KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • 2019 M.

  2019-10-01

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Vieno buto gyvenamojo namo, Gerduvėnų g. 10, Kalniškės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-09-23

   Informacija apie parengtą projektinį pasiūlymą ir viešą svarstymą su visuomene

    Projekto pavadinimas: Pastato - dirbtuvių, kurio unikalus Nr. 5596-0014-0018, ir pastatų - sandėlių, kurių unikalūs Nr. 5596-0014-0020 ir Nr. 5596-0014-0041, Pamario g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo į viešbučių paskirties pastatą projektas.

    Rekonstravimo vieta: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Pamario g. 2; sklypo kadastro Nr. 5515/0001:192; žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdai - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (2,0000 ha) ir Komercinės paskirties objektų teritorijos (0,8622 ha).

    Užsakovas (statytojas): UAB „Kuršių marios“ (įm.k. 163311567); Žemaičių g. 2, LT-96240 Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

    Statybos rūšis: rekonstravimas.

    Statinio paskirtis: esama: pastato - dirbtuvių (unikalus Nr. 5596-0014-0018) - negyvenamoji / gamybos, pramonės (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ p. 7.8.);

  pastato - sandėlio (unikalus Nr. 5596-0014-0020) - negyvenamoji / sandėliavimo (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ p. 7.9.);

   pastato - sandėlio (unikalus Nr. 5596-0014-0041) - negyvenamoji / pagalbinio ūkio (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ p. 7.17.);

   būsima: negyvenamoji / viešbučių paskirties pastatas (svečių namai)

   (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ p. 7.1.).

    Statinio kategorija:    esama: pastato - dirbtuvių (unikalus Nr. 5596-0014-0018) - II-os grupės nesudėtingasis statinys;

   pastato - sandėlio (unikalus Nr. 5596-0014-0020) - neypatingasis statinys;

   pastato - sandėlio (unikalus Nr. 5596-0014-0041) - I-os grupės nesudėtingasis statinys;

   būsima: viešbučių paskirties pastatas (svečių namai) - neypatingasis statinys.

    Projekinius pasiūlymus rengėjas: UAB „Archidomus“; adresas: Neužmirštuolių g. 1 - 9, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com

    Projekto vadovas: Vaidas Mikalauskas; telefonas +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com

    Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais, pareikšti pastabas ar pasiūlymus galima nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 26 d. iki 2019 m. spalio mėn. 11 d. darbo dienomis nuo 8.oo val. iki 12.oo val. ir nuo 12.45 val. iki 17.oo val. UAB „Kuršių marios“ patalpose Žemaičių g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

    Pasiūlymų teikimo būdas: Pasiūlymus galima teikti raštu adresu Neužmirštuolių g. 1 - 9, LT-04124 Vilnius, arba el. paštu: archidomus.lt@gmail.com

    Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešasis susirinkimas numatomas 2019 m. spalio mėn. 11 d. 17 val. 00 min. UAB „Kuršių marios“ patalpose Žemaičių g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

  Projektiniai pasiūlymai 


  2019-09-11

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Poilsio paskirties pastatų, Klaipėdos raj. sav., Priekulės sen., Svencelės k., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-09-09

  Informacija apie parengtus Amatų centro Klaipėdos r.sav., Veiviržėnai, Mokyklos g. 2  projektinius pasiūlymus

   

  1. Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r.sav., Veiviržėnai, Mokyklos g. 2  kadastrinis Nr.: 5563/0004:173 Veiviržėnų k.v.;

  2. Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra kultūros;.

  3. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a. Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                     

  4. Statytojas: VŠĮ ,,Klaipėdos rajono amatų centras‘‘. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a. Klaipėda Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

  5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2019 m. rugsėjo  mėn. nuo 11 d. iki rugsėjo 26 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3aukštas, Klaipėda.

  6. 2019 m. rugsėjo 11 d. iki rugsėjo 26 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3aukštas, Klaipėda.

  7. Viešas susirinkimas vyks 2019 rugsėjo 26 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Adresu: Klaipėdos r.sav., Veiviržėnai, Mokyklos g. 2 

  Projektiniai pasiūlymai 


  2019-09-09

  PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DARŽŲ G., TOPLAUKIO G., LIEPŲ G. GINDULIŲ K., IEVŲ G. KLEMIŠKĖS K. STATYBOS PROJEKTĄ 

  1.    Statinių  statybvietės adresas:

  Klaipėdos rajono savivaldybė, Daržų g., Toplaukio g., Liepų g. Gindulių k., Ievų g. Klemiškės k.

  2.    Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statybos rūšis: nauja statyba.

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai trinklai

  Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

  3.  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192,LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452

  Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius, kestas@patvanka.lt, tel. 8698 38297

  4.  Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai

  Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt

  5.  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

  Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas Feliksas Žemgulys, tel. (8 46) 470 884

  6.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus teikti iki 2019 m. rugsėjo 25 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu kestas@patvanka.lt  ir viešo susirinkimo metu.

  7.  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

  2019 m.  rugsėjo 25 d. 17:15 val.   Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-09-04

  Visuomenės informavimas apie numatomą kitos (fermų) paskirties pastato karvidės, kitos (ūkio) paskirties pastato sandėlio, Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Genaičių k. projektavimą.

  Projekto pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastato karvidės, kitos (ūkio) paskirties pastato sandėlio, Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Genaičių k., statybos projektas

  Projektuotojas: UAB “Tektometrija” Į.k. 304491788; Tel. Nr.+370 604 02244; J. Basanavičiaus g. 160D, LT-76123 Šiauliai

  Statytojas:  V. G.

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:  Iš anksto susitarus UAB “Tektometrija” patalpose J. Basanavičiaus g. 160D, Šiauliai, darbo dienomis 10.00-17.00val.; Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje https://www.klaipedos-r.lt

  Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti: elektroniniu paštu  tektometrija@gmail.com iki 2019-09-26 ir viešojo susirinkimo metu

  Viešas susirinkimas įvyks 2019-09-26, 17.15val. Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m., Žemaitės g. 10 LT-96130 Gargždai (Dauparų - Kvietinių seniūnijos patalpose)

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-09-02

  Numatomo statyti statinio adresas:Gerduvėnų g. 10, Kalniškės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav..

  Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5568/0010:304 Vėžaičių k.v.

  Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: Kita, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

  Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

  Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, tel.  (8 46) 454 544, el. paštas:  info@kartografiniaiprojektai.lt

  Statytojas: M. E.

  Projekto vadovas, architektas: Rimgaudas Laužikas, tel.(8 46) 493 322, el.paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

  Atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Laura Barsytė, tel.: (8 46) 454 544, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo metu nuo 8 iki 17 val. terminu iki 2019-09-20, tel.: (8 46) 454 544.

  Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo:

  - raštu: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“;

  - elektroniniu paštu: info@kartografiniaiprojektai.lt

  Viešas susirinkimas įvyks: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2019-09-20    17:10 val.

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-08-29

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Daugiabučių gyvenamųjų namų Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g.7, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-08-27

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Pastato veršidė - bulidė (unikalus nr.:5598-1007-2016) rekonstravimo, keičiant paskirtį į sandėliavimo paskirties pastatą, naujo sandėliavimo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Trušelių k., Gilijos g.71, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-08-13

  Visuomenės informavimas apie numatomą statinio - ryšio bokšto (9.7) Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav. projektavimą

  Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: žemės sklypas, kadastro Nr. 5525/0001:36, adresas .  Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav.

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Projektuojamas inžinerinis statinys – ryšio bokštas, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – ypatingasis.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas UAB „InComSystems“, įmonės kodas 110655934 ; Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius. Projekto vadovas: Antanas Karanauskas, tel. +37068534358, el. p. antanas.karanauskas@gmail.com

  Statytojas: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, buveinės adresas Sausio 13-sios g.10, Vilnius, tel. (8 5) 243 0882, el. p. info@placiajuostis.lt

  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos raj. savivaldybės interneto svetainėje adresu www. klaipedos-r.lt, ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „InComSystems“, būstinę adresu Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val., tel.8 5 239 9399 , +37068534358.

  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: teikti pasiūlymus galima iki 2019 m. rugsėjo 10 d. raštu adresu UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, Vilnius, arba el. paštu antanas.karanauskas@gmail.com.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks Mokyklos g. 6, Girininkų k. Klaipėdos raj. 2019 m. rugsėjo 10 d.  17:30 val.

