KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Kontrolės ir audito tarnyba
   
  +370 687 41 596
  (8 46) 45 27 89
   
  Kontrolierės pavaduotoja
  Metų veiklos užduotys
   
  (8 46) 45 27 89
   
     
   
  (8 46) 45 27 89
    
   

  Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatai

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. ataskaita.

  Klaipėdos rajono savivaldybės 2018 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  Audito išvada dėl klaipėdos rajono savivaldybės  2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

  Veikos audito ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Sporto centro veiklos vertinimas

  Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų kultūros centro „Minijos“ kino teatro veiklos audito ataskaita

  Išvada dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto "Gargždų sporto ir sveikatingumo kompleksas" įgyvendinimo tikslingumo

  Išvada dėl Klaipėdos rajono savivaldybės skolinimosi ir garantijų limitų laikymosi

  Išvada dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto "Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas ir plėtra" įgyvendinimo tikslingumo

  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai“

  Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  Išvada dėl Klaipėdos rajono savivaldybės skolinimosi ir garantijų limitų laikymosi

  Audito išvada dėl Klaipėdos rajono savivaldybės  2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto  ir turto naudojimo

  Veiklos audito ataskaita dėl žemės nuomos mokesčio administravimo

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. ataskaita. 

  2017 m. audito išvados ir ataskaitos

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. ataskaita. 

  2016 m. audito išvados ir ataskaitos

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės  ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planas 

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos planas

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos planas

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. veiklos planas

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. veiklos planas

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. veiklos ataskaita

  Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. veiklos ataskaita

  Klaipėdos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2014 m. vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti audito ataskaita

  Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 m. priemonių vykdymo ataskaitos audito ataskaita

  Audito ataskaita dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje atlikto 2014 m. finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

  Klaipėdos rajono savivaldybės 2014 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Klaipėdos rajono savivaldybės 2014 m. finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  Klaipėdos rajono savivaldybės 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  Klaipėdos rajono savivaldybės 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Vėžaičių kultūros centro 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Veiviržėnų kultūros centro 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Priekulės kultūros centro 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Kretingalės kultūros centro 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Gargždų kultūros centro 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Klaipėdos rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2013 m. vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti audito ataskaita

  Išvada dėl Drevernos mažųjų laivų uosto operatoriaus funkcijų koncesijos suteikimo konkurso ir koncesijos suteikimo sutarties sąlygų

  Išvada dėl paskolos

  Išvada dėl Tarybos sprendimo projekto „Dėl leidimo pirkti automobilius“

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ir specialiųjų programų 2013 m. lėšų panaudojimo audito ataskaita 

  Audito ataskaita dėl Vėžaičių kultūros centre atlikto 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

  Audito ataskaita dėl Veiviržėnų kultūros centre atlikto 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

  Audito ataskaita dėl Priekulės kultūros centre atlikto 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

  Audito ataskaita dėl Kretingalės kultūros centre atlikto 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

  Audito ataskaita dėl Gargždų kultūros centre atlikto 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

  Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 m. priemonių vykdymo ataskaitos audito ataskaita

  Audito ataskaita dėl 2013 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

  Audito išvada dėl 2013 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo Valstybės turto ataskaitos

  Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Gargždų ligoninės veiklos audito ataskaita

  VšĮ „Gargždų futbolas“ veiklos audito ataskaita

  Klaipėdos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2012 m. vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti audito ataskaita 

  Audito išvada dėl Klaipėdos rajono Drevernos prieplaukos operatoriaus koncesijos suteikimo konkurso sąlygų ir pagrindinių koncesijos sutarties sąlygų

  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos 2012 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Gargždų „Minijos“ progimnazijos  2012 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos 2012 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Dovilų pagrindinės mokyklos  2012 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2012 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Endriejavo vidurinės mokyklos 2012 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Klaipėdos rajono savivaldybės  2012 m. finansinio (teisėtumo) audito išvada

  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos  2012 m. finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  Gargždų „Minijos“ progimnazijos  2012 m. finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos  2012 m. finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  Dovilų pagrindinės mokyklos  2012 m. finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  Vėžaičių pagrindinės mokyklos  2012 m. finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  Endriejavo vidurinės mokyklos  2012 m. finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  Patikrinimo ataskaita 

  Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos audito ataskaita

  Audito išvada dėl 2012 metų klaipėdos rajono savivaldybės savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos

  Audito išvada dėl 2012 metų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

  Klaipėdos rajono savivaldybės 2012 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

  2012 metais parengtos auditų ataskaitos ir išvados

  2012 metų Kontrolės ir audito Tarnybos veiklos planai

  2012 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita su priedais

  2011 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą su priedais

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-29 13:05:03
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.