KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • 2014 m.

  2014-11-20

  Informuojame, kad 2014-11-17 pritarta gamybinio cecho Dovilų seniūnijoje, Švepelių kaime, Pamiškės g. 27 projektiniams pasiūlymams.

  Atkreipiame dėmesį, kad reikia įvertinti SAZ nustatymą planuojamai ūkinei veiklai (jei reikalinga); taip pat reikia įvertinti automobilių stovėjimo aikštelės atstumus iki gretimų pastatų/teritorijų. 

  Projektiniai pasiulymai


  2014-10-29

  Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VII skyriaus nustatyta tvarka)

  Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Rasytės g. 77, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5558/0004:0084 Tauralaukio k.v.

  Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

  Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (įvairių socialinių grupių asmenims – globos namai) (8.15. pagal STR 1.01.09:2003).

  Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statybos projektų sprendimai“, Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėda. Tel. +370 678 44427, info@statybuprojektai.lt. Projekto koordinatorė Jurgita Drizgaitė.

  Statytojas: Regina Černauskienė, tel. +370 620 54837, gyv. Uosių g. 40, Klaipėda.

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Statybos projektų sprendimai“ biuro patalpose, Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėdoje, darbo laiku nuo 2014-10-24 iki 2014-10-30. Tel.: +370 616 85024.

  Informaciją projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti iki viešo susirinkimo adresu Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėdoje, tel.: +370-616-85024, el.paštas: info@statybuprojektai.lt.

  Viešas susirinkimas įvyks Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėdoje UAB „Statybos projektų sprendimai“ patalpose, 2014-11-03, 17:15 val.


  2014-10-22

  Informacija apie projektinių pasiūlymų rengimą: „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 27 statybos projektas”

  Statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 27

  Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties.

  Statybos rūšis: nauja statyba

  Statybos pradžia-pabaiga: 2015-2015

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: Albino Giriūno IĮ, Bokštų g. 8-222, Klaipėda. Mob. tel.: 861580309. Elektroninis paštas: arch.evaldas@gmail.com

  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Evaldas Urbonas, tel. 861580309, arch.evaldas@gmail.com

  Statytojas: Lolitos Olišauskienės komercinė firma, adresas: Klaipėda, Minijos g. 75A

  Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu arch.evaldas@gmail.com

  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2014-11-04 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.: adresu Bokštų g. 8-222, Klaipėda. Atsakingi asmenys: Evaldas Urbonas, tel. 861580309, el. paštas arch.evaldas@gmail.com

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 2014-11-04, 17.30 val. adresu: Bokštų g. 8-222, Klaipėda.

  Priedas


  2014-09-11

  Informacija apie Klaipedos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k.,  Pamiškės g. 27 statybos projektą.

  Statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepeliai, Pamiškės g. 27.

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Evaldas Urbonas, telefonas 861580309, elektroninis paštas arch.evaldas@gmail.com

  Statytojas:  Lolitos Olišauskienės komercinė firma.

  Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-222, laikas 9-17, supažindinimo termino pabaiga 2014-09-24.

  Viešo susirinkimo duomenys: adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-222, data 2014-09-24, laikas 18:00.

  Priedai: Nr. 1, Nr. 2


  2014-09-08

  Informuojame apie pritarimą 2014-09-08 "Trijų stoginių statinių Statybininkų g. 1, Gargždai" projektiniams pasiūlymams. Atkreipiame dėmesį į tai, kad projektiniuose pasiūlymuose neaptarti norminių atstumų išlaikymo iki gretimo sklypo ribos reikalavimai vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI“ 11 priedo 4 punkto nuostatomis. Tai turi būti išspręsta techninio projekto rengimo metu.

  Priedai: Nr.1, Nr.2, Nr. 3, Protokolas.


  2014-08-26

  Informuojame, kad 2014-08-26 nepritarta Trijų stoginių statinių Statybininkų g. 1, Gargždai projektiniams pasiūlymams, nes neatliktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 65-67 p. procedūros.


  2014-08-25

  Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus: trijų stoginių statinių Statybininkų g. 1, Gargždai.

