KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Darbuotojų informacija
  Vadovybė Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Administracijos direktorius
  201
  +370 617 61 936
  (8 46) 45 25 45
  103
  Direktoriaus pavaduotojas
  209
  (8 46) 45 20 92
  Architektūros ir urbanistikos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  312
  +370 686 02 357
  (8 46) 47 30 60
  175
  Vaidilutė Boreišienė
  vaidilute.boreisiene@klaipedos-r.lt
  311
  (8 46) 47 30 60
  172
  Alina Grigaitytė-Dromantienė
  alina.dromantiene@klaipedos-r.lt
  310
  +370 647 52 102
  (8 46) 47 30 60
  179
  Specialistė
  306
  (8 46) 47 30 60
  170
  Kęstutis Vaitiekūnas
  kestutis.vaitiekunas@klaipedos-r.lt
  310
  (8 46) 47 30 60
  176
  310
  (8 46) 47 30 60
  177
  Jurgita Tamošauskienė
  jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt
  306
  (8 46) 47 30 60
  173
  Edita Stuopelytė-Dargužienė
  architektura@klaipedos-r.lt
  309
  +370 652 84 931
  (8 46) 47 30 60
  174
  307
  (8 46) 47 30 60
  240
  307
  (8 46) 47 30 60
  171
  Bendrasis skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  227
  +370 612 46 227
  (8 46) 47 08 05
  110
  Ramutė Bučnienė
  ramute.bucniene@klaipedos-r.lt
  102
  (8 46) 47 08 05
  112
  102
  (8 46) 47 08 05
  113
  103
  (8 46) 47 08 05
  118
  Simona Bykšaitė-Matulienė
  simona.byksaite@klaipedos-r.lt
  202
  +370 695 66 497
  (8 46) 45 25 45
  200
  205
  8 698 88501
  (8 46) 472025
  100
  208
  (8 46) 45 20 92
  111
  (8 46) 45 33 39
  (8 46) 45 33 39
  Biudžeto ir ekonomikos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  106
  +370 616 83 638
  (8 46) 47 08 87
  150
  108
  +370 694 91 582
  (8 46) 47 08 87
  153
  108
  +370 694 91 582
  (8 46) 47 08 87
  153
  108
  +370 694 91 582
  (8 46) 47 08 87
  152
  107
  +370 671 58 954
  (8 46) 47 08 87
  151
  107
  +370 671 58 954
  (8 46) 47 08 87
  151
  Centralizuotas vidaus audito skyrius Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  +370 620 13 553
  (8 46) 47 08 86
  250
  +370 616 83 303
  (8 46) 47 08 86
  248
  +370 612 67 009
  (8 46) 47 08 86
  249
  Centrinė buhalterija Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Ramutė Čeledinienė
  ramute.celediniene@klaipedos-r.lt
  225
  8 610 22 781
  (8 46) 47 08 85
  210
  223
  +370 682 41 439
  (8 46) 47 08 85
  217
  214
  +370 610 22 781
  (8 46) 47 08 85
  209
  213
  (8 46) 47 08 85
  215
  Vilma Bražinskienė
  vilma.brazinskiene@klaipedos-r.lt
  213
  (8 46) 47 08 85
  215
  224
  (8 46) 47 08 85
  214
  210
  (8 46) 47 08 85
  213
  224
  (8 46) 47 08 85
  212
  224
  (8 46) 47 08 85
  212
  210
  (8 46) 47 08 85
  211
  210
  (8 46) 47 08 85
  219
  223
  (8 46) 47 08 85
  217
  Audronė Vainiuvienė
  audrone.vainiuviene@klaipedos-r.lt
  214
  (8 46) 47 08 85
  216
  213
  218
  Civilinės metrikacijos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Dalia Freigofaitė
  cms@klaipedos-r.lt
  115
  +370 612 46 275
  (8 46) 47 19 80
  190
  Vida Jasaitienė
  cms@klaipedos-r.lt
  116
  (8 46) 47 19 80
  191
