schema 1:2000 masteliu su išdėstytais esamais ir projektuojamais statiniais – Žemės sklypo planas – Priedas Nr.1.

  Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga – Planuojama projektavimo pradžia 2013-11-25, planuojama statybos darbų pradžia 2014-03, planuojama statybos darbų pabaiga 2014-12.

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas - UAB „Bioprojektas“ S.Daukanto g.19, Kazlų Rūda.

  Projekto vadovo el. pašto adresas ir telefonas, atsakingas asmuo galintis teikti informaciją apie Projektą – projekto vadovas Arūnas Ruokis a.ruokis@bioprojektas.lt  , 8-343-98 949.

  Statytojas – UAB „NEO-GROUP“ Industrijos g. 2, Rimkai, Dovilų sen., Klaipėdos r. Tel.: 8-46-466710.

  Atsakingos institucijos išvada dėl PUV PAV - Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada, 2013-11-11 Nr.(2.6)-A4-4122, dėl UAB NEO GROUP“ biokuro katilinės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo. Išvada - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

  Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu – darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val.


  2013-10-10

  Informacija apie techninio projekto „Gamybos ir pramonės paskirties pastato (dirbtuvių) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Smilgynų k., Smilgynų g. 20 statybos projektas” rengimą ir organizuojamą viešą susirinkimą.

  Suprojektuoto statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Smilgynų k., Smilgynų g. 20

  Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties.

  Teritorijos planavimo dokumento  pavadinimas ir jo patvirtinimo data: Detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-12-21 sprendimu Nr. T11-796.

  Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: 2013-2014 m.

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Almontus“, I.Kanto g. 22-2, LT-92237 Klaipėda. Tel/Faksas.: (+370 46) 381728 Mob. tel.: (+370 672) 80808. Elektroninis paštas: info@almontus.lt

  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas E.Urbonas, tel. 8-662-08193, ewaldas777@yahoo.com 

  Statytojas: Vladas Bačiliūnas, adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Smilgynų k., Smilgynų g. 20, tel. 8-699-30709.

  Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.)

  Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495, 1 ir 2 priedais, nėra kriterijų, pagal kuriuos turėtų būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo

  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtą techninį projektą? Iki  2013-10-28 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.: UAB „Almontus“ patalpose adresu: I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, Tel/Faksas.: (+370 46) 381728. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Evaldas Urbonas, tel. 8-662-08193, el. paštas ewaldas777@yahoo.com

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 2013-10-28, 16.00 val. UAB „Almontus“ patalpose adresu: I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, Tel/Faksas.: (+370 46) 381728.


  2013-10-09

  Informacija apie techninio projekto „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“ rengimą ir organizuojamą viešą susirinkimą.

  Suprojektuoto statinio adresas: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r.sav.

  Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties.

  Teritorijos planavimo dokumento  pavadinimas ir jo patvirtinimo data: Detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-01 sprendimu Nr. T11-354.

  Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: 2013-2014 m.

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Almontus“, I.Kanto g. 22-2, LT-92237 Klaipėda. Tel/Faksas.: (+370 46) 381728 Mob. tel.: (+370 672) 80808. Elektroninis paštas: info@almontus.lt

  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8-640 11996, armalisandrius@gmail.com 

  Statytojas: UAB „Sadomaksa“, adresas: Vakarinis aplinkkelis 16, LT-48182 Kaunas. Tel. (+370 37) 488211.

  Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.)

  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) 2005-05-20 raštu Nr. (9.14.5)- V4-1972 pateikė atrankos išvadą dėlPŪV PAV: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtą techninį projektą? Iki  2013-10-28 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.: UAB „Almontus“ patalpose adresu: I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, Tel/Faksas.: (+370 46) 381728. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8-640 11996, el. paštas armalisandrius@gmail.com.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 2013-10-28, 17.00 val. UAB „Almontus“ patalpose adresu: I.Kanto g. 22-2,Klaipėda, Tel/Faksas.: (+370 46) 381728.