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-08-07

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Gamyklos g. 1, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-08-06

  VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

  Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno III sekcija), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas.

  Statybvietės adresas: Žemės sklypas kad. Nr. 5544/0007:373 Lėbartų k.v., Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

  Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai.

  Projektuotojas: UAB Krašto projektai ir partneriai, įmonės kodas 124663332, Konstitucijos pr. 23-415, LT-08105 Vilnius, t. +370 5 2721073, el.p. info@kpp.lt.

  Projekto vadovas: Valdemaras Čekatauskas, t. 8-698 73635, el.p. v.cekatauskas@gmail.com.

  Statytojas: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 163743744, Liepų g. 15, LT-92138 Klaipėda, el.p. kratc@kratc.lt, t. +370 46 300106.

  Informacija dėl susipažinimo su projektiniais pasiūlymais: Dovilų seniūnijoje adresu: Lašupio g. 1A, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00.

  Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus galima teikti nuo 2019-08-12 iki 2019-08-27 darbo dienomis el. paštu v.cekatauskas@gmail.com. ir stanislovas.jurkus@kratc.lt. t. 8-698 20138

  Viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2019-08-29, susirinkimas prasidės 17 val. 05 min. Dovilų seniūnijoje adresu: Lašupio g. 1A, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

  Projektiniai pasiūlymai

  Projektiniai pasiūlymai. Grafinė dalis.


  2019-08-01

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Grauminės gatvės (kelio Nr. KL1019) Plikiuose, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-07-30

  VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

  Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

  Svencėlės k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav. (kadastro Nr. 5515/0005:150)

  Projektuojamos sklypo dalies kampų koordinatės:

  1) 6154588.48; 325945.60    2) 6154593.99; 325967.97

  3) 6154613.26; 326046.29    4) 6154647.96; 326225.49

  5) 6154591.01; 326258.18    6) 6154567.42; 326262.84

  7) 6154531.15; 326087.08    8) 6154496.21; 325974.16

  Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai

  Projektuotojas: UAB “DO ARCHITECTS“ ,Raugyklos g.21, LT-01140, Vilnius

  Projekto vadovė: Andrė Baldišiūtė

  Projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: Algimantas Neniškis, algimantas.neniskis@doarchitects.lt,  +370 617 25218

  Statytojas: UAB “Kopa vilkui”, Žemaičių g. 2, Drevernos k., LT-96240, Klaipėdos r., labas@kopavilkui.lt, +370 650 17655

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Bangų g. 9, Dreverna, Klaipėdos raj. sav., Iš anksto susitarus telefonu +370 650 17655, iki 2019-08-20, 9-17 val., I-V

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2019-08-20, 17:00 val. Pasiūlmai teikiami el. paštu info@doarchitects.lt

  Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas: Bangų g. 9, Dreverna, Klaipėdos raj. sav. 2019-08-21, 17:30 val.

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-07-30

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Trijų sandėlių, Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., Jovarų g. 2, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-07-24

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Prekybos pastato su sandėliavimo paskirties patalpomis statybos, nugriaunant esamą sandėlį, Statybininkų g. 11, Gargžduose, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-07-23

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Tvarto (kultūros vertybės unikalus kodas 33926) Klaipėdos r. sav., Lėbartų k., Gerviškių g. 34 tvarkybos darbų, atliekant šiaurinės pastato dalies konservavimo bei pietinės pastato dalies remonto darbus, ir pietinės pastato dalies rekonstravimo, pritaikant patalpas pirčiai, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-07-19

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Dviejų blokuotų sandėlių, Klaipėdos r. sav., Gargžduose, Statybininkų g. 11, statybos projektiniai  pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-07-17

  Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Projektuotojas: Mindaugas Astrauskas, individualios veiklos pažymos nr. 607476,

  Adresas: Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, tel.: 860556009

  Projekto vadovas (PV): Martynas Rupulevičius

  Statytojas: UAB "Baltijos Investa", tel.: 860053011;

  Pavadinimas – Daugiabučių gyvenamųjų namų Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g.7, statybos projektas.

  Adresas - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g.7.

  Statybos rūšis - nauja statyba

  Statinio kategorija - neypatingas

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai.

  Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 15 val. (tel.nr.: +37060556009) arba el. paštu mindaugasastrauskas54@gmail.com . Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami nuo 2019 liepos 17 iki 2019 m. rugpjūčio 05d.

  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2019 m. rugpjūčio 05d. 18:00val. Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g.7.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-07-15

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sandėliavimo paskirties pastato, esančio Smilgų g. 5, Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-06-27

  INFORMAVIMAS APIE PREKYBOS PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PATALPOMIS STATYBOS, NUGRIAUNANT ESAMĄ SANDĖLĮ, STATYBININKŲ G. 11, GARGŽDUOSE, PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS IR VIEŠĄ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE (NUO 2019-07-02 IKI 2019-07-16)

  ADRESAS: STATYBININKŲ G. 11,   GARGŽDAI (sklypo kad. Nr. 5520/0019:130 Gargždų m. k.v., griaunamo pastato unik. Nr. 5597-5009-7068).

  ESAMA GRIAUNAMO PASTATO PASKIRTIS: Pagalbinio ūkio;

  PROJEKTUOJAMO STATINIO PASKIRTIS: Prekybos;

  PROJEKTO   RENGĖJAS: MB „STATYBŲ SVERTAS“

  H. Manto g. 2-415, Klaipėda Tel.: 867216144  El. pastas: statybusvertas@gmail.com;

  Projekto vadovas:  Remigijus Petrauskas;

  STATYTOJAS: UAB „MAGRIDA“

  DAUGIAU SUSIPAŽINTI SU PROJEKTU GALIMA savivaldybės interneto svetainėje:

  Taip pat galite užsukti, paskambinti ar parašyti el. laišką adresu:

  H. Manto g. 22-415, Klaipėda  

  Tel.: 867216144

  El. pastas: statybusvertas@gmail.com

  VIEŠASIS SUSIRINKIMAS VYKS  2019-07-16, 18:00

  ADRESU: Statybininkų g. 11, Gargždai.) 

  (Susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų  nuo 2019-07-02 iki 2019-07-16)

  Projektiniai pasiūlymai

  Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

  Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 2


  2019-06-26

  Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie „GRAUMINĖS GATVĖS (KELIO NR. KL1019) PLIKIUOSE, KRETINGALĖS SENIŪNIJOJE, KLAIPĖDOS RAJONE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ parengtus projektinius pasiūlymus.

  STATYTOJAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

  PROJEKTO PAVADINIMAS: Grauminės gatvės (kelio Nr. KL1019) Plikiuose, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone rekonstravimo projektas

  STATYBOS OBJEKTO, DARBŲ VYKDYMO VIETA: Grauminės gatvė, Grauminės k., Klaipėdos r. sav.(unik. Nr. 4400-5236-1572)

  STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: Susisiekimo komunikacijos: Gatvės

  STATYBOS RŪŠIS: Rekonstravimas

  PROJEKTUOTOJAS: UAB „Ademo grupė“, Projekto vadovas – Rytis Batavičius, Kontaktinis tel. Nr. +370 620 11298, El. paštas informacijai: rytis.batavicius@adem.lt

  SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje, Informacija teikiama tel. Nr. +370 620 11298

  PASIŪLYMŲ PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PATEIKIMAS: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu

  VIEŠASIS SUSIRINKIMAS: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-16, 17:30 VAL.; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.

  Tekstinė dalis

  Grafinė dalis


  2019-06-20

  Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Projektuotojas: UAB „Planvesta”;

  įmonės kodas 304070821 ; adresas Šilutės pl. 2-502, 91111 Klaipėda. 

  Projekto vadovas (PV): architektas G.Zakarackaitė-Gudaitienė; atestato nr. A1777

  Statytojas: UAB „Baltama“;

  Pavadinimas – Administracinės ir paslaugų paskirties pastatų, adresu: Planetų g. 14, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas.

  Adresas - Planetų g. 14, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

  Statybos rūšis - nauja statyba

  Statinio kategorija - neypatingas

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - paslaugų, administracininės paskirties pastatai.

  Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Planvesta”, Šilutės pl. 2-502, 91111 Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (tel.nr.: 861521741 ) arba el. paštu uabges@gmail.com . Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami nuo 2019 birželio 20 d. iki 2019 m. liepos 10 d.

