KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

  Antikorupcijos komisijos nariai: 

  Pirmininkas Raimondas Simonavičius − Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, tel.: (8 615) 39002, el. paštas: raimondas.simonavičius@klaipedos-r.lt

  Raimundas Daubaris – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, tel. (8 683) 14495, el. paštas: raimundas.daubaris@klaipedos-r.lt

  Loreta Piaulokaitė-Motuzienė – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė, tel.: (8 604) 17778, el. paštas: loreta.motuziene@klaipedos-r.lt

  Irena Kudrevičienė – Endriejavo seniūnijos, Žadeikių seniūnaitijos seniūnaitė, tel.: (8 687) 86 497,  el. paštas: zaliamatis@takas.lt 

  Edgaras Kuturys – Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel.: (8 652) 84932, el. paštas: edgaras.kuturys@klaipedos-r.lt

  Rasa Linkienė– Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė, tel.: (8 655) 77001, el. paštas: rasa.linkiene@klaipedos-r.lt

  Rasa Petrauskienė – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, tel.: (8 646) 09260, el. paštas: rasa.petrauskiene@klaipedos-r.lt

  Arvydas Urbis – Kretingalės seniūnijos Karklės bendruomenės pirmininkas

  Šarūnas Vaičiulis – Gargždų seniūnijos šeštosios seniūnaitijos seniūnaitis, tel.: (8 647) 17 017, el. paštas: vaiciulis.sarunas@gmail.com

  KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

  POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI: 

  2017-07-05 Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas

  2017-03-10 Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas

  AKTUALIJOS

  2015-05-18 Socialinė akcija prieš "šešėlį"

  2013-12-09 Tarptautinės antikorupcinės dienos paminėjimas

  Kas yra korupcija?

  Korupcija yra piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos
  K=(M+D–A)/E 

  K – Korupcija
  M – Monopolija
  D – Diskretiškumas (slaptumas)
  A – Atsakomybė
  E – Etika 

  Korupcijos schema
  Duodančiojo interesai: problemos sprendimas, paslauga, privilegija, pinigai
  Imančiojo interesai: dovanos, pinigai, paslauga
  Sąlygos korupcijai: neskaidri administravimo sistema, atsakomybės ir atskaitomybės stoka, ekonomikos reguliavimas 
   
  Dažniausiai pasitaikantys nusikaltimai
  Kyšininkavimas
  Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi
  Tarnybinių pareigų neatlikimas 
   
  Prieš korupciją kovojama:

  • Teisiniu reguliavimu
   Įstatymais ir kitais teisės aktais yra nustatomos valstybinių institucijų įgaliojimai nustatyti taisykles ir sąlygas ūkinei ir komercinei veiklai bei pačios taisyklės ir sąlygos;
  • Administraciniu reguliavimu
   Vyriausybės, kuri yra atsakinga už teisės aktų įgyvendinimą, įgaliotos institucijos prižiūri, kaip laikomasi nustatytų veiklos sąlygų ir taisyklių, renka informaciją, skiria baudas bei kitas sankcijas taisyklių pažeidėjams;
  • Veikimu rinkoje
   Pavyzdžiui:
   Valstybei priklausiančios įmonės dalyvauja rinkos santykiuose, tiekdamos prekes ir paslaugas.
   Valstybės institucijos vykdo viešuosius pirkimus, investuoja, skolinasi, privatizuoja ir atlieka kitas operacijas finansų rinkoje;
  • Ekonomikos reguliavimo priemonėmis
   Licencija - leidimu įmonei ar žmogui užsiimti nustatyta veikla nustatytomis priemonėmis.

  Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos
  Vyriausybė;
  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
  Specialiųjų tyrimų tarnyba;
  Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos  
    
  Korupcijos prevencija - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 
   
  Korupcijos prevencijos tikslas. (LR korupcijos prevencijos įstatymas, 3 str.) 
  Siekis, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų kokybę
   
  Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai
  Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti; 
  Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
  Užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
  Teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
  Įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
  Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą. 
   
  Korupcijos prevencijos priemonės
  (LR korupcijos prevencijos įstatymas, 5 str.)
   
  Korupcijos rizikos analizė;
  Kovos su korupcija programos;
  Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
  Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje pateikimas;
  Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
  Visuomenės švietimas ir informavimas;
  Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
  Kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-12 09:02:19
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.