KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • 2015 m.

  2015-12-15

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Gamybos pastato statybos Industrijos g. 4 ir gatavos produkcijos sandėlio rekonstravimo Industrijos g. 2 projekto, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2015-11-27

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Daržinės pastato rekonstravimo Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Grobštai, Klaipėdos g. 50  projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2015-11-24

  PASTATO – PUSGAMINIŲ GAMYBOS CECHO, REKONSTRAVIMAS Į SVEČIŲ NAMUS SU PIRTIMI IR KAVINE, J.BASANAVIČIAUS G.11, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠAS SVARSTYMAS

  Informuojame, kad vykdant STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto Pastato – pusgaminių gamybos cecho, rekonstravimas į svečių namus su pirtimi ir kavine, J.Basanavičiaus g.11, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su viesuomene etapas.

  Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: J.Basanavičiaus g.11, Gargždų m., Klaipėdos r.sav., kadastrinis Nr.5520/0014:24; sklypo plotas 0.1229ha. Žemės sklypo naudojimo esama paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos. Numatoma statinio pagrindinė paskirtis: svečių namai, pagal STR 1.01.09:2003.

  Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Danės projektai“, Danės g.6, 406kab., Klaipėda. Projekto vadovas Valentinas Lucenko, tel.:8-620-76751, el. paštas: valentinas.lucenko@gmail.com.

  Statytojas: UAB “Ajeras“, tel.:8-699-30235

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Ajeras“ biuro patalpose Basanavičiaus g.11, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., ir Klaipėdos savivaldybės, architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, darbo laiku nuo 2015-11-24 iki 2015-12-02. Tel.:8-620-76751.

  Informaciją projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti raštu iki viešo susirinkimo projektinių pasiūlymų, rengėjui adresu Danės g.6, 406kab., Klaipėdoje, tel.:8-620-76751, el. paštas: valentinas.lucenko@gmail.com.

  Viešas susirinkimas įvyks 2015-12-03, 17.30val. UAB „Ajeras“ biuro patalpose J.Basanavičiaus g.11, Gargždų m., Klaipėdos r.sav.,

  Projektiniai pasiūlymai


  2015-10-23

  Informacija apie projektinių pasiūlymų rengimą: „Stoginės Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Sudmantų k., Palangos pl. 6 statybos projektas

  Statinio adresas: Palangos pl. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav.

  Statinio naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai (13).

  Statybos rūšis: nauja statyba

  Statybos pradžia-pabaiga: 2015-2016

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB “Green Energy Studio”, Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda. Mob. tel.: 861521741. Elektroninis paštas:  uabges@gmail.com

  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Mindaugas Žemgulys, tel. 863343363, archm@inbox.lt

  Statytojas: "UAB Vitransa", adresas: Palangos pl. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav.

  Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu archm@inbox.lt

  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2015-11-5 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.: adresu Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda. Atsakingi asmenys: Mindaugas Žemgulys, tel. 863343363, archm@inbox.lt

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 2015-11-6, 18.00 val. adresu:Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda.

  Projektiniai pasiūlymai

  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis


  2015-10-21

  Paslaugų paskirties pastato - muziejaus Pušyno g. 7, Radailiai, Sendvario sen. Klaipėdos raj. Projektiniai pasiūlymai.

  1.  Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailiai, Pušyno g. 7.

  2, Satinių esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis: paslaugų.

  3 .Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, kontaktai: Vytautas Paulionis, telefonas +37061259101, el. paštas j.domeika@takas.lt

  4. Statytojas: VITA  AUŠRIENĖ, telefonas +370 652 55666, El. paštas zdvaras@erdves.lt

  5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2015-10-30 Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Žvejų g. 2-610, telefonas +37061259101, nuo 10 iki 17 val.

