Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo", suteikimo tvarkos aprašas - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. balandžio 17 d., šeštadienis
KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Spausdinti
English
Savivaldybė
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Balandis
    2021     
Naujienų
prenumerata

Čia galite užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

Dienos
Mėnesio
Savaitės

 

 


Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo", suteikimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d.  nutarimu Nr. 820

 

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI LEIDIMĄ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, TIKRINIMO IR TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pretenduojančių gauti Aprašo 1 priede nurodytą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (toliau – leidimas), tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo jiems procedūras.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ASMENS, PRETENDUOJANČIO GAUTI LEIDIMĄ, TIKRINIMO PROCEDŪRA

 

3. Asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, užpildo Aprašo 2 priede nurodytą sutikimą būti tikrinamas (toliau – sutikimas) ir Aprašo 3 priede nurodytą klausimyną, skirtą asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (toliau – klausimynas). Asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, klausimyną pildo Aprašo 4 priede pateiktose Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pildymo taisyklėse (toliau – klausimyno pildymo taisyklės) nustatyta tvarka.

4. Sutikimo ir klausimyno elektroninės formos skelbiamos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento interneto svetainėje www.vsd.lt, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.vrm.lt.

5. Asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, klausimyną pildo kompiuteriu.

6. Užpildytą sutikimą ir klausimyną (išskyrus klausimyno I skyrių, kurį pildo už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo (toliau – atsakingas asmuo)) asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, pasirašo elektroniniu parašu ir perduoda atsakingam asmeniui. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens, pretenduojančio gauti leidimą, pasirašyto klausimyno gavimo užpildo klausimyno I skyrių ir kartu su paslapčių subjekto vadovo, jo įgalioto asmens arba tiekėjo vadovo, jeigu gauti leidimą pretenduoja Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyti asmenys ar kiti tiekėjo darbuotojai (toliau kartu – tiekėjo darbuotojai), pasirašytu lydraščiu sutikimą ir klausimyną perduoda tikrinimą atliekančiai institucijai, nurodytai Įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje (toliau – tikrinimą atliekanti institucija), arba įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai, nurodytai Įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje (toliau – įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti institucija), jeigu gauti leidimą pretenduoja tiekėjo darbuotojai. Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimyno ir sutikimo gavimo šiuos dokumentus pateikia Valstybės saugumo departamentui.

7.Leidimą pretenduojantis gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys, nurodytas Įstatymo 15 straipsnio 81 dalyje, ir Lietuvos šaulių sąjungos narys, pretenduojantis gauti leidimą Įstatymo 36 straipsnio 31 dalyje nurodytais atvejais (toliau kartu – Lietuvos šaulių sąjungos narys), užpildytą sutikimą ir klausimyną (išskyrus klausimyno I skyrių) pasirašo elektroniniu parašu ir perduoda Lietuvos šaulių sąjungos atsakingam asmeniui. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimyno gavimo užpildo klausimyno I skyrių ir kartu su Lietuvos šaulių sąjungos vado pasirašytu lydraščiu sutikimą ir klausimyną perduoda Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas).

8. Jeigu klausimynas užpildomas nesilaikant klausimyno pildymo taisyklių reikalavimų, tikrinimą atliekanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimyno gavimo grąžina jį atsakingam asmeniui ir nurodo esamus trūkumus. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimyno gavimo grąžina jį asmeniui, pretenduojančiam gauti leidimą, ir nurodo esamus trūkumus.

9. Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, išskyrus tiekėjo darbuotojus, nepildo klausimyno ir sutikimo ir apie tai informuoja paslapčių subjektą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo raštu kreipiasi į tikrinimą atliekančią instituciją. Tikrinimą atliekanti institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo anksčiau nurodyto paslapčių subjekto kreipimosi informuoja jį, ar leidimas gali būti išduotas Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka. Tiekėjo darbuotojai Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju nepildo klausimyno ir sutikimo ir apie tai tiekėjas informuoja įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo šią informaciją perduoda Valstybės saugumo departamentui.

10. Leidimą pretenduojantis gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju nepildo klausimyno ir sutikimo ir apie tai informuoja Lietuvos šaulių sąjungą, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo raštu kreipiasi į Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Lietuvos šaulių sąjungos kreipimosi informuoja ją ir Krašto apsaugos ministeriją, ar leidimas gali būti išduotas Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

11. Tikrinimą atliekanti institucija, atlikdama asmens, pretenduojančio gauti leidimą, tikrinimą ir siekdama nustatyti, ar nėra Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, kreipiasi į:

11.1. Valstybės saugumo departamentą;

11.2. Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą;

11.3. Vidaus reikalų ministeriją;

11.4. Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.5. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.6. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.7. Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.8. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą;

11.9. Muitinės kriminalinę tarnybą;

11.10. Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.11. Vadovybės apsaugos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.12. Lošimų priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

11.13. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

12. Jeigu, siekiant nustatyti, ar nėra Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, reikia informacijos, kurios Aprašo 11 punkte nurodyti subjektai netvarko, tikrinimą atliekanti institucija kreipiasi į atitinkamą informaciją tvarkančias ar ja disponuojančias:

12.1. sveikatos priežiūros įstaigas;

12.2. darbovietes;

12.3. bankus ir kitas finansų institucijas;

12.4. antstolius ir (ar) notarus;

12.5. kitus fizinius ar juridinius asmenis.

 

III SKYRIUS

ASMENS, PRETENDUOJANČIO GAUTI LEIDIMĄ, TIKRINIMO PROCEDŪROS SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS IR LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

13. Asmens, pretenduojančio gauti leidimą, tikrinimo procedūra sustabdoma ir nutraukiama Įstatymo 18 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytais atvejais.

14. Tikrinimą atliekanti institucija Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka informuoja asmenį, pretenduojantį gauti leidimą, ir paslapčių subjektą, kuriame asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, eina ar pretenduoja eiti pareigas (jeigu gauti leidimą pretenduoja Lietuvos šaulių sąjungos narys, nurodytas Įstatymo 15 straipsnio 81 dalyje, – Lietuvos šaulių sąjungą), arba tiekėją, kuriame asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, dirba, apie tikrinimo procedūros sustabdymą ir nurodo, iki kada ir kur asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, turi atvykti pokalbio, pateikti rašytinius paaiškinimus, valstybės psichiatrijos įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, kitus dokumentus ar atlikti tyrimą poligrafu.

15. Tikrinimą atliekanti institucija, išskyrus Aprašo 21 punkte nurodytą atvejį, kai tikrinami tiekėjo darbuotojai, per Įstatymo 18 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatytus tikrinimo terminus pateikia paslapčių subjektui vieną iš šių išvadų:

15.1. nenustačiusi Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, – išvadą su siūlymu išduoti asmeniui leidimą; išvadoje nurodomas siūlomas leidimo galiojimo terminas;

15.2. nustačiusi bent vieną Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą aplinkybę, išskyrus aplinkybes, nurodytas Aprašo 15.3 papunktyje, – išvadą su siūlymu neišduoti leidimo ar pakartotinio tikrinimo atveju – jį panaikinti; išvadoje nurodomos per tikrinimą nustatytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas siūlymas neišduoti leidimo ar jį panaikinti;

15.3. nustačiusi, kad asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) valstybėse narėse mažiau kaip 5 pastaruosius metus ar turi dvigubą pilietybę, – išvadą su siūlymu kreiptis į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją; išvadoje nurodomos per tikrinimą nustatytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas siūlymas kreiptis į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją.

16. Paslapčių subjektas, gavęs Aprašo 15.3 papunktyje nurodytą išvadą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ar pakartotinio tikrinimo atveju ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios išvados gavimo dėl galimybės išduoti leidimą kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją ir pateikia jai tikrinimą atlikusios institucijos išvadą.

17. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sprendimą dėl galimybės išduoti leidimą ne vėliau kaip per 20 darbų dienų ar pakartotinio tikrinimo atveju ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paslapčių subjekto kreipimosi pateikia paslapčių subjektui.

18. Jeigu leidimą pretenduoja gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas Aprašo 15 punkte nurodytas išvadas pateikia Krašto apsaugos ministerijai. Krašto apsaugos ministerija, gavusi Aprašo 15.3 papunktyje nurodytą išvadą, Aprašo 16 punkte nustatytais terminais kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sprendimą dėl galimybės išduoti leidimą Aprašo 17 punkte nustatytais terminais pateikia Krašto apsaugos ministerijai.

19. Paslapčių subjektas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 15.1 ir 15.2 papunkčiuose ar 17 punkte nurodytų dokumentų gavimo, išskyrus pakartotinio tikrinimo atveju, priima sprendimą dėl leidimo išdavimo. Pakartotinio tikrinimo atveju sprendimą dėl leidimo išdavimo ar panaikinimo paslapčių subjektas priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 15.1 papunktyje nurodytos išvados ar Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo išduoti leidimą gavimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 15.2 papunktyje nurodytos išvados gavimo arba ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo neišduoti leidimo gavimo.