  Geodezijos ir GIS skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  211
  +370 694 37 370
  (8 46) 39 10 64
  261
  211
  +370 617 29 279
  (8 46) 39 10 64
  262
  211
  +370 618 85 060
  (8 46) 39 10 64
  267
  211
  (8 46) 39 10 64
  260
  Informacinių technologijų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  101
  +370 689 50 047
  (8 46) 47 20 17
  202
  Kristina Kačerauskienė
  kristina.kacerauskiene@klaipedos-r.lt
  101
  +370 686 70 153
  (8 46) 47 20 17
  205
  101
  +370 656 37 062
  (8 46) 47 20 17
  201
  101
  (8 46) 47 20 17
  201
  Specialistas
  101B
  +370 673 39 639
  (8 46) 47 20 17
  204
  Jaunimo reikalų koordinatorius, Kvietinių g. 30, LT-96112 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  7
  +370 686 30 736
  Juridinis skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  314
  +370 686 35 459
  (8 46) 49 24 49
  105
  315
  +370 693 50 459
  (8 46) 49 24 49
  104
  109
  (8 46) 49 24 51
  108
  109
  (8 46) 49 24 51
  115
  109
  (8 46) 49 24 51
  117
  Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  322
  (8 46) 47 08 84
  129
  322
  (8 46) 47 08 84
  129
  301
  (8 46) 47 08 84
  128
  Vaida Račkauskienė
  vaida.rackauskiene@klaipedos-r.lt
  301
  (8 46) 47 08 84
  125
  Kultūros skyrius, Klaipėdos g. 15, LT-96135 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  +370 686 25 272
  (8 46) 45 21 38
  Sonata Šmatauskienė
  sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt
  +370 618 45 035
  (8 46) 45 21 38
  (8 46) 47 15 66
  Jūratė Dobrovolskienė
  jurate.dobrovolskiene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 47 15 66
  Leidimų ir licencijų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  221
  +370 618 86 005
  (8 46) 47 08 98
  225
  216
  (8 46) 47 08 98
  228
  216
  +370 620 72 338
  (8 46) 47 08 98
  226
  Danguolė Bakstienė
  danguole.bakstiene@klaipedos-r.lt
  216
  +370 620 76 443
  (8 46) 47 08 98
  227
  Ryšių su visuomene skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  212
  +370 640 20 498
  (8 46) 39 10 63
  114
  111
  +370 694 59 392
  (8 46) 39 10 63
  330
  101
  +370 694 59 392
  (8 46) 39 10 63
  331
  101
  +370 694 59 392
  (8 46) 39 10 63
  331
  Socialinės paramos skyrius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  117
  +370 656 21 653
  (8 46) 47 20 18
  160
  112
  +370 616 83 353
  (8 46) 47 20 18
  161
  118
  (8 46) 47 20 18
  165
  112
  +370 694 64 864
  (8 46) 47 20 18
  164
  Lina Bakšinskienė (Laikinai Nedirba)
  lina.baksinskiene@klaipedos-r.lt
  112
  +370 671 59 112
  (8 46) 47 20 18
  164
  114
  (8 46) 47 20 18
  167
  118
  (8 46) 47 20 18
  119
  118
  (8 46) 47 20 18
  119
  119
  (8 46) 47 20 18
  169
  118
  +370 671 59 145
  (8 46) 47 20 18
  165
  Darina Beržanskytė-Bučinskienė
  darina.bucinskiene@klaipedos-r.lt
  114
  (8 46) 47 20 18
  162
  114
  (8 46) 47 20 18
  162
  Egidija Rudytė-Kmitė
  egidija.rudyte@klaipedos-r.lt
  113
  +370 671 59 119
  (8 46) 47 20 18
  166
  Gaivilė Rekašienė
  gaivile.rekasiene@klaipedos-r.lt
  120
  +370 656 21 655
  (8 46) 47 20 18
