KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Konkursai

    KVIEČIAME DALYVAUTI PROJEKTŲ KONKURSUOSE

  • Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba skelbia Jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursą.

  • Projektus konkursams gali teikti Klaipėdos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės (asmenų nuo 14 iki 29 metų amžiaus grupės).

  • Konkurso nuostatus rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skyriuje Veikla−Veiklos sitys−Informacija jaunimui.

   Projektų paraiškas prašome pateikti Savivaldybės administracijos  vyriausiajai specialistei (jaunimo reikalų koordinatorei) adresu: Kvietinių g. 30, 4 kab. Paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 7 d. Informacija ir konsultacijos teikiamos tuo pačiu adresu bei el. p. adelija.radziene @klaipedos-r.lt, tel. 8 686 30 736.

   Jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso nuostatai ir paraiška.  

                          KVIEČIAME DALYVAUTI PILIETIŠKIAUSIŲ JAUNUOLIŲ  ATRANKOS KONKURSE


  Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba  skelbia Pilietiškiausių Klaipėdos rajono savivaldybės jaunuolių  atrankos konkursą. Prašymai ir rekomendacijos priimamos iki 2019 m. vasario 20 d. Nuostatai

   

  KVIEČIAME DALYVAUTI JAUNIMO KŪRYBIŠKUMO SKATINIMO  KONKURSE

   

  Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba skelbia Jaunimo kūrybiškumo skatinimo  konkursą.

  Konkurso tikslas −įvertinti ir paskatinti Klaipėdos rajono jaunimo saviraišką bei kūrybiškumą meno (muzikos, šokio, dailės ir pan.) srityje.

  Konkurso nuostatai čia

  Konkurso dalyviai prašymą ir duomenis  pateikia   Savivaldybės administracijos Švietimo  skyriaus  vyriausiajai specialistei (jaunimo reikalų koordinatorei) adresu:  Kvietinių g. 30, 4 kab.  iki 2018 m. lapkričio 20 d. Informacija ir konsultacijos teikiamos tuo pačiu adresu bei el.p. adelija.radziene@klaipedos-r.lt,  tel. 452463, 8 686 30 736.

   

   

   

   

  2015 metų Klaipėdos rajono savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) programos/priemonės/konkursai

   

  Priemonės/programos/konkurso pavadinimas

  Suma (tūkst. Eurų)2015 m.

  Finansavimo forma

  Paraiškų/prašymų teikimo terminas

  Komentaras

  Koordinuojančios asmens kontaktai

  1. Klaipėdos rajono savivaldybės ir Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programa

  Klaipėdos rajono savivaldybės ir  nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programos įgyvendinimas

  11,600

  Finansavimas pagal Klaipėdos r. sav. NVO tarybos patvirtintą priemonių planą, prašymų priėmimas pagal poreikį, atskiru skelbimu

  Prašymai priimami pagal poreikį. Informacija apie prašymų priėmimą skelbiama vietos spaudoje, tinklapyje www.klaipedos-r.lt, facebook puslapyje „Klaipėdos rajono NVO“

  Prašymus gali teikti Klaipėdos rajone registruotos ir veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos. NVO tarybos nuostatai, priemonių planas skelbiami www.klaipedos-r.lt, skyriuje „Informacija nevyriausybinėms organizacijoms“

  Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė. Tel. 846 471947

  liudmila.jukniene@klaipedos-r.lt

  2. Kūno kultūros ir sporto sektorius

  Kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų projektų konkursas

  20,273

  Projektų konkursas

  Vykdomas kasmet.

  2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.

  Konkurse gali dalyvauti tik Klaipėdos rajono sav. registruotos  VšĮ, asociacijos ir kitos NVO. Konkurso tvarkos aprašas skelbiamas www.klaipedos-r.lt skyriuje „Sportas“

  Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.

  Tel. 846 471947 liudmila.jukniene@klaipedos-r.lt

  Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo programa

  28,962

  Programinis dalinis finansavimas

  Vykdomas kasmet.

  2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.

  Paraiškas programų finansavimui gali teikti Klaipėdos rajono sav. teritorijoje veikiančios NVO bei kiti juridiniai asmenys, vykdantys sportinę veiklą ir atitinkantys nustatytus kriterijus. Programos tvarkos aprašas skelbiamas www.klaipedos-r.lt skyriuje „Sportas“

  Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.

