KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • 2016 m.

  2016-12-05

  1.    Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Peskojų k., Alseikių g. 7. Žemės sklypo kadastro Nr. 5535/0005:170 Kretingalės k. v.

  2.    Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Kitos (fermų) paskirties pastatai (8.18).

  3.    Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB "Sava ranga". Vaida Plaušinytė, el. p. info@savaranga.lt, tel. 8 – 611 38411.

  4.    Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Ūkininkas Romas Liaudanskas, tel. +370 699 49651, el. p. romas.liaudanskas@gmail.com

  5.    Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Peskojų k., Alseikių g. 7, darbo dienomis nuo 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. 2016 12 07 iki 2016 12 22 d. tel. +370 699 49651

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti statytojui ir /ar projektuotojui aukščiau nurodytais adresais iki 2016 m. gruodžio 23 d.

  6.    Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Viešasis susirinkimas vyks 2016 m. gruodžio 23 d. 17.00 val., adresu Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Peskojų k., Alseikių g. 7.

  Projektiniai pasiūlymai


  2016-12-01

  Svarstymas su visuomene „Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas“

  Statinių  statybvietės  adresas:

  Gargždų miesto parko teritorija. Klaipėdos r. sav., Gargždai.

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė   naudojimo paskirtis:

  Kompleksas: Gargždų miesto parkas. Parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai; Inžineriniai tinklai (10.); Sporto paskirties inžineriniai statiniai (12.), kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai.

  Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas:

  juridinis subjektas: UAB „Aketuri architektai“

  direktorius: Lukas Rekevičius

  elektroninio pašto adresas: info@aketuriarchitektai.lt

  telefono numeris: 8 612 16 112

  Susipažinimo  su projektiniais  pasiūlymais vieta:

  adresas: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 2

  telefono numeris: 8 46 473060

  laikas: 17:00

  Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo  dienų nuo  pranešimo  savivaldybės  interneto  svetainėje    paskelbimo dienos;

  Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

  Pasiūlymai projektuotojui teikiami rašytinėje formoje iki 2016 gruodžio 14 d.

  Viešojo susirinkimo vieta: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 2

  Viešojo susirinkimo laikas: 2016 gruodžio 19 d. 17:15 h

  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

  Projektiniai pasiūlymai

  Projektiniai pasiūlymai - planšetai


  2016-12-01

  1. Statinio statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Gamyklos g. 6, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. kad. Nr. 5520/0019:4  

  2. Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Numatoma paskirtis-administracinės paskirties objektų teritorijos.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Idmavos projektai“ direktorė Zita Jurkuvienė, tel. 8686 38222,  el. paštas: projektai@idmava.lt.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Kęstutis Skiezgilas ir Jovita Skiezgilienė, gyv. Baičių km., Klaipėdos r. sav., el. paštas: jjovitti@yahoo.com., tel. 8 677 05853.

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Laugalių g. 9, Gargždų m., el. paštas: projektai@idmava.ltt, tel. 8 686 38222, darbo dienomis nuo 2016 12 01 iki 2016 12 14 d. imtinai 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.

  6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, UAB “Idmavos projektai” adresu Laugalių g. 9, Gargždai, el. paštu: projektai@idmava.lt  iki 2016 m. gruodžio 14 d. imtinai.

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Laugalių g. 9, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. administracinėse patalpose 2016 m. gruodžio 15 d. 11.30 val.

  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

  Privalomieji dokumentai

  Aiskinamasis raštas

  Grafinė dalis

  Projektuojama aikštelė už sklypo ribų


  2016-11-09

  UAB „Patvanka“ informuoja apie parengtus projektinius pasiūlymus:

  Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų seniūnijos Gargždų miesto Skaidriosios gatvės (Nr. KL 7093), kelio (Nr. KL 7057) statybos projektas

  Projektinių pasiūlymų rengėjas - UAB „Patvanka“, Savanorių pr. 192, LT-44150 Kaunas. Tel. (8 37) 327452, el. paštas  info@patvanka.lt

  Projekto vadovas – Kęstutis Amolevičius (Savanorių pr. 192, LT-44150 Kaunas. Tel. (8 37) 327452, el. paštas  info@patvanka.lt)

  Statytojas - Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai.

  Kontaktinis asmuo – Reda Palaimienė: el. paštas reda.palaimiene@klaipedos-r.lt, tel. (8 46)

  472021, faks. (8 46) 472005.

  Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų (raštu, el. paštu) teikti projektuotojui iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu – nuo 2016 m. lapkričio 14 d. iki 2016 m. lapkričio 24 d. UAB „Patvanka“, Savanorių pr. 192, LT-44150 Kaunas. Tel. (8 37) 327452, el. paštas  info@patvanka.lt arba  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai (Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt). Teikiant pasiūlymus reikia nurodyti:

  • vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
  • pasiūlymo teikimo datą;
  • informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

  Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais iki viešo susirinkimo ir jo metu galima nuo 2016 m. lapkričio 14 d.  iki 2016 m. lapkričio 23 d.  UAB „Patvanka“, Savanorių pr. 192, LT-44150 Kaunas. Tel. (8 37) 327452, 8 698 38297, el. paštas  info@patvanka.lt (kontaktinis asmuo projekto vadovas Kęstutis Amolevičius).

  Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su projektiniais pasiūlymais – darbo dienomis 8.00-11.30 val. ir 13.30-17.00 val.

  Projektiniai pasiūlymai viešai bus svarstomi 2016 m. lapkričio 24 d. 17 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai)

  Dangų ir eismo organizavimo 1 lapas

  Dangų ir eismo organizavimo 2 lapas

  Dangų ir eismo organizavimo 3 lapas

  Dangų ir eismo organizavimo 4 lapas

  Dangų ir eismo organizavimo 5 lapas

  Dangų ir eismo organizavimo 6 lapas


  2016-11-08

  INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ

  PROJEKTUOTOJAS: UAB "ARCHvizija”, S. Nėries 29 A, Plungė, įmonės kodas 300613401, tel. 8 682 68566.

  PROJEKTO VADOVAS (PV): architektas Algimantas Mockus, diplomo Nr. 105513.

  STATYTOJAS: Nerijus Baškys.

  PROJEKTO PAVADINIMAS: Vieno buto gyvenamo namo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Kuršių g. 1B, statybos projektas. 

  ADRESAS:  Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Kuršių g. 1B.

  STATYBOS RŪŠIS: nauja statyba.

  STATINIO KATEGORIJA: neypatingas.

  STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: gyvenamoji.

  Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu: UAB "ARCHvizija" S. Nėries 29A, Plungė. darbo dienomis nuo 10 iki 16 val. (tel. nr.: 8 682 68566) arba el. paštu archvizija@gmail.com.  Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m. lapkričio 23 d.

  Viešasis susirinkimas, kurio  metu galėsite susipažinti su projektinių pasiūlymų detalesne informacija, vyks š. m. lapkričio  24d. 17:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, adresu: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

  Projektiniai pasiūlymai

  Dokumentai


  2016-11-04

  Informacija apie projektinių pasiūlymų rengimą: „Stoginės Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Sudmantų k., Palangos pl. 6 statybos projektas”

  Statinio adresas: Palangos pl. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r. sav.

  Statinio naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai (13).

  Statybos rūšis: nauja statyba

  Statybos pradžia-pabaiga: 2016-2017

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB “Green Energy Studio”, Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda. Mob. tel.: 861521741. Elektroninis paštas:  info@greenenergy.lt

  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Mindaugas Žemgulys, tel. 863343363, archm@inbox.lt

  Statytojas: "UAB Vitransa", adresas: Palangos pl. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav.

  Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu archm@inbox.lt

  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus.  Nuo 2016-11-07 iki  2016-11-18 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.: adresu Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda. Atsakingi asmenys: Mindaugas Žemgulys, tel. 863343363, archm@inbox.lt

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo.  2016-11-21, 18.00 val. Adresu: Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda.

  Projektinių pasiūlymų užduotis

  Projektiniai pasiūlymai


  2016-11-03

  Prašymas informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą

  Projektuotojas: UAB “Architektai ir ko”; Įmonės kodas: 302458768; Adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-319.

