KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Kretingalės seniūnija

  Seniūnas Žigintas Narmontas, tel. (8 46) 44 64 31, mob. tel. 8 686 80 585 el. p. zigintas.narmontas@klaipedos-r.lt.

  Bendras el. p. kretingale@klaipedos-r.lt.   

  Seniūnaičiai: 

  Kretingalės seniūnaitija – Regina Baranauskienė

  Plikių seniūnaitija – Audronė Vaičiulienė

  Karklės seniūnaitija – Rasa Bučienė

  Girkalių seniūnaitija – Kazys Rimkus

  Sendvario, Kretingalės seniūnijas prižiūri Lina Gedrimienė – vyresnioji tyrėja (grupės vyresnysis) + 4 pareigūnai. Tel. 8 618 38 169, el. paštas lina.gedrimiene@policija.lt.

  Kretingalės seniūnijos plotas 11 tūkst. ha.

  Teritorijoje yra 43 kaimai: Bendikų, Bruzdeilyno, Dargužių, Egliškių, Gibišėlių, Grauminės, Grabių, Girkalių, Graudūšių, Kretingalės, Kalotės, Karklės, Katkų, Kibelkščių, Kiokių, Kopūstų, Kuršelių, Kukuliškių, Kunkių, Lankučių, Letūkų, Medikių, Melašių, Normantų, Pakamorių, Paupalių, Peskojų, Pipirų, Plikių, Potrų, Raišių, Sarčių, Stančių, Skudžių, Šaipių, Šimkų, Šlikių, Trakių, Triušių, Vytaučių, Vitinių, Zeigių, Žiobrių.

  Kretingalės seniūnijoje iš 23 kaimų buvo ištremti 174 gyventojai. 22 gyventojai mirė tremtyje (Krasnojarsko krašte mirė 21, o Irkutsko srityje 1). 

  Visoje seniūnijoje, 2011 m. duomenimis, gyveno 5021 gyventojas.

  Seniūnijos teritorijoje yra didžioji saugomos teritorijos – Pajūrio regioninio parko dalis.

  Kretingalė

  Kretingalė – miestelis Klaipėdos rajone, šalia kelio Klaipėda–Kretinga, prie Danės (Akmenos) upės. Seniūnijos centras − Evangelikų liuteronų parapijos centras, yra evangelikų liuteronų bažnyčia (paveldo objektas, pastatyta 1741 m., dabar naudojama ir katalikų reikmėms, taip pat vyksta muzikos renginiai).

  Kretingalės kaimas minimas nuo1253 m. XVII a. įkurta evangelikų liuteronų parapija.1652 m. pastatyta jų koplyčia, 1741 m. jos vietoje pastatyta bažnyčia. 1854 m. Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas kunigas Johanas Ferdinandas Kelkis (1801−1877 m.) Kretingalėje įsteigė parengiamuosius kursus į mokytojų seminariją. XIX a. pab. Kretingalėje buvo prekiaujama lietuviškomis knygomis. Apie1912 m. įkurtas draugijos „Jaunimas“ skyrius. XX a. IV deš. buvo paštas, pieninė, veikė „Sandoros“ draugijos skyrius.1936 m. įkurta pradinė mokykla, nuo 1995 m. pagrindinė mokykla.1948 m. atidarytas lopšelis-darželis, kultūros namai (dabar – Kretingalės kultūros centras), biblioteka. 1936 m. nutiestas geležinkelis Klaipėda−Kretinga.

  Kretingalėje šiuo metu gyvena 1079 gyventojai.

   

  2010 m. iš Lietuvos tūkstantmečio minėjimo programos lėšų išleista knyga „Kretingalės seniūnija. Istorija. Kultūros paveldas. Žmonės. Gamta“. 

  Plikiai

  Plikiai − miestelis prie Eketės upelio, Danės intako, rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo XVIII a. pradžios, esantis Kretingalės seniūnijos pietryčiuose. Nuo Plikių seniūnijos centro − Kretingalės − 8 km.

