KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama

  Projekto numeris

  Projekto pavadinimas

  Projekto vertė, Eur

  Iš jų parama, Eur

  Įgyvendinimo laikotarpis

  5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

  05.1.1-APVA-V-006 „Potvynių rizikos valdymas“

  05.1.1-APVA-V-006-01-0002

  Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Svencelės polderyje

  1.113.355,79 1.029.854,00  2018-08-17 – 2020-08-31

  05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“

  05.4.1-CPVA-R-302-31-0005

  I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas

  160.650,28

  90.000,00

  2018-02-12 – 2020-01-31

  05.4.1-CPVA-R-302-31-0008

  Koplyčios-mauzoliejaus restauravimas ir pritaikymas kultūros reikmėms

  44.140,27

  36.190,99

  2018-08-31 - 2019-11-30

  05.2.1-APVA-R-008  „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

  05.2.1-APVA-R-008-31-0002

  Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone

  1.534.035,87

  1.303.930,49

  2016-11-10 – 2018-11-20

  05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“

  05.4.1-LVPA-K-808-01-0019 Laisva, skanu, unikalu – žuvies keliu 115.227,86 97.943,68 2016-07-28 – 2018-07-27 
  05.4.1-LVPA-R-821-31-0002 Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje 277.631,38 235.986,67 2017-07-13 - 2019-05-12
  S-05.4.1-LVPA-K-808-01-0023 Pažink vakarų krantą  313.115,64 266.148,29 2016-07-29 – 2018-07-27 

  8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

  08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“

  08.1.2-CPVA-R-408-31-0005

  Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra

  599.311,00

  509.412,00

  2016-09-01 – 2018-12-31

  08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

  08.2.1-CPVA-R-908-31-0016 

  Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams

  1.088.568,31

  744.026,47

  2017-07-04 - 2021-08-31

  08.4.1-ESFA-V-416 ,,Kompleksinės paslaugos šeimai“

  08.4.1-ESFA-V-416-08-0004 Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone 383.847,00 383.847,00  2017-07-01 - 2021-07-01
  08.4.2.-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“
  08.4.2.-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“
  08.4.2-ESFA-R-630-31-0006 Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone 165.062,52 152.682,82 2018-08-09 – 2020-08-09

  9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

  09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“

  09.1.3-CPVA-R-724-31-0007

  Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone

  542.382,78

  456.744,17

  2018-02-15 – 2019-06-30

  09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“

  09.1.3-CPVA-R-725-31-0003

  Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas

  155.469,97

  132.026,01

  2018-01-15 – 2020-02-29

  09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas “

  09.1.3-CPVA-R-705-31-0005

  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone

  290.357,81 

  268.396,57

  2018-01-05 – 2020-04-30

  09.2.1-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

  09.2.1-ESFA-K-728-01-0022

  Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai

  114.806,83

  112.510,69

  24 mėn.  (2018–2019 m.)

  09.2.1-ESFA-K-728-01-0020

  Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai

  92.296,54

  89.425,58

  24 mėn.  (2018–2019 m.)

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-23 14:58:23
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.