  Projekto vadovas: architektė Giedrė Elekšienė, diplomo Nr. MK 001627.

  Statytojas: Nomeda Karčauskaitė.

  Pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo su garažu, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., Kalvų g. 21, statybos projektas.

  Adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., Kalvų g. 21.

  Statybos rūšis: Nauja statyba.

  Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (namas).

  Susipažinimas ir viešas susirinkimas: Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu: UAB „Architektai ir ko” Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-319, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (tel.nr.: +37067216144) arba el. paštu: sprendimai@archico.lt. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m. lapkričio mėn. 18 d.

  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2016 m. lapkričio mėn. 21 d., 18:00val., UAB "Architektai ir ko" patalpose, adresu: Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-319.

  Projektiniai pasiūlymai


  2016-11-03

  Prašymas informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą

  Projektuotojas: UAB “Architektai ir ko”; Įmonės kodas: 302458768; Adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-319.

  Projekto vadovas: architektė Giedrė Elekšienė, diplomo Nr. MK 001627.

  Statytojas: UAB “Virolita”.

  Pavadinimas: Gamybinio pastato (unik. Nr. 5595-6001-2018) Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Baičių k., Stučių g. 3, rekonstrukcijos projektas.

  Adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Baičių k., Stučių g. 3.

  Statybos rūšis: Rekonstrukcija.

  Statinio kategorija: Neypatingas statinys

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties pastatas.

  Susipažinimas ir viešas susirinkimas: Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu: UAB „Architektai ir ko” Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-319, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (tel.nr.: +37067216144) arba el. paštu: sprendimai@archico.lt. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m. lapkričio mėn. 21 d.

  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2016 m. lapkričio mėn. 22 d., 18:00val., UAB "Architektai ir ko" patalpose, adresu: Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-319.

  Projektiniai pasiūlymai


  2016-11-03

  INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ

  PROJEKTO PAVADINIMAS -  DURPYNO G., JONUŠŲ K. IR DAUPARŲ K., DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS.

  STATINIO PASKIRTIS - SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS.

  STATYBOS RŪŠIS - SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS.

  STATINIO KATEGORIJA - NESUDĖTINGAS STATINYS.

  UŽSAKOVAS - KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, tel.: (8 46) 47 20 25, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt

  STATYTOJAS - KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, tel.: (8 46) 47 20 25, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt

  PROJEKTO RENGĖJAS - UAB „HIDROSTATYBOS PROJEKTAI” Gamyklos g. 4, LT-96155Gargždai, Tel.: 8 (46) 47 09 40, El. paštas: info@hsp.lt

  PROJEKTO VADOVAS - ŽAIMANTAS PASTARNOKAS

  Informacija teikiama, pastabos, kreipimaisi raštu priimami projekto rengėjo patalpose - Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, tel.: 8(46)470940 arba elektroniniu paštu: info@hsp.lt, iki statybos darbų pradžios.

  Brėžiniai


  2016-10-24

  Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Projektuotojas: UAB „Studija 33”;

  įmonės kodas 300124086; adresas Danės g. 41, Klaipėda. 

  Projekto vadovas (PV): architektas Nerijus Mikulis; atestato nr. A1257

  Statytojas: UAB "Klaibuta";

  Pavadinimas – Sandėliai Guobų g. 15, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.

  Adresas - Guobų g. 15 Dumpių k. Dovilų sen. Klaipėdos raj.

  Statybos rūšis - nauja statyba

  Statinio kategorija - ypatingas

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - sandėliavimo paskirties pastatai (8.9.)

  Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Studija 33“, Danės g. 41, Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (tel.nr.: +37068770167, +37065650020) arba el. paštu info@s33.lt . Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m. lapkričio 03 d.

  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2016 m. lapkričio 04 d. 16:00val. UAB "Studija33" patalpose, adresu: Danės g. 41, Klaipėda

  Projektiniai pasiūlymai

  Sklypo brėžiniai

  Sklypo schema

  Planai, fasadai, vizualizacija


  2016-10-11

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Naftos produkto-bitumo terminalo, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Statybininkų g. 7, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-10-11

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Vieno buto gyvenamojo namo,  Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemiai, Ringelio al. 13, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-10-11

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Gamybos paskirties pastato,  Klaipėdos r. sav., Gargždai, Statybininkų g. 5, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta


  2016-10-11

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Kitos (fermų) paskirties pastato,  Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnai, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-10-11

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Laidojimo namų,  Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartai, Hugo Šojaus g. 5, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-10-11

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Gamybinio pastato su administracinėmis patalpomis,  Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikiai, Vaidaugų g. 1, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-10-10

  Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Projektuotojas: E. Monstavičiaus individuali veikla Nr.043972;

  Projekto vadovas (PV): architektas Egidijus Monstavičius; atestato nr. A1976

  Statytojas: UAB „Techsis“;

  Pavadinimas – Dviejų butų gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Trušelių k. Lazdynų g. 12 projektiniai pasiūlymai

  Adresas - Lazdynų g. 12, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., žemės skl. kad. nr. 5558/0005:888.

  Statybos rūšis - nauja statyba

  Statinio kategorija - neypatingas

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamoji

  Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu Vilhelmo Berbomo g. 10- 303 kab., Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. (tel.nr.: +37064707217) arba el. paštu info@namailt. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m. Spalio 17 d.

  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2016 m. Spalio 18 d. 17:00 val.  Klaipėdos mokslo ir technologijų parke, adresu  Vilhelmo Berbomo g. 10- 303 kab.  

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2016-09-29

  Statinio projekto pavadinimas, statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

  Iv kategorijos vietinės reikšmės kelio Nr. KL 0407 (Gručeikių g.), ruože nuo PK 0+00 (x: 6169921.08; y: 326355.96)   iki PK 6+95 (x: 6170462.67; y: 326775.53) (toliau – Komunikacija) rekonstravimo supaprastintas projektas.

  Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis;

  Vietinės reikšmės kelias (Gručeikių g.)

  Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

  UAB „BAU Solutions“, projekto vadovas vilmav@vpa.lt, mob.:+370 698 36588_

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

  UAB „V. Paulius & associates real estate“, įmonės kodas 300049032, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., mariusk@vpare.lt, +37061155133.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

  Minijos g. 2, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., LT-96222, Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje.

  UAB „BAU Solutions“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, 869836588, darbo laikas Pir-Pen 08:00-12:00 ir 13:00-17:00.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

  Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu teikti iki viešo susirinkimo dienos (2016-10-14, ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos) el. paštu: vilmav@vpa.lt

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

  Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.,  2016-10-14, 11:00 val. (Penktadienis).

  Projektas


  2016-09-22

  Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Projektuotojas: UAB „Giedraitis & architektai”;

  įmonės kodas 300522624; reg. adresas Draugystės g. 15 b, Kaunas 

  Projekto vadovas (PV): architektas Rimantas Giedraitis; atestato nr. A1235

  Statytojas: Vygintas Demenis;

  Pavadinimas – Vienbutis gyvenamasis namas Palivarko g. 7,Klemiškės II k. sendvario sen. Klaipėdos r. sav., naujos statybos projektas

  Adresas - Palivarko g. 7,Klemiškės II k. sendvario sen. Klaipėdos r. sav.

  Statybos rūšis - nauja statyba

  Statinio kategorija - neypatingas

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamoji

  Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Giedraitis & architektai“ Jakšto g. 9 - 234 kab., Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 16 val. (tel.nr.: +37069939671) arba el. paštu antanas@g-architects.eu. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m. Spalio 12 d.

