KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Dovilų seniūnija

  Seniūnė Nijolė Ilginienė, tel. (8 46)  44 41 46,  mob. tel. 8 612 46 269; el. p. nijole.ilginiene@klaipedos-r.lt.

  Dovilų, Agluonėnų, Priekulės seniūnijas prižiūri Rasa Stankienė – vyriausioji tyrėja (grupės vyresnioji) + 5 pareigūnai. Tel. 8 676 35 915, el. p. rasa.stankiene@policija.lt. 

  Seniūnaičiai: 

  Eil. Nr.

  Vardas, pavardė

  Seniūnaitija

  Kontaktai

  1

  Janina Gineitienė

  Šiūparių

  (8 46) 44 63 93

  2

  Antanina Balsienė

  Baičių

  8 621 63 922

  3

  Antanas Skiotys   

  Dovilų

  8 655 43 248

  4

  Rasa Kuzavienė

  Ketvergių

  8 686 92 294

  5

  Nikolajus Gorčiakovas

  Kiškėnų

  8 684 15 700

  6

  -

   

  Lėbartų

   

  7

  Laima Vainienė

  Medsėdžių

  8 610 82 411

     

  Istoriniai duomenys: Dovilų miestelis – Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijos centras, įsikūręs dešiniajame Minijos krante. Netoliese esantis piliakalnis, vadinamas Pelutės kalnu, Auškalniu, Gedminų pilimi ir kitais vardais (datuojamas pirmuoju tūkstantmečiu – XII a.), rodo, jog čia žmonių gyventa iš seno. Pasak kai kurių autorių, ant piliakalnio stovėjusią pilį kryžiuočiai puolė1304 m. Šio fakto patikimais šaltiniais patvirtinti negalima, be to, tai negalėjo įvykti ir dėl pasikeitusių politinių aplinkybių. Jau XIII a. viduryje, kai Livonijos ordinas užėmė Baltijos pajūrį, Dovilai atsidūrė jų valdžioje (vok. Dowillen), vėliau priklausė Vokiečių ordinui, Prūsijos valstybei, Lietuvai atiteko tik 1923 m. Iki XIX a. apie Dovilus išliko mažai duomenų. Spėjama, kad vietovardis galėjo atsirasti iš asmenvardžio Dovilas. XVIII a. pirmojoje pusėje bandymas Doviluose pastatyti evangelikų liuteronų bažnyčią buvo nesėkmingas. Dovilų parapija įsteigta tik1854 m., o per metus pastatyta bažnyčia pašventinta1862 m. rugsėjo 18 d. Mažosios Lietuvos bažnyčių tyrinėtojas Albertas Juška mano, kad Dovilai buvo tipiška lietuvininkų parapija, niekad neatsisakiusi savo tėvų kalbos, papročių bei tradicijų. Vokietininkai net skundęsi, kad jų tautiečiai lietuvėja. Bene labiausiai Dovilų parapija nukentėjo Antrojo pasaulinio karo ir sovietinės valdžios metais. Tik vietos gyventojų ryžto ir pasišventimo dėka jų bendruomenė buvo oficialiai įregistruota, o nuniokoti senieji namai atstatyti ir atšventinti 1995 m. gegužės 28 d., jau atkūrus Lietuvos valstybę.

  Dovilų seniūnijoje iš 14 kaimų buvo ištremta 160 gyventojų. 11 gyventojų mirė tremtyje Krasnojarsko krašte.

  Šventinamas kryžius seniesiems doviliškiams. 2011 m. 

  Dovilus garsina tradicinis festivalis „Užaugau Lietuvoj“

  DOVILŲ HERBAS patvirtintas Lietuvos Respublikos dekretu 2009 m. kovo 23 d. Nr. 1K-1750. Svarstant Dovilų herbo idėjas, vietos atstovai siūlė simbolių, susijusių su mokslu, švietimu, senosiomis vietos tradicijomis. Galiausiai apsistota prie ypač reikšmingo šio krašto materialinės kultūros palikimo – krikšto, nors jų Dovilų apylinkėse iki mūsų dienų ir nebeliko. Krikštai, krikšteliai, krikštužėliai priklauso smulkiajai architektūrai ir yra vieni iš rečiausių materialinės kultūros paminklų, būdingų Klaipėdos kraštui ir apskritai Mažajai Lietuvai. Manoma, kad krikštai atsirado XV a.

