2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienis
KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Spausdinti
English
Savivaldybė
Naujienų
prenumerata

Čia galite užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

Dienos
Mėnesio
Savaitės
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-04-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2015-04-14 – 2015-12-31 veiklos ataskaitai (Nr. T10-174) 1017815023_mero ataskaita...
1017815023_MERO ATASKAITA...
Sistemos Administratorius
Priėmė
2 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai (Nr. T10-175) 1017815055_direkt atask.....
Sistemos Administratorius
Priėmė
3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` pakeitimo (Nr. T10-165) 1017814591_Sprendimo proj...
1017814591_Antikorupcinio...
Sistemos Administratorius
Priėmė
4 Dėl jaunimo problemų sprendimo Klaipėdos rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano priemonių plano 2016–2018 metams patvirtinimo (Nr. T10-166) 1017814597_Sprendimo proj...
1017814597_JPSP priemones...
1017814597_Antikorupcinio...
Sistemos Administratorius
Priėmė
5 Dėl Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T10-168) 1017814652_DĖL GARBĖS P...
1017814652_DĖL GARBĖS P...
1017814652_ATRANKOS KOMOS...
Sistemos Administratorius
Priėmė
6 Dėl leidimo Veiviržėnų seniūnijai įrengti skulptūrą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės Akto signataro Kazimiero Antanavičiaus gimimo ir vaikystės vietai Balsėnų kaime pažymėti (Nr. T10-167) 1017814638_DĖL K. ANTANA...
1017814638_VEIVIRŽĖNŲ ...
Sistemos Administratorius
Priėmė
7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo (Nr. T10-172) 1017814742_Vadovų pateik...
1017814742_ASPĮ veiklos ...
1017814742_Komisijos prot...
1017814742_ASPĮ vadovų ...
1017814742_dėl siektini...
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T11-414 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-179) 1017815419_Dėl Klaipėdo...
Sistemos Administratorius
Priėmė
9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. sąmatos, patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T11-40 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T10-194) 1017815557_Dėl Klaipėdo...
1017815557_Klaipėdos raj...
1017815557_Protokolas 201...
1017815557_Protokolas 201...
1017815557_Lyginamasis va...
Sistemos Administratorius
Priėmė
10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-171) 1017814734_2015 m. stebe...
1017814734_Dėl Klaipėdo...
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 m. ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-197) 1017815855_dėl funkcijų...
1017815855_VSF ataskaita_...
Sistemos Administratorius
Priėmė
12 Dėl socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2015 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo (Nr. T10-178) 1017815371_Del socialiniu...
1017815371_Gargždų soci...
1017815371_Klaipėdos raj...
1017815371_Priekulės soc...
1017815371_Viliaus Gaigal...
Sistemos Administratorius
Priėmė
13 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti (Nr. T10-199) 1017817065_T10-199.doc
Sistemos Administratorius
Priėmė
14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-46 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo` (2015 m. spalio 29 d. redakcija Nr. T11-339) pakeitimo (Nr. T10-169) 1017814729_Dėl reglament...
Sistemos Administratorius
Priėmė
15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-241 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų ir Antikorupcijos komisijos sudarymo patvirtinimo` pakeitimo (Nr. T10-173) 1017814944_doc01445520160...
1017814944_Dėl antikorup...
Sistemos Administratorius
Priėmė
16 Dėl Gargždų ugdymo centro `Naminukas` audito atlikimo Sistemos Administratorius
Priėmė
17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano pakeitimo (Nr. T10-195) 1017815613_Dėl Klaipėdo...
1017815613_Klaipėdos raj...
1017815613_Antikorupcinio...
Sistemos Administratorius
Priėmė
18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programos 2016-2020 metams patvirtinimo (Nr. T10-198) 1017816044_Savivaldybės ...
1017816044_Klaipėdos raj...
Sistemos Administratorius
Priėmė
19 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo (Nr. T10-176) 1017815136_Antikorupcinio...