  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2016 m. Spalio 13 d. 17:00 val. Sendvario seniunijos patalpose, adresu Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

  Projektiniai pasiulymai

  Projektiniu pasiulymu rengimo uzduotis

  Privaziavimo schema

  Privaziavimo sklypo registras

  Vizualizacija

  Vizualizacija 2


  2016-09-21

  Statinio projekto pavadinimas, statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

  Sandėliavimo paskirties pastato Gamyklos g. 19, Gargždų mieste, Klaipėdos r. sav.,. statybos  projektas__Kad.nr. 5520/0019:80 Gargždų m. k. v.__

  Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis;

  Sandėliavimo paskirties pastatas__

  Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

  UAB „Eksploit“, projekto vadovas Dalia Kriaučiūnienė, aivaras@eksploit.lt, 860874731_

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

  UAB „Mida LT“, įm. k. 110433047, Gamyklos g. 19, LT-96155, Gargždai, Klaipėdos r. sav., Vyr. inžinierius Andrius Jakas, andrius.jakas@mida.lt, 861463145

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

  Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, (8 46) 47 20 25 __________

  UAB „Eksploit“, Ulonų g. 5, Vilnius, 860874731, darbo laikas Pir-Pen 08:00-12:00 ir 13:00-17:00.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

  Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu teikti iki viešo susirinkimo dienos (2016-10-06, ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos) el. paštu: aivaras@eksploit.lt

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

  Žemaitės g. 10, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., LT-96121, 2016-10-06, 11:00 val. (ketvirtadienis).

  Projektiniai pasiūlymai


  2016-09-20

  Informuojame apie Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Žaros g. 8, statybos projekto projektinius pasiūlymus.

  Statinio statybos vieta  Žaros g. 8, Slengių k., Sendvario sen.., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0005:600. Žemės sklypo plotas – 0,1170 ha. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Statytojas –  Nerijus Jankauskas.

  Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

  Numatoma projektuoti vieno buto gyvenamąjį namą. Projektuojamas pastatas bus statomas sklypo centre, arčiau pietinės sklypo ribos.

  Projektuojama vandentiekio, buitinių nuotėkų linijos kurios jungiamos prie kvartalo tinklų. Projektuojami drenažo tinklai aplink pastatą, kurio vanduo nuvedamas į esamus drenažo tinklus. Projektuojamas elektros įvado prijungimas prie skirstomojo komercinės apskaitos skydo ant stulpo ant sklypo ribos.

   Projektuojamas pastato bendras plotas 231,54m², užstatymo plotas , užstatymo plotas  - 489 m², pastato aukštis -  6 m.  Numatomas sklypo užstatymo pastatais tankumas – 25%, intensyvumas – 40%.

  Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti projekto rengėjo patalpose Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje nuo 2016-09-22 iki 2016-10-05 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

  Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu bartkus.tomas@gmail.com, paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

  Viešas susirinkimas įvyks 2016-10-06 17.00 val. adresu Žaros g. 8, Slengių k., Sendvario sen.., Klaipėdos r. sav.

  Prašymas dėl visuomenės informavimo

  Projekto byla


  2016-09-20

  Informuojame apie  Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Aušrinės g. 14, statybos projekto projektinius pasiūlymus.

  Statinio statybos vieta  Aušrinės g. 14, Slengių k., Sendvario sen.., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0005:628. Žemės sklypo plotas – 0,3026 ha. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Statytojas –  Nerijus Jankauskas.

  Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

  Numatoma projektuoti vieno buto gyvenamąjį namą. Projektuojamas pastatas bus statomas sklypo centre, arčiau vakarinės sklypo ribos.

  Projektuojama vandentiekio, buitinių nuotėkų linijos kurios jungiamos prie kvartalo tinklų. Projektuojami drenažo tinklai aplink pastatą, kurio vanduo nuvedamas į sklype  projektuojamą infiltracinį šulinį. Projektuojamas elektros įvado prijungimas prie skirstomojo komercinės apskaitos skydo ant stulpo ant sklypo ribos.

   Projektuojamas pastato bendras plotas 375,98 m², užstatymo plotas , užstatymo plotas  - 489 m², pastato aukštis -  6 m.  Numatomas sklypo užstatymo pastatais tankumas – 16%, intensyvumas – 12%.

  Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti projekto rengėjo patalpose Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje nuo 2016-09-22 iki 2016-10-05 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

  Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu bartkus.tomas@gmail.com, paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

  Viešas susirinkimas įvyks 2016-10-06 17.00 val. adresu  Aušrinės g. 14, Slengių k., Sendvario sen.., Klaipėdos r. sav.

  Projekto byla

  Prašymas del visuomenės informavimo


  2016-09-14

  INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

  PROJEKTO PAVADINIMAS

  DAUGIAFUNKCIŲ SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ (8.14.)

  DARIAUS IR GIRĖNO G. 4, GARGŽDUOSE STATYBOS PROJEKTAS

   STATINIO PASKIRTIS

  STATYBOS RŪŠIS

  STATINIO KATEGORIJA

  UŽSAKOVAS

   

   

   

   

   SPORTO

  NAUJA STATYBA

  YPATINGAS STATINYS

   KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

  SPORTO CENTRAS

  J.Janonio g. 9, LT- 96133Gargždai, tel./faks: 8 (46) 455290, el.p.gargzdusc9@gmail.com

  STATYTOJAS

   

   

   

  KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

   Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, tel.: (8 46) 47 20 25,

  el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt

   

  PROJEKTO RENGĖJAS

   

   

   

   

  PROJEKTO ARCHITEKTŪROS DALIES RENGĖJAS

   UAB „HIDROSTATYBOS PROJEKTAI” 

  Gamyklos g. 4, LT-96155Gargždai

  Tel.: 8 (46) 47 09 40,

  El. paštas: info@hsp.lt

   

   UAB „TIKSLI FORMA” 

  Vokiečių g. 24, LT-01130 Vilnius

  Tel.: 8 (652)19888,

  El. paštas: info@tiksliforma.lt

   

  ARCHITEKTAS

  ARCHITEKTĖ

  TOMAS GRUNSKIS

  JŪRATĖ KINDURYTĖ

  Su projektiniais pasiūlymais visuomenės atstovai gali susipažinti iki viešo susirinkimo, užsakovo - Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Sporto centro patalpose - J. Janonio g. 9, LT- 96133 Gargžduose.

  Informacija teikiama, pastabos, kreipimaisi raštu priimami projekto rengėjo patalpose - Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, tel.: 8(46)470940 arba elektroniniu paštu: info@hsp.lt, iki viešo susirinkimo.

  Viešas projekto aptarimas vyks 2016 m. rugsėjo mėn. 27 d. 18.00 val. užsakovo -Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaigosSporto centras patalpose- J. Janonio g. 9, LT- 96133 Gargžduose.

  Projektiniai pasiūlymai


  2016-09-12

  INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ SODO NAMO REKONSTRAVIMO Į VIENO BUTO GYVENAMĄJĮ NAMĄ PROJEKTĄ: Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, UAB "Gargždų projektas" informuoja visuomenę apie rengiamą rekonstravimo projektą.
  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Sodo namo Ryto g. 40, Lyverių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. rekonstravimo į vieno buto gyvenamąjį namą projektas.
  STATYBOS VIETA: Ryto g. 40, Lyverių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.
  STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: 7.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai).
  STATYTOJAS: Ovidija Mikalauskienė; adresas: Kretingos g. 177A-4, Klaipėda; tel.: 860206046; el. paštas: ovidija84@gmail.com
  PROJEKTUOTOJAS: UAB "Gargždų projektas", įm. k.: 163121393; projekto vadovas: Petras Stropas; adresas: Klaipėdos g. 20, Gargždai; tel.: 452747, 868766629; el. paštas: garprojektas@gmail.com
  SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS IR TEIKTI MOTYVUOTAS PASTABAS GALIMA: Klaipėdos g. 20, Gargždai; tel.: 452747, 868766629; el. paštas: garprojektas@gmail.com
  VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS: 2016 m. rugsėjo mėn. 26 d., 17:00 val. Klaipėdos g. 20, Gargždai.

  Projektiniai pasiūlymai


  2016-08-31

  INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ

  Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, I.Į. „E. Miliūno studija“ informuoja visuomenę apie rengiamą statinio statybos projektą.

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                              

  Vieno buto gyvenamojo namo, Ringelio al. 13, Aukštkiemių km., Sendvario sen., Klaipėdos raj., statybos projektas.

  STATYBOS VIETA                                    

  Ringelio al. 13, Aukštkiemių km., Sendvario sen., Klaipėdos raj.

  STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS          

  7.1. gyvenamosios paskirties /vieno buto/ pastatai /namai/

  STATYTOJAS                                           

  LINA SKIERUVIENĖ ir JAUNIUS SKIERUS, adresas Pievų tako g. 2-5, Klaipėda, mob.: +370 659 99299,

  el.paštas: jaunius.skierus@gmail.com

  PROJEKTUOTOJAS                                 

  I.Į. „E.MILIŪNO STUDIJA”, juridinio asmens kodas 133417785, adresas: K. Donelaičio g. 63-5, Kaunas

  Projekto vadovas Aurimas Ramanauskas, atest. Nr. A 1559, mob.t: +370 620 87480,

  el. paštas: studija@mstudija.eu

  SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS IR TEIKTI MOTYVUOTAS PASTABAS GALIMA

  J. Janonio g. 17-17, Klaipėda /įėjimas iš I. Kanto gatvės pusės/, mob.t: +370 699 88694, el. paštas: studija@mstudija.eu

  VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS

  2016 m. rugsėjo mėn. 15 dieną, 17:00 val. J. Janonio g. 17-17, Klaipėda /įėjimas iš I. Kanto gatvės pusės/.

  Projektiniai pasiūlymai


  2016-08-31

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Maitinimo paskirties pastato,  Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gribžiniai, Mokyklos g. 9, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-08-31

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Gamybinio pastato su administracinėmis patalpomis,  Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikiai, Vaidaugų g. 1, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-08-31

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Lentpjūvės su administracinėmis patalpomis unik. Nr. 5596-0003-1069 rekonstravimo,  Klaipėdos r. sav., Gargždai, Geležinkelio pylimo g. 4, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-08-31

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Priblokuoto garažo (8.7) statybos projektas,  Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Mickai, Vaškių g. 30, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-08-31

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Gyvenamojo namo paskirties keitimo į administracinį pastatą ir pramoginių kartingų,  Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Mickai, Vaškių g. 30, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-08-31

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Gamybos-sandėliavimo pastato su administracinėmis patalpomis,  Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Letūkai, Anso Baltrio g. 23, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-08-31

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Medienos apdirbimo cecho su buitinėmis patalpomis,  Klaipėdos r. sav., Gargždai, Geležinkelio pylimo g. 4, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-08-26

  VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

  Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Gargždai, Statybininkų g. 5

  Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

  Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos ir pramonės paskirties pastatas. 

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): 

  UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: lauras@neoforma.lt, tel. +370 46 400936. 

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): 

  UAB „Kegesa“, įmonės kodas 302251958, Liepų g. 48B, Klaipėda, el. paštas: petras@eges.lt, tel. +370 698 36732 

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: 

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Kegesa“ administracinio pastato patalpose, Statybininkų g. 5, Gargždai, tel. +370 698 36732; darbo dienomis 8:00-17:00 val., nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 15 d.; interneto svetainė: www.klaipedos-r.lt 

  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

  Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2016 m. rugsėjo 15 d. 

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 

  Viešas susirinkimas vyks UAB „Kegesa“ administracinio pastato patalpose, Statybininkų g. 5, Gargždai, 2016 m. rugsėjo 16 d. 18 val.

  Aiskinamasis rastas

  Vizualizacija

  Projektiniai pasiulymai

  Projektiniu pasiulymu rengimo uzduotis

  Israsas zeme

  Israsas pastatai

  Sklypo planas

  Igaliojimas Neoformai

  Igaliojimas L. Ruseckui

   


  2016-08-22

  Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus

  Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Gargždai, Naujoji g. 5K1

  Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė, numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sporto paskirties pastatas.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

  UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: lauras@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  UAB „Gargždų pramogos“, Skaidrioji g. 12, Gargždai, gargzdupramogos@gmail.com, tel. +370 618 61848

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Gargždų pramogos“ patalpose, Skaidrioji g. 12, Gargždai, tel. +370 618 61848; darbo dienomis 9:00-17:00 val., nuo 2016 m. rugpjūčio 26 iki 2016 m. rugsėjo 9 d.; interneto svetainė:  /

  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresu Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2016 m. rugsėjo 9 d.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Viešas susirinkimas vyks UAB „Gargždų pramogos“ patalpose, Skaidrioji g. 12, Gargždai, 2016 m. rugsėjo 12 d. 18 val.

  Vizualizacija

  Aiskinamasis rastas

  Projektiniu pasiulymu rengimo uzduotis

  Sklypo planas

  Projektiniai pasiulymai

  Israsai, sklypu planai

  Sutikimai

  Igaliojimas

  Igaliojimas L. Ruseckui

   


  2016-08-12

  Naftos  produkto-bitumo  terminalo  Statybininkų  g.  7,  Gargždai, statybos  projekto, projektinių pasiūlymų viešinimas

  Objekto pavadinimas:

  Naftos produkto-bitumo terminalo Statybininkų g. 7, Gargždai, statybos projektas

  Statinių statybvietės adresai:

  Statybininkų g. 7, Gargždai; Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5520/0019:5

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Esama-Naftos tinklai (10.1). Numatoma- Naftos tinklai (10.1) Pagal STR 1.01.09:2003 ,,Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“

  Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų),  galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus,  vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „A22“, Birutės g. 22-316, 91187 Klaipėda, el. p. valdas505@gmail.com

  Valdas Lumbis; Tel. Nr. +370 67023319

   Statytojas: UAB "Sepo novus", į.k. 304092860 Buveinės, atstovybės arba filialo adresas: Klaipėda, Danės g. 6, El. paštas: info@seponovus.eu , tel.: +37069880710

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „A22“, Birutės g. 22-316, LT-91187 Klaipėda, el. p. valdas505@gmail.com iki 2016 m. rugpjūčio 30 d. 8:00 – 17:00 val.;

  Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Iki 2016 m. rugpjūčio 30 d. 17:00 val.  telefonu Tel. Nr., el. paštu:  valdas505@gmail.com, arba raštu teikiant pasiūlymus.

  Viešasis  susirinkimas,  kurio  metu  galėsite  susipažinti  su  projektinių  pasiūlymų  projekto detalesne informacija, vyks: 2016 m. rugpjūčio 31. Nuo 17.00 iki 18.00 val.

  Klaipėda, Danės g. 6, UAB "Sepo novus",

  El. paštas: info@seponovus.eu , tel.: +37069880710

  Projektiniai pasiūlymai

  Dokumentai

  Kadastro byla

  Igaliojimas

  Brežiniai

  Vizualizacija

   


  2016-08-11

  VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

   Naujai statomo statinio statybvietės adresas:

  Šalteikių g. 40, Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0001:158.

  Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas:

  Esama žemės paskirtis - kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; žemės paskirtis ir naudojimo būdas išlieka esami.

  Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Sandėliai - sandėliavimo paskirties pastatai. Administracinis pastatas – administracinės paskirties pastatai.

  Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „TS Projects“ direktorė Laura Kovzinaitė, mob.: 8-614 41649, el. paštas: tsprojektai@gmail.com.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  UAB „Vaidva“, Statybininkų g. 5, Venta, Akmenės r., mob. tel. 8-698 26735.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2016-08-17 iki 2016-08-30 UAB „TS Projects“ patalpose, adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. 8-614 41649.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, adresu Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. 8-614 41649, el. paštas: tsprojektai@gmail.com.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Viešas susirinkimas numatomas 2016-08-31 17:30 val. UAB „TS Projects“ patalpos, Žvejų g. 2-512, Klaipėda.

  1. Projektiniai pasiūlymai

  2. Projektiniai pasiūlymai

  Igaliojimas
   


  2016-08-01

  Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą 

  Statinio statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: 

  Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. kad. Nr. 5520/0019:58  

  Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

  Numatoma paskirtis- gamybos ir sandėliavimo. 

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

  UAB „Idmavos projektai“ direktorė Zita Jurkuvienė, tel. 8686 38222,  el. paštas: projektai@idmava.lt. 

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): 

  UAB „Liskando investicija“, Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., el. paštas: info@dolena.lt, tel. 8 46 453286. 

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., el. paštas: info@dolena.lt, tel. 8 46 453286, darbo dienomis nuo 2016 08 01 iki 2016 08 05 d. imtinai 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. 

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, UAB “Idmavos projektai” adresu Laugalių g. 9, Gargždai, el. paštu: projektai@idmava.lt  iki 2016 m. rugpjūčio 05 d. imtinai. 