  163
  120
  +370 656 21 655
  (8 46) 47 20 18
  163
  Sveikatos apsaugos skyrius, Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  +370 612 46 259
  (8 46) 45 20 67
  Jolanta Polekauskienė
  jolanta.polekauskiene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 45 20 67
  Ugnė Tamošauskienė
  ugne.tamosauskiene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 45 20 67
  Statybos ir kelių priežiūros skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  317
  +370 640 13 423
  (8 46) 47 20 21
  120
  226
  +370 697 65 809
  (8 46) 47 20 21
  126
  301
  +370 652 84 656
  (8 46) 47 20 21
  122
  303
  +370 673 28 949
  (8 46) 47 20 21
  127
  321
  +370 620 60 653
  (8 46) 47 20 21
  134
  Aldona Balčikonienė
  aldona.balcikoniene@klaipedos-r.lt
  302
  +370 687 85 684
  (8 46) 47 20 21
  124
  Violeta Brazlauskienė
  violeta.brazlauskiene@klaipedos-r.lt
  303
  +370 610 40 855
  (8 46) 47 20 21
  121
  Jolanta Blinstrubienė
  jolanta.blinstrubiene@klaipedos-r.lt
  302
  +370 610 26 069
  (8 46) 47 20 21
  124
  Virginija Breimelienė
  virginija.breimeliene@klaipedos-r.lt
  321
  (8 46) 47 20 21
  123
  217
  +370 672 20 391
  (8 46) 47 20 21
  144
  226
  +370 687 92 265
  (8 46) 47 20 21
  116
  Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  320
  +370 610 02 629
  (8 46) 45 20 62
  130
  Vitalija Kazlauskienė
  vitalija.kazlauskiene@klaipedos-r.lt
  304
  (8 46) 45 20 62
  132
  Rasa Deimantė Grubliauskytė
  rasa.grubliauskyte@klaipedos-r.lt
  304
  (8 46) 45 20 62
  135
  305
  +370 683 26 073
  (8 46) 45 20 62
  133
  (8 46) 47 19 47
  196
  Vyriausioji specialistė
  Jovita Gedmintienė (Vaiko Priežiūros At
  304
  Švietimo skyrius, Kvietinių g. 30, LT-96112 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  1
  +370 616 83 363
  (8 46) 45 22 38
  8
  +370 699 20 460
  (8 46) 45 20 54
  Aušra Bočkuvienė
  svietimas@klaipedos-r.lt
  2
  (8 46) 45 21 63
  Genovaitė Jurevičienė
  genovaite.jureviciene@klaipedos-r.lt
  3
  (8 46) 45 23 46
  7
  (8 46) 45 24 63
  Vilma Gudzevičienė
  vilma.gudzeviciene@klaipedos-r.lt
  4
  (8 46) 45 24 63
  3
  (8 46) 45 23 46
  8
  (8 46) 45 20 54
  Regina Smilgevičienė
  regina.smilgeviciene@klaipedos-r.lt
  6
  (8 46) 45 21 63
  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, Kvietinių g. 30, LT-96112 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
  Milda Jaraminaitė-Ūsienė
  milda.usiene@klaipedos-r.lt
  7
  +370 694 81 203
  Turto valdymo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  215
  +370 698 19 898
  (8 46) 47 19 30
  140
  219
  (8 46) 47 19 30
  141
  218
  (8 46) 47 19 30
  142
  220
  (8 46) 47 19 30
  143
  217
  (8 46) 47 19 30
  144
  215
  (8 46) 47 19 30
  141
  Viešųjų pirkimų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  319
  +370 656 21 646
  (8 46) 45 23 32
  251
  318
  (8 46) 45 23 32
  252
  318
  (8 46) 45 23 32
  252
  Specialistė
  316
  (8 46) 45 23 32
  254
  Viešosios tvarkos skyrius, Kvietinių g. 30, LT-96122 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  301
  +370 652 84 932