20. Jeigu leidimą pretenduoja gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys, sprendimą dėl leidimo išdavimo ar panaikinimo priima krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo Aprašo 19 punkte nustatytais atvejais ir terminais.

21. Valstybės saugumo departamentas per Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatytus tikrinimo terminus patikrina tiekėjo darbuotojus, pretenduojančius gauti leidimą, ir priima sprendimą dėl leidimo išdavimo. Valstybės saugumo departamentas, per tikrinimą nustatęs, kad tiekėjo darbuotojas, pretenduojantis gauti leidimą, nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos ar NATO valstybėse narėse mažiau kaip 5 pastaruosius metus ar turi dvigubą pilietybę, dėl galimybės išduoti leidimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ar pakartotinio tikrinimo atveju ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją, kuri savo sprendimą Valstybės saugumo departamentui pateikia per Aprašo 17 punkte nustatytą terminą, o Valstybės saugumo departamentas sprendimą dėl leidimo išdavimo priima per 20 darbo dienų nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo išduoti leidimą gavimo arba ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo neišduoti leidimo gavimo.

22. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos, atlikę tikrinimą ir priėmę Aprašo 15.2 papunktyje nurodytą išvadą, šios išvados ir visos tikrinimo medžiagos kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išvados parengimo pateikia Valstybės saugumo departamentui.

 

IV SKYRIUS

PAPILDOMAS TIKRINIMAS

 

23. Asmuo, turintis leidimą, tikrinamas papildomai Įstatymo 17 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais.

24. Tikrinimą atliekanti institucija apie pradėtą papildomą asmens, turinčio leidimą, išskyrus tiekėjo darbuotojus, tikrinimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo papildomo tikrinimo pradžios, raštu praneša paslapčių subjektui. Apie pradėtą papildomą tiekėjo darbuotojo tikrinimą Valstybės saugumo departamentas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo papildomo tikrinimo pradžios, raštu praneša įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai.

25. Tikrinimą atliekanti institucija, išskyrus Aprašo 31 punkte nurodytą atvejį, kai papildomai tikrinami tiekėjo darbuotojai, per Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatytus tikrinimo terminus pateikia paslapčių subjektui vieną iš šių išvadų:

25.1. išvadą su siūlymu palikti galiojantį leidimą;

25.2. nustačiusi bent vieną Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą aplinkybę, išskyrus aplinkybes, nurodytas Aprašo 25.3 papunktyje, – išvadą su siūlymu panaikinti turimą leidimą; išvadoje nurodomos per tikrinimą nustatytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas siūlymas panaikinti leidimą;

25.3. nustačiusi, kad asmuo, turintis leidimą, nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos ar NATO valstybėse narėse mažiau kaip 5 pastaruosius metus ar turi dvigubą pilietybę, – išvadą su siūlymu kreiptis į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją; išvadoje nurodomos per tikrinimą nustatytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas siūlymas kreiptis į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją.

26. Paslapčių subjektas, gavęs Aprašo 25.3 papunktyje nurodytą išvadą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios išvados gavimo kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją ir pateikia jai tikrinimą atlikusios institucijos išvadą.

27. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sprendimą dėl galimybės išduoti leidimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paslapčių subjekto kreipimosi pateikia paslapčių subjektui.

28. Jeigu papildomai tikrinamas Lietuvos šaulių sąjungos narys, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas Aprašo 25 punkte nurodytas išvadas pateikia Krašto apsaugos ministerijai. Krašto apsaugos ministerija, gavusi Aprašo 25.3 papunktyje nurodytą išvadą, Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sprendimą dėl galimybės išduoti leidimą Aprašo 27 punkte nustatytais terminais pateikia Krašto apsaugos ministerijai.

29. Paslapčių subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 25.1 ar 25.2 papunktyje nurodytos išvados ar Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo išduoti leidimą gavimo arba ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo neišduoti leidimo gavimo priima sprendimą dėl leidimo panaikinimo.

30. Jeigu leidimą turi Lietuvos šaulių sąjungos narys, sprendimą dėl leidimo panaikinimo Aprašo 29 punkte nustatytais atvejais ir terminais priima krašto apsaugos  ministras ar jo įgaliotas asmuo.

31. Valstybės saugumo departamentas per Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatytus tikrinimo terminus papildomai patikrina tiekėjo darbuotojus, turinčius leidimą, ir priima sprendimą dėl leidimo panaikinimo. Valstybės saugumo departamentas, per papildomą tikrinimą nustatęs, kad tiekėjo darbuotojas, turintis leidimą, nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos ar NATO valstybėse narėse mažiau kaip 5 pastaruosius metus ar turi dvigubą pilietybę, dėl galimybės palikti galioti leidimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją, kuri savo sprendimą Valstybės saugumo departamentui pateikia per Aprašo 27 punkte nustatytą terminą, o Valstybės saugumo departamentas sprendimą dėl leidimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo išduoti leidimą gavimo arba ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo neišduoti leidimo gavimo.

 

V SKYRIUS

TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMAS

 

32. Asmuo, pretenduojantis gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, išskyrus tiekėjo darbuotojus, paslapčių subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia Aprašo 5 priede nurodytą sutikimą būti tikrinamas. Tiekėjo darbuotojų rašytinius sutikimus būti tikrinamiems, užpildytus pagal Aprašo 5 priede pateiktą formą, tiekėjas pateikia įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai. Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tiekėjo darbuotojų sutikimo gavimo šiuos dokumentus pateikia Valstybės saugumo departamentui.

33. Paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atlikdamas asmens, pretenduojančio gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, išskyrus tiekėjo darbuotojus, tikrinimą ir siekdamas nustatyti, ar nėra Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, arba Valstybės saugumo departamentas, atlikdamas tiekėjo darbuotojo, pretenduojančio gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikrinimą ir siekdamas nustatyti, ar nėra Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, kreipiasi į:

33.1. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

33.2. sveikatos priežiūros įstaigas.

34. Jeigu, siekiant nustatyti, ar nėra Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, reikia informacijos, kurios Aprašo 33 punkte nurodyti subjektai netvarko, paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, Valstybės saugumo departamentas kreipiasi į atitinkamą informaciją tvarkančias ar ja disponuojančias teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones.

35. Jeigu asmuo, pretenduojantis gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl šių aplinkybių nereikia kreiptis į Aprašo 33–34 punktuose nurodytus subjektus.

36. Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju asmuo, pretenduojantis gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, išskyrus tiekėjo darbuotojus, neteikia Aprašo 32 punkte nurodyto sutikimo ir apie tai informuoja paslapčių subjektą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo raštu kreipiasi į subjektą, kuris buvo išdavęs leidimą arba suteikęs teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, su prašymu pateikti informaciją apie asmens turėtą leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, jų panaikinimo pagrindą ir paskutinį asmens tikrinimą dėl leidimo arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo. Subjektas, kuris buvo išdavęs leidimą arba suteikęs teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, prašomą informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo anksčiau nurodyto kreipimosi gavimo.

37. Tiekėjo darbuotojai, išskyrus Lietuvos šaulių sąjungos narius Įstatymo 36 straipsnio 31 dalyje nurodytais atvejais, pretenduojantys gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju nepildo sutikimo ir apie tai tiekėjas informuoja įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo šią informaciją perduoda Valstybės saugumo departamentui. Valstybės saugumo departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo anksčiau nurodytos informacijos gavimo raštu kreipiasi į subjektą, kuris buvo išdavęs leidimą arba suteikęs teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, su prašymu pateikti informaciją apie asmens turėtą leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, jų panaikinimo pagrindą ir paskutinį asmens tikrinimą dėl leidimo arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo. Subjektas, kuris buvo išdavęs leidimą arba suteikęs teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, prašomą informaciją Valstybės saugumo departamentui turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo kreipimosi gavimo.

38. Lietuvos šaulių sąjungos nariai Įstatymo 36 straipsnio 31 dalyje nurodytais atvejais, pretenduojantys gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju nepildo sutikimo ir apie tai Lietuvos šaulių sąjunga informuoja krašto apsaugos ministrą ar jo įgaliotą asmenį. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo anksčiau nurodytos informacijos gavimo raštu kreipiasi į subjektą, kuriame dirbdamas šaulys turėjo leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, su prašymu pateikti informaciją apie šaulio turėtą leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, jų panaikinimo pagrindą ir paskutinį šaulio tikrinimą dėl leidimo arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo. Subjektas, kuriame dirbdamas šaulys turėjo leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, prašomą informaciją krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo kreipimosi gavimo.

39. Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju arba nenustatęs aplinkybių, nurodytų Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo per Įstatymo  16 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą suteikia asmeniui, išskyrus tiekėjo darbuotojus, teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Tiekėjo darbuotojams teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju arba nenustatęs aplinkybių, nurodytų Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, per Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą suteikia Valstybės saugumo departamentas.