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 

  Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. administracinėse patalpose 2016 m. rugpjūčio 08 d. 12 val.

  Projektiniu pasiulymu uzduotis

  Projektiniu pasiulymu rengimo dokumentai

  Aiskinamasis rastas

  Grafinė dalis


   2016-07-26

  Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus 

  Statinių statybos adresas -Vaidaugų g. 1, Toleikių k., Klaipėdos raj.; 

  Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: gamybinės paskirties pastatas, atskirai stovintis; 

  Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas – UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, atas.r@takas.lt, 8 650 13 160, projekto vadovas Ramūnas Atas, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, tel. 8 650 13 160 ; 

  Statytojas –UAB „Danish ABC Group“, Agilos g. 18, Triušelių k., Klaipėdos raj., tel.  8 651 79998, ak@balticmodules.lt; 

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris, laikas -  UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, atas.r@takas.lt, 8 46 311 403, darbo metu nuo 13 00val bei  iki 16 00val.  iki viešo susirinkimo pabaigos. 

  Pasiūlymus teikti - UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, atas.r@takas.lt, , 8 46 311 403,  iki viešo susirinkimo pabaigos. 

  Viešas susirinkimas – 2016 08 17, 17val. 15min.,  Agilos g. 18, Triušelių k., Klaipėdos raj.

  Projektiniai pasiulymai


  2016-07-21

   

  Informacija apie statinio:  “Maitinimo paskirties pastato Mokyklos g. 9, Gribžinių k., Dauparų – Kvietinių sen. Klaipėdos r. sav. projektinis pasiūlymas“, objekto adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., Mokyklos g. 9, kuriam vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama.

  1. Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., Mokyklos g. 9, žemės sklypo kad. 5538/0012:310 Kvietinių m. k.v.

  2. Projektuojamo statinio paskirtissutinkamai  STR 1.01.09:2003, p. 8.5 yra negyvenamosios paskirties pastatas: maitinimo paskirties pastatai.

  3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt, projekto vadovė – Danutė Zubavičienė.

  4. Statytojas: UAB“Senasis Duonkepis“.  Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė, J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, tel.:  +370 46 216071, įg.asmens tel..: +370 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt;

  5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2016 m. liepos mėn.  22 d. iki  rugpjūčio 4 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, Tel.:   +370 46 216071.

  6. 2016 m. nuo liepos mėn.  22 d. iki  rugpjūčio 4 d. dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g.5-7, LT92122 Klaipėda.

  7. Viešas susirinkimas vyks 2016-08-05 d. 17.30 val. Statytojo įgalioto projektuotojo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose:  J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda.

  Statytojo pateikiami dokumentai

  Projektiniai pasiulymai

  Vaizdine informacija


  2016-07-21

  Informacija apie parengtus Dviejų laidojimo namų Klaipėdos r. sav. Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5  projektinius pasiūlymus 

  Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav. Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5  kadastrinis Nr.:5544/0005:1249 Lėbartų k.v

  Statinių numatoma paskirtis – vadovaujantis  STR 1.01.09:2003, p. 8.0 yra negyvenamosios paskirties pastatai, paslaugų paskirties pastatai.

  Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus:  UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al.3/H. Manto g.10., 3aukštas Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 867810636.                                                                     

  Statytojas: Erikas Lesauskas. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Mažvydo al.3/H. Manto g.10., 3aukštas Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

  Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: galima darbo dienomis nuo 2016 m. liepos mėn. 22 d. iki  rugpjūčio 05 d. imtinai, nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al.3/H. Manto g.10., 3aukštas Klaipėda.

  Iki 2016 rugpjūčio 05 d. imtinai ir viešo susirinkimo metu visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al.3/H. Manto g.10., 3aukštas Klaipėda.

  Viešas susirinkimas vyks: 2016 rugpjūčio 08 d. (pirmadienį) 17.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose:Mažvydo al.3/H. Manto g.10., 3aukštas Klaipėda.

  brėžiniai

  dokumentai, tekstas


   2016-07-19

  Informacija apie projektinių pasiūlymų rengimą: „Stoginės Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Sudmantų k., Palangos pl. 6 statybos projektas” 

  Statinio adresas: Palangos pl. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav. 

  Statinio naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai (13). 

  Statybos rūšis: nauja statyba 

  Statybos pradžia-pabaiga: 2016-2017 

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB “Green Energy Studio”, Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda. Mob. tel.: 861521741. Elektroninis paštas:  uabges@gmail.com 

  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Mindaugas Žemgulys, tel. 863343363, archm@inbox.lt 

  Statytojas: "UAB Vitransa", adresas: Palangos pl. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav. 

  Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu archm@inbox.lt 

  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus: Nuo 2016-07-19 iki  2016-08-01 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.: adresu Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda. Atsakingi asmenys: Mindaugas Žemgulys, tel. 863343363, archm@inbox.lt 

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo: 2016-08-02, 18.00 val. adresu: Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda.

  Dokumentai, projektiniai psiulymai


  2016-07-13

  Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią

  Objekto pavadinimas:

  Medienos apdirbimo cecho ir atviros stoginės projektavimas.

  Objekto adresas:

  Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Lapių k.,  Žvelsos g. 35 (žemės sklypo kad. nr. 5543/0003:207). 

  Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Gamybos ir pramonės paskirties pastatai,  sandėliavimo paskirties pastatai.

  Statytojas:

  Gediminas Juozapaitis, mob.8 686 71596, el.p. adresas: rbustas@gmail.com

  Statybos metai:

  2017-2018 m.                                                                                                                            

  Projekto rengėjas:

   UAB „Vitlinija“, adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų -Kvietinių sen., Saulažolių k., Kranto g. 4. mob. 8 686 65395, el.p. adresas: vitlinija@gmail.com 

  Projektavimo darbai:

  2016-08-01-2017-03-01.

   Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

   Susipažinti su projektiniais pasiūlymais visuomenės atstovai gali Klaipėdos r. sav., Dauparų -Kvietinių sen., Saulažolių k., Kranto g. 4. mob. 8 686 65395 adresu nuo 2016-07-018 d. iki  2016-07-25 d. 13-17 val. Viešas susirinkimas įvyks 2016-07-25 d., 18 val. ten pat.

  Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės  atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

    * vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, tel. Nr., kitus ryšio duomenis;

    * pasiūlymo teikimo datą.

   Rastas,  pasiulymai 

   


  2016-07-08

  Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią

  Objekto pavadinimas:

  Kultūros pastato (unikalus Nr. 5597-8005-3010) rekonstravimas (atnaujinimas (modernizavimas) Kaštonų g. 4, Gobergiškės kaimas,  Klaipėdos rajono savivaldybė

  Statybos vieta:

  Kaštonų g. 4, Gobergiškės kaimas, Klaipėdos rajono savivaldybė.

  Statinio naudojimo paskirtis:

  Kultūros.

  Statinio statybos rūšis:

  Rekonstravimas.

  Statinio kategorija:

  Neypatingas statinys

  Statinio projekto stadija:

  Techninis projektas

  Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga:

  2016-03-15/2016-08-15

  Statytojas:

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

  Projektuotojas:

  UAB „Panevėžio miestprojektas“, Respublikos g. 15, LT-35185 Panevėžys, Projekto vadovas Marijus Ponomariovas, tel. Nr. 867440908, el. p. konstrukcijos3@pmp.lt

  Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2016 m.  liepos 18 d. el. p. konstrukcijos3@pmp.lt

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Viešasis susirinkimas, kurio  metu galėsite susipažinti su projektinių pasiūlymų detalesne informacija, vyks š. m. liepos 19 d. 17:20 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, adresu: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

  1. Projektiniai -1

  2. Projektiniai - 2  2016-07-05 

  Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

  Statinio statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Vaškių g. 30, Mickų km., Priekulės sen.,  Klaipėdos r. sav. kad. Nr. 5552/0002:302  

  Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Numatoma paskirtis-komercinės paskirties ir inžinerinės infrastruktūros objektų teritorijos.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Idmavos projektai“ direktorė Zita Jurkuvienė, tel. 8686 38222,  el. paštas: projektai@idmava.lt.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Gintaras Lukošius ir Oxana Pavlenko, gyv. M. Šapalo g. 1, Lankupių km., Klaipėdos r. sav., el. paštas: jgintaras@efis.lt, tel. 8 699 55833.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Laugalių g. 9, Gargždų m., el. paštas: projektai@idmava.ltt, tel. 8 686 38222, darbo dienomis nuo 2016 07 07 iki 2016 07 13 d. imtinai 7:30-12:00 ir 12:45-16:45 val.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, UAB “Idmavos projektai” adresu Laugalių g. 9, Gargždai, el. paštu: projektai@idmava.lt  iki 2016 m. liepos 13 d. imtinai.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Laugalių g. 9, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. administracinėse patalpose 2016 m. liepos 14 d. 12 val.