  6. Pasiūlymus teikti galima iki 2015-10-30.

  7. Viešas susirinkimas vyks 2015-11-02 17 val. Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailiai, Pušyno g. 9

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacijos

  Rengimo užduotis


  2015-10-15

  Informacija apie projektinių pasiūlymų rengimą:
   „Gamybos pastato statybos Industrijos g. 4 ir gatavos produkcijos sandėlio rekonstravimo Industrijos g. 2 projektas, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.
   
  Statinio adresas: 
  Industrijos g.  2, 4, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.
   
  Statinio naudojimo paskirtis: 
  Gamybos, pramonės (8.8) sandėliavimo paskirties (8.9), kita (13)
   
  Statybos rūšis:
  Statyba, rekonstravimas
   
  Statybos pradžia-pabaiga:
  2016
   
  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: 
  UAB Iremas filialas Projektų centras, Vytauto pr. 23, Kaunas. tel.: 837409087
  Elektroninis paštas: info@projektucentras.lt
   
  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą:
  Architektas Audronė Sviklytė 861297060, asviklyte@projektucentras.lt, PV Arūnas Černauskas, tel. 864011996,  acernauskas@projektucentras.lt.
   
  Statytojas: 
  UAB NEO group adresas: Industrijos g. 2, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.
  Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu info@projektucentras.lt, asviklyte@projektucentras.lt, acernauskas@projektucentras.lt.
   
  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? 
  Iki  2015-10-26 darbo dienomis nuo 10 iki 16 val.:
  UAB NEO group adresas: Industrijos g.  2, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.
  Atsakingas asmuo: Ditė Bengardavičiūtė, tel. 8 46 466710 , dite.bengardaviciute@neogroup.eu
   
  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 
  2015-10-26, 17.30 val. adresu: Industrijos g.  2, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.
   

  2015-10-06

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Gyvenamosios paskirties pastato – bendrabučio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Lapiai, Žvelsos g. 13, rekonstravimo  projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2015-10-06

  2015-10-14, 17.00 val. organizuojamas viešas susirinkimas Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargžduose dėl projekto „Pastato – mokyklos (Unik. Nr. 4400-0112-5513) Kuršaičių g. 12, Dituvos k.,  Priekulės sen., Klaipėdos r. rekonstravimas (atnaujinimas (modernizavimas))“.

  Projektuotojas  – UAB „Šiltas namas“ (Dariaus ir Girėno g. 42A, LT - 02189 Vilnius,  tel. 8 652 99604, el. p. ac@siltasnamas.eu).

  Projekto vadovas – Artūras Čeikus, tel. mob.. 8 652 99604, el. p. ac@siltasnamas.eu).

  Statytojas (užsakovas) Klaipėdos rajono savivaldybė (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, adresas internete www.klaipėdos-r.lt , tel.: (846) 472025, faksas: (846) 472005, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

  Pasiūlymus teikti iki 2015-10-13 Projekto vadovui – Artūrui Čeikui, tel. mob.. 8 652 99604, el. p. ac@siltasnamas.eu.

  Projektiniai pasiūlymai


  2015-09-14

  Informacija apie projektinių pasiūlymų rengimą: „Kitos (ūkio) paskirties pastato - daržinės (unikalus Nr. 4400-1817-3454) rekonstravimo ir paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatą (8.9), Klaipėdos g. 50, Gropštų k., Klaipėdos r.sav., projektas”

  Statinio adresas: Klaipėdos g. 50, Gropštų k., Klaipėdos r.sav.

  Statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties (8.9).                       

  Statybos rūšis: rekonstravimas

  Statybos pradžia-pabaiga: 2015-2016

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: MB “Projektas tau”, Liepų g. 64A, 422 kab., Klaipėda. Mob. tel.: 864011996. Elektroninis paštas: armalisandrius@gmail.com

  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Andrius Armalis, tel. 864011996, armalisandrius@gmail.com

  Statytojas: Remigijus Butkus, adresas: Klaipėdos g. 27, Ketvergių k., Klaipėdos r.sav.

  Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu armalisandrius@gmail.com

  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2015-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.: adresu Liepų g. 64A, 422 kab., Klaipėda. Atsakingi asmenys: Andrius Armalis, tel. 864011996, armalisandrius@gmail.com

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 2015-09-21, 18.00 val. adresu: Liepų g. 64A, 422 kab., Klaipėda.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vaizdinė informacija

  Užduotis


  2015-09-14

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Prekybos centro Dangaus g. 34, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2015-09-04

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti gamybos pastato – lentpjūvės (uniklaus Nr. 5598-8003-2033) rekonstravimo į sandėliavimo paskirties pastatą, Statybininkų g. 25, Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2015-09-04

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti VANDENVIETĖS DISPEČERINĖS PASTATO (UNIKALUS NR.5598-3005-0012)IR GARAŽO (UNIKALUS NR.5598-3005-0021)REKONSTRAVIMAS,GARAŽŲ PASTATO NAUJA STATYBA, LAUGALIŲ G.2B, GARGŽDŲM.,GARGŽDŲ SEN.,KLAIPĖDOS R. SAV. projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2015-09-03

  2015-09-11, 15.30 val. organizuojamas viešas susirinkimas Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargžduose dėl projekto „Bendrabučio pastato (unikalus  Nr. 5596-8009-4018) Žvelsos g. 13, Lapių k. rekonstravimas į jaunimo nakvynės namus“.

  Projektuotojas  – UAB „Projektų rengimo biuras“ (Kalvarijų g. 24A-309 kab., LT-09309 Vilnius,  tel. 8 617 02800, el. p. gileta@prb.lt).

  Projekto vadovė – Gileta Beržinienė, tel. mob.. 8-650-42195, el. p. gileta@prb.lt).

  Statytojas (užsakovas) Klaipėdos rajono savivaldybė (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, adresas internete www.klaipėdos-r.lt , tel.: (846) 472025, faksas: (846) 472005, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

  Pasiūlymus teikti iki 2015-09-10 Projekto vadovei – Giletai Beržinienei, tel.: mob. 8 650 42195, el. p. gileta@prb.lt).

  Projektiniai pasiūlymai


  2015-08-21

  Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Klaipėdos r. sav., Gargždai (sklypo kad. nr. 5520/0009:0070)

  Statinio paskirtis: kult0ros (viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas)

  Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. -Darius  Lukšas +37062595666 architektai@pmp.ltArvydasNarkevičius +37068782844 vyr.architektas@pmp.lt

  Statytojas –  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 2 iki 2015-08-28 17 val.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 2 iki 2015-08-28 17 val.

  Viešo susirinkimo data ir adresas: - 2015-08-31 17 val. Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 2

  Priedai: sklypo planas sklypo planas2 estrados planas  aiskinamssis rastas vaizdine informacija uzduotis


  2015-08-14

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti ritualiniu paslaugu centro Klaipedos r. sav., Dovilu sen., Toleikiu k., Toleikiu g. 4 statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2015-08-09

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2255 Baukštininkai-Šatriai ruožo nuo 3,57 iki 8,36 rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2015-08-03

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Girkalių kultūros namų rekonstravimo, įrengiant medicinos punktą projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2015-08-05

  Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengiai, Dangaus g. 34

  Statinio paskirtis: prekybos (prekybos centras).

  Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. - Julius Milė, telefonas 867342506 , el. paštas julius@gaisatras.lt

  Statytojas –  "Statybos projektų sprendimai"

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2015-08-17 Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25-303, tel. 861462428

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – iki 2015-08-17 Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25-303, tel. 861462428

  Viešo susirinkimo data ir adresas: - 2015-08-17 17 val. Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 25-303

  Priedai: Planas Sklypo dangu planas Sklypo vertikalinis planas Suvestinis tinklu planas Fasadas1 Fasadas2 Perspektyva1 Perspektyva2 Perspektyva3 Aiškinamasis raštas   Atsakymas į nepritarimą Planavimo uzduotis


   2015-07-17

  Informacija apie visuomenei svarbaus statinio valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2255 Baukštininkai-Šatriai ruožo nuo 3,57 iki 8,36 km rekonstravimo projekto rengimą bei parengtų šio statinio projektinių pasiūlymų  svarstymą su visuomene:

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-996 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ (statytojas) informuoja apie numatomo rekonstruoti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2255 Baukštininkai-Šatriai ruožo nuo 3,57 iki 8,36 km projekto rengimą bei apie parengtus projektinius pasiūlymus.

  Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: - valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2255 Baukštininkai-Šatriai ruožas nuo 3,57 iki 8,36 km, Klaipėdos rajonas, Kvietinių - Dauparų seniūnija, Eglynų, Sėlenų, Smilgynų ir Šatrių kaimų teritorija

  Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacija (automobilių kelias).

  Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 38 34 77, el. p. klaipeda@kelprojektas.lt).

  Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. - Vladimiras Davydenko, el. p., vladimiras.davydenko@kelprojektas.lt, mob. tel. 8-687-56690.

  Statytojas – VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ (Tilžės g.54, LT-91110 Klaipėda, adresas internete www.klrk.lt, tel. (846) 41 25 19, faks. (846) 41 25 24, el. paštas keliai@klrk.lt).

  Užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas lakd@lakd.lt ).

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2015-07-21 iki 2015-07-28 UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinio patalpose, adresu Taikos pr. 24, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-46) 38 34 77, mob. 8-687-56690.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinys adresu Taikos pr. 24, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-46) 38 34 77, mob. 8-687 56690, el. paštas: klaipeda@kelprojektas.lt, vladimiras.davydenko@kelprojektas.lt.

  Viešo susirinkimo data ir adresas: - viešas susirinkimas vyks 2015 m. liepos mėn. 29 d. 16 val. 30 min. Klaipėdos rajono savivaldybės Dauparų - Kvietinių seniūnijos salėje, 1 aukštas (Žemaitės g. 10, Gargždai LT-96121).

  PAPILDOMI DOKUMENTAI: Tekstas; Kelio planas; Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai; Dislokavimo vietos; Eismo organizavimo planas; Išilginis profilis.

  Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

  • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  • Pasiūlymo teikimo data;
  • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

  2015-07-17

   DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO Nr. 141 KAUNO-JURBARKO-ŠILUTĖS-KLAIPĖDOS KELIO 205,38-216,38 KM RUOŽO (SU PRIEKULĖS APLINKKELIO TIESIMU) REKONSTRAVIMAS. 2 ETAPAS. VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR.141 KAUNAS-JURBARKAS-ŠILUTĖ-KLAIPĖDA (PRIEKULĖS APLINKKELIO) RUOŽO NUO 215,70 KM IKI 216,30 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTO RENGIMĄ

  Prašome Jūsų informuoti visuomenę Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, įdedant skelbimą pagal pridedamą tekstą:

  Informacija apie visuomenei svarbaus statinio valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda (Priekulės aplinkkelio) ruožo nuo 215,70 km iki 216,30 km rekonstravimo projekto rengimą:

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-996 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ (statytojas) informuoja apie numatomo rekonstruoti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda (Priekulės aplinkkelio) ruožo nuo 215,70 km iki 216,30 km rekonstravimo projekto rengimą.

  Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: - valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda (Priekulės aplinkkelio) ruožas nuo 215,70 km iki 216,30 km, Klaipėdos rajonas, Priekulės seniūnija, Dituvos kaimo teritorija.

  Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacija (automobilių kelias).

  Teritorijų planavimo dokumentą (specialųjį planą) parengęs ir Projektą rengiantis Projektuotojas – UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 38 34 77, el. p. klaipeda@kelprojektas.lt).

  Projekto sprendinių pagrindas (teritorijų planavimo dokumentas): Krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 205,38 iki 216,30 km rekonstravimo specialiojo plano sprendinių pakeitimo ruože nuo 215,70 iki 216,30 km specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. balandžio 28 d., sprendimu Nr. T11-93.

  Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie rengiamą projektą vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. - Inesa Čubarova, el. p., inesa.cubarova@kelprojektas.lt, mob. tel. 8-614-70737.

  Statytojas – VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ (Tilžės g.54, LT-91110 Klaipėda, adresas internete www.klrk.lt, tel. (846) 41 25 19, faks. (846) 41 25 24, el. paštas keliai@klrk.lt).

  Užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas lakd@lakd.lt ).

  Susipažinimo su rengiamu projektu adresas, telefono numeris ir laikas – su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-07-20 iki 2015-07-31 UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinio patalpose, adresu Taikos pr. 24, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-46) 38 34 77, mob. 8-614-70737.

  Pridedama:


  2015-06-25

  Informacija apie numatomą prekybos paskirties pastato projektavimą Dangaus g. 34, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj.

  Projektavimo užduotis

  Aiškinamasis raštas

  Brėžiniai ir vizualizacijos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


  2015-06-10

  DĖL NEPRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

  Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Gamybos pastato-lentpjūvės (un. Nr. 5598-8003-2033) rekonstravimo į sandėliavimo paskirties pastatą, Statybininkų g. 25, Dauparų k., Klaipėdos r. projektiniai pasiūlymai (statytojas Justinas Žilinskas) peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems nepritarta dėl šių priežasčių:

  1. Vadovaujantis 1992-05-12 LR vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ 25 punktu, rengiantis statyti bet kuriuos pastatus 350 m atstumu nuo magistralinio dujotiekio trasos, priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinius dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojančia organizacija bei Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
  2. Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte, susisiekimo schemoje ir sklypo plano brėžinyje nurodyti du įvažiavimai į sklypą. Vienas jų kerta gretimą sklypą. Prašome nurodyti kokiu pagrindu statytojas naudosis įvažiavimu esančiu gretimame sklype (sklypo nuosavybės dokumentai, įregistruoti servitutai, sutikimai ar kt.). Statybos įstatymas 3 str., 2 d.; 23 str. 6 d. 6 p.

  2015-06-04

  1. Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. kad. Nr. 5520/0019:58  

  2. Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Stoginės su sandėliavimo patalpomis, medienos apdirbimo cecho su buitinėmis patalpomis Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. kad. Nr. 5520/0019:58 statybos projektas .

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Idmavos projektai“ direktorė Zita Jurkuvienė, el. paštas: projektai@idmava.lt, tel. 8686 38222.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  UAB „Liskando investicija“, Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.  darbo dienomis  iki 2015 06 11 d. imtinai 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.

  6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, adresu Laugalių g. 9, Gargždai, el. paštu: projektai@idmava.lt  iki 2015 m. birželio 11 d. imtinai.

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Laugalių g. 9, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. 2015 m. birželio 12 d. 12 val.

  Brėžiniai

  Aiškinamasis raštas

  Projektavimo užduotis


  2015-06-03

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Grauminės k. Mokyklos g. 31

  2. Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: info@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  UAB „SAKUONA“, Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Grauminės k. Mokyklos g. 31, el. pastas: info@sakuona.lt, tel. +370 46 440241.

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „SAKUONA“, Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Grauminės k. Mokyklos g. 31, nuo 2015 birželio 5 d. iki 2015 birželio 12 d., darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.,

  6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, adresu Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2015 m. birželio 12  d.

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  UAB „SAKUONA“, Grauminės k., Kretingalės sen, Klaipėdos r., 2015 m. birželio 15 d. 17:00 val.

  Projektiniai pasiūlymai

  Aiškinamasis raštas

  Suderinta rengimo užduotis


  2015-05-28

  Pranešimas dėl ritualinių paslaugų centro Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., Toleikių g. 4 projektinių pasiūlymų

  Projektiniai pasiūlymai

  Vaizdinė medžiaga


  2015-05-26

  Vadovaudamiesi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 60, 61 punktų nuostatomis, informuojame apie susipažinimą su Sandėlio Agilos g.16, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., statybos projektiniais pasiūlymais ir viešą susirinkimą.