  2013-10-07

  Informacija apie techninio projekto „Vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Gargždų ŠTR katilinėje nr. 4“rengimą ir organizuojamą viešą susirinkimą

  Suprojektuoto statinio adresas

  Gargždų ŠTR katilinė Nr. 4 adresu J.Janonio g. 38, Gargždai.

  Techninio projekto pavadinimas

  Gargždų ŠTR katilinės Nr.4, adresu J. Janonio g. 38, Gargždai, unikalus Nr. 55/987-0004-01-2 rekonstrukcija, įrengiant vandens šildymo katilą, naudojantį biokurą, ir kondensacinį ekonomaizerį

  Statinio naudojimo paskirtis

  Šilumos gamyba.

  Techninio projekto parengimo terminas

  2012 m.

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas

  UAB „Enerstena“, Raktažolių g. 21, 52181 Kaunas

  Projektuotojo vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą

  Projekto vadovas K. Janušauskas, tel. 8-614 02928, kjanusauskas@enerstena.lt 

  Statytojas

  AB „Klaipėdos energija“, adresas: Danės g. 8, Klaipėda, tel. 8-46 410859, faks. 8-46 410870; klenergija@klenergija.lt

  Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.)

  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) 2011-05-06 raštu Nr. (9.14.5)-LV4-1847 pateikė atrankos išvadą dėl PŪV PAV: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtą techninį projektą?

  Iki  2013-10-24 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.: AB „Klaipėdos energija“ adresu: P.Cvirkos g. 15, Gargždai, tel. 8-46 473143, faks. 8-46 473158. Atsakingi asmenys: Gargždų šilumos tinklų rajono viršininkas Egidijus Preibys, tel. 8-46 473143, el. paštas egidijus.preibys@klenergija.lt, Investicijų valdymo skyriaus vadovas Antanas Katinas, tel. 8-46 392212, el. paštas antanas.katinas@klenergija.lt.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo?

  2013-10-24, 17.00 val. AB „Klaipėdos energija“ adresu: P.Cvirkos g. 15, Gargždai, tel. 8-46 473143, faks. 8-46 473158.


  2013-07-01

  Vadovaudamasi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902; Nr.133; 2011, Nr.45) VIII skyriumi, UAB „Kelprojektas“ (projekto rengėjas) informuoja apie rengiamą Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų  žemės sklype Nr. 5544/0002:106, Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone naujos statybos projektą. Schema

  Statinio statybvietės adresasKlaipėdos rajonas, Dovilų seniūnija, Rimkų kaimas.

  Statinio paskirtissusisiekimo komunikacija: keliai (gatvės).

  Statybos rūšisnauja statyba.

  Teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo dataKlaipėdos rajono  savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111; Žemės sklypų kadastrinis Nr. 5544/0002:41 (11,2144 ha), 5544/0002:446 (8,9801 ha), 5544/0002:39 (2,0001 ha), 5544/0002:596 (8,6490 ha), 5544/0002:535 (10,5605 ha), 5544/0002:450 (3,0500 ha), 5544/0002:141 (2,5105 ha, 5544/0002:140 (2,0003 ha), 5544/0002:595 (60,8463 ha) Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone detalusis planas.

  Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia2013 m., pabaiga2015 m.

  ProjektuotojasUAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 38 34 77, el. p. klaipeda@kelprojektas.lt).

  Projekto vadovė – Inesa Čubarova, tel.: 861 470737 arba (846) 381004, el. paštas inesa.cubarova@kelprojektas.lt

  Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu – darbo dienomis 800–1130 ir 1230–1700. Viešo susirinkimo data bus skelbiama papildomai.

