KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Judrėnų seniūnija

  Seniūnas Zigmantas Siminauskas, tel. (8 46)  44 29 85  mob.tel. 8 682 59 141, el. p. zigmantas.siminauskas@klaipedos-r.lt

  Vėžaičių, Endriejavo, Judrėnų, Veiviržėnų seniūnijas prižiūri Roaldas Žiūra − vyriausiasis tyrėjas (grupės vyresnysis) + 3 pareigūnai. Tel. 8 610 11 362, el. paštas roaldas.ziura@policija.lt.

  Seniūnaičiai:

  Judrėnų seniūnaitija − Irena Ubartienė, tel. 8 613 74 402

  Mataičių seniūnaitija − Ilona Lygnugarytė, tel. 8 614 76 183, tel. 8 682 99 013

  Judrėnai – iš pietryčių pusės atokiausiame Klaipėdos rajono kampelyje įsikūrusi, už 15 km į rytus nuo Veiviržėnų, už 20 km į pietvakarius nuo Rietavo, už 36 km į pietryčius nuo Gargždų nutolusi gyvenvietė. Tai – senas Žemaitijos kaimas, kurį per istorijos negandas saugojo apsupę miškai, čia gyvenusių žmonių darbštumas ir kantrybė, po vargų ir nelaimių gaivindavo Judrės ir Šalpės upelių tėkmė.

  Judrėnų seniūnijos plotas 6740 ha; žemės ūkio naudmenų – 2917 ha, miškų – 3823 ha. Seniūnijos teritorijoje yra  14 gyvenamųjų vietovių: Judrėnų mstl., Dariaus k., Dauskių k., Girininkų k., Jocių k., Landžių k., Mataičių k., Mikų k., Misgirių k., Norgėlų k., Pajudrio k., Šakėnų k., Uždvario k., Užvėnų k.

  Norgėlų piliakalnis ir koplytstulpiai Norgėlų miške

  Judrėnų pavadinimas kildinamas iš vandenvardžio, pro Judrėnus vingiuojančio Graumenos upės dešiniojo intako – Judrės upelio – pavadinimo. Anksčiausias Judrėnų paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose faktas aptinkamas 1561–1592 m. pagal valakų reformą Pajūrio tijūnystę skirstant valakais sudarytame Viešvėnų vaitystės inventoriuje.  Inventoriaus 1561 m. įrašuose tarp Kvėdarnos, Laukuvos, Vainuto ir kitų vaitysčių paminėta Judrėnų vaitystė.

  Po karo sovietinei valdžiai įvedus vietinius teritorinius–administracinius vienetus – apylinkes, 1945−1950 m. Rietavo apskričiai priklausę Judrėnai tapo Judrėnų apylinkės centru. 1950 m. panaikinus apskritis, Judrėnai 1950−1962 m. priklausė Šilalės rajonui, o nuo 1962 m. – Klaipėdos rajonui.

  Judrėnų seniūnijoje iš 11 kaimų buvo ištremti 145 gyventojai. 13 gyventojų mirė tremtyje (Krasnojarsko krašte mirė 12,o Permės srityje 1).

  JUDRĖNŲ HERBAS patvirtintas Lietuvos Respublikos dekretu 2011 m. birželio 9 d. Nr. 1K-722. Svarstant Judrėnų herbo motyvus, vietos atstovai norėjo jame matyti simbolius, susijusius su lakūnu Steponu Dariumi, Judrės upeliu, mišku, bažnyčia. Buvo pasirinktas skrendantis sakalas, kuris asocijuojasi su garsiuoju Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 1933 m. skrydžiu „Lituanica“ per Atlantą. Herbo aprašymas: Mėlyname lauke dešiniojo kaspino pozicijoje sidabrinis skrendantis sakalas. Čia jis asocijuojasi su skrydžio laisve, sportine aviacija, kuri susijusi su šia vietove, be to, mėlyna spalva reiškia ištikimybę senosioms tradicijoms, dvasingumą, o sidabras, arba balta sakalo spalva, praeityje svarbiausia kunigaikštysčių ir kartu Žemaitijos kunigaikštystės karinių vėliavų spalva. Herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2011 m. gegužės 19 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6K-8 (424)).