40. Jeigu teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, pretenduoja gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys, Lietuvos šaulių sąjunga Aprašo 5 priede nurodytą asmens sutikimą būti tikrinamam pateikia krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo Lietuvos šaulių sąjungos nario patikrinimą atlieka ir teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikia vadovaudamasis Aprašo 33–39 punktuose nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Prieš išduodant leidimą arba suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, asmuo, pretenduojantis gauti leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, pasirašo Aprašo 6 priede nurodytą pasižadėjimą saugoti įslaptintą informaciją.

42. Apie asmens, pretenduojančio gauti ar turinčio leidimą, užpildyto klausimyno 9, 10, 14–17, 19, 25, 29, 33, 35–37, 39–41, 43–50, 55–58, 60–63, 66, 67, 70, 77–81 punktuose pateiktų duomenų pasikeitimą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pasikeitusius duomenis sužinojimo raštu praneša tikrinimą atliekančiai institucijai.

 

––––––––––––––––––––

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija forma)

 

 

__________________________________________________________________

(paslapčių subjekto pavadinimas)

 

LEIDIMAS

DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA

 

20__ m. _____________ d. Nr.______________

 

__________________

(išdavimo vieta)

 

 

___________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „___________________________“.

 

Leidimas galioja nuo ____________________ iki _____________________.

(data)                                                                                                   (data)

 

 

____________________________                 ____________       _______________________

(paslapčiųsubjektovadovo arba jo                                  (parašas)                                                         (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

A. V.

 

 

Leidimo panaikinimo data ir teisinis pagrindas ______________________________________

(data)

___________________________________________________________________________.

(nurodyti atitinkamą Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo straipsnio dalį ir punktą)

 

 

____________________________                 ____________       _______________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                                         (vardas ir pavardė)

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

 

(Sutikimo būti tikrinamam (-ai) forma)

 

SUTIKIMAS būti tikrinamam (-AI)

 

20___m. _______________d.

 

 

Aš, _______________________________________________________, norėdamas (-a)

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sutinku, kad įgaliotos institucijos tikrintų mane, su manimi susijusią aplinką ir ryšius, rinktų, gautų ir tvarkytų reikiamus duomenis apie mane iš valstybės registrų (kadastrų), klasifikatorių ir kitų duomenų bankų, taip pat kitą informaciją apie mane iš visų valstybės, savivaldybės institucijų, antstolių, notarų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų, juridinių ar fizinių asmenų ir užsienio institucijų.

 

 

 

______________________                                                 _____________________________

(parašas)                                                                                                                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

 

(Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, formos pavyzdys)

 

 

KLAUSIMYNAS, skirtaS asmenims, PRETENDUOJANTIEMS gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija

 

I SKYRIUS

PASLAPČIŲ SUBJEKTO ARBA TIEKĖJO PILDOMI DUOMENYS

 

Paslapčių subjekto arba tiekėjo pavadinimas

     

Vardas

     

Pavardė

     

Pareigos

     

Informacijos, su kuria asmuo pretenduoja dirbti ar susipažinti, slaptumo žyma („Visiškai slaptai“, „Slaptai“ arba „Konfidencialiai“)

     

 

 

 

Pastaba. Šią klausimyno dalį pildo už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo.

 

 

 

 

II SKYRIUS

Asmens duomenys

 

Eil. Nr.

Klausimas

Atsakymas

1.

Vardas ir pavardė

 

     

2.

Kita (-os) turėta (-os) pavardė (-ės) ir (ar) vardas (-ai). Keitimo data ir priežastis

     

3.

Gimimo data

 

     

4.

Gimimo vieta
(valstybė, savivaldybė)

 

     

5.

Asmens kodas

 

     

6.

Pilietybė

 

     

7.

Nurodykite turimą (-as) kitos (-ų) valstybės (-ių) pilietybę (-es)

 

     

8.

Nurodykite turėtą (-as) kitos (-ų) valstybės (-ių) pilietybę (-es) ir jos (jų) netekimo aplinkybes

     

9.

Nurodykite, ar kreipėtės į valstybės institucijas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo (jeigu taip, nurodykite, kada ir į kokią instituciją)

     

10.

Nurodykite, ar kreipėtės į užsienio valstybės institucijas dėl pilietybės įgijimo (jeigu taip, nurodykite, kada ir į kokią užsienio valstybės instituciją)

     

11.

Nurodykite, ar turite / turėjote užsienio valstybės išduotą (-us) Jus identifikuojantį (-čius)
dokumentą (-us) (jeigu taip, nurodykite, kokį (-ius), taip pat jį (juos) išdavusią instituciją)

 

     

12.

Kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas ir telefonų numeriai (darbovietės, namų, asmeninio mobiliojo ryšio)

     

 

III SKYRIUS

šeimos nariai, giminės ir kartu gyvenantys asmenys

 

13.

Šeiminė padėtis

 

 

 

14.

Sutuoktinio / partnerio / sugyventinio vardas, pavardė

 

15.

Sutuoktinio / partnerio / sugyventinio gimimo vieta, data

 

16.

Sutuoktinio / partnerio / sugyventinio pilietybė

 

17.

Sutuoktinio / partnerio / sugyventinio faktinės gyvenamosios vietos adresas

 

18.

Vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai, globėjai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės)

Giminystės ryšys

Vardas ir pavardė

Gimimo vieta, data

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

 

 

 

19.

Ar kiti, vyresni nei 14 metų asmenys, gyvena kartu su Jumis ilgiau nei 6 mėnesius?
 Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Vardas ir pavardė

Gimimo vieta, data

Ryšys su kartu gyvenančiu asmeniu (nuomininkas, draugas ar kiti)

 

 

 

 

 

               

 

IV SKYRIUS

GYVENAMOJI VIETA

 

20.

Faktinės gyvenamosios vietos (gyvenant ilgiau nei 3 mėnesius) per paskutinius 10 metų (chronologine tvarka nurodykite datas (metai, mėnuo) ir adresus)

Data

Adresas

 

 

 

     

 

V SKYRIUS

Švietimo įstaigos, Mokslo ir studijų institucijos, kuriose mokėtės, studijavote (TAIP PAT IR TOS, KURIŲ NEBAIGĖTE)

 

21.

Mokymosi, studijų pradžia ir pabaiga (metai)

Visas švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos pavadinimas

Nurodykite įgytą išsilavinimą, specialybę

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

BUVUSIOS IR ESAMOS DARBOVIETĖS IR (AR) KARINĖS TARNYBOS VIETOS

 

22.

Darbo arba tarnybos pradžia ir pabaiga (metai)

Darbovietės arba karinio dalinio pavadinimas

Pareigos, karinis, specialusis nekarinis laipsnis

 

 

 

 

 

23.

Ar Jums buvo išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija? Jeigu taip, nurodykite, kur dirbdamas ir su kokia žyma žymima įslaptinta informacija galėjote dirbti ar susipažinti.

 

 

 

24.

Ar Jums buvo panaikintas arba neišduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba nutraukta Jūsų tikrinimo procedūra dėl tokio leidimo išdavimo (išskyrus atvejus, kai su paslapčių subjektu ar įmone nutraukiami darbo (tarnybos) santykiai ar pasibaigia renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laikas)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

25.

Ar dėl Jūsų veikimo (neveikimo) buvo atliekamas patikrinimas (tyrimas) dėl valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės paslapties ar kitų įstatymų saugomos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimų? Jeigu taip, nurodykite, kada, kur dirbant buvo atliekamas patikrinimas (tyrimas).

 

 

 

26.

Ar darbdavio iniciatyva (išskyrus atvejus, kai reorganizuojama įstaiga ar naikinamas struktūrinis padalinys) buvote atleistas iš darbo (tarnybos)? Jeigu taip, nurodykite darbovietę ir informaciją apie atleidimo aplinkybes.

 

 

 

27.

Ar buvote atleistas iš pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo, profesinės etikos pažeidimo? Jeigu taip, nurodykite darbovietę ir informaciją apie atleidimo aplinkybes.

 

 

 

VII SKYRIUS

duomenys apie turtą ir Pajamas

 

28.

Ar esate deklaravęs savo pajamas, turtą ir privačius interesus? Jeigu taip, nurodykite, kada paskutinį kartą deklaravote pajamas, turtą ir privačius interesus.

 

 

 

29.

Ar naudojatės Jums nuosavybės teise nepriklausančiu turtu, kurį privaloma registruoti (nekilnojamasis turtas, transporto priemonė ar kita)?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Turto pavadinimas

Kiti duomenys (adresas, pagaminimo arba statybos
metai ir kita)

Turto savininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Sandorio forma (notarinė, rašytinė, žodinė ar kita)

 

 

 

 

         

 

30.

Ar turite finansinių įsipareigojimų (paskola, laidavimas ir kita), kurių bendra suma viršija 3 000 eurų?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Pinigų suma

Kita sandorio šalis (fizinio, juridinio asmens duomenys)

Įsipareigojimo pabaigos metai

 

 

 

       

 

31.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis turi finansinių įsipareigojimų (paskola, laidavimas ir kita), kurių bendra suma viršija 3 000 eurų?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Pinigų suma

Kita sandorio šalis (fizinio, juridinio asmens duomenys)

Įsipareigojimo pabaigos metai

 

 

 

       

 

32.