  Tel. 846 471947 liudmila.jukniene@klaipedos-r.lt

  3. Bendruomeninių organizacijų sektorius

  Vietos bendruomenių savivaldos programa Klaipėdos rajono savivaldybėje

  38,214

  Finansavimas pagal seniūnijos Vietos bendruomenių tarybos (VBT) priimtus sprendimus.

  Vykdomas kasmet.

  2016 metams prašymai bus priimami nuo2016 m. vasario 1 d.

  Prašymai teikiami seniūnui arba seniūnijos VBT nariui. Prašymus gali teikti ir pavieniai aktyvūs gyventojai ir seniūnijos teritorijoje veikiančios NVO, biudžetinės įstaigos

  Programos tvarkos aprašas paskelbtas www.klaipedos-r.lt, skyriuje „Informacija nevyriausybinėms organizacijoms“

  Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.

  Tel. 846 471947 liudmila.jukniene@klaipedos-r.lt

  Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programa

  4,400

  Dalinis finansavimas pagal pateiktus prašymus

  Vykdomas kasmet.

  2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.

  Programa skirta finansinei paramai teikti Klaipėdos rajone pagal LR religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotoms tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms

  Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė. Tel. 846 471947

  liudmila.jukniene@klaipedos-r.lt

  4. Kultūros sektorius

  Kultūros veiklos projektų programa

  20,300

  Projektų konkursas

  Vykdomas kasmet.

  2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.

  Konkurse gali dalyvauti rajono nevyriausybinio sektoriaus (ne politinės) organizacijos, biudžetinės įstaigos, institucijos (turinčios juridinio asmens statusą ir sąskaitą banke). Per juos savo projektus gali teikti rajono meno saviveiklos kolektyvai, kultūros darbo organizatoriai, entuziastai.

  Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Polekauskienė

  tel. 8 46 452138

  jolkult@gmail.com

  Klaipėdos rajono etninė kultūros plėtros 2015-2017 m. programa

  8,000

  Dalinis finansavimas pagal pateiktus prašymus

  Vykdomas kasmet.

  2016 metams paraiškos bus priimamos 2015 spalio 1-30 d.  Kultūros skyrius2015 m. gruodžio mėn. parengs2016 m. Programos priemonių įgyvendinimo planą ir tvirtins jį Taryboje.

  Programą įgyvendina Klaipėdos rajono kultūros, švietimo įstaigos, bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės grupės, organizacijos (juridiniai asmenys). Programa ir jos priemonių planas skelbiami adresu: www.klaipedos-r.lt skyriuje „Etninė kultūra“

  Kultūros skyriaus vyr. specialistė Jolita Latakienė. Tel. 8 46 471566.

  El. p. jolita.latakiene@klaipedos-r.lt

  5. Jaunimo sektorius

  Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų konkursas

  3,930

  Projektų konkursas

  Vykdomas kasmet.

  2016 metams paraiškos bus priimamos nuo 2015-12-15 iki 2016-01-22

  Klaipėdos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės

  Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė Tel. 846 45 2463; 8 686 30736

  adelija.radziene@klaipedos-r.lt

  Jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos projektų konkursas

  1,850

  Projektų konkursas

  Vykdomas kasmet.

  2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015-12-15 iki 2016-01-22

  Klaipėdos rajono jaunimo organizacijos

  Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė Tel. 846 45 2463; 8 686 30736

  adelija.radziene@klaipedos-r.lt

  Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų konkursas

  3,280

  Projektų konkursas

  Vykdomas kasmet.

  2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015-12-15iki 2016-01-22

  Konkurse gali dalyvauti  Klaipėdos rajono kultūros, švietimo , sporto ir socialinių paslaugų įstaigos, daugiafunkciai centrai, nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendrijos.

  Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė Tel. 846 45 2463;  8 686 30736

  adelija.radziene@klaipedos-r.lt

  Jaunimo kūrybiškumo skatinimo konkursas

  0,280

  Talentų konkursas

  Vykdomas kasmet.

  Paraiškos priimamos einamaisiais metais nuo  lapkričio 10 d. iki gruodžio 10 d.

  Konkurse gali dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojai nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

  Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė Tel. 846 45 2463; 8 686 30736

  adelija.radziene@klaipedos-r.lt

   Mokymai, forumai, jaunimo atstovavimas rajonui, jaunimo organizacijų įregistravimo ar perregistravimo išlaidos.