  Dovilų herbui panaudota mūsų krašte mėgstama žalia spalva ir auksas. Žalias skydo laukas pažymi herbo figūros krikšto aplinką (gamtą), taip pat laisvę ir viltį, auksas – vietos žmonių dorumą, jų dvasios turtingumą, o pats krikštas – pagarbą senosioms krašto tradicijoms.Herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo2009 m. vasario 5 d.(Komisijos posėdžio protokolas Nr. 391). Herbo aprašymas: Žaliame lauke auksinis krikštas.

  Dovilų piliakalnis

  2004 m. išleista Zitos Genienės ir janinos Valančiūtės istorinė apybraiža „Mūsų Dovilai“.

  Dovilų seniūnijos plotas − 12173 ha, seniūnijos teritorijoje yra 31 gyvenamoji vietovė: Dovilų mstl., Baičių k., Birbinčių k., Dumpių k., Galčių k., Gedminų k., Gelžinių k., Grambaviškių k., Grikšų k., Jurgių k., Jurjonų k., Kalvių k., Kaspariškių k., Ketvergių k., Kisinių k., Kiškėnų k., Kulių k., Laistų k., Lėbartų k., Lyverių k., Margių k., Medsėdžių k., Piktožių k., Rimkų k., Ruslių k., Stučių k., Šernų k., Šiūparių k., Šnaukštų k., Švepelių k. ir Toleikių k.

    Kisinių etnografinės kapinės, kuriose palaidotas 1831 m. sukilimo dalyvis Antanas Gelgaudas, vienas iš lietuvių periodinės spaudos pradininkų Johanas Ferdinandas Kelkis, kurio atminimas pagerbtas 2012 m. vykusioje kapinių šventėje.                                       

  Seniūnijos teritorijoje yra 19 sodininkų bendrijų: „Aisė“ − Šiūparių k.; „Agluona“ − Šnaukštų k.; „Ąžuolynas“, „Kiškėnai“, „Putinas“, „Smiltelė“, „Šatrija“, „Viltis“, „Upelio vingis“, „Tolupis“ – Kiškėnų k.; „Dobilas“, „Laisvė“, „Obelėlė“, „Žilvitis“ – Kulių k.; „Klevas“ – Grambaviškių k.; „Pušelė“, „Veteranas“ – Kisinių k.; „Skinija“ – Lyverių k.; „Spengiai“ – Kaspariškių k.

  Seniūnijoje yra 3 pagrindinės mokyklos ir vaikų lopšelis darželis:

  Dovilų pagrindinė mokyklaKetvergių pagrindinė mokyklaŠiūparių mokykla-daugiafunkcis centras, kuriame veikia mišri darželio grupė. Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“.

  Seniūnijoje aktyviai veikia Dovilų etninės kultūros centras

  Doviluose veikia Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialas – bibliotekininkė Eligija Žukauskienė, tel. 8 618 85 909.    

  Evangelikų liuteronų bažnyčia – kunigas Liudvikas Fetingis, tel.: (8 46) 44 03 92, 8 680 90 423

  Buvusiuose Dovilų evangelikų liuteronų parapijos namuose įkurti globos namai „Gyvenimo viltis“, tel. 8 635 00 063.

  Dovilų ambulatorija, tel. (8 46)  44 43 47.

  Šiūparių kaime veikia Šiūparių medicinos punktas, tel. 8 640 39 011.

  Seniūnijoje yra įsikūrusi Šernų girininkija, girininkas Arūnas Samoška, tel. (8 46) 47 65 76;  el. p.sernai@kretmu.lt

  Seniūnijoje veikia Dovilų paštas,  tel. (8 46) 44 41 24; el. p. info.klaipeda@post.lt

  Seniūnijos patalpose įsikūrusi Dovilų apylinkės inspektorė Vilma Grekštienė, tel. 8 618 38 101.

  Seniūnijoje yra 6 seniūnaitijos: Dovilų, Kiškėnų, Baičių, Ketvergių, Šiūparių ir Lėbartų.

  Seniūnijoje įsikūrusios 7 bendruomenės: Dovilų, Medsėdžių, Šiūparių, Gedminų, Šernų-Ketvergių, Birbinčių, Kisinių ir pagyvenusių žmonių klubas „Sidabrinė gija“. Sporto klubai: „Žemaičiai“ − Šiūpariuose, „Dovilai“ − Doviluose, „Nika“ – Ketvergiuose.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-17 10:58:55
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.