  Statinių statybos adresas - Statybininkų g. 1, Gargždai (kad. Nr.5520/0019:37);

  Projektuotojas – UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, atas. r@ takas.lt, 8 46 311 403;

  Statytojas – Genovaitė Sinskienė, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, atas. r@ takas.lt, 8 46 311 403;

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris, laikas -  UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, atas. r@ takas.lt, 8 46 311 403, darbo metu nuo 13 00val bei  iki 16 00val.  iki viešo susirinkimo pabaigos.

  Pasiūlymus teikti - UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, atas. r@ takas.lt, 8 46 311 403,  iki viešo susirinkimo pabaigos.

  Viešas susirinkimas – 2014 09 03, 17val. 15min.,  UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda.

  Priedai.


  2014-08-13

  Informuojame, kad 2014-08-12 pritarta UAB "Porta baltica" "Metalo konstrukcijų gamyklos ir administracinio pastato" Industrijos g. 10A, Klaipėdos r. projektiniams pasiūlymams. 


  2014-08-08

  Informuojame, kad projektiniai pasiūlymai UAB “Porta baltica” “Metalo konstrukcijų gamyklos ir administracinio pastato“ Industrijos g. 10A, Klaipėdos r. peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu.

  Pateiktiems projektiniams pasiūlymams nepritarta 2014-08-07 dėl šių priežasčių:

  Projektuojamas pastatas už patvirtintu detaliuoju planu nustatytos statybos ribos. Sklypo plane nurodyta planuojama koreguoti statybos riba, tačiau tuomet statinys patenka į Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną. Prašome pagrįsti statybos galimybę, kai pagal LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 patvirtintų "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 12 p. šioje zonoje draudžiama: "statyti ir rekonstruoti pastatus, nesusijusius su geležinkelio reikmėmis".

  Priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių ginčų komisijai arba Administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.


  2014-07-18

  Informacija apie pradedamą rengti gamybos ir sandėliavimo paskirties „Metalo konstrukcijų gamykla su administracijos pastatu“ naujos statybos projektą:

  Vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, UAB „Hugaas Engineering“ (projekto rengėjas) informuoja apie rengiamą gamybos ir sandėliavimo paskirties „Metalo konstrukcijų gamykla su administracijos pastatu“ naujos statybos projektą žemės sklype (kadastrinis Nr. 5544/0002:881), Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, naujos statybos projektą.

  Statinio statybos adresas – Klaipėdos rajonas, Dovilų seniūnija, Rimkų kaimas, Industrijos g. 10a.

  Statinių paskirtis – gamybos, sandėliavimo ir administracinė.

  Statybos rūšis – nauja statyba.

  Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia –2014 m., pabaiga –2015 m.

  Projektuotojas ir projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „Hugaas Engineering“ Švitrigailos g. 11M LT-03228 Vilnius, tel. (8 5) 2610 644,

  Projekto vadovas – Norbertas Balčiūnas, tel. +370 6309935, el. paštas

  Vieta ir laikas susipažinti su projektiniais pasiūlymais – UAB „Hugaas Construction“ administracinės patalpos adresu Statybininkų g. 10, Gargždai LT-96155, Klaipėdos rajonas. Atstovas Dmitrij Baženov +370 620 13662. Darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00

  Visuomenės atstovai pasiūlymus ir užklausas žodžiu, elektroniniu paštu ar raštu gali teikti projekto vadovui Norbertui Balčiūnui ir/ar atstovui Dmitrij Baženov.

  Viešo susirinkimo vieta ir laikas - UAB „Hugaas Construction“ administracinės patalpos adresu Statybininkų g. 10, Gargždai LT-96155, Klaipėdos rajonas. 2014-07-28 17:15

  Užsakovas (Statytojas) – UAB „Porta Baltica“, Domininkonų g. 5  Vilnius LT-01131, (8 5) 266 10 30.

  Planuojamos ūkinės veiklos “Metalo konstrukcijų gamybos įmonės statybos ir eksploatacijos Industrijos g. 10, Rimkų k., Klaipėdos r. sav.“ Poveikio aplinkai vertinimo atranką 2014 m. atliko UAB „Pajūrio planai“.