  1,060

  Dalinis finansavimas pagal pateiktus prašymus

  Prašymai priimami pagal poreikį raštu pateikus Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai

  Klaipėdos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės

  Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė Tel. 846 45 2463; 8 686 30736

  adelija.radziene@klaipedos-r.lt

  6. Socialinis sektorius

  Socialinių paslaugų plėtros projektų, įgyvendinamų nevyriausybinių organizacijų, finansavimas

  10,137

  Projektų konkursas, finansavimas skiriamas iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto.

  Vykdomas kasmet, paraiškos priimamos kasmet iki spalio 25 d.

  Paraišką gali teikti Klaipėdos rajone veikiančios registruotos visuomeninės organizacijos, įstaigos, bendruomenės, neformalūs judėjimai, biudžetinės įstaigos  pritraukiančios paslaugų įstaigoje  negaunančių  klientų grupes.

  Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolanta Papievienė, tel. (846) 472018. Jolanta.papieviene@klaipedos-r.lt

   

  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

  65,845

  Projektų konkursas.

  Finansavimas skiriamas iš Valstybės ir Savivaldybės biudžetų.

  Paraiškos priimamos  kiekvienais metais nuo  rugsėjo 15 d. iki  spalio15 d.

  Paraišką gali teikti NVO organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės, viešosios įstaigos, kurios teikia socialines paslaugas Klaipėdos rajono neįgaliesiems.

  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Ligita Virkutienė, tel (8 46) 472018, e.p. ligita.virkutiene@klaipedos-r.lt

   

  7. Sveikatos sektorius

  Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir priemonių finansavimas

  9,05

  Sveikatinimo priemonių rėmimas, skelbiant atrankos konkursą

  Vykdoma pagal poreikį (dažniausiai rugsėjo arba kovo mėn.). Informacija skelbiama vietos spaudoje, tinklapyje www.klaipedos-r.lt

  Pareiškėju gali būti viešoji ar/ir biudžetinė įstaiga, visuomeninė organizacija ar/ir kiti juridiniai asmenys. Informaciją apie paraiškų priėmimo tvarką galima rasti www.klaipedos-r.lt –Veikla–Veiklos sritys–Sveikata–Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

  Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Laima Kaveckienė

  Tel. (8 46) 45 20 67, el. p.

  laima.kaveckiene@klaipedos-r.lt

  8. Švietimo sektorius

  Jaunųjų futbolininkų ugdymo programa

  141,997

  Programinis finansavimas skiriamas VšĮ „Gargždų futbolas“

  VšĮ „Gargždų futbolas“ „Jaunųjų futbolininkų ugdymo programą“ Savivaldybės tarybai tvirtinti teikia kasmet iki Savivaldybės biudžeto tvirtinimo.

  Klaipėdos rajono savivaldybė yra viena iš VšĮ „Gargždų futbolas“ dalininkų.

  Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius. Tel. 8 46 452238; algirdas.petravicius@klaipedos-r.lt

  Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ ugdymo programa

  14,481

  Programinis finansavimas skiriamas VšĮ „Žiemys“

  Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ Savivaldybės tarybai programą tvirtinti teikia kasmet iki Savivaldybės biudžeto tvirtinimo.

  Klaipėdos rajono savivaldybė yra viena iš Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ steigėjų.

  Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius. Tel. 8 46 452238; algirdas.petravicius@klaipedos-r.lt

  9. Tarptautiniai ryšiai

  Tarptautinių projektų programos įgyvendinimas

  5,800

  Projektų konkursas

  Vykdomas kasmet.

  2016 metams paraiškos bus priimamos valdybos nutarimu paskelbus kvietimą (dažniausiai kovo mėn.). Paraiškų priėmimo terminas – 1 mėn.

  Programos tvarkos aprašas paskelbtas www.klaipedos-r.lt, skyriuje „Veikla“ – „Tarptautinių projektų programa“. Parama gali būti skiriama Klaipėdos rajono nevyriausybinių organizacijų, veikiančių pagal LR asociacijų įstatymą, ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose, kurie skatina organizacijų ir įstaigų tarptautinį bendradarbiavimą, reprezentuojantį ir garsinantį Klaipėdos rajono vardą užsienyje.

  Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Dobrovolskienė

  Tel.: +370 46 45 20 62

  jurate.dobrovolskiene@klaipedos-r.lt

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-19 16:08:09
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.