  Privalomieji dokumentai 1

  Privalomieji dokumentai 2

  Privalomieji dokumentai 3

  Grafinė dalis

  Aiškinamasis raštas

  Projektinių pasiūlymų užduotis


  2016-07-05

  Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

  Statinio statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Vaškių g. 30, Mickų km., Priekulės sen.,  Klaipėdos r. sav. kad. Nr. 5552/0002:302  

  Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Numatoma paskirtis-komercinės paskirties ir inžinerinės infrastruktūros objektų teritorijos.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Idmavos projektai“ direktorė Zita Jurkuvienė, tel. 8686 38222,  el. paštas: projektai@idmava.lt.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Gintaras Lukošius ir Oxana Pavlenko, gyv. M. Šapalo g. 1, Lankupių km., Klaipėdos r. sav., el. paštas: jgintaras@efis.lt, tel. 8 699 55833.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Laugalių g. 9, Gargždų m., el. paštas: projektai@idmava.ltt, tel. 8 686 38222, darbo dienomis nuo 2016 07 07 iki 2016 07 13 d. imtinai 7:30-12:00 ir 12:45-16:45 val.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, UAB “Idmavos projektai” adresu Laugalių g. 9, Gargždai, el. paštu: projektai@idmava.lt  iki 2016 m. liepos 13 d. imtinai.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Laugalių g. 9, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. administracinėse patalpose 2016 m. liepos 14 d. 12 val.

  Privalomieji dokumentai 1

  Privalomieji dokumentai 2

  Privalomieji dokumentai 3

  Privalomieji dokumentaii 4

  Grafinė dalis

  Projektinių pasiūlymų užduotis

  Aiškinamasis raštas


  2016-06-27 

  Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

  Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k. Žemės sklypo kadastro Nr. 5544/0002:61 Lėbartų k. v.

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Kitos (fermų) paskirties pastatai (8.18).

  Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB "Sava ranga". Vaida Plaušinytė, el. p. info@savaranga.lt, tel. 8 601 81943.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Valerija Birutė Žiogienė, el. p. vziogas@gmail.com, tel. +370 659 51562.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Kampinė g. 37-1, el. paštas: el. p. vziogas@gmail.com, tel. 8 – 659 51562, darbo dienomis nuo 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. 2016 06 30 iki 2016 07 08 d.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti statytojui ir /ar projektuotojui aukščiau nurodytais adresais iki 2016 m. liepos 8 d.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Kampinė g. 37-1, laikas 17:20 val.

  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

  Grafinė dalis

  Aiškinamasis raštas

  Kadastro bylos ištrauka


  2016-06-14

  Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VII skyriaus nustatyta tvarka)

  Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k, Ežero g. 47. Žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:411.

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Numatoma paskirtis prekybos.

  Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  Marius Morkūnas, el. paštas architektai@kunas.lt, tel. Nr. 867618652.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Ugnė Bogužienė.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Paryžiaus Komunos g. 25-307, Klaipėdoje, el. paštas: daiva@statybuprojektai.lt, tel. 862305265, darbo dienomis nuo 2016-06-14 iki 2016-05-21 d. imtinai, nuo 8:30-13:00 ir 14:00-17:30 val.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Statybos projektų sprendimai“ adresu Paryžiaus Komunos g. 25-307, Klaipėda, el. paštu: daiva@statybuprojektai.lt iki 2016-06-21 d. imtinai.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Paryžiaus Komunos g. 25-307, Klaipėda 2016-06-22 d. 17 val.

  Projektiniai pasiūlymai

  Aiškinamasis raštas

  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis


  2016-06-02 

  Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

  Statinio statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Gamyklos g. 6, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. kad. Nr. 5520/0019:4  

  Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Numatoma paskirtis-komercinės paskirties objektų teritorijos.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Idmavos projektai“ direktorė Zita Jurkuvienė, tel. 8686 38222,  el. paštas: projektai@idmava.lt.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Kęstutis Skiezgilas ir Jovita Skiezgilienė, gyv. Baičių km., Klaipėdos r. sav., el. paštas: jovita sk@gmail.com.lt, tel. 8 677 05853.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Laugalių g. 9, Gargždų m., el. paštas: projektai@idmava.ltt, tel. 8 686 38222, darbo dienomis nuo 2016 06 02 iki 2016 06 09 d. imtinai 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, UAB “Idmavos projektai” adresu Laugalių g. 9, Gargždai, el. paštu: projektai@idmava.lt  iki 2016 m. birželio 09 d. imtinai.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Laugalių g. 9, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. administracinėse patalpose 2016 m. birželio 10 d. 12 val.

  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

  Privalomieji dokumentai

  Aiškinamasis raštas

  Grafinė dalis


  2016-05-10

  Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VII skyriaus nustatyta tvarka)

  Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k. Žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:411.

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Numatoma paskirtis administracinė.

  Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Marius Morkūnas, el. paštas architektai@kunas.lt, tel. Nr. 867618652.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Ugnė Bogužienė.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Paryžiaus Komunos g. 25-307, Klaipėdoje, el. paštas: daiva@statybuprojektai.lt, tel. 862305265, darbo dienomis nuo 2016-05-11 iki 2016-05-18 d. imtinai, nuo 8:30-13:00 ir 14:00-17:30 val.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Statybos projektų sprendimai“ adresu Paryžiaus Komunos g. 25-307, Klaipėda, el. paštu: daiva@statybuprojektai.lt iki 2016-05-18 d. imtinai.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Paryžiaus Komunos g. 25-307, Klaipėda 2016-05-19 d. 17 val.

  Aiškinamasis raštas

  Projektiniai pasiūlymai

  Projektinių pasiūlymų užduotis


  2016-04-14 

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Administracinės paskirties pastato, vietoj nebaigto statyti sandėliavimo pastato,  Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dercekliai, Pavasario g. 79, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-04-11

  Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VII skyriaus nustatyta tvarka)

  Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: A. Baltrio g. 23, Letūkų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5528/0008:17.

  Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis- kita, būdas- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

  Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo (8.9. pagal STR 1.01.09:2003).

  Projektinius pasiūlymus parengė: Egidijaus Monstavičiaus individuali veikla, J. Janonio g. 16-4, Klaipėda, tel. 865791891, elektroninis paštas- nomeda.v@gmail.com.  Projekto vadovas Egidijus Monstavičius

  Statytojas: UAB "Timbersija", direktorius Vytauatas Bružas, Ragainės g. 20, Mazūriškiai Klaipėdos r, sav., LT-92337. tel. 860007027, vytasbru@gmail.com

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  Kretingos g. 31-4, Klaipėdoje, darbo laiku 9 iki 17.00  nuo 2016-04-15 iki 2016-04-21  imtinai. Tel.: +370 657 91891.

  Informaciją projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti iki viešo susirinkimo adresu Kretingos g. 31-4, Klaipėdoje, tel.: +370-65791891, el.paštas nomeda.v@gmail.com

  Viešas susirinkimas įvyks A. Baltrio g., Letūkų k., Klaipėdos r. sav. UAB "Įlanga" patalpose (prie fermos), 2016-04-22, 17.15 val.