  (8 46) 47 19 70
  303
  +370 680 26 918
  (8 46) 47 19 70
  Vladislovas Bernotas
  cs@klaipedos-r.lt
  302
  +370 686 33 706
  (8 46) 47 19 33
  302
  +370 684 20 433
  (8 46) 47 19 33
  Gediminas Radzevičius
  gediminas.radzevicius@klaipedos-r.lt
  304
  +370 694 71 281
  (8 46) 47 19 33
  303
  (8 46) 47 19 70
  302
  +370 652 66 868
  (8 46) 47 19 33
  Ūkio dalies tarnyba Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  228
  +370 652 84 929
  (8 46) 45 27 51
  244
  Specialistas
  Aurimas Dobravalskis
  +370 620 26 935
  Vairuotojas
  Viktoras Kniukšta
  228
  +370 698 88 449
  (8 46) 45 27 51
  Vairuotojas
  Edmundas Žebelys
  +370 620 30 224
  Vairuotojas
  Marius Sakalauskas
  228
  +370 698 80 802
  (8 46) 45 27 51
  Žemės ūkio skyrius, Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Deividas Marcinkevičius
  deividas.marcinkevicius@klaipedos-r.lt
  105
  +370 655 94 816
  (8 46) 45 22 62
  236
  104
  +370 677 53 504
  (8 46) 45 22 62
  234
  104
  +370 677 54 209
  (8 46) 45 22 62
  234
  102
  +370 677 54 262
  (8 46) 45 22 62
  230
  105
  +370 612 46 286
  (8 46) 45 22 62
  235
  101
  +370 655 94 811
  (8 46) 45 22 62
  232
  Agluonėnų seniūnija, Priekulės g. 4, LT-96252 Agluonėnai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  +370 612 46 265
  (8 46) 44 23 34
  8 46 442 289
  (8 46) 44 23 34
  Marijona Ruigienė
  maryte.ruigiene@klaipedos-r.lt
  +370 655 40 849
  (8 46) 44 22 89
  Erika Sauspreškienė
  erika.sauspreskiene@klaipedos-r.lt
  +370 677 54 075
  (8 46) 44 22 89
  Dauparų-Kvietinių seniūnija, Žemaitės g.10, LT-96121 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Seniūnė
  +370 673 28 980
  (8 46) 46 62 90
  Pavaduotojas
  +370 650 35 448
  (8 46) 46 62 93
  Dovilė Lukauskaitė
  dovile.lukauskaite@klaipedos-r.lt
  (8 46) 46 62 93
  Atvejo vadybininkė
  Jūratė Grišmanauskienė
  jurate.grismanauskiene@klaipedos-r.lt
  +370 676 85 893
  +370 655 79 988
  (8 46) 46 62 92
  Dovilė Sliosorienė
  dovile.sliosoriene@klaipedos-r.lt
  +370 618 44 106
  (8 46) 45 26 02
  Dovilų seniūnija, Lašupio g. Nr.1 A, LT- 96222 Dovilai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  +370 612 46 269
  (8 46) 44 41 46
  +370 618 44 102
  (8 46) 44 41 46
  Antanina Balsienė
  dovilai@klaipedos-r.lt
  (8 46) 44 41 91
  +370 656 50 886
  (8 46) 44 41 34
  +370 677 54 842
  (8 46) 44 43 66
  (8 46) 44 41 91
  Endriejavo seniūnija, Mokyklos g. 3, LT- 96301 Endriejavas Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Laimutė Šunokienė
  laimute.sunokiene@klaipedos-r.lt
  +370 612 46 258
  (8 46) 44 52 86
  Padėjėja
  +370 675 25 428
  (8 46) 44 51 77
  Sekretorė
  (8 46) 44 51 77
  Danutė Lukauskienė
  danute.lukauskiene@klaipedos-r.lt
  +370 673 85 019
  (8 46) 44 51 21
  (8 46) 44 52 60
  Gargždų seniūnija, Žemaitės g. 10, LT-96121 Gargždai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Saulius Bakšinskis
  gargzdu.sen@klaipedos-r.lt
  +370 686 35 586
  (8 46) 46 62 22
  Seniūno pavaduotoja
  (8 46) 46 62 21
  +370 620 82 280
  (8 46) 46 62 22
  Snieguolė Jurjonienė