Ar kiti asmenys turi Jums finansinių įsipareigojimų (paskola ir kita), kurių bendra suma viršija 3 000 eurų?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Pinigų suma

Kita sandorio šalis (fizinio, juridinio asmens duomenys)

Įsipareigojimo pabaigos metai

 

 

 

       

 


33.

Ar Jūs / Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis turi nekilnojamojo, kito privalomo registruoti turto ar vertybinių popierių užsienio valstybėse?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Turto pavadinimas

Kiti duomenys (adresas, statybos, pagaminimo, vertybinių popierių įsigijimo metai ir kita)

Valstybė

Apytikslė turto vertė

 

 

 

 

         

 

34.

Jeigu per pastaruosius 5 metus ilgiau kaip 6 mėnesius neturėjote darbo, nurodykite pragyvenimo šaltinį.

 

 

 

VIII SKYRIUS

PATRAUKIMAS ADMINISTRACINĖN IR BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN

 

35.

Ar buvote patrauktas (taip pat ir užsienio valstybėse) administracinėn atsakomybėn už administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus), susijusius su psichotropinių ar narkotinių medžiagų įsigijimu, laikymu, vartojimu, arba už administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus), padarytus apsvaigus nuo narkotinių, psichotropinių, toksinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

36.

Ar buvote patrauktas (taip pat ir užsienio valstybėse) administracinėn atsakomybėn už administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus), padarytus apsvaigus nuo alkoholio? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

37.

Ar buvote patrauktas (taip pat ir užsienio valstybėse) administracinėn atsakomybėn už valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės paslapties ar kitų įstatymų saugomos informacijos administravimo arba apsaugos reikalavimų administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

38.

Ar įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu (taip pat ir užsienio valstybėse) buvote pripažintas kaltu dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo (neatsižvelgiant į tai, ar teistumas išnykęs)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

39.

Ar buvote ikiteisminio tyrimo metu apklaustas dėl galbūt Jūsų padarytos nusikalstamos veikos? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

40.

Ar Jums buvo surašytas pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką, dėl tokios veikos surašytas kaltinamasis aktas, surašytas prokuroro pareiškimas dėl proceso baigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar prokuroro pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo pagreitinta proceso tvarka? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

41.

Ar buvote patrauktas baudžiamojon atsakomybėn privataus kaltinimo tvarka? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

42.

Ar kada nors buvote atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės arba ikiteisminis tyrimas Jums buvo nutrauktas? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

43.

Ar užsienio valstybėje buvote įtariamas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką? Jeigu taip, nurodykite, kada, kokioje valstybėje ir dėl kokios veikos Jums buvo pareikšti įtarimai, kaltinimai.

 

 

 

IX SKYRIUS

RyšiAI su UŽSIENIO valstybių INSTITUCIJOMIS, PILIEČIAIS

 

44.

Ar palaikote asmeninius ryšius su asmenimis, dirbančiais ne Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) diplomatinėse (konsulinėse) įstaigose, karinėse struktūrose, teisėtvarkos institucijose, dirbančiais ar atstovaujančiais visuomeninėms, politinėms organizacijoms, viešosios informacijos platintojams?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Vardas ir pavardė

Veikla

Pilietybė

Jeigu žinote, nurodykite faktinės gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius telefonų numerius, elektroninio pašto adresą

 

 

 

 

         

 

45.

Ar per pastaruosius 5 metus lankėtės užsienio valstybėse, kurios nėra NATO ir ES valstybės narės?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Išvykos data

Valstybė

 

 

Kelionės tikslas

nuo

iki

 

 

 

 

 

46.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis per paskutinius 10 metų gyveno užsienio valstybėje (išskyrus NATO ir ES valstybes nares) ilgiau kaip 6 mėnesius? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

         

 

47.

Ar esate iš užsienio valstybių piliečių, institucijų ar jų atstovų tiesiogiai ar per tarpininkus gavęs piniginių lėšų, dovanų ar panašiai už pateiktą informaciją arba suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir (ar) neveikimą? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

48.

Ar buvote sulaikytas / apklaustas užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnybų arba su jomis susijusių institucijų, karinių struktūrų, teisėsaugos institucijų, valstybinės valdžios ar valdymo įstaigų atstovų? Jeigu taip, nurodykite, kada, kurioje užsienio valstybėje ir dėl ko buvote sulaikytas / apklaustas.

 

 

 

49.

Ar kada nors užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnybų ar su jomis susijusių institucijų, karinių struktūrų, teisėsaugos institucijų ar kitų organizacijų atstovai Jums siūlė teikti informaciją, dirbti ar bendradarbiauti, vykdyti užduotis ar pavedimus, teikė prašymus ar pageidavimus? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

50.

Ar esate užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnyboms ar su jomis susijusioms institucijoms, karinėms struktūroms, teisėsaugos institucijoms ar kitoms organizacijoms teikęs informaciją, vykdęs jų užduotis arba pavedimus? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

51.

Ar esate buvęs buvusios SSRS žvalgybos, saugumo tarnybų kadriniu darbuotoju? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

52.

Ar slapta bendradarbiavote su buvusios SSRS žvalgybos, saugumo tarnybomis? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

53.

Ar buvote įtrauktas į buvusios SSRS žvalgybos, saugumo tarnybų rezervą? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

54.

Ar iš kitų valstybių karinių arba joms prilygintų žvalgybos, saugumo tarnybų gaunate (esate gavęs) pensiją ar kitokias išmokas už buvusią tarnybą (darbą)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

55.

Ar pažįstate (pažinojote) asmenis, kurie dirba (dirbo) kitų valstybių žvalgybos, saugumo tarnybose ar su jomis susijusiose institucijose? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

X SKYRIUS

KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

 

56.

Ar esate kreipęsis (buvote siųstas) į gydytoją psichiatrą, privačius gydytojus ar gydymo įstaigas (taip pat ir anonimiškai) dėl psichikos ar priklausomybės ligų gydymo. Jeigu taip, nurodykite, kada ir į kokias gydymo įstaigas kreipėtės / buvote siųstas.

 

 

 

57.

Ar esate kreipęsis į gydytoją (taip pat ir į privačius gydytojus ar gydymo įstaigas (taip pat ir anonimiškai) dėl problemų, susijusių su alkoholio vartojimu, ar dalyvavote programose, padedančiose spręsti minėtas problemas. Jeigu taip, nurodykite, kada ir į kokius gydytojus, gydymo įstaigas kreipėtės, kokiose programose dalyvavote.

 

 

 

58.

Ar Jums yra / buvo diagnozuoti psichikos ar elgesio sutrikimai, priklausomybės ligos? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

59.

Ar per paskutinius 10 metų esate vartojęs (vartojate) narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas be gydytojo paskyrimo? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

60.

Ar per paskutinius 10 metų esate lošęs azartinius lošimus (lošimo namuose (kazino), lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salonuose, lošimo įrenginiais (automatais), internetu ir kitaip)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

61.

Ar dėl azartinių lošimų turite (turėjote) finansinių įsipareigojimų (paskola ir kita)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

62.

Ar esate (buvote) pateikęs prašymą, kad Jums būtų apribota galimybė lošti ir nebūtumėte įleidžiamas į lošimo organizavimo vietas? Jeigu taip, į kokią instituciją kreipėtės, pateikite informaciją apie kreipimosi priežastis. Ar po to, kai tokį prašymo pateikėte, lankėtės lošimų organizavimo vietose?

 

 

 

63.

Ar esate (buvote) pateikęs prašymą, kad Jums būtų apribota galimybė gauti vartojimo ar kitokį kreditą? Jeigu taip, į kokią instituciją kreipėtės, pateikite informaciją apie kreipimosi aplinkybes.

 

 

 

64.

Ar per paskutinius 5 metus diegėte, šalinote techninę ar programinę įrangą, skirtą informacijai apie kitų asmenų veiksmus kompiuteryje rinkti, be kito asmens žinios kompiuteryje esančiai informacijai ieškoti ar filtruoti, kai tai nėra (nebuvo) susiję su Jūsų darbo funkcijų atlikimu? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

65.

Ar per paskutinius 5 metus rinkote informaciją apie kitų asmenų veiksmus kompiuteryje, be asmenų žinios ieškojote ar filtravote kompiuteryje esančią informaciją, kai tai nėra (nebuvo) susiję su Jūsų darbo funkcijų atlikimu? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

66.

Ar kieno nors pavedimu (prašymu) už atlygį (neatlygintinai) rinkote, teikėte informaciją apie Lietuvos Respublikos piliečius, valstybės institucijas, kitą su tarnyba / darbu susijusią informaciją, kai tai nėra (nebuvo) susiję su Jūsų darbo funkcijų atlikimu? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

67.

