KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis

   

   

  Projekto pavadinimas

  Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis! (angl. Life in clean environment - a better future!)

  Projekto Nr.

  LLI-303

  Tikslas

  išspręsti su apleistomis teritorijomis susijusias problemas Kurzemes

  regione Latvijoje ir keliuose Lietuvos regionuose.  Kartu su partneriais siekiama darniai ir efektyviai naudojant išteklius atkurti apleistas savivaldybėms priklausančias teritorijas. Tai sudarys akivaizdžią ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę naudą vietos bendruomenėms.

  Uždaviniai

  1) suteikti įvairią ir patrauklią aplinką namų ūkiams ir įmonėms; 2) panaikinti užterštas vietos; 3) sukurti, išplatinti geruosius apleistų teritorijų vystymo pavyzdžius; 4) įgauti žinių ir patirties, kaip tvarkyti apleistas ir užterštas teritorijas.

  Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos

  Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus siekiama įgauti žinių ir patirties tvarkant apleistas ir užterštas teritorijas. Pagrindinė Klaipėdos rajono savivaldybės projekto metu įgyvendinama veikla – Gargždų karjerų teritorijos sutvarkymo projekto parengimas.

  Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai

  1)  sutvarkytos apleistos teritorijos partnerių savivaldybėse; 2) atliktas inovatyvus ir profesionalus apleistų teritorijų planavimas; 3) projektas prisidės prie kokybinės apleistų teritorijų plėtros ateityje. 

   

  Įgyvendinimo laikotarpis

  2018-2020

  Projekto vertė Eur

  Bendra: 1 046 494.81
  Klaipėdos rajono savivaldybės dalis: 54 175.95

  Iš jų:

   

  - parama (nurodyti programą) Eur

  2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos Programa. Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant (angl. Sustainable and clean environment through cooperation).
  Bendra suma: 889 520.56
   Klaipėdos rajono savivaldybės dalis:  46 049.55

  - Valstybės biudžeto lėšos Eur

  -

  - Savivaldybės lėšos Eur

  Bendras partnerių prisidėjimas:  156 974.25
  Klaipėdos rajono savivaldybės dalis:  8 126.40

  - Kitos lėšos Eur

  -

  Projekto vykdytojas

  Kurzemes plānošanas reģions (angl.  Kurzeme planning region), Latvija

  Projekto partneriai

  Kurzemes plānošanas reģions,  Kuldīgas novada pašvaldība,  Skrundas

  Novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Kauno miesto savivaldybės administracija,  Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra,  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija,  Telšių rajono savivaldybės administracija,  Saldus novada pašvaldība.

  Kontaktinis asmuo

  Raimonda Kučinskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-01 14:10:59
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.