  Judrėnų  seniūnijos kultūros paveldo daugumą sudaro sakralinės dailės ir įrangos pavyzdžiai iš 1780 m. vietinių meistrų statytos, 1995−1996 m. restauruotos, autentišką interjerą išsaugojusios Šv. Antano Paduviečio bažnyčios, kurioje stovi vieni seniausių Žemaitijoje barokiniai XVIII a. II p. vargonai. Tarp vertingiausio archeologinio paveldo – prie Vytautupio upelio žiočių išlikęs Norgėlų piliakalnis, žmonių dar vadinamas Vytauto kalnu; Dauskių, Mataičių, Mizgirių, Mikų, Užvėnų kaimų neveikiančios senosios kapinės. Judrėnų kapinėse, kuriose palaidoti Stepono Dariaus tėvai Augustina ir Romualdas Jucevičiai. Norgėlų miško properšoje – Šalpės kalnelyje atsiveria unikali liaudiškos mažosios architektūros ir dailės paveldo objektų sankaupa: maždaug nuo XX a. pr. savaimingai susiformavęs kelių koplytėlių ir koplytstulpių su šventųjų statulėlėmis ansamblis. Užvėnų k. garsėja apie 1918 m. įrengtu Švč. M. Marijos lurdu. Ypač lankomas Judrėnų seniūnijos kultūros paveldo objektas – LAM padalinys – Stepono Dariaus gimtinės ekspozicija su memorialiniu parku.

  Dariškėje: sodyba, sudužusios „Lituanicos“ kompaso skulptūrinis modelis

  Judrėnus garsina bažnyčios tituliniai Šv. Antano atlaidai, Dariškėje kas penki metai vykstantys „Lituanicos“ skrydžio ir simbolinio milžinkapio supylimo minėjimai. Judrėniškių kasdienybę praskaidrina miestelyje rengiamos humoro kolektyvų varžytuvės.

  Gamtos ir kultūros paveldu turtinga Judrėnų seniūnija gali didžiuotis nuo seno darbščiais, susibūrimuose išradingais ir draugiškais savo žmonėmis.  Iš Judrėnų kilęs tautodailininkas, 2009 m. apdovanotas Gargždų miesto atminimo ženklu už mažosios medinės architektūros puoselėjimą Judrėnų seniūnijoje Vytautas Konstantinas Savickis, šiuo metu gyvena Telšiuose. Prieš penkiolika metų Judrėnuose apsigyvenusi savamokslė tapytoja Irena Viliutė, savo darbus eksponuojanti rajono ir respublikinėse tautodailininkų parodose. Šiuo metu Klaipėdoje gyvenantis chorvedys, muzikos pedagogas Česlovas Mikutis gimė Judrėnuose.

  Tautodailininkas Vytautas Konstantinas Savickis papuošė Judrėnų mokyklos aplinką ir vidų nuostabiais drožiniais

  Seniūnijoje yra pagrindinė mokykla, kuriai 1999 m. suteiktas garbingo tautos didvyrio, lakūno, Stepono Dariaus, vardas. 2009 m. prie Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos pastatyta sporto salė.

  Judrėnų seniūnijoje veikia Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialas – bibliotekininkė Janina Jokšienė, tel. 8 618 85917, judrenaivb@gmail.com

  Šv. Antano Paduviečio bažnyčia – kunigas Stasys Šlepavičius, tel. 8 686 06270.

  Judrėnuose veikia medicinos  punktas, tel. (8 46)  44 29 68.

  Šakėnų k. yra įsikūrusi Rietavo urėdijos Judrėnų girininkija, girininkas Kęstutis Mižutavičius, tel. (8 46)  44 29 11.

  Seniūnijoje veikia Judrėnų paštas, tel. (8 46)  44 29 24.

  Seniūnijoje įsikūrusi Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė – pirmininkė Vilija Norvilienė, tel. 8 618 37903, judrenu.bendruomene@gmail.com.

  Seniūnijoje yra 2 seniūnaitijos:

  Judrėnų  seniūnaitija −  seniūnaitė Irena Ubartienė, tel. 8 613 74402;

  Mataičių seniūnaitija − seniūnaitė Ilona Lygnugarytė, tel. 8 614 76 183, ilonalyg@yahoo.com.

  Judrėnų istorinė raida plačiai aprašyta Janinos Valančiūtės knygoje „Judrėnų seniūnijos istorija“,  2009 m. Leidinys išleistas Klaipėdos rajono savivaldybės lėšomis.

   

   

  2011 m. birželio mėn. prie seniūnijos administracinio pastato iškelta Judrėnų miestelio vėliava.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-30 11:37:33
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.