Ar dalyvaujate (dalyvavote) neregistruoto judėjimo ar neregistruotos religinės bendruomenės veikloje? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

68.

Nurodykite Jūsų nuolatinius vartotojo vardus, naudojamus / naudotus elektroninėje erdvėje (socialinių tinklų ar forumų paskyrų asmenvardžius ir panašiai).

 

 

 

69.

Nurodykite tinklaraščius, viešus ir privačius forumus, socialinius tinklus ir panašiai, kuriuose galite / galėjote vykdyti administravimą. Jeigu atliekate tokią veiklą, nurodykite, kokio interneto paslaugų teikėjo paslaugomis naudojatės.

 

 

 

70.

Ar dalyvaujate (dalyvavote) šratasvydžio, dažasvydžio ar kitų klubų, būrelių, organizuojančių sportinius karinius žaidimus ar susijusių su karo istorijos tyrinėjimu, veikloje? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

71.

Nurodykite kitas aplinkybes, apie kurias klausimyne nebuvo klausiama, bet dėl kurių galite patirti spaudimą, būti šantažuojamas ar panašiai.

 

 

 

XI SKYRIUS

PAPILDOMI KLAUSIMAI ASMENIMS, PRETENDUOJANTIEMS GAUTI LEIDIMĄ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMOMIS „VISIŠKAI SLAPTAI“ ARBA „SLAPTAI“

 

72.

Ar iki 1990 m. kovo 11 d. turėjote leidimą dirbti su įslaptinta informacija? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

73.

Ar iki 1990 m. kovo 11 d. dirbote objektuose, kuriems buvo taikomi didesni saugumo reikalavimai (SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB), gynybos, Vidaus reikalų ministerijos objektai, kitos įstaigos ar organizacijos)?

 

 

 

74.

Ar Jums iki 1990 m. kovo 11 d. vykstant į užsienio valstybes teko bendrauti su SSRS žvalgybos, saugumo tarnybų darbuotojais? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

75. Jūsų / Jūsų sutuoktinio / partnerio / sugyventinio (jeigu toks yra) vidutinės bendros išlaidos per mėnesį (pažymėti tinkamą variantą):

iki 600 eurų

 

nuo 600 iki 1 500 eurų

nuo 1 500 iki 3 000 eurų

daugiau kaip 3 000 eurų

 

 

 

76.

Ar dėl alkoholio vartojimo kada nors neatvykote į darbą (tarnybą)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

77.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu yra buvęs pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą? Jeigu žinote tokių faktų, pateikite informaciją apie juos.

 

 

 

78.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis užsienio valstybėje yra buvęs įtariamas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką? Jeigu žinote tokių faktų, nurodykite, kada, kokioje valstybėje ir dėl kokios veikos jam buvo pareikšti įtarimai, kaltinimai.

 

 

 

79.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis yra buvęs sulaikytas / apklaustas užsienio valstybių žvalgybos ar saugumo tarnybų arba su jomis susijusių institucijų, karinių struktūrų, teisėsaugos institucijų, valstybinės valdžios ar valdymo įstaigų atstovų? Jeigu žinote tokių faktų, nurodykite, kada, kurioje užsienio valstybėje ir dėl ko buvo  sulaikytas / apklaustas.

 

 

 

80.

Ar užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnybų ar su jomis susijusių institucijų, karinių struktūrų, teisėsaugos institucijų ar kitų organizacijų atstovai kada nors Jūsų sutuoktiniui / partneriui / sugyventiniui yra siūlę teikti informaciją, dirbti ar bendradarbiauti, vykdyti užduotis ar pavedimus, teikę prašymus ar pageidavimus? Jeigu žinote tokių faktų, pateikite informaciją apie juos.

 

 

 

81.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis pažįsta (pažinojo) asmenis, kurie dirba (dirbo) kitų valstybių žvalgybos, saugumo tarnybose ar su jomis susijusiose institucijose? Jeigu žinote tokių faktų, pateikite informaciją apie juos.

 

 


Papildomas lapas

 

Eil. Nr.

Atsakymo papildymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aš, ____________________________________________________________________,

(vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pildymo taisyklėmis.

Pareiškiu, kad klausimyne pateikti klausimai man yra suprantami, mano pateikti atsakymai į klausimus yra išsamūs ir teisingi.

Suprantu, kad atsakius į klausimyne pateiktą (-us) klausimą (-us) neteisingai arba pateikus melagingus biografijos duomenis ar kitus duomenis apie save, savo ryšius ir aplinką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, man gali būti neišduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

_________________________               ________________           _____________________________

(klausimyno užpildymo data)                                                                   (parašas)                                                                                                (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
4 priedas

 

 

 

Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pildymo TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pildymo taisyklės nustato klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (toliau – klausimynas), pildymo tvarką, paaiškina klausimyne pateiktus klausimus.

2. Atsakant į klausimus, būtina pateikti kuo išsamesnę informaciją. Jeigu atsakymui neužtenka vietos, atsakymas, nurodžius klausimo numerį, pratęsiamas papildomame lape. Kai į pateiktą klausimą atsakoma neigiamai, atsakymo skiltis pildoma žodžiais, pavyzdžiui: „Neturėjau“, „Nebuvau“ ar panašiai. Vietoj atsakymų klausimyno punktuose negali būti naudojami brūkšniai, simboliai ar kitos žymos. Netinkamai užpildyti klausimynai bus grąžinami.

3. Jeigu klausimyną pildantis asmuo pageidauja, kad su tikraisiais klausimyno VII–XI skyrių klausimų atsakymais susipažintų tik asmens tikrinimą atliekančių institucijų pareigūnai, į šiuos klausimus pateikia neigiamus atsakymus. Tokiu atveju atsakymus klausimyną pildantis asmuo surašo atskirame lape (laisva forma, nurodydamas, į kokį klausimą atsakoma, kiekvieną lapą pasirašydamas ranka, nurodydamas savo vardą, pavardę ir datą) ir kartu su klausimynu pateikia už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui užklijuotame voke, ant kurio klausimyną pildantis asmuo užrašo savo vardą ir pavardę, arba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo klausimyno pateikimo už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui atsiunčia paštu, arba pateikia asmeniškai asmens tikrinimą atliksiančiai institucijai, nurodytai Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 6 dalyje, arba įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai, nurodytai Įstatymo 34 straipsnio
1 dalyje, jeigu klausimyną pildantis asmuo yra tiekėjo darbuotojas. Tiekėjo darbuotojo, išskyrus Lietuvos šaulių sąjungos nario Įstatymo 36 straipsnio 31 dalyje nurodytais atvejais, užpildytą klausimyną Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo pateikia Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui.

4. Tais atvejais, kai leidimą pretenduoja gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys, nurodytas Įstatymo 15 straipsnio 81 dalyje, atsakingas asmuo, pildydamas klausimyno I skyrių, skiltyje „Paslapčių subjekto arba tiekėjo pavadinimas“ nurodo „Lietuvos šaulių sąjunga“.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ PATEIKIMAS

 

5. Atsakant į klausimyno 2 punkte pateiktą klausimą, nurodyti kitą (-as) turėtą (-as) pavardę (-es) ir (ar) vardą (-us), jų keitimo priežastį (-is) ir datą (-as). Nurodyti visus, ne tik su santuokos sudarymu ar nutraukimu susijusius, pavardės ar vardo keitimo faktus ir priežastis.

6. Atsakant į klausimyno 8 punkte pateiktą klausimą, nereikia nurodyti iki 1990 m. kovo 11 d. turėtos SSRS pilietybės.

7. Atsakant į klausimyno 11 punkte pateiktą klausimą, turėto SSRS paso, karinio bilieto ar kitokio asmens dokumento, išduoto iki 1990 m. kovo 11 d., nurodyti nereikia.

8. Atsakant į klausimyno 12 punkte pateiktą klausimą, nurodyti visus turimus kontaktinius duomenis (visus elektroninio pašto adresus ir telefonų numerius).

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ŠEIMOS NARIUS, GIMINES IR KARTU GYVENANČIUS ASMENIS PATEIKIMAS

 

9. Klausimyne partneris / sugyventinis suprantamas kaip asmuo, su kuriuo vedamas bendras ūkis. Jeigu sutuoktinio / partnerio / sugyventinio neturima, atsakyti į klausimyno 15–17, 31, 46 ir 77–81 punktuose pateiktus klausimus nereikia.