  Siaurojo geležinkelio atšaka Plikius jungė su Klaipėda.1891 m. pastatyta neogotikinė evangelikų liuteronų bažnyčia. Jos pagrindinio fasado kampe yra kvadratinis bokštas su aukšta smaile.1912 m. buvo įkurta kultūros draugija „Beržas“,1923 m. – „Jaunųjų sandora“. 1930−1932 m. pastatyta medinė katalikų bažnyčia.

  Nuo1976 m. kunigauja L. Fetingis, įkūrė Plikių ir Dovilų pučiamųjų instrumentų orkestrą „Berželis“, į kurį subūrė jaunimą dainuoti ir muzikuoti.

  Plikiuose gyveno, mokėsi ir palaidota dailininkė Eva Labutytė (1938−2003). Jos kūrybos pagrindinė tema – Mažoji Lietuva, senieji prūsai. Jos vardu pavadinta Plikių pagrindinė mokykla.

  Kultūros namų pagrindiniai kolektyvai: vokalinis ansamblis ir mėgėjų teatras „Ciongs“.

  Plikiuose šiuo metu gyvena 604 gyventojai.

  Girkaliai

  Girkaliai − labiausiai į vakarus nuo rajono centro Gargždų nutolusi gyvenvietė. Girkalius nuo Gargždų skiria38 kilometrai.

  Girkaliuose veikia pradinė mokykla, kultūros namai, biblioteka. Kultūros namų pagrindiniai kolektyvai: moterų vokalinis ansamblis, vaikų folkloro ansamblis „Cyrolioks“, folklorinis ansamblis „Žiogupis“.

  Šiuo metu gyvena 536 gyventojai.

  Kalotė

  Viena seniausių pajūrio gyvenviečių. Istoriniuose šaltiniuose minima jau nuo1253 m. Apie seną praeitį liudija išlikusios legendos.

  XV amžiuje Kalotės apylinkėse žemės buvo surašytos iš naujo. Iš vienos privilegijuotos valdos išsivystė kulminis Kalotės dvaras, dominavęs iki XIX amžiaus pradžios. Nuo1552 m. minima Kalotės karčema. XIX am. pab., nutiesus geležinkelį, buvo įkurta Kalotės geležinkelio stotis, nuo1895 m. veikė mokykla.1926 m. Kalotėje gyveno 172 gyventojai. Po karo buvusioje dvarvietėje įsikūrė gamybinis centras, dalis pastatų buvo nugriauta.

  Šiuo metu Kalotėje gyvena 779 gyventojai.

  Karklė

  Šiandien kaimas vadinamas Karkle. Šis vietovardis imtas vartoti po II pasaulinio karo. 1923−1938 m. kaimas vadintas Karklininkais. 1540 m duomenimis, Karklėje gyveno apie 330 gyventojų. XIX amžiaus viduryje, prijungus atskirus vienkiemius ir žemės sklypus, susiformavo Karklininkų kaimas, kuris prasidėjo nuo Olando Kepurės kyšulio ir tęsėsi iki Nemirsetos − iš viso apie9 km. Tai buvo pats ilgiausias ir didžiausias kaimas Klaipėdos krašte. Sodybos buvo išsidėsčiusios išilgai jūros kranto, kad kiekvienas kiemas turėtų atskirą priėjimą prie jūros. Nuo1778 m. kaime veikė pradinė mokykla. Ilgainiui vienos mokyklos kaimui ėmė neužtekti. XX amžiuje Karklėje jau buvo įsikūrusios 3 pradinės mokyklos, veikė 2 karčemos-viešbučiai,1910 m. pastatyta bažnyčia. XIX amžiaus pabaigoje − XX amžiaus pradžioje kaimo viduryje buvo pastatyta gelbėjimo stotis.1926 m. kaime gyveno 841 gyventojas, kaimas užėmė1296 hateritoriją.1954 m. kaimo dalis į šiaurę nuo Rikinės upelio atiteko kariškiams. Senosios sodybos buvo sunaikintos. „Liepų kapinėse“ galima pamatyti dar išlikusių senoviškų autentiškų antkapinių paminklų (medinių krikštų, metalinių kaltinių bei lietinių kryžių).

   

  Poeto Salio Šemerio-Šmerausko kapas Karklės etnografinėse kapinėse 

   

  Karklėje šiuo metu gyvena apie 272 gyventojų.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-30 11:39:21
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.