  2014-06-25

  Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus Priėjimo tako prie jūros Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime supaprastinto statybos projektui parengti:

  Vadovaudamasi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902; Nr.133; 2011, Nr.45, teisės aktų registras: 2014-01-15 Nr. 20144-00198) VIII skyriumi, UAB „Kelprojektas“ (projektinių pasiūlymų rengėjas) informuoja apie parengtus projektinius pasiūlymus Priėjimo tako prie jūros Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime supaprastinto statybos projektui parengti.

  Statinio statybvietės adresas –Klaipėdos rajonas, Kretingalės seniūnija, Karklės kaimas.

  Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės) - takas.

  Statybos rūšis – nauja statyba.

  Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „Kelprojektas“  Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 38 34 77, el. p. klaipeda@kelprojektas.lt).

  Projekto vadovė – Inesa Čubarova, (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, tel. /faks. (8 46) 38 34 77, el. p. klaipeda@kelprojektas.lt, inesa.cubarova@kelprojektas.lt ).

  Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai.

  Kontaktinis asmuo Kristina Jokubaitytė tel: (846),472021 faks.: (846) 472005, el. paštas: savivaldybe@kelprojektas.lt, kristina.jokubaityte@klaipedos-r.lt.

  Pasiūlymus dėl Projektinių pasiūlymų (raštu, el. paštu) teikti Projektuotojui iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu – nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2014 m. liepos 4 d. UAB „Kelprojektas” Klaipėdos padalinyje, Taikos pr. 24 (IV aukštas), Klaipėda LT-91222, tel. (846) 383477, el. paštas: klaipeda@kelprojektas.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt . Teikiant pasiūlymus reikia nurodyti:

  1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
  2. pasiūlymo teikimo data;
  3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

  Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais iki viešo susirinkimo ir jo metu galima nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2014 m. liepos 4 d. UAB „Kelprojektas” Klaipėdos padalinyje, Taikos pr. 24 (IV aukštas), Klaipėda LT-91222, tel. (846) 383477, el. paštas: klaipeda@kelprojektas.lt (kontaktinis asmuo projekto vadovė Inesa Čubarova).

  Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektiniais pasiūlymais – darbo dienomis 800–1130 ir1230–1700.

  Projektiniai pasiūlymai viešai bus svarstomi2014 m. liepos 4 d. 17:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai LT-96130).


  2014-05-19

  Informacija apie parengtą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 216,30 iki 222,261 km (dešinės kelio pusės) rekonstravimo projektą Klaipėdos rajono, Priekulės ir Dovilų sen., Dituvos k., Mickų k., Spengių k., Dumpių k. teritorijoje.

  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu AB „Panevėžio keliai” (projekto rengėjas) parengė valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 216,30 iki 222,261 km (dešinės kelio pusės) rekonstravimo projektą.

  Susipažinti su techninio projekto sprendiniais iki viešo susirinkimo ir jo metu galima nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki 2014 m. gegužės 30 d. UAB „Kelprojektas” Klaipėdos padalinyje, Taikos pr. 24 (IV aukštas), Klaipėda LT-91222, tel. (846) 383576, el. paštas: klaipeda@kelprojektas.lt (kontaktinis asmuo projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, AB „Panevėžio keliai“ Projektavimo skyrius, Verkių g. 25c, LT-08223 Vilnius, tel. (8618) 38182, el. p. mindaugas.gaigalas@paneveziokeliai.lt). Pateikti savo pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu projekto rengėjui galima nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki 2014 m. birželio 02 d. AB „Panevėžio keliai ” (S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, tel. (8 45) 502 601, faks.(8 45) 502 602, el. p. info@paneveziokeliai.lt arba AB „Panevėžio keliai“ Projektavimo skyrius, Verkių g. 25c, LT-08223 Vilnius, tel. (8618) 38182, el. p. mindaugas.gaigalas@paneveziokeliai.lt).

  Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu – darbo dienomis 800–1130 ir1230–1700.

  Projektas viešai bus svarstomas2014 m. birželio 02 d. 17:30 val. UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinio patalpose IV aukštas (Taikos prospektas 24, Klaipėda LT-91222).


