KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Potvarkis
   

  DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 M. METINIŲ UŽDUOČIŲ, SIEKTINŲ REZULTATŲ, JŲ VERTINIMO RODIKLIŲ IR RIZIKOS, KURIAI ESANT UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS, TVIRTINIMO

  2018 m. sausio 31 d. Nr. MP-22
                                                                            Gargždai                                                                             

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu T11-254 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 25 punktu:

  T v i r t i n u Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų 2018 m. metines užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos:

  1. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei Neringai Tarvydienei (pridedama);
  2. Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro direktorei Daivai Buivydienei (pridedama);
  3. Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkui Stanislovui Virbauskui (pridedama);
  4. Dovilų etninės kultūros centro direktorei Lilijai Kerpienei (pridedama);
  5. Gargždų krašto muziejaus istorikui, pavaduojančiam direktorę, Mariui Mockui (pridedama);
  6. Kretingalės kultūros centro direktorei Dainai Magdušauskaitei (pridedama);
  7. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos direktoriui Juozui Gutauskui (pridedama);
  8. Priekulės kultūros centro direktorei Alantai Zapalskienei (pridedama);
  9. Veiviržėnų kultūros centro direktorei Laurai Netalimovai (pridedama);
  10. Vėžaičių kultūros centro direktorei Almai Slušnytei (pridedama);
  11. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro direktoriui Vaidui Liutikui (pridedama);
  12. Gargždų socialinių paslaugų centro direktorei Viktorijai Lygnugarienei (pridedama);
  13. Klaipėdos rajono paramos šeimai centro direktorei Jurindai Jasevičienei (pridedama);
  14. Priekulės socialinių paslaugų centro direktorei Vilijai Lingienei (pridedama);
  15. Viliaus Gaigalaičio globos namų direktoriui Rimantui Ramanauskui (pridedama);
  16. Gargždų kultūros centro direktorės pavaduotojai, laikinai einančiai direktorės pareigas, Astai Vaičiulienei (pridedama);
  17. Gargždų atviro jaunimo centro direktorei Inesai Gaudutytei (pridedama).

   

   

   

  Savivaldybės meras                                                                              Vaclovas Dačkauskas

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-12 10:16:35
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.