10. Atsakant į klausimyno 18 punkte pateiktą klausimą, nurodyti ir brolius, seseris, įbrolius ir įseseres iš visų tėvų santuokų ir partnerysčių, taip pat vaikus, kurių susilaukta su visais sutuoktiniais, partneriais, sugyventiniais ar kitais asmenimis. Mirusių asmenų duomenų ir (ar) mirties datos pateikti nereikia.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJAS PATEIKIMAS

 

11. Atsakant į klausimyno 21 punkte pateiktą klausimą, nurodyti visas švietimo įstaigas, mokslo ir studijų institucijas Lietuvoje ir užsienio valstybėse, kuriose asmuo mokėsi / mokosi ar studijavo / studijuoja, neatsižvelgiant į tai, ar šiose įstaigose ar institucijose įgytas išsilavinimas. Nurodyti tikslų švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos pavadinimą (jeigu keitėsi, nurodyti ir ankstesnį pavadinimą). Pradinio išsilavinimo, kursų ir seminarų nurodyti nereikia.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ APIE BUVUSIAS IR ESAMAS DARBOVIETES IR (AR) KARINĖS TARNYBOS VIETAS PATEIKIMAS

 

12. Atsakant į klausimyno 22 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie darbą ir (ar) karinę tarnybą (įskaitant SSRS laikotarpį) Lietuvoje ir užsienyje. Darbo ir (ar) tarnybos pradžia ir pabaiga nurodomos metų tikslumu. Neatsimenant darbo ir (ar) tarnybos pradžios, pabaigos laiko, nurodyti apytikslį laiką. Darbo veiklos faktus nurodyti neatsižvelgiant į tai, ar su asmeniu buvo sudaryta darbo ir (ar) tarnybos sutartis, asmuo dirbo pagal patentą, verslo liudijimą, autorines ar kitokias sutartis.

13. Atsakant į klausimyno 25 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie patikrinimus (tyrimus) dėl valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės paslapties ar kitų įstatymų saugomos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimų (asmens duomenų, ikiteisminio tyrimo duomenų, kitos tarnybos (darbo) metu sužinotos informacijos ir panašiai), neatsižvelgiant į tai, kada buvo atliekamas patikrinimas (tyrimas) ir kokia buvo jo baigtis. Atsakant į šį klausimą, nurodyti instituciją, atlikusią patikrinimą (tyrimą), ir kada, kur dirbant toks patikrinimas (tyrimas) buvo atliekamas.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ APIE TURTĄ IR PAJAMAS PATEIKIMAS

 

14. Atsakant į klausimyno 29 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie nuosavybės teise nepriklausantį privalomai registruotiną turtą, kuris naudojamas asmeniniams poreikiams, su tokio turto savininku sudarius sandorius (nuomos, panaudos (neatlygintinis naudojimasis daiktu) ar kitus) ar jų nesudarius. Nurodyti žinomus turto savininko duomenis. Nebūtina nurodyti informacijos apie turtą, kuris priskiriamas naudotis vien tik darbo (tarnybos) tikslais, taip pat tais atvejais, kai naudojamasi sutuoktiniui, sugyventiniui arba partneriui nuosavybės teise priklausančiu turtu.

15. Atsakant į klausimyno 30 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie bet kuria forma sudarytus sandorius, pagal kuriuos pats asmuo arba asmuo kartu su sutuoktiniu / partneriu / sugyventiniu yra prisiėmęs finansinių įsipareigojimų (grąžinti paskolą, mokėti palūkanas, būti laiduotoju ar kitų) kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, jeigu jų bendra vertė viršija 3 000 eurų. Nurodyti esamą įsipareigojimo likutį. Jeigu klausimyną pildant nežinoma, koks įsipareigojimo likutis, nurodyti įsipareigojimo pradžios datą ir sumą. Fizinių asmenų ir vartojimo kreditų įstaigų suteiktas paskolas nurodyti kartu su palūkanomis visą paskolos laikotarpį. Finansinių įsipareigojimų draudimo bendrovėms nurodyti nereikia.

16. Atsakant į klausimyno 31 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie bet kuria forma sudarytus sandorius, pagal kuriuos asmens sutuoktinis / partneris / sugyventinis (asmuo, su kuriuo vedamas bendras ūkis) yra prisiėmęs finansinių įsipareigojimų (grąžinti paskolą, mokėti palūkanas, būti laiduotoju ar kitų) kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims ir jų bendra vertė viršija 3 000 eurų. Nurodyti esamą įsipareigojimo likutį. Jeigu klausimyną pildant nežinoma, koks įsipareigojimo likutis, nurodyti įsipareigojimo pradžios datą ir sumą. Fizinių asmenų ir vartojimo kreditų įstaigų suteiktas paskolas nurodyti kartu su palūkanomis visą paskolos laikotarpį. Finansinių įsipareigojimų draudimo bendrovėms nurodyti nereikia.

17. Atsakant į klausimyno 32 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie bet kuria forma sudarytus sandorius, pagal kuriuos kiti fiziniai ar juridiniai asmenys yra prisiėmę finansinių įsipareigojimų (grąžinti paskolą, mokėti palūkanas ar kitų) asmeniui, pildančiam klausimyną, ir jų bendra vertė viršija 3 000 eurų. Nurodomas esamas įsipareigojimo likutis. Jeigu klausimyną pildant nežinoma, koks įsipareigojimo likutis, nurodyti įsipareigojimo pradžios datą ir sumą.

18. Atsakant į klausimyno 33 punkte pateiktą klausimą, nurodyti užsienio valstybėje turimą nekilnojamąjį turtą (taip pat ir nebaigtus statyti statinius), kilnojamąjį turtą – transporto (kelių, vandens, oro) priemones ar įrenginius, vertybinius popierius ir panašiai.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ APIE PATRAUKIMĄ ADMINISTRACINĖN IR BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN PATEIKIMAS

 

19. Atsakant į klausimyno 35 ir 36 punktuose pateiktus klausimus, pateikti informaciją apie patraukimą administracinėn atsakomybėn už administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus), susijusius su psichotropinių ar narkotinių medžiagų įgijimu, laikymu, vartojimu, nedidelį chuliganizmą, neblaivaus pasirodymą, alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje, viešosios tvarkos pažeidimą, kelių eismo taisyklių ar kitus administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus), padarytus apsvaigus nuo narkotinių, psichotropinių, toksinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar alkoholio.

20. Atsakant į klausimyno 38 punkte pateiktą klausimą, nurodyti, kada, kokio teismo ir už kokią nusikalstamą veiką (trumpas aprašymas ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis) buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Jeigu nežinomi konkretūs Baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos asmuo buvo traukiamas atsakomybėn, ar kokie dėl jo priimti procesiniai sprendimai, nurodyti kuo daugiau informacijos (aprašomas įvykis, nurodoma data ir kita žinoma informacija).

21. Atsakant į klausimyno 41 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie patraukimą baudžiamojon atsakomybėn privataus kaltinimo tvarka, tai yra ar pagal nukentėjusio asmens arba jo teisėto atstovo pareiškimą byla nagrinėta teisme, neatliekant ikiteisminio tyrimo, kaip baigėsi privataus kaltinimo procesas (buvo pripažintas kaltu, kaltintojas atsisakė kaltinimo, susitaikė su kaltintoju).

22. Atsakant į klausimyno 42 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės Baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais (pavyzdžiui, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, dėl padarytos veikos mažareikšmiškumo, kai yra lengvinančių aplinkybių, dėl aktyvaus padėjimo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas, pagal laidavimą ar kita) arba ikiteisminio tyrimo nutraukimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytais atvejais (pavyzdžiui, pernelyg ilga ikiteisminio tyrimo trukmė, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams ar kita).

23. Atsakant į klausimyno 43 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją, kokioje užsienio valstybėje, dėl kokios nusikalstamos veikos / veiksmų buvo pareikšti įtarimai, kaltinimai ar panašiai. Jeigu nežinomi teisės aktų straipsniai, paragrafai, punktai ar panašiai, pagal kuriuos asmuo buvo traukiamas atsakomybėn, ar kokie dėl jo priimti procesiniai sprendimai, – aprašomas įvykis, nurodoma data ir kita žinoma informacija.

 

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ APIE RYŠIUS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOMIS, PILIEČIAIS PATEIKIMAS

 

24. Atsakant į klausimyno 44 punkte pateiktą klausimą, nurodyti asmenis, dirbančius ne Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) diplomatinėse (konsulinėse) įstaigose, karinėse struktūrose, teisėtvarkos institucijose, dirbančius ar atstovaujančius visuomeninėms (asociacijos, susivienijimai, sąjungos, draugijos ir kita), politinėms (partijos, judėjimai ir kita) organizacijoms, viešosios informacijos platintojams (žurnalistai, transliuotojai ir kiti), su kuriais palaikomi asmeniniai ryšiai, tai yra draugiški ar kitokie ryšiai, nesusiję su tarnybos (darbo) santykiais. Pildant šį klausimyno punktą, nurodyti žinomą informaciją apie minėtus asmenis, su kuriais palaikomi asmeniniai ryšiai. Jeigu tam tikra informacija apie asmenį nežinoma, atitinkamose klausimyno skiltyse nurodyti, kad informacija nežinoma. NATO ir ES piliečių nurodyti nereikia. Jeigu nežinoma, su kokios valstybės piliečiu palaikomi asmeniniai ryšiai, kur šis asmuo dirba ar kam atstovauja, nurodyti visą apie jį žinomą informaciją.