  2014-05-05

  Informuojame, jog vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti „Esamo pastato – valgyklos (un. Nr. 5598-0004-4020) rekonstravimo į paslaugų paskirties pastatą: banketinė salė su kambariais, pirtimi ir priestato statybos įrengiant prekybines patalpas Mokyklos g. 2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. Projektiniai pasiūlymai“ peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.

  Projekto pavadinimas: Esamo pastato – valgyklos (un. Nr. 5598-0004-4020) rekonstravimo į paslaugų paskirties pastatą: banketinė salė su kambariais, pirtimi ir priestato statybos įrengiant prekybines patalpas Mokyklos g. 2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

  Objekto adresas: Mokyklos g. 2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

  Statytojas: Audronė Budrienė

  Projektuotojas: UAB „Sivos studija“, Klaipėdos pl. 9, Dauparai, Klaipėdos r.

  Projekto vadovas: Simona Jaugelė


  2014-05-05

  Informuojame, jog vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti „Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vidaus keliai (gatvės su žvyro danga), dujotiekis, gatvių apšvietimas, ryšių kanalizacija 176 gyvenamųjų namų kvartalui, kvartalo elektros įrenginių prijungimas prie akcinės bendrovės „Lesto“ skirstomųjų elektros tinklų“ projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.

  Objekto pavadinimas: Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vidaus keliai (gatvės su žvyro danga), dujotiekis, gatvių apšvietimas, ryšių kanalizacija 176 gyvenamųjų namų kvartalui, kvartalo elektros įrenginių prijungimas prie akcinės bendrovės „Lesto“ skirstomųjų elektros tinklų.

  Adresas: Gargždai, Klaipėdos raj.

  Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė,  įm.k. 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. 8(46)472025, Faks. (46)472005, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.

  Projektuotojas: UAB „Plentprojektas“ įg. atstovas: Maksima Traskovskij; el.p. maksim.traskovskij@plentprojektas.lt; mob.:8-61855441.


  2014-04-07

  Informacija apie visuomenei svarbaus prekybos paskirties statinio Nidos g. 1, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r.,  statybos projektą

  Projekto pavadinimas: „Parduotuvės Nidos g. 1, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Žemės sklypo kad. nr. 5513/0021:984“.

  Suprojektuoto statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k., Nidos g. 1.

  Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties.

  Teritorijos planavimo dokumento  pavadinimas ir jo patvirtinimo data: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-12-23 sprendimu Nr. T11-912 patvirtintas detalusis planas.

  Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: Pradžia 2013.12, pabaiga 2014 II ketvirtis.

  Projektuotojas: UAB „Progresyvūs projektai“, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda. Tel.: (846)216071. El. paštas: info@pprojektai.lt

  Projekto vadovas: Gytis Zubavičius. Tel.: (846)216071. El. paštas:info@pprojektai.lt

  Statytojas: UAB „Tilžės projektai“, Tilžės g. 51, Klaipėda, Tel.:+37069845174

  Laikas skirtas susipažinti su projektu: Darbo dienomis, 8:00-12:00 ir 13:00-17.00 val.: UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose adresu: J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėda

  Viešas susirinkimas: vyks 2014-04-28 17.15 val. posėdžių salėje, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje.

  2014m. balandžio mėn. 7 d. iki balandžio mėn. 11 d. imtinai visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėda.

  2014m. balandžio mėn. 14 d. iki balandžio mėn. 28 d. imtinai visuomenės atstovai gali susipažinti su projektu, adresu J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėda.

  Brėžinys


  2014-04-04

  Informuojame apie statinio –„ Esamo pastato - valgyklos (Un.Nr.5598-0004-4020) rekonstravimo į paslaugų paskirties pastatą: banketinė salė su kambariais, pirtimi ir priestato statybos įrengiant prekybines patalpas Mokyklos g.2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav. projektinis pasiūlymas“ , kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, parengtus šio statinio projektinius pasiūlymus.

  1.       Statinio statybvietės adresas : Mokyklos g.2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav., žemės sklypo kad. Nr.5525/0002:38.