1017815136_T10-176.doc
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
20 Dėl 2016 metų Klaipėdos rajono nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų, skirtų Vietos bendruomenių metams, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-177) 1017815351_1_priedas_para...
1017815351_2_priedas_atas...
1017815351_Sprendimas_NVO...
1017815351_Bendruomeniu_m...
1017815351_Antikorupcinio...
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų, skirtų senųjų kapinių priežiūros darbams, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-180) 1017815495_Sprendimo proj...
1017815495_1 priedas _par...
1017815495_2 priedas _ata...
1017815495_Tvarkos aprasa...
Sistemos Administratorius
Priėmė
22 Dėl biudžetinės įstaigos Gargždų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. T10-196) 1017815839_DĖL GARGŽDŲ...
1017815839_GKC ĮKAINIAI ...
1017815839_GKC ĮKAINIAI....
Sistemos Administratorius
Priėmė
23 Dėl Šilgalių kaimo Benčio gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-181) 1017815498_1 sprendimas.d...
1017815498_2 planas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
24 Dėl Piktvardės gatvės pavadinimo suteikimo Dreižių kaime (Nr. T10-182) 1017815501_1 sprendimas.d...
1017815501_2 planas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
25 Dėl Arimų gatvės pavadinimo suteikimo Martinų kaime (Nr. T10-183) 1017815503_1 sprendimas.d...
1017815503_2 planas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
26 Dėl Nakties gatvės pavadinimo suteikimo Saulažolių kaime (Nr. T10-184) 1017815504_1 sprendimas.d...
1017815504_2 planas.pdf
1017815504_Protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
27 Dėl Korių gatvės pavadinimo suteikimo Ruslių kaime (Nr. T10-185) 1017815505_1 sprendimas.d...
1017815505_Priedas.pdf
1017815505_Protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
28 Dėl Arimų gatvės pavadinimo suteikimo Maciuičių kaime (Nr. T10-186) 1017815515_1 sprendimas.d...
1017815515_2 planas.pdf
1017815515_Protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
29 Dėl Pataisų gatvės pavadinimo suteikimo Birbinčių kaime (Nr. T10-187) 1017815524_1 sprendimas.d...
1017815524_Priedas.pdf
1017815524_Protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
30 Dėl Stakaimio gatvės pavadinimo suteikimo Trušelių kaime (Nr. T10-189) 1017815530_1 sprendimas.d...
1017815530_2 planas.pdf
1017815530_Protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
31 Dėl Laukstyčių gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime (Nr. T10-190) 1017815534_1 sprendimas.d...
1017815534_Priedas.pdf
1017815534_Protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
32 Dėl Druskos gatvės pavadinimo suteikimo Šimkų kaime (Nr. T10-200) 1017817133_1 sprendimas.d...
1017817133_2 planas.pdf
1017817133_Protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
33 Dėl 2014-09-25 sprendimo Nr. T11-395 `Dėl Vyšnių gatvės pavadinimo suteikimo Trušelių kaime` pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-188) 1017815528_NŽT Raštas.p...
1017815528_T11-395.pdf
1017815528_1 sprendimas.d...
Sistemos Administratorius
Priėmė
34 Dėl turto, esančio Klaipėdos g. 74, Gargžduose, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Gargždų atviram jaunimo centrui (Nr. T10-164) 1017814577_1 sprendimas T...
1017814577_Svietimas pras...
Sistemos Administratorius
Priėmė
35 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant turtiniu įnašu (Nr. T10-191) 1017815543_1 sprendimas T...
1017815543_Kl vanduo akci...
1017815543_Kl vanduo akci...
Sistemos Administratorius
Priėmė
36 Dėl turto, esančio Kretingalės seniūnijoje, perdavimo valdyti panaudos pagrindais viešajai įstaigai Paupių pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. T10-192) 1017815549_1 sprendimas T...
1017815549_Paupiu PSPC pr...
Sistemos Administratorius
Priėmė
37 Dėl patalpų, esančių Mokyklos g. 21, Endriejave, ir Mokyklos g. 1, Veiviržėnuose, perdavimo valdyti panaudos pagrindais Gargždų muzikos mokyklai (Nr. T10-193) 1017815555_1 sprendimas T...