25. Atsakant į klausimyno 47 punkte pateiktą klausimą, nereikia nurodyti dovanų, suvenyrų ir panašių daiktų, gautų iš užsienio valstybių piliečių, institucijų ar jų atstovų per oficialius susitikimus, vizitus ar oficialiai atstovaujant institucijai.

26. Atsakant į klausimyno 48 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie buvusius sulaikymus / apklausas užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnybų ar su jomis susijusių institucijų, karinių struktūrų, teisėsaugos institucijų, valstybinės valdžios ar valdymo įstaigų atstovų. Nurodyti sulaikymo / apklausos aplinkybes, datą, užsienio valstybę, kurioje asmuo, pildantis klausimyną, sulaikytas / apklaustas, jį sulaikiusios / apklaususios institucijos pavadinimą, kitą žinomą informaciją. Jeigu asmuo, pildantis klausimyną, nežino institucijos, kuri ji sulaikė / apklausė, statuso, nurodoma žinoma informacija.

27. Atsakant į klausimyno 49 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie siūlymus dirbti, tarnauti, bendradarbiauti, teikti bet kokio pobūdžio informaciją užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnyboms, institucijoms ar kitoms organizacijoms, vykdyti jų užduotis ar pavedimus. Nurodyti siūlymo aplinkybes, datą, siūlymą pateikusio asmens ar institucijos žinomus duomenis, siūlomo darbo, tarnybos, bendradarbiavimo ar prašomos suteikti informacijos pobūdį, kitą žinomą informaciją. Jeigu asmuo, pildantis klausimyną, nežino ar abejoja, kaip vertintinas siūlymas, ar nežino institucijos, kuriai buvo siūloma dirbti, tarnauti, su kuria bendradarbiauti ar kuriai teikti informaciją buvo siūloma, statuso, nurodoma žinoma informacija.

28. Atsakant į klausimyno 52 punkte pateiktą klausimą, jeigu klausimyną pildantis asmuo yra savanoriškai prisipažinęs slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis (žvalgybos, saugumo) tarnybomis ir Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo komisijos sprendimu įrašytas į Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo komisijos tvarkomą įskaitą, į šio punkto klausimą atsakyti neigiamai.

29. Atsakant į klausimyno 54 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie gaunamas (gautas) iš kitų valstybių karinių arba joms prilygintų žvalgybos, saugumo tarnybų pajamas: nurodoma užsienio valstybė, jos institucija, kuri moka (mokėjo) išmokas, išmokų rūšis ir dydis, laikotarpis, kurį mokamos (mokėtos) išmokos, ir kita žinoma informacija. Jeigu asmuo, pildantis klausimyną, nežino institucijos, mokančios (mokėjusios) išmokas, išmokų rūšies ar kitos informacijos, nurodoma žinoma informacija.

 

IX SKYRIUS

KITOS REIKŠMINGOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

30. Atsakant į klausimyno 56 punkte pateiktą klausimą, nurodyti informaciją apie kreipimąsi (kitų gydytojų siuntimą) į gydytoją psichiatrą, privačius gydytojus ar gydymo įstaigas (privati, valstybės, savivaldybės ar kita gydymo įstaiga arba įmonė, turinti teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas) dėl psichikos ar priklausomybės ligų gydymo, apie gydymo įstaigą, į kurią asmuo kreipėsi / siųstas, ir diagnozę. Taip pat nurodyti kreipimosi, neatskleidžiant asmens tapatybės (anoniminis kreipimasis), faktus. Nereikia nurodyti siuntimo ar kreipimosi faktų, susijusių su sveikatos patikrinimu dėl darbo (tarnybos) ar vairuotojo pažymėjimo gavimo (keitimo).

31. Atsakant į klausimyno 58 punkte pateiktą klausimą, nurodyti informaciją apie diagnozuotus psichikos ir (ar) elgesio sutrikimus vartojant alkoholį, opioidus, kitas psichotropines ar narkotines medžiagas, haliucinogenus, manijos epizodus, sunkų depresijos epizodą ir kitus psichikos ar elgesio sutrikimus, priklausomybės ligas.

32. Atsakant į klausimyno 59 punkte pateiktą klausimą, nurodyti visą informaciją tiek apie pavienius, tiek apie pakartotinius narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo / bandymo be gydytojo paskyrimo faktus per paskutinius 10 metų, vartotų medžiagų žinomą pavadinimą ir vartojimo būdą (rūkė marihuaną, kanapes, hašišą, uostė kokainą, amfetaminą, leidosi į veną heroiną ir panašiai), jų vartojimo aplinkybes.

33. Atsakant į klausimyno 60 punkte pateiktą klausimą, nurodyti, jeigu lošiama / lošta šiame klausime minėtu ar kitu būdu, kai siekiant piniginio laimėjimo savo noru rizikuojama netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą ar pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, įvykio ar sporto rezultatas. Momentinių loterijų („Perlo“ terminalai ir panašiai) nurodyti nereikia.

34. Atsakant į klausimyno 62 punkte pateiktą klausimą, nurodyti, ar asmuo rašė prašymą, kad jam būtų apribota galimybė lošti ir jis nebūtų įleidžiamas į lošimo organizavimo vietas, dėl kokių priežasčių buvo rašomas toks prašymas, kokiai institucijai ir kada. Jeigu taip, nurodyti, ar asmuo šiuo metu šio prašymo neatsiėmęs, ar po to, kai tokį prašymą pateikė, yra lankęsis lošimų organizavimo vietose.

35. Atsakant į klausimyno 64 punkte pateiktą klausimą, nurodyti, ar savo iniciatyva arba kieno nors prašymu per paskutinius 5 metus asmuo diegė (šalino) techninę ar programinę įrangą, skirtą informacijai apie kito asmens veiksmus rinkti ar be kito asmens žinios kompiuteryje esančiai informacijai ieškoti ar filtruoti. Jeigu taip, nurodyti, kas buvo tokios įrangos diegimo iniciatorius, kam priklausančioje įrangoje, kokios priemonės ir kokiu tikslu buvo įdiegtos. Jeigu minėta programinė įranga įdiegta darbo funkcijoms atlikti ar vaikų veiklai asmeniniuose, šeimos kompiuteriuose kontroliuoti, informacijos pateikti nereikia.

36. Atsakant į klausimyno 65 punkte pateiktą klausimą, nurodyti, ar per paskutinius 5 metus be kito asmens žinios rinkta informacija apie kito asmens veiksmus (pavyzdžiui, fiksuoti nuspausti klaviatūros klavišai), ieškota ar filtruota kompiuteryje esanti informacija (pavyzdžiui, stebėtas naršymas internete, ieškota rinkmenų), nesvarbu, ar tokia veikla vykdyta rankiniu būdu, ar naudojantis technine ar programine įranga. Jeigu tokia veikla vykdyta, nurodyti, kam priklausanti, kokia informacija ir kaip rinkta. Jeigu minėta informacija rinkta darbo funkcijoms atlikti ar vaikų veiklai asmeniniuose, šeimos kompiuteriuose kontroliuoti, informacijos pateikti nereikia.

37. Atsakant į klausimyno 66 punkte pateiktą klausimą, jeigu su tarnybos / darbo funkcijų atlikimu nesiejama informacija buvo renkama aukštesnių vadovų pavedimu, nurodymu, prašymu ar pažįstamų, draugų, bendradarbių prašymu, nurodyti, kokiu būdu, iš kokių šaltinių (duomenų bazių) ir kokia informacija buvo renkama, kam ir kaip (kokiu būdu) teikiama.

38. Atsakant į klausimyno 67 punkte pateiktą klausimą, jeigu nežinomas judėjimo, religinės bendruomenės, kurios veikloje dalyvaujama, registravimo faktas, pateikti visą žinomą informaciją apie jos veiklą (pavadinimas, buveinės vieta, vadovai, kontaktinė informacija).

39. Atsakant į klausimyno 68 punkte pateiktą klausimą, nurodyti nuolatinius elektroninėje erdvėje naudojamus vartotojo vardus, su kuriais jungtasi / jungiamasi prie socialinių tinklų ar forumų („Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „LinkedIn“, „vkontakte“, „odnoklasniki“ ir panašiai) paskyrų dažniau nei kartą per mėnesį paskutinius 12 mėnesių, kad ir koks prisijungimo būdas naudojamas (per interneto naršyklę ar specialią programą).

40. Atsakant į klausimyno 69 punkte pateiktą klausimą, nurodyti tinklaraščius, viešus ir privačius forumus, socialinius tinklus ir panašiai, kuriuose klausimyną pildantis asmuo gali / galėjo vykdyti administravimą (turinio priežiūra, vartotojų administravimas ir panašiai) paskutinius 12 mėnesių. Jeigu asmuo tokią veiklą vykdė, nurodyti tinklaraščio, viešo ar privataus forumo pavadinimą, kokius administravimo veiksmus atliko, kokio interneto paslaugų teikėjo paslaugomis naudojosi / naudojasi. Tokios veiklos, siejamos su darbo funkcijų atlikimu, nurodyti nereikia.