  1. Numatomo projektuoti statinio adresas: Agilos g. 16, LT-92337 Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Sklypo unikalus: Nr.:5558-0005-0111.
  2. Statinio naudojimo paskirtis – sandėliavimo ( 8.9. ).
  3. Statytojas: O. Bistrovo individuali įmonė, Agilos g. 14, LT-92337. Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Įmonės kodas: 141314774, PVM kodas LT413147716, tel.: 846481523, el.p.: bistrovo@takas.lt.
  4. Projektuotojas: V. Buzo iį „Architektūrinis modulis“, Muziejaus g. 16, Kupiškis, tel.: 868770446, projekto vadovas – V. Buzas, el. p.: a.modulis@gmail.com.
  5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima O. Bistrovo iį patalpose, Agilos g. 14, LT92337  Trušelių k., Klaipėdos r., darbo dienomis iki viešo susirinkimo nuo 8 iki 13 val., tel.: 846481523.
  6. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo galima teikti Statytojui ir/ar Projektuotojui nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.
  7. Viešas susirinkimas vyks 2015 metų birželio 3 dieną 17 val. O. Bistrovo iį patalpose, Agilos g. 14, LT92337  Trušelių k., Klaipėdos r.

  Projektiniai pasiūlymai


  2015-05-26

  1. Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Rogainių g. 64, Martinų km., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5523/0003:0013, Gindulių k.v.

  2. Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita- fermų. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – negyvenamasis, gamybos ir pramonės paskirties pastatas.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Idmavos projektai“ direktorė Zita Jurkuvienė, el. paštas: projektai@idmava.lt, tel. 8686 38222.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Gintaras Lukošius, Šaulių g. 11-5, Klaipėda, tel. 8699 55833.

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Rogainių g. 64, Martinų km., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  darbo dienomis  iki 2015 06 01 d. 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.

  6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, adresu Laugalių g. 9, Gargždai, el. paštu: projektai@idmava.lt  iki 2015 m. birželio 01 d.

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Rogainių g. 64, Martinų km., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., 2015 m. birželio 02 d. 17 val.

  Brėžiniai

  Aiškinamasis raštas

  Projektavimo užduotis


  2015-05-26

  Pranešimas dėl Laugalių g. 2b, Gargždų m., Gargždų sen. projektinių pasiūlymų

  Projektiniai pasiūlymai

  Projektavimo užduotis

  Įgaliojimas

  Statytojo pateikti dokumentai


  2015-05-25

  PRANEŠAME apie numatomą statinio projektavimą. Projekto pavadinimas – Gamybos pastato - lentpjūvės (unikalus Nr. 5598-8003-2033) rekonstravimo į sandėliavimo paskirties pastatą, Statybininkų g. 25, Dauparų k., Klaipėdos r., projektas.

  Statinio statybos vieta – Statybininkų g. 25, Dauparų k., Dauparų-kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5510/0005:909 Dauparų k.v. Žemės sklypo plotas – 7162 ha. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Statytojas – Justinas Žilinskas.

  Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

  Numatoma rekonstruoti lentpjūvės pastatą. Pastato paskirtis keičiama iš gamybos ir pramonės paskirties pastato į sandėliavimo paskirties pastatą, skirtą metalo konstrukcijoms sandėliuoti.

  Prie esamo lentpjūvės pastato, numatoma suprojektuoti du priestatus. Pastate projektuojamos trys sandėliavimo patalpos, susietos praėjimais. Patekimui iš lauko į kiekvieną patalpą atskirai numatomi treji vartai. Į esamą rekonstruojamą patalpą numatomas papildomas įėjimas (durys). Išorinėse sienose suprojektuojami langai.

  Pastato bendrą plotą numatoma padidinti iki 517,96 kv. m, užstatymo plotą – iki 549 kv. m, pastato aukštį – iki 8,5 m. Numatomas sklypo užstatymo pastatais tankumas – 11%, intensyvumas – 11%. Numatomame rekonstruoti pastate darbo vietos neprojektuojamos.

  Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti statytojo patalpose, adresu Statybininkų g. 25, Dauparų k., Klaipėdos r. ir projekto rengėjo patalpose Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje nuo 2015-05-25 iki 2015-05-29 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

  Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu bartkus.tomas@gmail.com, paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

  Viešas susirinkimas įvyks 2015-05-29 17.00 val. adresu Statybininkų g. 25, Dauparų k., Klaipėdos r.

  Projektiniai pasiūlymai


  2015-05-15

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

   Klaipėdos r. sav. Veiviržėnų sen. Aisėnų k. Pozingių g. 9.

  2. Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – negyvenamasis, sandėliavimo paskirties pastatas.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: info@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Petras Kiminius ir Rasutė Kiminienė, Ryto g. 5, Klaipėda, tel. +370 698 36732.

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos r. sav. Veiviržėnų sen. Aisėnų k. Pozingių g. 7, darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.,

  6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, adresu Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2015 m. gegužės 28 d.

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Klaipėdos r. sav. Veiviržėnų sen. Aisėnų k. Pozingių g. 7, 2015 m. gegužės 29 d. 17:00 val.

  Projektiniai pasiūlymai

  Sklypo planas

  Aiškinamasis raštas

  Projektavimo užduotis

  Vizualizacija


  2015-05-15

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Klaipėdos r. sav. Veiviržėnų sen. Aisėnų k. Pozingių g. 9.

  2. Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

  Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – negyvenamasis, sandėliavimo paskirties pastatas.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

  UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: info@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

   Petras Kiminius ir Rasutė Kiminienė, Ryto g. 5, Klaipėda, tel. +370 698 36732.

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos r. sav. Veiviržėnų sen. Aisėnų k. Pozingių g. 7, darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.,

  6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, adresu Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2015 m. gegužės 28 d.

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Klaipėdos r. sav. Veiviržėnų sen. Aisėnų k. Pozingių g. 7, 2015 m. gegužės 29 d. 17:00 val.

  Projektiniai pasiūlymai

  Žemės sklypo schema

  Aiškinamasis raštas

  Suderinta užduotis 

  Vaizdinė informacija


  2015-05-12

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Klaipėdos r. sav. Veiviržėnų sen. Aisėnų k. Pozingių g. 7.

  2. Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis - gamybos, pramonės. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – negyvenamasis, sandėliavimo paskirties pastatas.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: info@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Petras Kiminius ir Rasutė Kiminienė, Ryto g. 5, Klaipėda, tel. +370 698 36732.

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos r. sav. Veiviržėnų sen. Aisėnų k. Pozingių g. 7, darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.,

  6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, adresu Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2015 m. gegužės 21 d.

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Klaipėdos r. sav. Veiviržėnų sen. Aisėnų k. Pozingių g. 7, 2015 m. gegužės 22 d. 17 val.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vaizdinė informacija

  Sutvarkymo schema

  Aiškinamasis raštas


  2015-04-27

  Projektiniai pasiūlymai


  2015-04-24

  Informacija apie parengtus autoserviso Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Klipščių k., Planetų g. 16 projektinius pasiūlymus

  1.       Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Kipščių k. Planetų g. 16 kadastrinis Nr.:5558/0007:457 Tauralaukio k.v

  2.       Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai  STR 1.01.09:2003, p. 8.0 yra negyvenamosios paskirties pastatas: paslaugų paskirties pastatas.

  3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Pilies g. 8-303 kab. Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 860925544.                                                                     

  4.       Statytojas: UAB “Emelix” Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Pilies g. 8-303 kab., Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

  5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2015 m. balandžio mėn. nuo 27 d. Iki gegužės 5 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Pilies g. 8-310 kab. Klaipėda.

  6.       2015 m. balandžio mėn. nuo 27 d. Iki gegužės 5 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Pilies g. 8-310 kab. Klaipėda.

  7.       Viešas susirinkimas vyks 2015 gegužės 06 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Pilies g. 8-310 kab. Klaipėda.  

