KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai

  Projekto pavadinimas

  ,,Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“

  Projekto Nr.

  Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0020

   

  Tikslas

  Ne mažiau kaip 20 proc. padidinti 4 kl. mokinių dalį, pasiekusių aukštesniojo lygio rašymo gebėjimus, lyginant su 2017 m. NMPP rezultatais

  Uždaviniai

  Visose besitobulinančiose projekto mokyklose įdiegti inovatyvią nuoseklaus ir sistemingo individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistemą;

  30 proc. visų pradinių klasių lietuvių kalbos pamokų pravesti „Atvirkščios pamokos“ metodu.

  Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos

  Pradinių klasių mokytojų mokymai, praktiniai užsiėmimai, mokytojų patarėjų rengimas ir jų veikla, konsultacijos, refleksija, mokinio pažangos planavimas įtraukiant tėvus siekiant ugdymo kokybės.

  Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai

  Įdiegta individualios pažangos stebėjimo IT programa ir „Atvirkščios pamokos“ metodas

  Įgyvendinimo laikotarpis

  24 mėn.  (2018–2019 m.)

  Projekto vertė Eur

  92 296,54

  Iš jų:

   

  - parama (nurodyti programą) Eur

  89.425,58 ES fondų lėšos

  2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ pagal priemonę  Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

  - Valstybės biudžeto lėšos Eur

   

  - Savivaldybės lėšos Eur

  1.788,25

  - Kitos lėšos Eur

   

  Projekto vykdytojas

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

  Projekto partneriai

  Priekulės I. Simonaitytės gimnazija, Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija, Plikių I. Labutytės pagrindinė mokykla, Dovilų pagrindinė mokykla. Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla – konsultuojanti mokykla.

  Kontaktinis asmuo

  Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė, tel. nr.  8 615 33236

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-09 10:54:39
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.