41. Atsakant į klausimyno 70 punkte pateiktą klausimą, jeigu dalyvaujama šratasvydžio, dažasvydžio ar kitų klubų, būrelių ir panašiai, organizuojančių sportinius karinius žaidimus ar susijusių su karo istorijos tyrinėjimu, veikloje, nurodyti šių klubų, būrelių ir panašiai pavadinimą, vadovo vardą, pavardę, buveinės adresą ir kontaktinę informaciją, užsiėmimų vietą ir adresą. Taip pat pateikti žinomą informaciją apie klubo, būrelio ir panašiai registravimo faktą, veiklą reglamentuojančius vidinius dokumentus (nuostatai, tvarkos aprašas, rekomendacijos, nario mokestis ir kita).

 

X SKYRIUS

DUOMENŲ PATEIKIMAS ATSAKANT Į KLAUSIMUS ASMENIMS, KURIE PRETENDUOJA GAUTI LEIDIMĄ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMOMIS „VISIŠKAI SLAPTAI“ ARBA „SLAPTAI“

 

42. Klausimyno XI skyriaus punktuose pateikti klausimai skirti tik asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“. Atsakant į šio skyriaus 77–81 punktuose pateiktus klausimus, nurodyti, kada, iš kur ir kaip sužinota informacija (pavyzdžiui, iš paties sutuoktinio / partnerio / sugyventinio, jo / jam skirtų dokumentų, jo draugų, pažįstamų, bendradarbių, žiniasklaidos ar panašiai).

43. Atsakant į klausimyno 72 punkte pateiktą klausimą, jeigu iki 1990 m. kovo 11 d. asmuo turėjo leidimą dirbti su įslaptinta informacija, nurodyti, kur ir kokios pareigos eitos, kokia institucija / įstaiga leidimą išdavė, kokios slaptumo žymos, kada išduotas (jeigu išdavimo metų asmuo neprisimena, nurodyti laikotarpį, kurį turėtas leidimas), ar leidimas keistas (pasikeitus slaptumo žymai ar pasibaigus galiojimo laikui).

44. Atsakant į klausimyno 73 punkte pateiktą klausimą, jeigu iki 1990 m. kovo 11 d. asmuo dirbo objektuose, kuriems buvo taikomi didesni saugumo reikalavimai (SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB), gynybos, Vidaus reikalų ministerijos objektai, kitos įstaigos ar organizacijos arba jų patalpos, į kurias patekti reikėjo specialių ar vienkartinių leidimų, palydos, patikros ir panašiai), nurodyti, kokiame objekte, kokios pareigos eitos ir kokiu laikotarpiu dirbta.

45. Atsakant į klausimyno 74 punkte pateiktą klausimą, informaciją apie bendravimą su SSRS žvalgybos, saugumo tarnybų darbuotojais vykstant į užsienio valstybę pateikti neatsižvelgiant į kelionės tikslą (tarnybinė komandiruotė, ekskursija ir panašiai).

46. Atsakant į klausimyno 75 punkte pateiktą klausimą, nurodyti savo, o jeigu asmuo turi sutuoktinį / partnerį / sugyventinį (asmenį, su kuriuo vedamas bendras ūkis), – bendras šeimos vidutines išlaidas (komunalinės paslaugos, mokesčiai, paskolos, automobilio išlaikymas, laisvalaikis ir kita) per mėnesį.

47. Atsakant į klausimyno 76 punkte pateiktą klausimą, jeigu asmeniui yra tekę neatvykti į darbą (tarnybą) dėl alkoholio vartojimo, nurodyti, kokiame darbe, kiek kartų, kada tai buvo (metai, mėnuo).

48. Atsakant į klausimyno 77 punkte pateiktą klausimą, pateikti žinomą informaciją apie sutuoktiniui / partneriui / sugyventiniui (asmeniui, su kuriuo vedamas bendras ūkis) įsiteisėjusį teismo apkaltinamąjį nuosprendį: už kokią ir kada padarytą nusikalstamą veiką, kada priimtas nuosprendis ir kokia bausmė buvo skirta, jos atlikimas.

49. Atsakant į klausimyno 78–80 punktuose pateiktus klausimus apie žinomus sutuoktiniui / partneriui / sugyventiniui (asmeniui, su kuriuo vedamas bendras ūkis) užsienio valstybėje pareikštus įtarimus, kaltinimus, jo sulaikymus / apklausas, siūlymus jam teikti informaciją, dirbti ar bendradarbiauti, vykdyti užduotis ar pavedimus, nurodyti visą žinomą informaciją: kokiu tikslu, kada ir kokioje užsienio valstybėje tai nutiko. Jeigu asmuo nežino ar abejoja, kaip vertintina vykdyta veikla, ar nežino institucijos ar asmens, kuriai (-iam) teikta informacija ar kurios (-io) užduotys, pavedimai vykdyti, nežino institucijos, kuri jo sutuoktinį / partnerį / sugyventinį (asmenį, su kuriuo vedamas bendras ūkis) sulaikė / apklausė, reiškė jam įtarimus ar kaltinimus, pateikiama žinoma informacija.

50. Atsakant į klausimyno 81 punkte pateiktą klausimą, jeigu žinoma, kad sutuoktinis / partneris / sugyventinis (asmuo, su kuriuo vedamas bendras ūkis) pažįsta (pažinojo) asmenis, kurie dirba (dirbo) kitų valstybių žvalgybos, saugumo tarnybose ar su jomis susijusiose institucijose, pateikti informaciją apie tai.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
5 priedas

 

 

(Sutikimo būti tikrinamam (-ai) forma)

 

SUTIKIMAS būti tikrinamam (-ai)

 

20___m. _______________d.      

 

 

Aš, ________________________________________________________, norėdamas (-a),

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

kad man būtų suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, sutinku, kad paslapčių subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo tikrintų mane, gautų ir tvarkytų reikiamus duomenis apie mane iš valstybės registrų (kadastrų), klasifikatorių ir kitų duomenų bankų arba kreipdamasis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, tvarkančias atitinkamą informaciją.                     

 

 

 

______________________                                                              ________________________

(parašas)                                                                                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
6 priedas

 

(Pasižadėjimo saugoti įslaptintą informaciją forma)

 

PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ĮSLAPTINTĄ INFORMACIJĄ

 

20___m. _______________d.      

 

Aš, _____________________________________________________________________ ,

(vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________________ ,

(paslapčių subjekto struktūrinio padalinio (tiekėjo) pavadinimas, pareigos)

 

p a t v i r t i n u,

kad esu susipažinęs su teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, nustatančiais atsakomybę už įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija ir kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, ir

 

p a s i ž a d u:

1. Neatskleisti, neprarasti ir neperduoti patikėtos arba sužinotos įslaptintos informacijos pašaliniams asmenims, taip pat asmenims, kurie nors ir turi teisę dirbti su įslaptinta informacija, tačiau nėra įgalioti su ja susipažinti.

2. Išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus ir juos vykdyti.

3. Patikėtą ar tarnybos metu sužinotą įslaptintą informaciją saugoti visą tokios informacijos įslaptinimo terminą.

4. Vadovautis principu „būtina žinoti“.

5. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, pranešti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui apie patikėtos įslaptintos informacijos praradimą ar atskleidimą, taip pat kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus.

6. Užkirsti kelią neteisėtoms kitų asmenų veikoms, dėl kurių įslaptinta informacija gali būti atskleista, prarasta, sunaikinta, pagrobta ar kitaip neteisėtai įgyta, ir apie šiuos faktus, kitas įslaptintos informacijos atskleidimo ar praradimo aplinkybes nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo minėtų aplinkybių atsiradimo, pranešti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui arba paslapčių subjekto vadovui.

7. Per 10 darbo dienų pranešti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui apie asmens duomenų, pateiktų mane tikrinusioms institucijoms, pasikeitimą.

8. Nutraukdamas darbo (tarnybos) santykius, pereidamas į kitas pareigas, nesusijusias su įslaptintos informacijos naudojimu, grąžinti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui visą man patikėtą įslaptintą informaciją.

9. Teikti informaciją, žodinius ir rašytinius paaiškinimus asmenims, įgaliotiems vykdyti įslaptintos informacijos apsaugos kontrolę (priežiūrą), teikti reikiamus dokumentus tikrinimui atlikti.

______________________                                                       ____________________________

(parašas)                                                                                               (vardas ir pavardė)

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-06 13:05:05

 

MERAS
Bronius Markauskas


 
 
Prisijungimas
Prisijungimas gyventojams
GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
E. APKLAUSOS
E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
E. KONSULTAVIMAS
E. PASLAUGOS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Susidūrei su korupcija – pranešk Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) arba numeriu 400 008 apie korupcinius teisės pažeidimus Savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose. Užtikrinamas asmens duomenų konfidencialumas.

© Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Cituojant ir kitaip platinant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Sprendimas: IDAMAS

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt ,
tel. (8 46) 211116. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.