  Užsakovas (Statytojas)UAB „NEO GROUP“, Šilutės g. 9, Rimkų k., LT-95346, Klaipėdos r., adresas internete: www.neogroup.eu,  tel.: (846) 466710, faks.: (846) 466711, el. paštas: info@neogroup.eu

  UAB „Sweco Lietuva“ 2011 metais atliko strateginį pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita „Žemės ūkio paskirties sklypų kadastrinis Nr. 5544/0002:41 (11,2144 ha), 5544/0002:446 (8,9801 ha), 5544/0002:39 (2,0001 ha), 5544/0002:596 (8,6490 ha), 5544/0002:535 (10,5605 ha), 5544/0002:450 (3,0500 ha), 5544/0002:141 (2,5105 ha, 5544/0002:140 (2,0003 ha), 5544/0002:595 (60,8463 ha) Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone detaliajam planui“.

  Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą UAB „NEO GROUP“ planuojama ūkinė veikla  - Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų nauja statyba nepatenka į planuojamos ūkinės veikos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą.


  2013-05-27

  Informuojame, kad pradedamas rengti gamybinio pastato su buitinėmis patalpomis unik. Nr. 5597-2008-8044 ir gamybinio pastato unik. Nr. 5597-2008-8022 rekonstrukcijos įteisinimo bei katilinės pastato ir rąstų apdorojimo kameros statybos įteisinimo projektas, adresu Klaipėdos raj.,  Kretingalės sen., Grauminės km., Mokyklos 23. Schema.

  Projektas rengiamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus patvirtintus specialiuosius reikalavimus 2013-05-23 Nr. (12.13)Ar. 5-716.

  Statybos adresas: Mokyklos 23, Grauminės km,. Kretingalės sen., Klaipėdos raj.

  Statinio paskirtis: gamybos pramonės

  Teritorijų planavimo dokumentas: yra (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-81, 2013m. vasario 22 d.)

  Statinio projektavimas: 2013 II ketvirtis

  Statinio statybos pabaiga: 2013 IV ketvirtis

  Projektuotojas:  UAB „Merkevičius ir partneriai“, Ringuvos g. 65, Kaunas, tel 8 (683) 44540, el.p. merkeviciusirparneriai@gmail.com   Darbo laikas I-V, 8-17 val

  Projekto vadovas:  Česlovas Šarakauskas, tel  8 (686) 11821

  Statytojas: UAB „Sakuona“,  Klaipėdos raj.,  Kretingalės sen., Grauminės km., Mokyklos 23, tel. 8 (46) 440241, faks. 8 (46) 440448, el.p. info@sakuona.lt, www.mediena.lt


  2013-01-15

  Informuojame, kad pradedamas rengti „GAMYBINIO IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (unikalus Nr. 5598-4010-7020), GAMYKLOS G. 2C, GARGŽDUOSE, REKONTSTRAVIMO PROJEKTAS“. Schema.

  Projektas rengiamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriau patvirtintus specialiuosius architektūrinius reikalavimus 2013-01-08, Nr. (12.13)Ar.5-25 

  • statybos adresas: Gamyklos g. 2c, Gargždai
  • statinio paskirtis: gamybos ir pramonės
  • teritorijų planavimo dokumentas: nėra
  • statinio projektavimas: 2013 I ketvirtis,
  • statinio statybos pabaiga: 2013 IV ketvirtis;
  • projektuotojas: UAB „Litana ir Ko“, Gamyklos g. 2A, LT-96155 Gargždai;
   tel.: (8 46) 455352, Faks. (8 46) 455354,
   el.p. info@litana.lt, http://www.litana-group.com.
   Darbo laikas I-V, 8-17val.
  • projekto vadovas: Rolandas Rakevičius, el. paštas r.rakevicius@litana-group.com, tel.: +370 615 58874
  • statytojas: UAB „Litana ir Ko“, Gamyklos g. 2A, LT-96155 Gargždai. tel.: (8 46) 455352, Faks. (8 46) 455354, el.p. info@litana.lt, http://www.litana-group.com

   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-02 16:59:41
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.