  Projektavimo užduotis

  Brėžiniai

  Aiškinamasis raštas


  2016-04-06 

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Gamybinio pastato, Gamyklos g. 23, Gargžduose rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-03-29

  Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

  Statinio statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. kad. Nr. 5520/0019:58  

  Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Numatoma paskirtis- gamybos ir sandėliavimo.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Idmavos projektai“ direktorė Zita Jurkuvienė, tel. 8686 38222,  el. paštas: projektai@idmava.lt.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  UAB „Liskando investicija“, Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., el. paštas: info@dolena.lt, tel. 8 46 453286.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., el. paštas: info@dolena.lt, tel. 8 46 453286, darbo dienomis nuo 2016 04 05 iki 2016 04 12 d. imtinai 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, UAB “Idmavos projektai” adresu Laugalių g. 9, Gargždai, el. paštu: projektai@idmava.lt  iki 2016 m. balandžio 12 d. imtinai.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. administracinėse patalpose 2016 m. balandžio 13 d. 12 val.

  Projektinių pasiūlymų užduotis

  Brėžiniai

  Aiškinamasis raštas

  Projekto rengimo dokumentai


  2016-03-22 

  Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

  Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dercekliai, Pavasario g. 79

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinės paskirties pastatas.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Ernestas Eidėjus, el. paštas: e.ernestas@inbox.lt, tel. +370 64016176.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Ernesta  Milikaitė – Žiogienė, tel.nr. +37061115473

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos r. sav., Gargždai, Jūratės g. 1, darbo dienomis 8:00-17:30 val., iki 2016 m. balandžio 1 d.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus  galima teikti raštu, Jūratės g. 1, Gargždai, LT96134, el. paštas: e.ernestas@inbox.lt, iki 2016 m. balandžio 1 d.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Klaipėdos r. sav., Gargždai, Jūratės g. 1, 2016 m. balandžio 4 d. 17:30 val.

  Projektiniai pasiūlymai


  2016-03-16

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Stepono Dariaus memorialinio parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) ir trijų kultūros paskirties pastatų Klaipėdos r. sav. Judrėnų sen. Dariaus k. 2 projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-03-16 

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti stoginės Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantai, Palangos pl. 6 projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-03-16

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Infrastruktūros statinio Letūkų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-03-16 

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Sandėliavimo paskirties pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnai, Ramybės g. 13 projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-03-16

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Vasaros suvenyrų pavilijono Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailiai, Pušyno g. 7  projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta. ekulės sen., Klaipėdos r. Sav. rekonstravimo(atnaujinimo modernizavimo) projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-03-16

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Sandėlių Guobų g. 15, Dumpių k., Dovilų sen.,Klaipėdos raj. projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-03-16

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti Pastato – mokyklos, Kuršaičių g. 12, Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. Sav. rekonstravimo(atnaujinimo modernizavimo) projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2016-03-10 

  Informacija apie visuomnei svarbių statinių projektavimą.

  Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Gargždai, Gamyklos g. 23.

  Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis - gamybos, pramonės. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: info@neoforma.lt, tel. +370 46 400936, +37061296069.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  ScandBook UAB, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Gamyklos g. 23, info@scandbook.lt, tel. +370 46420300

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos r. sav., Gargždai, Gamyklos g. 23, ScandBook UAB administracinėse patalpose, darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val., nuo 2016 m. kovo 17 iki 2016 m. kovo 24 d.,

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresu Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2016 m. kovo 24 d.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Klaipėdos r. sav., Gargždai, Gamyklos g. 23, ScandBook UAB administracinėse patalpose, Gamyklos g. 23, Gargždai, 2016 m. kovo 25 d. 18 val.

  Projektiniai pasiūlymai

  Aiškinamasis raštas

  Vaizdinė informacija

  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

  Žemės sklypo sutvarkymo schema


  2016-02-24

  Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą.

  Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Gargždai, Gamyklos g. 23

  Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis - gamybos, pramonės. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

  UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: info@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  ScandBook UAB, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Gamyklos g. 23, tel. +370 46420300

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos r. sav., Gargždai, Gamyklos g. 23, ScandBook UAB administracinėse patalpose, darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. iki 2016 m. kovo 8 d.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus  galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresu Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2016 m. kovo 8 d.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Klaipėdos r. sav., Gargždai, Gamyklos g. 23, ScandBook UAB administracinėse patalpose, 2015 m. kovo 9 d. 18 val.

  Projektiniai pasiūlymai

  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

  Aiškinamasis raštas

  Žemės sklypo planas

  Žemės sklypo sutvarkymo schema

  Vaizdinė informacija


  2016-02-04 

  Organizuojamas viešas susirinkimas dėl projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės administracinio pastato rekonstravimo ir  garažo pastato griovimo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Klaipėdos g. 2“.

  Projektuotojas  – UAB „Šiltas namas“ (Dariaus ir Girėno g. 42A, LT - 02189 Vilnius,  tel. 8 689 30995, el. p. kestutis.bakanauskas@siltasnamas.eu.

  Projekto vadovas – Kęstutis Bakanauskas, tel. mob.. 8 689 30995, el. p. kestutis.bakanauskas@siltasnamas.eu.

  Statytojas (užsakovas) Klaipėdos rajono savivaldybė (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, adresas internete www.klaipėdos-r.lt , tel.: (846) 472025, faksas: (846) 472005, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

  Pasiūlymus teikti iki 2016-02-12 Projekto vadovui – Kęstučiui Bakanauskui, tel. mob. 8 689 30995, el. p. kestutis.bakanauskas@siltasnamas.eu.

  2016-02-15, 16.00 val. organizuojamas viešas susirinkimas Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargžduose dėl projekto „Administracinio pastato rekonstravimo ir  garažo pastato griovimo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Klaipėdos g. 2“.

  Projektiniai pasiūlymai 1

  Projektiniai pasiūlymai 2

  Projektiniai pasiūlymai 3

  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis


  2016-01-22

  Fermos (unik.Nr. 5596-5007-1033) rekonstravimo ir paskirties keitimo į paslaugų; daržinės (unik. nr. 5596-5007-1022) rekonstravimo Kalnuvėnų k., Kaukėnų g. 8, projektiniai pasiūlymai.

  Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Kalnuvėnai, Kaukėnų g. 8

  Statinių esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis: esamą fermų, būsima paslaugų; esama sandėliavimo, būsima pagalbinio ūkio.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, kontaktai: Mantas Dūda, telefonas +370 609 10278, el. paštas klaiprojektas@gmail.com

  Statytojas: UAB “Nuaras”, telefonas +370 37 322333, el. paštas info@animal.lt

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2016-02-03 adresu Klaipėda, Taikos pr. 24-217, telefonas +370 609 10278, nuo 13 iki 17 val.

  Pasiūlymus teikti galima iki 2016-02-04  UAB "Klaiprojektas" Taikos pr. 24-217 LT-91222 Klaipėda, el.paštas klaiprojektas@gmail.com

  Viešas susirinkimas vyks 2016-02-04 17:00 val.  Klaipėdoje, Taikos pr. 24-217.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2016-01-21 

  Informacija apie visuomenei svarbaus Priekulės miesto Vingio parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projekto rengimą bei parengtų projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene:

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 patvirtinto įsakymo Nr. D1-996 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (statytojas) informuoja apie Priekulės miesto Vingio parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektą.

  Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: - žemės sklypas (kad. nr. 5548/0001:41) Klaipėdos r. sav. Priekulės , Sodų g. 1A

  Statinio paskirtis – Sporto paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų ir dviračių takai), kitos paskirties statiniai.

  Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas – UAB „Lyderio grupė“, Svajonės g. 40-308, LT-91400 Klaipėda, tel. +370 46 313057, el. p. info@lyderio.lt

  Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono nr. – PV Evaldas Morkūnas, e.morkunas@lyderio.lt, tel. +370 650 22482

  Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, adresas internete www.klaipedos-r.lt/, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2016-01-21 iki 2016-02-01 Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45), tel. (8 46) 45 42 80.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami projekto vadovui el. paštu e.morkunas@lyderio.lt ir telefonu: +370 650 22482.

  Viešo susirinkimo data ir adresas: - viešas susirinkimas vyks 2016 m. vasario mėn. 1 d. 17 val. Priekulės kultūros namuose (Turgaus g. 4, Priekulė).

  Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

  • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  • Pasiūlymo teikimo data;
  • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

  Projektinis pasiūlymas 1

  Projektinis pasiūlymas 2

  Projektinis pasiūlymas 3

  Projektinių pasiūlymų užduotis

  Žemės sklypo kadastrinė pažyma


  2016-01-20 

  Informacija apie visuomenei svarbaus statinio Stepono Dariaus memorialinio parko (G62K) infrastruktūros sutvarkymo (statybos) ir trijų kultūros paskirties pastatų Klaipėdos r. sav. Judrėnų sen. Dariaus k.2 statybos projekto rengimą bei parengtų šio statinio projektinių pasiūlymų  svarstymą su visuomene:

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 patvirtinto įsakymo Nr. D1-996 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (statytojas) informuoja apie numatomo statyti Stepono Dariaus memorialinio parko infrastruktūros sutvarkymo ir trijų kultūros paskirties pastatų Klaipėdos r.sav. Judrėnų sen. Dariaus k.2 statybos projekto rengimą bei apie parengtus projektinius pasiūlymus.

  Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: - žemės sklypai (kad. nr. 5533/0004:378 ir kad. nr. 5533/0004:173) Klaipėdos r. sav. Judrėnų sen. Dariaus k.2.

  Statinio paskirtis – kultūros paskirties statiniai (8.10), sporto paskirties inžineriniai statiniai (12), kitos paskirties inžineriniai statiniai (13).

  Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, tel./faks. +370 46 470940, el. p. info@hsp.lt.

  Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono nr. – Simona Mikalauskaitė, el. p., simona.mikalauskaite@hsp.lt, mob. tel. 8-608-41417.

  Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, adresas internete www.klaipedos-r.lt/, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2016-01-20 iki 2016-01-28 UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, adresu Gamyklos g. 4, Gargždai, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. +370 46 470940.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „Hidrostatybos projektai“, adresu Gamyklos g. 4, Gargždai, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. +370 46 470940, mob. 8-608 41417,  el. paštas:  info@hsp.lt, simona.mikalauskaite@hsp.lt.

  Viešo susirinkimo data ir adresas: - viešas susirinkimas vyks 2016 m. sausio mėn. 28 d. 17 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai).

  Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

  • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  • Pasiūlymo teikimo data;
  • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

  Projektiniai pasiūlymai, 1 dalis

  Projektiniai pasiūlymai, 2 dalis  2016-01-18 

  Prekybos paskirties pastato – vasaros siuvenyrų paviljono Pušyno g. 7, Radailiai, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. projektiniai pasiūlymai.

  Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav.,  Sendvario sen., Radailiai, Pušyno g.7

  Statinių esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis: prekybos.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, kontaktai: Vytautas Paulionis, telefonas +370 612 59101, el. paštas j.domeika@takas.lt

  Statytojas: VITA AUŠRIENĖ, telefonas +370 652 55666, el. paštas zdvaras@erdves.lt

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2016-01-26 Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Žvejų g. 2-610, telefonas +370 612 59101, nuo 10 ik 17 val.

  Pasiūlymus teikti galima iki  2016-01-26

  Viešas susirinkimas vyks 2016-01-26 17 val. Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailiai, Pušyno g.9

  Projektiniai pasiūlymai 1 dalis

  Projektiniai pasiūlymai 2 dalis


  2016-01-13

  Informacija apie projektinių pasiūlymų rengimą:

  Sandėliavimo paskirties pastato ir sandėliavimo paskirties pastato su garažų, administracinėmis ir automobilių plovyklos patalpomis, Ramybės g. 13, Kiškėnų k. Dovilų sen. Klaipėdos r. sav., statybos projektas“.

  Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

  Klaipėdos r. sav. Dovilų sen. Kiškėnų k. Ramybės g. 13,  kad. Nr. 5544/0005:666.

  Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Sandėliavimo paskirties pastatai (8.9.).

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB J ir A architektūros studija, Jurgita Burbienė, el. paštas: info@jastudija.lt, tel. +370 699 47048.

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  UAB Vakarų švara, Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, el. paštas: vakarusvara@gmail.com, tel. (8 46) 311492.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224 Klaipėda, nuo 2016 sausio 19 d. iki 2016 sausio 27 d., darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus galima teikti raštu, adresu Baltijos pr. 123 – 24, LT-93224 Klaipėda, el. paštas: info@jastudija.lt, iki 2016 m. sausio 27 d.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224  Klaipėda, 2016 m. sausio 28 d. 17:00 val.

  Projektiniai pasiūlymai


  2016-01-12

  INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TECHNINĮ PROJEKTĄ

  ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS STATINIO LETŪKŲ  K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS

  Statybvietės adresas:

  LETŪKŲ  K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. sav., sklypo Kad. Nr. 5528/0007:379 Girkalių k. v

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai. Elektroninių ryšių infrastruktūra (10.7)

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  Rasos Pumputienės įmonė

  Projekto vadovė Rasa Pumputienė

  El. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt

  Tel. Nr.: + 370 682 40021

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  Statytojas: UAB " TELETOWER ", Žemaitės 15, LT-03504 Vilnius, Tel.: +37069923465 El. p. marius.pilinka@bite.lt

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: 

  Adresas: LT-76350  Šiauliai, Tilžės 144

  Projektų vadovas: Rasa Pumputienė

  El. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt

  Tel. Nr.: + 370 682 40021

  Nuo 8:00 iki 20:00 valandomis iki viešojo susirinkimo pabaigos 

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu:

  Rasos Pumputienės įmonė

  Adresas: LT-76350  Šiauliai, Tilžės 144                                                                                                                                                              

  Projektų vadovas: Rasa Pumputienė

  El. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt

  Tel. Nr.: + 370 682 40021

  Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

  2016 m. sausio mėn. 21  d., 12:00 val. Kretingalės seniūnijos salėje, Klaipėdos g. 12, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., LT-96330 Tel.: +370 682 40021

  Projektiniai pasiūlymai


  Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią

   

  Objekto pavadinimas:

   

  Medienos apdirbimo cecho ir atviros stoginės projektavimas.

   

  Objekto adresas:

   

  Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Lapių k.,  Žvelsos g. 35 (žemės sklypo kad. nr. 5543/0003:207). 

   

  Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:

   

  Gamybos ir pramonės paskirties pastatai,  sandėliavimo paskirties pastatai.

   

  Statytojas:

   

  Gediminas Juozapaitis, mob.8 686 71596, el.p. adresas:rbustas@gmail.com.Statybos metai: 2017-2018 m.

                                                                                                                                  

  Projekto rengėjas:

   

  UAB „Vitlinija“, adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų -Kvietinių sen., Saulažolių k., Kranto g. 4. mob. 8 686 65395, el.p. adresas: vitlinija@gmail.com Projektavimo darbai: 2016-08-01-2017-03-01.

   

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

   

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais visuomenės atstovai gali Klaipėdos r. sav., Dauparų -Kvietinių sen., Saulažolių k., Kranto g. 4. mob. 8 686 65395 adresu nuo 2016-07-018 d. iki  2016-07-25 d. 13-17 val. Viešas susirinkimas įvyks 2016-07-25 d., 18 val. ten pat.

  Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės  atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

                        * vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, tel. Nr., kitus ryšio duomenis;

              * pasiūlymo teikimo datą.

   

   

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

   Gargždai, Naujoji g. 5K1

  2. Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

   Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė, numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sporto paskirties pastatas.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

   UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: lauras@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

   UAB „Gargždų pramogos“, Skaidrioji g. 12, Gargždai, gargzdupramogos@gmail.com, tel. +370 618 61848

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

   Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Gargždų pramogos“ patalpose, Skaidrioji g. 12, Gargždai, tel. +370 618 61848; darbo dienomis 9:00-17:00 val.,nuo 2016 m. rugpjūčio 26 iki 2016 m. rugsėjo 9 d.; interneto svetainė:  /

  6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

   Pasiūlymus  galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresu Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2016 m. rugsėjo 9 d.

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

   Viešas susirinkimas vyks UAB „Gargždų pramogos“ patalpose, Skaidrioji g. 12, Gargždai, 2016 m. rugsėjo 12 d. 18 val.

    

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-05 11:13:47
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.