  snieguole.jurjoniene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 46 62 20
  Socialinio darbo specialistė
  +370 694 36 286
  (8 46) 46 62 23
  Socialinio darbo specialistė
  (8 46) 46 62 23
  +370 655 44 324
  Specialistas
  +370 618 04 022
  (8 46) 46 62 21
  Apželdinimo specialistė
  +370 683 04 312
  (8 46) 46 62 22
  Aldutė Srėbalienė
  +370 616 83 433
  Judrėnų seniūnija, Mokyklos g. 4, LT-96292 Judrėnai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  +370 682 59 141
  (8 46) 44 29 85
  (8 46) 44 92 85
  +370 698 30 896
  (8 46) 44 28 95
  Ilona Lygnugarytė
  ilonalyg@yahoo.com
  +370 698 30 896
  (8 46) 44 28 95
  +370 677 58 345
  (8 46) 44 29 85
  Kretingalės seniūnija, Klaipėdos g. 12, LT-96332 Kretingalė Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  +370 686 80 585
  (8 46) 44 64 31
  (8 46) 44 64 31
  +370 656 38 133
  (8 46) 44 64 31
  +370 656 38 132
  (8 46) 44 65 32
  +370 656 38 141
  (8 46) 44 65 32
  Priekulės seniūnija, Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  Daiva Bliūdžiuvienė
  daiva.bliudziuviene@klaipedos-r.lt
  +370 698 30 818
  (8 46) 45 42 80
  Pavaduotoja
  +370 650 57 701
  (8 46) 45 42 62
  -
  Sekretorė
  (8 46) 45 42 62
  Socialinė darbuotoja
  Virginija Šiaulytienė
  virginija.siaulytiene@klaipedos-r.lt
  (8 46) 45 42 24
  Socialinė darbuotoja
  Ilona Žilienė
  sociumas23@gmail.com
  (8 46) 45 42 24
  Specialistė gyvenamosios vietos deklaravimui
  (8 46) 45 41 68
  Vyriausioji specialistė
  Loreta Dvaržeckienė
  +370 677 61 452
  Specialistė žemės ūkiui
  +370 677 53 283
  (8 46) 45 41 15
  Meistras aplinkos tvarkymui
  Bronislavas Pleskūnas
  +370 677 61 427
  Meistrė aplinkos tvarkymui
  Nijolė Viršilienė
  (8 46) 45 42 62
  Sendvario seniūnija, Saulės g. 1, LT-92537 Slengiai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  +370 612 46 276
  (8 46) 48 90 28
  Seniūno pavaduotojas
  Kęstutis Šriupša
  kestutis.sriupsa@klaipedos-r.lt
  +370 695 88 056
  (8 46) 48 90 28
  (8 46) 48 90 28
  Specialistas
  +370 618 58 149
  +370 673 29 218
  (8 46) 48 90 29
  +370 677 59 572
  (8 46) 48 90 29
  Veiviržėnų seniūnija, Laisvės g. 4, LT-96275 Veiviržėnai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  +370 612 46 274
  (8 46) 45 92 44
  Specialistė
  (8 46) 45 92 44
  +370 610 44 336
  (8 46) 45 92 23
  (8 46) 45 92 44
  +370 682 32 196
  (8 46) 45 92 72
  +370 672 30 290
  (8 46) 45 92 23
  Vėžaičių seniūnija, Gargždų g. 25, LT-96216 Vėžaičiai Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos
  Vardas, pavardė
  Kabineto nr.
  Telefonai
  +370 655 94 823
  (8 46) 45 82 35
  -
  Seniūno pavaduotoja
  Žaneta Samoškienė
  zaneta.samoskiene@klaipedos-r.lt
  +370 612 46 270
  (8 46) 45 82 01
  +370 620 56 573
  (8 46) 45 82 01
  Stanislava Grykšienė
  stasele.gryksiene@klaipedos-r.lt
  +370 614 45 27
  (8 46) 45 82 70
  +370 686 62 151
  (8 46) 45 82 01
  Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
  Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-01 11:44:29
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.