  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2019 m. liepos 11 d. 17:30val. teritorijoje, adresu: Planetų g. 14, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav..

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-06-19

  Informuojame apie numatomą Tvarto (kultūros vertybės unikalus kodas 33926) Klaipėdos r. sav., Lėbartų k., Gerviškių g. 34 tvarkybos darbų, atliekant šiaurinės pastato dalies konservavimo bei pietinės pastato dalies remonto darbus, ir pietinės pastato dalies rekonstravimo, pritaikant patalpas pirčiai, projektavimą ir projektinių pasiūlymų viešinimą

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

  Klaipėdos r. sav., Lėbartų k., Gerviškių g. 34, žemės sklypo kadastro Nr. 5544/0002:689

  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statinio numatoma naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio paskirties pastatas- pirtis.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). 

  UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: lauras@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

  E. R.

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, tel. +370 46 400936; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2019 m. liepos 10 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt 

  6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

  Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: lauras@neoforma.lt, iki 2019 m. liepos 10 d. 

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

  Viešas susirinkimas vyks Klaipėdos r. sav., Lėbartų k., Gerviškių g. 34,  2019 m. liepos 10 d. 17:30 val.

  Aiškinamasis raštas

  Sprendiniai

  Foto


  2019-06-18

  Skelbiama informacija apie dviejų sublokuotų prekybinių pastatų su buitinėmis patalpomis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Žemgrindžių k., Evos Labutytės g. 50 statybos parengtus projektinius pasiūlymus.

  Numatomo projektuoti statinio adresas: Žemgrindžių k., Evos Labutytės g. 50

  Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5523/0005:385  Gindulių k.v.

  Žemės sklypo esamas naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  7.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai); (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

  Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1, Klaipėda, tel.  (8 46) 493322 , el. paštas: kartografiniairimgaudas@gmail.com

  Statytojas: UAB „Viltauta“, Birutės g. 11, LT-97126 Kretinga.

  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Rimgaudas Laužikas, tel. 865976455, el. paštas: kartografiniairimgaudas@gmail.com

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. terminu iki 2019-07-09 arba interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt

  Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo:

  - raštu: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“;

  - elektroniniu paštu: kartografiniairimgaudas@gmail.com

  Viešas susirinkimas įvyks: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose,2019-07-09 17:20 val.

   Projektiniai pasiūlymai


  2019-06-13

  VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 

  Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

  Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.; žemės sklypo kadastrinis Nr. 5530/0003:13 Jakų k.v.

  Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

  Naudojimo paskirtis – kita; 

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

  7.3. prekybos paskirties pastatai;

  10. hidrotechnikos statiniai;

  12. kitos paskirties inžineriniai statiniai.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

  Indre Garbenčiūtė tel.: +370-673-12687; el. paštas indre@rusne.lt

  Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  AB “Ventus-Nafta“ degalinių tinklo „Orlen“ Lietuvoje valdytoja

  J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius; tel.: +370 5 2546810, info@orlen.lt 

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  UAB „Rusnė“ tel.: +370 37 320 365, el. paštas: rusne@rusne.lt. Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimamas iki 2019 m. liepos 5 d.

  • raštu adresu UAB “Rusnė”, Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313;
  • raštu elektroniniu paštu: rusne@rusne.lt;

  Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2019 m. liepos 5 d. 17:20 val. Orlen degalinėje Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-06-13

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Paslaugų paskirties pastato (Un.Nr.5593-4000-1021) pristatant priestatą Gargžduose, Aušros g.26 rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-06-13

  Informacija apie parengtus Trijų sandėlių Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., Jovarų g. 2 projektinius pasiūlymus

   

  1.       Statinio statybvietės adresas: Trijų sandėlių Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., Jovarų g. 2 statybos projektas;

  2.       Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra sandėliavimo;.

  3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 867810636.                                                                     

  4.       Statytojas: K. Z. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

  5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2019 m. birželio mėn. nuo 17 d. iki liepos 03 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

  6.      2019 m. birželio mėn. Nuo 17 d. iki liepos 03 d.. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

  7.       Viešas susirinkimas vyks 2019 liepos 04 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai  

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-06-11

  Informuojame apie numatomą  Prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Gamyklos g. 1, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų viešinimą

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

  Gargždai, Gamyklos g. 1, žemės sklypo kadastro Nr. 5520/0011:68

  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Prekybos paskirties pastatas

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). 

  UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: lauras@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

  UAB „Palva“, įmonės kodas 163171649, Naujoji g. 7 - 2, Gargždai, el. paštas: algirdas@palva.lt, tel. +370 698 43578. 

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, tel. +370 46400936; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2019 m. liepos 4 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt 

  6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

  Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: lauras@neoforma.lt, iki 2019 m. liepos 4 d. 

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

  Viešas susirinkimas vyks UAB „Palva“ patalpose, Naujoji g. 7 - 2, Gargždai, 2019 m. liepos 4 d. 17:30 val.

  Aiškinamasis raštas

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-06-11

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Dviejų butų gyvenamojo namo, Lietuvininkų g. 3, Priekulės m., Klaipėdos raj. sav., rekonstravimo į vieno buto gyvenamąjį namą projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-05-28

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Kitos (fermų) paskirties pastato, Klaipėdos r., Judrėnų sen., Mataičių k., Šalpės g. 5, naujos statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-05-28

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Dvibučio gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Norvegų g. 8, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-05-28

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Dvibučio gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Norvegų g. 14, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-05-24  

  VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ „SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, ESANČIO SMILGŲ G.5, DIRVUPIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R., STATYBOS PROJEKTAS“.

  Naujai statomų statinių statybvietės adresas:

  Smilgų g.5, Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5530/0002:148.

  Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas:

  Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, Naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija:

  Statinių esamų nėra.

  Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „Merkevičius ir partneriai“ į/k 300610437, įmonės įgaliotas asmuo: Rima Baltušienė, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. +370 683 44540.

  Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  Projekto vadovas Gitana Šukaitytė, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel.+370 683 44540

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

  UAB „Telmento transportas“, įm./k. 141345677, Pramonės g. 6, LT-94102 Klaipėda, Tel. +370 46 345500, El. paštas arturas@at-transport.eu.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti per 10 d. d. nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos, adresu Liepų g. 48d, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val., tel. +370 683 44540.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2019-06-13, Jurbarko g. 2-301, Kaunas, direktorei Rimai Baltušienei, arba el. paštu merkevicius.partneriai@gmail.com, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

  Viešas susirinkimas numatomas 2019.06.17, 17.20 val., Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, adresu Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 2.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-05-24

  Visuomenės informavimas apie „Paslaugų paskirties pastato (Un.Nr.5593-4000-1021) pristatant priestatą Gargžduose, Aušros g.26 rekonstravimo projektinius pasiūlymus“ ir jų svarstymą su visuomene

  Projektuotojas: UAB „SIVOS STUDIJA“ Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., mob.: +370 614 58237, El.paštas: simona@sivosstudija.lt

  Projekto vadovas: architektė Simona Sokolovienė, atestato Nr.A1780.

  Pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (Un.Nr.5593-4000-1021) pristatant priestatą Gargžduose, Aušros g.26 rekonstravimo projektas - projektinis pasiūlymas.

  Adresas: Gargždai, Aušros g.26.

  Statybos rūšis:  Rekonstravimas.

  Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatai.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Aušros g.26, Gargždai;  tel.: +370 657 93628; laikas: I-V 09.00 - 17.00 val. Nurodytu laikotarpiu su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: el. paštu: simona@sivosstudija.lt; adresu: Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav. arba Aušros g.26, Gargždai iki 2019-06-12. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

  Viešo susirinkimo data ir laikas: 2019-06-12, 17.15 val., adresu: Aušros g.26, Gargždai

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-05-23

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Žuvų fermos, Klaipėdos r. sav., Letūkų k., Anso Baltrio g. 24, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-05-22

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sandėliavimo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Dvaro g. 4 , statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-05-20

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 9 Gargžduose rekonstravimo ir buto nr. 21, unikalus nr. 5597-6002-0019:0021 kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-05-17

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengtas Kitos (ūkio) paskirties pastato - angaro, Šiūparių k., Dovilių sen., Klaipėdos raj. sav. statybos projektas.