  Projektiniai pasiūlymai


  2015-04-09

  Dėl sandėliavimo pastato Guobų g. 15, Dumpių k., Dovilų sen.

  1. Statinių statybvietės adresas:

  Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpiai, Guobų g. 15.

  2. Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Sandėliavimo.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  Marius Šeškauskas, telefono Nr. +37068770167, elektroninis paštas studija33@s33.lt

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, el. pašto adresas, telefono nr.):

  Klaibuta, Klaipėdos m. sav., Klaipėda. Minijos g. 39, telefonas 846 41 15 36

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos m. sav., Klaipėdoje, Danės g. 41, telefonas +37068770167 iki 2015-04-20.

  6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Raštu UAB "Studio 33", Danės g. 41, Klaipėda. elektroniniu paštu info@s33.lt iki 2015-04-16.

  7. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

  Klaipėdos miesto savivaldybėje, Danės g. 41, 2015-04-20 17.00

  Brėžiniai


  2015-01-28

  Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų projektinių pasiūlymų Klaipėdos rajone

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastriniai numeriai:

  Nemirsetos, Draugystės, Artojų, Palangos, Andulių ir Kriaušių gatvės, Girkalių kaimas, Klaipėdos rajonas.

  Pamario, Žvejų, Žemaičių, Smėlio, Pievų, Nidos, Dzūkų, Mokyklos, Uosių gatvės, Drevernos kaimas, Klaipėdos rajonas.

  Brako, Žolynų, Kukuliškių, Ežero, Miško, Spalvų gatvės, Kalotės kaimas, Klaipėdos rajonas; Paribio, Medelyno gatvės, Klaipėdos miestas.

  Klaipėdos, Gluosnio, Beržų, Paupio, Mokyklos, Liepų, Šermukšnių ir Bažnyčios gatvės, Plikių miestelis, Klaipėdos rajonas; Grauminės ir Mokyklos gatvės, Grauminės kaimas, Klaipėdos rajonas.

  2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Vandentiekio ir buitinių nuotekų inžineriniai tinklai.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, Klaipėdos r.

  Informaciją teikia projekto vadovas Martin Daukantas, el. paštas – m.daukantas@hsprojektai.lt, tel. 8 46 470940.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, el. pašto adresas, telefono nr.):

  Statytojas – užsakovas AB „Klaipėdos vanduo“, Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, el. paštas - ofisas@vanduo.lt, tel. 8 46 220220.

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 470940, darbo dienomis 7:00-12:00 ir 13:00-16:00 val.

  6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti iki viešo susirinkimo pradžios adresu UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, Klaipėdos r., arba el. paštu - m.daukantas@hsprojektai.lt.

  7.      Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

  UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, 4 aukštas, Gargždai, Klaipėdos r., 2015‑02‑05, 17:00 val.

  Brėžiniai:

  Plikiai

  Girkaliai

  Kalotė

  Dreverna


  2015-01-20

  Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų projektinių pasiūlymų Klaipėdos rajone

  Informuojame, kad UAB „Hidrostatybos projektai“, AB „Klaipėdos vanduo“ užsakymu ruošia vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Klaipėdos rajone, Drevernos, Kalotės, Girkalių, Gibišėlių, Grauminės kaimuose ir Plikių miestelyje projektinius pasiūlymus. Su numatomais sprendiniais (grafine dalimi) galima susipažinti Priekulės ir Kretingalės seniūnijose, pagal gyvenvietes.

  Gyventojai, kurių sklypuose bus klojami nauji tinklai arba į jų nuosavybės teise priklausančių sklypų ribas patenka numatomų tinklų apsaugos zonos, taip pat nauji AB „Klaipėdos vanduo“ abonentai, yra prašomi pasirašyti pateiktose lentelėje.

  Kilus klausimams kreiptis į UAB „Hidrostatybos projektai“ darbo dienomis 07:00-12:00, 13:00-16:00 val. tel. nr.  8-46 470940.

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-04 15:05:34
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.