KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai

   

  Klaipėdos rajono savivaldybės etikos komisijos posėdžiai šaukiami kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį 15.30 val.

  Rugsėjo 16–20 d.

  PIRMADIENIS

  • 10.30 val. 204  kab. darbo grupės posėdis dėl Metų mokytojo vardo suteikimo (pirmininkauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, dalyvauja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).

  TREČIADIENIS

  • 10 val. Savivaldybės salėje Socialinės paramos teikimo komsijos posėdis  (pirmininkauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).
  • 13.30 val. 206 kab. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo komisijos posėdis (pirmininkauja meras Bronius Markauskas, dalyvauja mero pavaduotojos Audronė Balnionienė ir Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas).
  • 14 val. 204 kab. Komisijos posėdis dėl Klaipėdos rajono biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo (pirmininkauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).

  KETVIRTADIENIS

  • 15 val. 207 kab. Poveikio aplinkai vertinimo komisijos posėdis (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Ruškys).

  Darbotvarkė:

  1. Dėl VšĮ „Gargždų švara“ planuojamos ūkinės veiklos – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo ir eksploatacijos Slyvų g. 5, Kuodžių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. – papildytos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijos.

  Savivaldybės raštas su teiktomis pastabomis ir dokumentų rengėjo raštą su atsakymais į pastabas.

  PAV atrankos informaciją parsisiųsite paspaudę nuorodą: https://drive.google.com/open?id=1SsVwNJfK-HEJzM2QKaPU_bIzL0E1s5d1

  2. Dėl UAB KRATC planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingų atliekų, turinčių energetinę vertę laikymas Klaipėdos regiono sąvartyno atskiroje atliekų sąvartyno kaupo dalyje, įrengtoje sąvartyno sekcijoje, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. – papildytos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijos.

  Pridedu Savivaldybės raštą su teiktomis pastabomis ir dokumentų rengėjo raštą su atsakymais į pastabas.

  PAV atrankos informaciją parsisiųsite paspaudę nuorodą: https://drive.google.com/open?id=1qQOMF2DTTr_8TVHgDc32FgQqJVtHSLBQ

  Priedai: https://drive.google.com/open?id=1ZCSk8SzPU8psWwc-gv2DlyccHr_LJ_4i

  3. Dėl UAB „Evenmor“ planuojamos ūkinės veiklos – gamybinės paskirties pastato Žiedų g. 31, Gabergiškės k., Klaipėdos r. statybos ir eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijos.

  Dokumentus parsisiųsite paspaudę nuorodą: https://drive.google.com/file/d/1JeteG1bjfRreLKftG5s5Srk_4UfX0uNP/view?usp=sharing

  Priedai:

  1;2 - https://drive.google.com/file/d/1BsPzF7fdpVnJBRmFh2HNzZcym3yG4GTa/view?usp=sharing

  3 - https://drive.google.com/file/d/1QXpuK4We3-Ri64ZKXNC_kFXd076rSveB/view?usp=sharing

  4 - https://drive.google.com/file/d/18mFUXq0oJyMPortPMeGzjqMAcHvBkJ8L/view?usp=sharing

  5 - https://drive.google.com/file/d/19gG67GtdJRwnL17dNIJSh-28hMtxoqoy/view?usp=sharing

  6 - https://drive.google.com/file/d/1ah4q6R2NgYy3SsC9jR3_CMxSVOd7OORi/view?usp=sharing

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-16 11:32:16
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.