  Statinių statybos vieta: Agluonos g. 50, Šiūparių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav,. Sklypo kad. Nr. 5555/0004:497 Šiūparių k.v..

  Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos (ūkio) paskirties pastato (7.19) - angaro.

  Statybos rūšis: nauja statyba

  Statinio kategorija: ypatingas

  Projektuotojas: PV Donatas Duoba A1761 (individualios veiklos pažymos Nr. 028473), donatas_d@yahoo.com, tel. +370 65248506.

  Statytojas: S.B.

  Informacija telefonu +370 68771518

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais bei teikti pasiūlymus galima adresu Agluonos g. 50, Šiūparių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., nuo 2019 gegužės 24 d iki birželio 06 d.; taip pat interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

  Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. birželio 6 d. 18:00 val. Agluonos g. 50, Šiūparių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-05-16

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijos namų Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės m., Turgaus g. 11 statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

  Statinių statybos vieta: Klaipėdos rajono sav., Priekulė, Turgaus g. 11, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5548/0004:017.

  Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (parapijos namai).

  Projektuotojas: UAB "Gargždų projektas", įm. k. 163121393; projekto vadovas Vidas Stalaučinskas, atestato Nr. A 797; adresas: Gargždai, Klaipėdos g. 20 , el. paštas: garprojektas@gmail.com, telefonas: (846) 452747, mobilusis telefonas: 868766629.

  Statytojas: Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapija, im. k.  190768584; adresas: Turgaus g. 11, Priekulė, mobilusis telefonas: 861822833.

  Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Gargždų projekto“ patalpose, 2 – ame aukšte, Klaipėdos g. 20, Gargžduose, telefonas: (846) 452747, mobilusis telefonas: 868766629; darbo dienomis 08:00-12:00 val., 13:00-17:00 val., iki 2019 m. Birželio mėn. 04 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

  Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima el. paštu: garprojektas@gmail.com

  Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. Birželio mėn. 04 d. 18:00 val. UAB "Gargždų projekto" patalpose, 2 – ame aukšte, Klaipėdos g. 20, Gargžduose.

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-05-13

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Garažo ir sandėlio su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 29, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-05-13

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Dviejų butų gyvenamojo namo Lietuvininkų g. 3, Priekulės m., Klaipėdos raj. sav., rekonstravimo į vieno buto gyvenamąjį namą projektas.  

  •    Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Priekulės m., Lietuvininkų g. 3, Sklypo kad. Nr. 5548/0001:95. 

  •    Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas. 

  •    Projektuotojas: J. Drizgaitės individuali veikla (veiklos pažymėjimo Nr. 184109), projekto vadovas Julius Milė, (julius@gaisatras.lt, tel. +370 673 42506).

  •    Statytojas: J.V.   

  •    Informacija telefonu +370 616 85024. 

  Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

  Visuomenės atstovai š. m. Gegužės 15 d. – Gegužės 30 d. susipažinti su projektiniu pasiūlymu ir/arba teikti pasiūlymus gali raštu adresu Birutės g. 22, Klaipėda arba elektroniniu paštu: juritadr@gmail.com, iki 2019 05 30.

  Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. gegužės 30 d. 18:00 val. Lietuvininkų g. 3, Priekulės m., Klaipėdos raj. sav.

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-05-08

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Nuotekų šalinimo tinklų, nuo Klaipėdos g. 14 iki Priekulės Naujosios g. ir Sodų g. sankryžos, Priekulė, statybos, remonto, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-05-03

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sandėlio, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23A ir Mokyklos g 23, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-05-03

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Dvibučio gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Norvegų g. 12, statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.    

  •    Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Norvegų g. 12, Kad. Nr.: 5558/0013:994 Tauralaukio k.v. 

  •    Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas. 

  •    Projektuotojas: UAB “Mak group”, įm. k. 302735585, registras: Juridinių asmenų registras; projekto vadovas Lina Kišonienė, (lina.makgroup@gmail.com, tel. +370 613 97 709). 

  •    Statytojas: T.D., įgaliotas asmuo Lina Kišonienė, +370 613 97 709.    

  •    Informacija telefonu +370 613 97 709. 

  Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

  Visuomenės atstovai š.m. Gegužės 8d. – Gegužės 22d. susipažinti su projektiniu pasiūlymu ir/arba teikti pasiūlymus gali raštu adresu L. Zamenhofo g. 5, Kaunas arba elektroniniu paštu: lina.makgroup@gmail.com, iki 2019 05 22

  Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. Gegužės 23d. 17:10 val. Žaliasis slėnis, Jungtinė g. 2, Aukštkiemių km., Klaipėdos r.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-05-03

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Dvibučio gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Norvegų g. 14, statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.    

  •    Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Norvegų g. 14, Kad. Nr.: 5558/0013:997 Tauralaukio k.v. 

  •    Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas. 

  •    Projektuotojas: UAB “Mak group”, įm. k. 302735585, registras: Juridinių asmenų registras; projekto vadovas Lina Kišonienė, (lina.makgroup@gmail.com, tel. +370 613 97 709). 

  •    Statytojas: T.D., įgaliotas asmuo Lina Kišonienė, +370 613 97 709.    

  •    Informacija telefonu +370 613 97 709. 

  Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

  Visuomenės atstovai š.m. Gegužės 8d. – Gegužės 22d. susipažinti su projektiniu pasiūlymu ir/arba teikti pasiūlymus gali raštu adresu L. Zamenhofo g. 5, Kaunas arba elektroniniu paštu: lina.makgroup@gmail.com, iki 2019 05 22

  Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. Gegužės 23d. 17:10 val. Žaliasis slėnis, Jungtinė g. 2, Aukštkiemių km., Klaipėdos r.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-05-03

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Dvibučio gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Norvegų g. 8, statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.  

  •    Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Norvegų g. 8, Kad. Nr.: 5558/0013:995 Tauralaukio k.v. 

  •    Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas. 

  •    Projektuotojas: UAB “Mak group”, įm. k. 302735585, registras: Juridinių asmenų registras; projekto vadovas Lina Kišonienė, (lina.makgroup@gmail.com, tel. +370 613 97 709). 

  •    Statytojas: T.D., įgaliotas asmuo Lina Kišonienė, +370 613 97 709.   

  •    Informacija telefonu +370 613 97 709. 

  Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

  Visuomenės atstovai š.m. Gegužės 8d. – Gegužės 22d. susipažinti su projektiniu pasiūlymu ir/arba teikti pasiūlymus gali raštu adresu L. Zamenhofo g. 5, Kaunas arba elektroniniu paštu: lina.makgroup@gmail.com, iki 2019 05 22

  Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. Gegužės 23d. 17:10 val. Žaliasis slėnis, Jungtinė g. 2, Aukštkiemių km., Klaipėdos r.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-05-02

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, Gerduvėnų g. 12B, Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-04-29

  Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio vėjo elektrinės 500 kW Jokulių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

  Statybvietės adresas – Jokulių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., žemės skl. kad. Nr.: 5568/0005:314.

  Statinio naudojimo paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės).

  Projektuotojas - UAB "MMG projektas", įm. kodas 300123194, buveinės adresas: Veiverių g. 151 – 208, 46417 Kaunas.

  Projekto vadovas – Marius Užalovičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 24204, kontaktiniai duomenys: el. paštas - marius@mmg.lt, info@mmg.lt, tel. +370 676 63236.

  Statytojas -  UAB „Relektra“, įm. kodas 158893183, buveinės adresas: Vytenio g. 46, 56203 Vilnius. Kontaktiniai duomenys: el. paštas - ricardas@relektra.lt, tel. +370 698 33069

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt ir projekto rengėjų patalpose Veiverių g. 151 – 208, 46417 Kaune (tel. +370 676 63236) iki 2019-05-17.

  Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjams el. paštu marius@mmg.lt, info@mmg.lt arba paštu adresu Veiverių g. 151 – 208, 46417 Kaunas iki 2019-05-17.

  Viešas susirinkimas įvyks 2019-05-20 17:30 val. adresu Klaipėdos g. 2,  Gargždai (Klaipėdos raj. savivaldybės patalpose).

  1. Projektiniai pasiūlymai

  2. Projektiniai pasiūlymai

  3. Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-04-29

  Informuojame apie numatomą žuvų fermos, Klaipėdos r. sav., Letūkų k., Anso Baltrio g. 24 projektavimą ir projektinių pasiūlymų viešinimą

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

  Klaipėdos r. sav., Letūkų k., Anso Baltrio g. 24, žemės sklypo kadastro Nr. 5528/0007:94

  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statinio numatoma naudojimo paskirtis – kitos (fermų) paskirties pastatai.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). 

  UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: lauras@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

  UAB „Noras LT“, įmonės kodas 304419290, Šilutės pl. 7, Klaipėda, el. paštas: minijoslanka@gmail.com, tel. +370 603 19660 

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, tel. +370 46 400936; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2019 m. gegužės 17 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

  6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

  Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: lauras@neoforma.lt, iki 2019 m. gegužės 17 d. 

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

  Viešas susirinkimas vyks UAB „Noras LT“ patalpose, Klaipėdos r. sav., Letūkų k., Anso Baltrio g. 24,  2019 m. gegužės 20 d. 17:30 val.

  Grafiniai sprendiniai

  Aiškinamasis raštas

  Vizualizacijos


  2019-04-26

  Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Projektuotojas: Mindaugas Astrauskas, individualios veiklos pažymos nr. 607476, Adresas: Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, tel.: 860556009

  Projekto vadovas (PV): Martynas Rupulevičius

  Statytojas: UAB "Minkštų baldų idėja", tel.: 867093222;

  Pavadinimas – PASTATO VERŠIDĖ - BULIDĖ (UNIKALUS NR.:5598-1007-2016) REKONSTRAVIMO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATĄ, NAUJO SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., TRUŠELIŲ K., GILIJOS G.71, STATYBOS PROJEKTAS".

  Adresas - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Gilijos g.71.

  Statybos rūšis - statinio rekonstravimas, nauja statyba.

  Statinio kategorija - neypatingas

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatai.

  Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, darbo dienomis nuo 10 iki 14 val. (tel.nr.: +37060556009) arba el. paštu mindaugasastrauskas54@gmail.com . Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami nuo 2019 balandžio 25 iki 2019 m. gegužės 16d.

  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2019 m. gegužės 16d. 18:00val. Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Gilijos g.71.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-04-19

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Kitos (fermų) (ūkio) paskirties pastatai ferma ir daržinė, Klaipėdos r., sav., Dovilų sen., Ketvergių k., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-04-19

  Informacija apie projektinių pasiūlymų rengimą: Sandėliavimo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Dvaro g. 4 , statybos projektas

  Statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Dvaro g. 4

  Statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo

  Statybos rūšis: nauja statyba

  Statybos pradžia-pabaiga: 2019-2020

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: „In Ace“, UAB, Saulėtekio al. 15, Vilnius, el. p.: info@inace.lt , mob. t. +370 600 61119

  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Marius Matuliukštis, mob. t. +370 636 01000, el. p.: marius@inace.lt

  Statytojas: STONUS Invest, UAB, Dvaro g. 1, Gobergiškė, LT-92498 Klaipėdos r.

  Supažindinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas

  Adresas: Klaipėdos rajono sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Dvaro g. 1; Laikas: darbo dienomis 8:00 - 17:00 val.; Mobilusis telefonas: 863601000.

  Projektinių pasiūlymų teikimo būdai ir terminas 

  Pasiūlymų teikimo būdai: marius@inace.lt; Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2019-05-13.

  Viešo susirinkimo duomenys

  Viešo susirinkimo vieta (adresas): Klaipėdos rajono sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Dvaro g. 1;

  Viešo susirinkimo data ir laikas: 2019-05-14 17:20.

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-04-12

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Poilsio paskirties pastato Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-04-12

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sublokuotų sandėlių, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vytaučių k., Kuršelių g. 16, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-04-12

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Garažų paskirties pastato Tilvikų g. 3, Jurjonų g. 3, Jurjonų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-04-11

  Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Projektas:  DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TAIKOS G.9 GARGŽDUOSE REKONSTRAVIMO IR BUTO NR. 21, UNIKALUS NR. 5597-6002-0019:0021  KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  

  Statinio statybvietės adresas: Taikos g.9, Gargždai

  Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)

  Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Structurus“

  Projekto vadovas: Vaida Šeputienė,   el.p.:  info@structurus.lt   mob. tel: +370 6 7600524

  Statytojas: R. P.        

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima Klaipėdos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje – www.klaipedos-r.lt arba informacija teikiama darbo dienomis Vilties g. 4-1, LT-92231 Klaipėda Mob. tel: +370 6 7600524,   nuo 9.00 val. iki 17.00 val. 

  Pasiūlymų teikimas: informacija priimama el. paštu:   info@structurus.lt

  Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks adresu Taikos g. 9, Gargždai 2019 m. gegužės  03d. 17.30 val.

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-04-09

  Informacija apie parengtus remonto dirbtuvių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 9 projektinius pasiūlymus

   
   

  Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 9 Kadastrinis Nr.:5544/0005:637 Lėbartų k.v.

  Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra pastatas: remonto dirbtuvės.

  Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 860925544.                                                                     

  Statytojas: UAB ,,Transega‘‘. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

  Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2019 m. balandžio mėn. nuo 15 d. iki balandžio 30 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda.

  2019 m. balandžio mėn. nuo 15 d. iki balandžio 30 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda.

  Viešas susirinkimas vyks 2019 gegužės 02 d. (penktadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai 

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-04-05

  Informacija apie projektinių pasiūlymų rengimą: Garažo ir sandėlio su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 29, statybos projektas

  Statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 29

  Statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo

  Statybos rūšis: nauja statyba

  Statybos pradžia-pabaiga: 2019-2020

  Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: Albino Giriūno IĮ, Artojo g. 7E-202, Klaipėda. Mob. tel.: 861580309. Elektroninis paštas: info@urbopro.lt

  Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Evaldas Urbonas, tel. 861580309, info@urbopro.lt

  Statytojas: Lolitos Olišauskienės komercinė firma, adresas: Klaipėda, Kuosų g. 16-95

  Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti paštu adresu: Janonio 6B-2.10, Klaipėda

  Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2019-04-26 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.: adresu Janonio g. 6B-2.10, Klaipėda. Atsakingi asmenys: Evaldas Urbonas, tel. 861580309, el. paštas info@urbopro.lt

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 2019-04-26, 18.30 val. adresu: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 27

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-04-05

  Informacija apie parengtus Trijų sandėlių Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., Jovarų g. 2 projektinius pasiūlymus

  1.       Statinio statybvietės adresas: Trijų sandėlių Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., Jovarų g. 2 statybos projektas;

  2.       Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra sandėliavimo;.

  3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 867810636.                                                                     

  4.       Statytojas: K. Z. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

  5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2019 m. balandžio mėn. nuo 10 d. iki balandžio 25 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda.

  6.      2019 m. balandžio mėn. nuo 10 d. iki balandžio 25 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda.

  7.       Viešas susirinkimas vyks 2019 balandžio 26 d. (penktadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai  

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-04-02

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Kitos (fermų) paskirties pastato ir skystojo mėšlo kauptuvo, Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Kapstatų k., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-03-29

  Informuojame apie numatomą sandėlio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g.23A ir Mokyklos g. 23 projektinių pasiūlymų viešinimą

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

  Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23A, žemės sklypo kadastro Nr. 5545/0003:296

  Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23, žemės sklypo kadastro Nr. 5545/0003:154

  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas.

  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). 

  UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: info@neoforma.lt, tel. +370 46 400936.

  4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

  UAB „Sakuona“, įmonės kodas 163314524, Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., el. paštas: rolandas.Bulcis@sakuona.lt, tel. +370 46 474960 

  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, tel. +370 46 400936; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2019 m. balandžio 17 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt 

  6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

  Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: info@neoforma.lt, iki 2019 m. balandžio 17 d. 

  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

  Viešas susirinkimas vyks UAB „Sakuona“ patalpose, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g.23A,  2019 m. balandžio 18 d. 17:30 val.

  Aiškinamasis raštas

  Sprendiniai

  Vizualizacija


  2019-03-26

  Visuomenės informavimas apie „Paslaugų paskirties pastato (Un.Nr.5593-4000-1021) pristatant priestatą Gargžduose, Aušros g.26 rekonstravimo projektinius pasiūlymus“ ir jų svarstymą su visuomene

  Projektuotojas: UAB „SIVOS STUDIJA“ Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., mob.: +370 614 58237, El.paštas: simona@sivosstudija.lt

  Projekto vadovas: architektė Simona Sokolovienė, atestato Nr.A1780.

  Pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (Un.Nr.5593-4000-1021) pristatant priestatą Gargžduose, Aušros g.26 rekonstravimo projektas - projektinis pasiūlymas.

  Adresas: Gargždai, Aušros g.26.

  Statybos rūšis:  Rekonstravimas.

  Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatai.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Aušros g.26, Gargždai;  tel.: +370 657 93628; laikas: I-V 09.00 - 17.00 val. Nurodytu laikotarpiu su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: el. paštu: simona@sivosstudija.lt; adresu: Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav. arba Aušros g.26, Gargždai iki 2019-04-12. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

  Viešo susirinkimo data ir laikas: 2019-04-12, 17.15 val., adresu: Aušros g.26, Gargždai

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-03-21

  Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k.

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos (fermų) (ūkio) paskirties pastatai.

  Projektuotojas: UAB „Arto statyba“. Projekto vadovas -  Arūnas Šadauskas. Už projekto vykdymą atsakingas asmuo – Arūnas Šadauskas, el. paštas arunas@artostatyba.lt, tel. 8 652 13996

  Statytojas: A. Č.

  Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima iki 2019 m. balandžio 9 d. šiuo adresu: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Vėtros g. 6

  Informacija telefonu 8 652 13996, el. paštu arunas@artostatyba.lt

  Pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, už projektą atsakingam asmeniui Arūnui Šadauskui arunas@artostatyba.lt.

  Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. balandžio 9 d. 17:05 val. Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., Lašupio g. 1A

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-03-20

  Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

  Planavimo tikslai:

  • elektrifikuoti geležinkelių infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius bei mažintų neigiamą transporto poveikį aplinkai;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

  Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt).

  AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, interneto svetainė www.litrail.lt) kontaktinis asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).

  Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, atvykę į AB „Lietuvos geležinkeliai“, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.

  Informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

  Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

  Peržiūrėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą:

  https://cloud.litrail.lt/index.php/s/9MxCfFL9kB6Eggk

  Peržiūrėti planuojamos teritorijos schemą:

  https://cloud.litrail.lt/index.php/s/XYcJd34o39xWMSb


  2019-03-18

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Pamiškės g. 2A, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-03-13

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sandėliavimo paskirties pastato 1F1g Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Palangos pl. 16 paprastojo remonto projektas ir paskirties keitimas į prekybos paskirties pastatą projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-03-12

  Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Judrėnų sen., Mataičių k. Šalpės g. 5

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos (fermų) paskirties pastatas.

  Projektuotojas: UAB „Arto statyba“. Projekto vadovas -  Arūnas Šadauskas. Už projekto vykdymą atsakingas asmuo – Arūnas Šadauskas, el. paštas arunas@artostatyba.lt, tel. 8 652 13996

  Statytojas: R. R.

  Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima iki 2019 m. kovo 29 d. šiuo adresu: Klaipėdos r. sav., Judrėnų sen., Mataičių k., Šalpės g. 5

  Informacija telefonu 8 652 13996, el. paštu arunas@artostatyba.lt

  Pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, už projektą atsakingam asmeniui Arūnui Šadauskui arunas@artostatyba.lt.

  Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. kovo 29 d. 17:05 val. Klaipėdos r. sav., Judrėnų sen., Judrėnų mstl., Mokyklos g. 4

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-03-01

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Automatinės telefonų stoties rekonstravimo į prekybos paskirties pastatą su administracinėmis ir paslaugų patalpomis, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., P. Cvirkos g. 13B, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-03-01

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Kitos (fermų) paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Judrėnų sen., Mataičių k., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-03-01

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva – Priekulė - Dreižiai ruožo nuo 3,451 km iki 5,759 km, kuriam Priekulės mieste suteiktas Klaipėdos gatvės pavadinimas, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-02-27

  Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Numatomų statyti statinių adresas: Gerduvėnų g. 12B, Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav..

  Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5568/0010:258 Vėžaičių k.v.

  Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: Kita, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

  Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas ir 7.17 pagalbinio ūkio paskirties pastatas, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

  Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, tel.  (8 46) 454 544, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

  Statytojas: N. S.

  Projekto vadovas, architektas: Rimgaudas Laužikas, tel.(8 46) 493 322,

  el.paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

  Atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Laura Barsytė, tel.: (8 46) 454 544, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo metu nuo 8 iki 17 val. terminu iki 2019-03-20, tel.: (8 46) 454 544.

  Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo:

  - raštu: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“;

  - elektroniniu paštu: info@kartografiniaiprojektai.lt

  Viešas susirinkimas įvyks: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2019-03-20    17:10 val.

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-02-27

  Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

  Projektuotojas: Mindaugas Astrauskas, individualios veiklos pažymos nr. 607476,

  Adresas: Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, tel.: 860556009

  Projekto vadovas (PV): Martynas Rupulevičius

  Statytojas: UAB "Baltijos Investa", tel.: 860053011;

  Pavadinimas – Daugiabučių gyvenamųjų namų Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g.7, statybos projektas.

  Adresas - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g.7.

  Statybos rūšis - nauja statyba

  Statinio kategorija - neypatingas

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai.

  Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (tel.nr.: +37060556009) arba el. paštu mindaugasastrauskas54@gmail.com . Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami nuo 2019 vasario 26 iki 2019 m.kovo 19d.

  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2019 m. kovo 19d. 18:00val. Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g.7.

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-02-27

  Visuomenės informavimas apie numatomą kitos (fermų) paskirties pastato ir skystojo mėšlo kauptuvo, Klaipėdos r.sav., Endriejavo sen., Kapstatų k. projektavimą

  Projekto pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastato ir skystojo mėšlo kauptuvo, Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Kapstatų k., statybos projektas

  Projektuotojas: UAB “Tektometrija” Į.k. 304491788; Tel. Nr.+370 604 02244; J. Basanavičiaus g. 160D, LT-76123 Šiauliai

  Statytojas:  I. L.

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:  iš anksto susitarus UAB “Tektometrija” patalpose J. Basanavičiaus g. 160D, Šiauliai, darbo dienomis 10.00-17.00val.; Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje www.klaipedos-r.lt

  Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti: elektroniniu paštu  paulius@tektometrija.lt iki 2019-03-21 ir viešojo susirinkimo metu

  Viešas susirinkimas įvyks 2019-03-21, 17.15val. Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Endriejavo mstl., Mokyklos g. 3 (Endriejavo seniūnijos patalpose)

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-02-27

  Informuojame apie  Garažų paskirties pastato Tilvikų g. 3, Jurjonų k.,  Vėžaičio sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimą.

  Statinio statybos vieta –  Tilvikų g. 3, Jurjonų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5559/0003:110 Tilvikų k.v.. Žemės sklypo plotas – 2302 m2. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

  Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis garažų paskirties pastatas.

  Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB ,,Planvesta”, Šilutės pl. 2-502, 91111 Klaipėda, tel. 861521741, el. p. metraseu@gmail.com.

  Statytojas –  V. Š..

  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresu Šilutės pl. 2-502, Klaipėda.

  Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 val.

  Susipažinimo termino pabaiga 2019-03-20.

  Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu metraseu@gmail.com, paštu Šilutės g. 2-502, 91111 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

  Viešas susirinkimas įvyks 2019-03-20 17.30 val. adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai ( Konferencijų salė).

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-02-25

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Ūkininko ūkio sodybos statinių pritaikant kaimo turizmo reikmėms Klaipėdos r. sav. Dovilų sen. Dovilų mstl. statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-02-22

  Informacija, apie planuojamas statybas

  Statybos adresas: Klaipėdos raj., Priekulės sen., Priekulės m, Klaipėdos g. 14 iki Priekulės Naujosios g. ir Sodų g.

  Statinio projekto pavadinimas:Nuotekų šalinimo tinklų, nuo Klaipėdos g. 14 iki Priekulės Naujosios g. ir Sodų g. sankryžos, Priekulė, statybos, remonto, rekonstravimo projektas

  Statinio naudojimo paskirtis: Hidrotechnikos statiniai. (griovys, kanalizuota linija)

  Projektuotojas: UAB “Inžinerinis projektavimas” Smolensko g. 10, C korpusas, LT-03201, Vilnius, , +370-699-80116, Faks: +370-650-02535, El.paštas: info@projektavimas.net, Projekto vadovas J.Veigneris

  Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, darbo dienomis iki 17 val.  bei Savivaldybės interneto svetainėje.

  Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: info@projektavimas.net iki viešo susirinkimo.

  Viešas susirinkimas įvyks Priekluės seniūnijos patalpose Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r., 2019 m. kovo 15 d. 17:15 val.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-02-22

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus KVR kodas 37462 Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų seniūnija sutvarkymo projekto projektiniai pasiūlymai, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-02-22

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Prekybos paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Žaliakelio g. 1 statybos projektas, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-02-14

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Vienbučio gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 16, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-02-14

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Autobusų sustojimo aikštelės su paviljonu, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kunkių k., Šaltupio ir Karklų gatvių sankirtoje, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-02-14

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Autobusų sustojimo aikštelės su paviljonu, Turgaus g., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-02-14

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Gargždų miesto Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g. besiribojančių aikščių, skverų, dviračių takų, šaligatvių rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-02-12

  Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

  Projekto pavadinimas – Prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Pamiškės g. 2A, statybos projektas.

  Statinio statybos vieta -  Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Pamiškės g. 2A. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

  Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatai.

  Statytojas – M. S.

  Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

   Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2019-02-15 iki 2019-03-01 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir Klaipėdos r. savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

  Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2019-03-01 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu tomas.tomoprojektai@gmail.com, Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

  Viešas susirinkimas įvyks 2019-03-01 17.30 val. projektuojamo pastato sklype, adresu Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Pamiškės g. 2A

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-02-11

  Visuomenės informavimas apie „Paslaugų paskirties pastato (Un.Nr.5593-4000-1021) nugriaunant stoginę ir pristatant priestatą Gargžduose, Aušros g.26 rekonstravimo projektinius pasiūlymus“ ir jų svarstymą su visuomene.

  Projektuotojas: UAB „SIVOS STUDIJA“ Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., mob.: +370 614 58237, El.paštas: simona@sivosstudija.lt

  Projekto vadovas: architektė Simona Sokolovienė, atestato Nr.A1780.

  Pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (Un.Nr.5593-4000-1021) nugriaunant stoginę ir pristatant priestatą Gargžduose, Aušros g.26 rekonstravimo projektas - projektinis pasiūlymas.

  Adresas: Gargždai, Aušros g.26.

  Statybos rūšis:  Rekonstravimas.

  Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatai.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Aušros g.26, Gargždai;  tel.: +370 657 93628; laikas: I-V 09.00 - 17.00 val. Nurodytu laikotarpiu su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: el. paštu: simona@sivosstudija.lt; adresu: Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav. arba Aušros g.26, Gargždai iki 2019-02-28 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

  Viešo susirinkimo data ir laikas: 2019-02-28 d., 17.15 val., adresu: Aušros g.26, Gargždai

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-02-01

  Visuomenės informavimas apie Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva – Priekulė - Dreižiai ruožo rekonstravimo projektą

  Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  

  Klaipėdos ir Žalgirio gatvėse, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos raj. savivaldybė.

  Projektuojama trasa yra rajoninis kelias Nr. 2203 Dituva – Priekulė – Dreižiai ruože nuo 3,451 km iki 5,759 km.

  Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5552/7001:7

  Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5548/7001:1

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  Susisiekimo komunikacijos: keliai. 

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

  UAB „SRP projektas“, Projekto vadovas, Tadas Kasperavičius, el. p. tadas.kasperavicius@srp-projektas.lt,
  tel. nr. +370 662 70945;

  UAB „SRP projektas“, Projekto koordinatorė, Dovile Gribulienė el. p. dovile@srp-projektas.lt,
  tel. nr. +370 607 79144 

  Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono nr.):

  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, lakd@lakd.lt, tel. +370 5 232 9600

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, Vilnius, Tel. nr. +370 607 79144,  Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

  Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp-projektas.lt
  iki 2019 m. vasario 20 d. 

  Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

  Vieta: Priekulės seniūnija (susirinkimų salė), Klaipėdos g. 14, Priekulė. Data ir laikas: 2019 m. vasario 20 d., 17:15 val.

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-01-28

  Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projektiniai pasiūlymai:

  Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Judrėnų sen., Mataičių k.

  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos (fermų) paskirties pastatas.

  Projektuotojas: UAB „Arto statyba“. Projekto vadovas -  Arūnas Šadauskas. Už projekto vykdymą atsakingas asmuo – Arūnas Šadauskas, el. paštas arunas@artostatyba.lt, tel. 8 652 13996

  Statytojas: L. R.

  Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima iki 2019 m. vasario 14 d. šiuo adresu: Klaipėdos r. sav., Judrėnų sen., Mataičių k., Klevų g. 8

  Informacija telefonu 8 652 13996, el. paštu arunas@artostatyba.lt

  Pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, už projektą atsakingam asmeniui Arūnui Šadauskui arunas@artostatyba.lt.

  Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. vasario  14 d. 17:15 val. Klaipėdos r. sav., Judrėnų sen., Judrėnų mstl., Mokyklos g. 4

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-01-24

  Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus KVR kodas 37462 Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų seniūnija sutvarkymo projekto projektiniai pasiūlymai.

  Statinių statybvietės adresas

  Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždų m., Klaipėdos g.

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

  Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

  UAB „Klaipėdos projektas“; architektė/ projekto vadovė Asta Kinderienė.

  Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)

  architektė/ projekto vadovė Asta Kinderienė el. paštas:  kinderieneasta@hotmail.com; tel. 8 672 16150.

  Statytojas

  Klaipėdos rajono  savivaldybės administracijos Gargždų seniūnija, adresu Žemaitės g. 10, Gargždai , tel 8 46 466222.

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

  Nuo 2019-01-29 d. iki 2019-02-13 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose,  Kepėjų g. 11a,  LT-91243, Klaipėda ; tel. 8 672 16150.

  Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.klaipedos-r.lt).

  Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  Iki 2019-02-13 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose,  Kepėjų g. 11a,  LT-91243, Klaipėda ; tel. 8 672 16150;   el. paštu:  kinderieneasta@hotmail.com;  bei viešojo susirinkimo metu.

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

  Viešasis susirinkimas įvyks  2019 - 02 -14, 17:15 val.,  Klaipėdos raj. Sav. Administracijos Gargždų seniūnijoje,  adresu Žemaitės g. 10, LT-96121, Gargždai.

  Projektiniai pasiūlymai

  Projektiniu pasiulymu vaizdine informacija


  2019-01-24

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Priekulės sen., Priekulės m., Gopiškių, Liaunų k., Pievų gatvės, Frydricho Šrėderio projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-01-23

  PROJEKTO PAVADINIMAS:

  Sandėliavimo paskirties pastato 1F1g Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Palangos pl. 16 paprastojo remonto projektas ir paskirties keitimas į prekybos paskirties pastatą. Projektiniai pasiūlymai.

  STATYBOS ADRESAS

  Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Palangos pl. 16

  STATINIŲ KATEGORIJA

  Ypatingas

  STATYBOS DARBŲ RŪŠIS

  Paprastasis remontas

  PROJEKTUOJAMO STATINIO PASKIRTIS

  Prekybos (esama paskirtis – sandėliavimo)

  STATYTOJAS

  UAB “SANITEX“, kodas 110443493; Kaunas, Raudondvario pl. 131; albinas.k@sanitex.eu;  +370 656 55088 

  SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS VIETA IR LAIKAS

  Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti adresu: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Palangos pl. 16 UAB „Sanitex“ patalpose nuo 2019 m. Sausio 28 d. Iki 2019 Vasario 14 d., darbo dienomis nuo  9 iki 17 val. ,

  Kontaktai: albinas.k@sanitex.eu;  +370 656 55088

  Informacija: www.klaipedos-r.lt 

  VIEŠO SVARSTYMO VIETA IR LAIKAS

  Viešasis svarstymas (susirinkimas) vyks 2019 m. Vasario 15 d. nuo 17.20 iki 18.20 val. Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Palangos pl. 16 UAB „Sanitex“ patalpose; 

  PROJEKTUOTUOJAS

  UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“ ; gediminasj1@gmail.com;  +370 698 30658

  PROJEKTO VADOVAS. AUTORIUS

  Gediminas Jurevičius, atestato nr. A1590; gediminasj1@gmail.com  +370 698 30658

  1. Projektiniai pasiūlymai

  2. Projektiniai pasiūlymai


  2019-01-18

  Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Autobusų sustojimo aikštelės su paviljonu, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kunkių k., Šaltupio ir Karklų gatvių sankirtoje, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

  Statinių statybvietės adresas

  Žemės sklypas, kad. Nr. 5528/0002:614, Kunkių k.,  Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

  Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus 

  UAB „URBAN LINE“; direktorius/ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas

  Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)

  Saugaus eismo skyriaus vadovė Barbora Kundelytė; el. paštas: barbora.kundelyte@urbanline.lt; tel. 8 624 69375.