1017815555_G muz mok pras...
Sistemos Administratorius
Atidėjo
38 Dėl pritarimo koncesijos sutarties dėl Drevernos mažųjų laivų uosto operatoriaus funkcijų projektui (Nr. T10-201) 1017817413_1 Sprendimas T...
1017817413_Finmin pritari...
1017817413_Hortivita.pdf
1017817413_Isvada_del_kon...
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
39 Dėl Viešosios įstaigos `Gargždų futbolas` dalininkų susirinkimo (Nr. T10-203) 1017817456_sprendimas_fut...
1017817456_Valdybos veikl...
1017817456_2015 Veiklos a...
1017817456_2015 m. GF fin...
1017817456_Įstatu straip...
1017817456_Gargzdu_futbol...
Sistemos Administratorius
Priėmė
40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimo Nr. T11-572 „Dėl biudžetinės įstaigos Sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T10-202) 1017817443_Sprendimas_SC_...
1017817443_1017816010_1.p...
1017817443_Antikorupcinio...
Sistemos Administratorius
Priėmė
41 Dėl Klaipėdos rajono rinkodaros ir komunikacijos strategijos tvirtinimo (Nr. T10-204) 1017817586_KR rinkodaros ...
1017817586_Stiliaus vadov...
1017817586_Stiliaus vadov...
1017817586_KR prekes zenk...
1017817586_2016 04 20 Pro...
1017817586_2016-04-20 Tar...
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
42 Dėl 2013 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos sprendimo Nr. T11-493 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo` dalinio keitimo (Nr. T10-206) 1017817744_Tarybos sprend...
1017817744_A6-152.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
43 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 m. programų pakeitimo (Nr. T10-207) 1017817939_T10-207.doc
1017817939_T10-270_1.xlsx
1017817939_2016-04 SVP pa...
1017817939_T10-207_2.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
44 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-205) 1017817614_sprend del biu...
1017817614_1 Biud pakeit ...
1017817614_2 Biud priedu...
1017817614_3 Aiškinamojo...
1017817614_Antikorupcinio...
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
45 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos `Gargždų švara` direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-210) 1017819623_Dėl Klaipėdo...
1017819623_VšĮ Gargžd...
Sistemos Administratorius
Priėmė
46 Dėl Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. T11-235 „Dėl Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“, pakeitimo (Nr. T10-209) 1017819258_DĖL KLAIPĖDO...
Sistemos Administratorius
Priėmė
47 Dėl Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos sudarymo (Nr. T10-208) 1017819245_DĖL PARAIŠK...
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
48 Dėl naujų autobusų stotelių laukimo paviljonų įrengimo Klaipėdos rajone eiliškumo sąrašo patvirtinimo (Nr. T10-211) 1017819941_2016 04 28 T1...
Sistemos Administratorius
Priėmė
49 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp Reginos Bogužienės, Audrūno Baltrušaičio, Zitos Baltrušaitienės ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-212) 1017819943_2016-04-25 tar...
1017819943_NŽT sutikimas...
1017819943_Gatves planas ...
Sistemos Administratorius
Priėmė
50 1. Informacija dėl rekreacinės infrastruktūros įrengimo Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinyje Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
51 2. Informacija dėl modulinio darželio Slengiuose Sistemos Administratorius
Pritarė
52 3. Informacija dėl vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros statistinės ataskaitos Sistemos Administratorius
Pritarė
53 4. Informacija dėl 2015 metų veiklos ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
Įtrauktas į darbotvarkę
54 5. Informacija dėl metinio pranešimo Sistemos Administratorius
Pritarė
55 Darbotvarkė Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  Susidūrei su korupcija – pranešk Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) arba numeriu 400 008 apie korupcinius teisės pažeidimus Savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose. Užtikrinamas asmens duomenų konfidencialumas.

© Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Cituojant ir kitaip platinant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Sprendimas: IDAMAS

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt ,
tel. (8 46) 211116. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.