KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • 2019-09-19

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Geodezijos ir GIS skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms                                 

   

   Koeficientas  –  6,4

  Specialieji reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą.

  2.  Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį geodezijos srityje.

  3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, žemėtvarką, kraštotvarką, geodeziją ir kartografiją.

  4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

  5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.  

  6. Taisyklingai ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

  7. Gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas.

  8. Mokėti dirbti kompiuteriu CAD, MS Office programiniu paketu, naudotis naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

  Pagrindinės funkcijos:

  1. Užtikrina naujų topografinių, inžinerinių tinklų ir inžinerinių statinių planų erdvinių duomenų, iš organizacijų vykdančių geodezinius darbus, priėmimo, išdavimo ir kontrolės darbus, naujausius erdvinius duomenis integruoja į GIS erdvinių duomenų bazę.

  2. Tvarko ir prižiūri savivaldybės webGIS informacinį portalą.

  3. Tikrina ir tvarko savivaldybės erdvinius duomenis pagal patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas.

  4. Organizuoja savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografavimo darbus, 1:500 - 1:5000 mastelio topografinių planų, georeferencinių duomenų bazių, vietinių geodezinių tinklų sudarymą.

  5. Sprendžia erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo, atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus pagal nustatytus teisės aktus.

  6. Kaupia ir sistemina savivaldybės erdvinius duomenų rinkinius duomenų bazėje, bei atlieka šių erdvinių duomenų skaitmeninį archyvą.

  7. Atlieka GIS erdvinių duomenų bazių papildymo, kontrolės, atnaujinimo darbus.

  8. Vykdo geodezinio pagrindo punktų bei jų apsaugos zonų tikrinimą žemės sklypų planuose.

  9. Užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą.

  10. Vykdo inžinerinių tinklų, inžinerinių statinių ir topografinių planų erdvinių duomenų bazės administravimą.

  11. Pagal skyriaus kompetenciją suruošia ir pateikia medžiagą viešiesiems pirkimams, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų taisyklėmis.

  12. Prireikus dalyvauja Savivaldybės administracijos sudarytų komisijų darbe.

  13. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vadovo pavedimus, atitinkančius skyriaus  tikslus ir funkcijas.

  14. Atlieka vedėjo funkcijas jo atostogų, ligos metu bei kitais atvejais.

  15. Atsako už vykdomas funkcijas.

  Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

  1. Prašymą;

  2. Gyvenimo aprašymą;

  3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

  4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

  Dokumentai teikiami iki 2019-10-03 (įskaitytinai).

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-19 13:09:30
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.