  Statytojas

  Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai; Atsakingas atstovas – Statybos ir kelių priežiūros skyriaus specialistė Jolanta Blinstrubienė, el. paštas: jolanta.blinstrubiene@klaipedos-r.lt; tel. 8 610 26 069

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

  Nuo 2019-01-18 d. iki 2019-02-06 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“ patalpose,  Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 624 69375

  Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.klaipedos-r.lt)

  Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  Iki 2019-02-06 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;

  el. paštu barbora.kundelyte@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

  Viešasis susirinkimas įvyks 2019-02-06 d. 18:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, posėdžių salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-01-18

  Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Autobusų sustojimo aikštelės su paviljonu, Turgaus g., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

  Statinių statybvietės adresas

  Turgaus g., Dituva k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

  Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

  UAB „URBAN LINE“; direktorius/ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas

  Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)

  Saugaus eismo inžinierė Ringailė Simonaitienė; el. paštas: ringaile.simonaitiene@urbanline.lt; tel. 8 638 72796.

  Statytojas

  Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai; Atsakingas atstovas – Statybos ir kelių priežiūros skyriaus specialistė Jolanta Blinstrubienė, el. paštas: jolanta.blinstrubiene@klaipedos-r.lt; tel.8 610 26 069

  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

  Nuo 2019-01-18 d. iki 2019-02-06 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“ patalpose,  Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 638 72796

  Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.klaipedos-r.lt)

  Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  Iki 2019-02-06 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; el. paštu ringaile.simonaitiene@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu

  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

  Viešasis susirinkimas įvyks 2019-02-06 d. 17:10 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, posėdžių salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130

  Projektiniai pasiūlymai


  2019-01-17

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Vieno buto gyvenamojo namo, Ringelio al. 4, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-01-15

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Paslaugų paskirties pastato - krematoriumo, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Klaipėdos g. 72, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-01-11

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sandėlio, Gandrų g. 2, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-01-11

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Kitos (fermų) paskirties pastatų (karvidės), Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Genaičių k., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-01-08

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Vienbučio gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 16, statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.     

  •    Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 16, Kad. Nr.:5558/0013:940 Tauralaukio k.v.;

  •    Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.

  •    Projektuotojas: UAB “Mak group”, įm. k. 302735585, registras: Juridinių asmenų registras; projekto vadovas Lina Kišonienė, (ofisas.makgroup@gmail.com, tel. +370 615 65429).

  •    Statytojas: L.K., įgaliotas asmuo Lina Kišonienė, +370 615 65 429.     

  •    Informacija telefonu +370 615 65 429.

  Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

  Visuomenės atstovai š.m. Sausio 11d. – Sausio 25d. susipažinti su projektiniu pasiūlymu ir/arba teikti pasiūlymus gali raštu adresu L. Zamenhofo g. 5, Kaunas arba elektroniniu paštu: ofisas.makgroup@gmail.com, iki 2019 01 25.

  Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. Sausio 28d. 17:15 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, savivaldybės posėdžių salėje. 

  Projektiniai pasiūlymai

  Vizualizacija


  2019-01-03

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Priekulės miesto atvirųjų viešųjų erdvių sutvarkymo supaprastintas statybos projektas. Teritorijos: Klaipėdos g., Turgaus g., Žalgirio g., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-01-03

  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Pastato - gyvenamojo namo (unik. Nr.: 5595-6004-1012) rekonstravimo, keičiant jo paskirtį į vieno buto gyvenamąjį namą, bei naujo vieno buto gyvenamojo namo Kuršelių g. 17, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


  2019-01-03

  Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus

  Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
  Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., sklypo kad. Nr. 5544/0004:281.

  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
  Gyvenamoji, ūkininko sodyba.

  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
  Projekto vadovė Andželika Alutienė, 

  el.paštas: andzelika.nekaityte@gmail.com,  tel. Nr. 8 699 77478

  Statytojas
  Rinatas Mamedovas, m.rinatas911@gmail.com, tel. Nr.: 8 698 31131
  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis I-V 9:00-17:00 nuo 2019-01-03 iki 2019-01-21 dienomis projektuotojo patalpose Klaipėda  Liepojos g.17A.

  Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  Gauti informaciją apie rengiamą projektą ir teikti pasiūlymus galima telefonu – 8 699 77478, arba elektroniniu paštu: andzelika.nekaityte@gmail.com arba adresu A.Alutienės biure Klaipėda  Liepojos g.17A.

  Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
  Viešas susirinkimas įvyks adresu Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., sklypo kad. Nr. 5544/0004:281, 2019 sausio 21 d. 18.00 val.

  Projektiniai pasiūlymai

  Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Autobusų sustojimo aikštelės su paviljonu, Turgaus g., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., naujos statybos projektoprojektiniai pasiūlymai.

   

  1.       Statinių statybvietės adresas

  Turgaus g., Dituva k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

  _____________________________________________________________________________

   

  2.       Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

  Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai

  ___________________________________________________________________________

   

  3.       Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

  UAB „URBAN LINE“; direktorius/ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas

  _____________________________________________________________________________

   

  4.       Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)

  Saugaus eismo inžinierė Ringailė Simonaitienė; el. paštas: ringaile.simonaitiene@urbanline.lt;

  tel. 8 638 72796.

  _____________________________________________________________________________

   

  5.       Statytojas

  Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai;

  Atsakingas atstovas – Statybos ir kelių priežiūros skyriaus specialistė Jolanta Blinstrubienė,

  el. paštas: jolanta.blinstrubiene@klaipedos-r.lt; tel.8 610 26 069
  _____________________________________________________________________________

   

  6.       Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

  ·         Nuo 2019-01-18 d. iki 2019-02-06 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“ patalpose,  Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 638 72796

  ·         Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.klaipedos-r.lt)

  _____________________________________________________________________________

   

  7.       Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  Iki 2019-02-06 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;

  el. paštu ringaile.simonaitiene@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu

  _____________________________________________________________________________

   

  8.       Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

  Viešasis susirinkimas įvyks 2019-02-06 d. 17:10 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, posėdžių salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 _____________________________________________________________________________

  Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

  INFORMAVIMAS APIE PREKYBOS PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PATALPOMIS STATYBOS, NUGRIAUNANT ESAMĄ SANDĖLĮ, STATYBININKŲ G. 11,  GARGŽDUOSE, PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS IR VIEŠĄ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE (NUO 2019-07-02 IKI 2019-07-16)

   

  ADRESAS:

  STATYBININKŲ G. 11,   GARGŽDAI(sklypo kad. Nr. 5520/0019:130 Gargždų m. k.v., griaunamo pastato unik. Nr. 5597-5009-7068).

   

  ESAMA GRIAUNAMO PASTATO PASKIRTIS:

  Pagalbinio ūkio;

   

  PROJEKTUOJAMO STATINIO PASKIRTIS:

  Prekybos;

   

  PROJEKTO   RENGĖJAS:

  MB „STATYBŲ SVERTAS“

  H. Manto g. 2-415, Klaipėda Tel.: 867216144  El. pastas: statybusvertas@gmail.com;

  Projekto vadovas:  Remigijus Petrauskas;

   

  STATYTOJAS:

  UAB „MAGRIDA“

   

  DAUGIAU SUSIPAŽINTI SU PROJEKTU GALIMA savivaldybės interneto svetainėje:

   

  Taip pat galite užsukti, paskambinti ar parašyti el. laišką adresu:

  H. Manto g. 22-415, Klaipėda  

  Tel.: 867216144

  El. pastas: statybusvertas@gmail.com

   

  VIEŠASIS SUSIRINKIMAS VYKS  2019-07-16, 18:00

  ADRESU: Statybininkų g. 11, Gargždai.)  

   

   (Susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų  nuo 2019-07-02 iki 2019-07-16)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
  Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-01 10:02:48
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.