  2.       Statinio esama paskirtis - Maitinimo paskirties pastatai,

  Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis keičiama - Paslaugų paskirties pastatai (8.4); Numatomos papildomos paskirtys: Prekybos paskirties pastatai (8.3), Maitinimo paskirties pastatai (8.5);

  3.       Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „SIVOS STUDIJA“ Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., mob.: +370 614 58237, El.paštas: simona@sivosstudija.lt, Projekto vadovė – Simona Jaugelė.

  4.       Statytojas: Audronė Budrienė, Mokyklos g. 2, Girininkų k., Tel.: +370 688 90584, El. paštas: a.budriai@gmail.com;

  5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00val. statytojos patalpose adresu:  Mokyklos g. 2, Girininkų k., Tel.:   +370 688 90584.

  6.       2014m. balandžio mėn.  03-10 dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui ar statytojai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Mokyklos g. 2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav.;

  7.       Viešas susirinkimas vyks 2014-04-10 17.30val. Statytojos A.Budrienės patalpose:  Mokyklos g. 2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav.

  Projektiniai pasiūlymai


  2014-03-31

  Informuojame apie visuomenei svarbaus statinio (naujai projektuojamos gatvės gyvenamajame rajone) projektavimą ir parengtus projektinius pasiūlymus.

  1. Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m.
  2. Statinio esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - susisiekimo komunikacijos (gatvės).
  3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Plentprojektas“, įg. Atstovas -: Maksima Traskovskij; el.p. maksim.traskovskij@plentprojektas.lt; mob.:8-61855441.
  4. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė,  įm.k. 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel.(46)472025, Faks. (46)472005, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.
  5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, 306 kab. adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose (kontaktinis asmuo: Giedrė Stankevičienė, tel.(46)473060).
  6. 2014m. kovo mėn. 31 d. iki balandžio mėn. 7 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
  7. Viešas susirinkimas vyks 2014-04-07 17.15val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargžduose.

   2014-03-04

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti administracinio pastato Gamyklos g. 2, Gargžduose rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2014-02-17

  DĖL NEPRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 

  2014-02-17 nepritarta UAB „Litana ir Ko“ pateiktiems administracinio pastato Gamyklos g. 2, Gargžduose rekonstravimo projektiniams pasiūlymams. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems nepritarta dėl šių priežasčių:

  1. Pateikti nepilnos sudėties projektiniai pasiūlymai. Nepateikti Statytojo pateikiami dokumentai išvardinti STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedo II dalyje bei nurodyti Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, kuriai pritarta 2014-01-24 Architektūros ir urbanistikos skyriuje.
  2. Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte ir brėžiniuose pateikiama dviprasmiška informacija apie projektuojamą galeriją. Teigiama, jog galerija projektuojama atskiru projektu, tačiau tuo pačiu vaizduojama, jog galerijos dalis projektuojama pateiktu projektu. Prašome pateikti vienodus duomenis. Atkreipiame dėmesį, jog galerija projektuojama dviejuose sklypuose.

  Priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių ginčų komisijai arba Administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.


  2014-01-29

  Informuojame apie statinio,  kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, parengtus šio statinio projektinius pasiūlymus. Turinys. Pasiūlymai.

  1. Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m., Gamyklos g. 2.
  2. Statinio esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis nekeičiama -  administracinė;
  3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Litana ir Ko“ įg. atstovai:

  -          Ramūnas Amšiejus; el.p. r.amsiejus@litana-group.com; mob.:8-616-34966.

  -          Rolandas Rakevičius; el.p. r.rakevicius@litana-group.com; mob.:8-615-58874.

  1. Statytojas: UAB „Litana ir Ko“, įm.k. 163105617, Gamyklos g. 2a, LT-96155 Gargždai, Tel.(46)455352, Faks. (46)455354, Info2@litana-group.com
  2. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00val. UAB „Litana ir Ko“ patalpose adresu, Gamyklos g. 2, Gargžduose; Tel.(46)455352.
  3. 2014m. vasario mėn.  03-10 dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Gamyklos g. 2, Gargžduose.
  4. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-10 17.15val. UAB „Litana ir Ko“ patalpose,  Gamyklos g. 2,  Gargžduose.

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-04 14:22:26
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.