KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Leidimai
   
  LEIDIMAI ORGANIZUOTI RENGINIUS
    
  Rinkliavos dydžiai nustatomi atsižvelgiant į renginio trukmę bei planuojamą renginio dalyvių skaičių:
  • Nedidelis komercinis renginys (iki 100 žmonių):
  1. Jei renginio trukmė iki 3 valandų-28 eurai.
  2. Jei renginio trukmė nuo 3 valandų iki 6 valandų-57 eurai.
  3. Jei renginio trukmė daugiau nei 6 valandos-115 euru.
  • Dideliems komerciniams renginiams:
  1. Jei renginio trukmė iki 3 valandų-43 eurai.
  2. Jei renginio trukmė nuo 3 valandų iki 6 valndų-86 eurai.
  3. Jei renginio trukmė daugiau nei 6 valandos-144 eurų.
   

   
  LEIDIMAI ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS


  STATYBOS LEIDIMAI 
   

   
  Prašymų išduoti statybos leidimus ir techninių projektų priėmimas 216 kabinete
   
   
  Statybos leidimų išdavimas 216 kabinete
   
   
   
  SVARBI INFORMACIJA PROJEKTUOJANTIEMS INŽINERINIUS TINKLUS

  Vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo 381  straipsnyje yra nurodoma jog asmenys, ketinantys atlikti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros , skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (ar) transporto paslaugoms teikti (toliaus-Infrastruktūros valdytojai), įrengimo darbusir jeigu tie darbai pilnai ar iš dalies yra finansuojami valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki kreipimosi į kompetetingas institucijas dėl reikalingų leidimų atlikti įrengimo darbus gavimo (jeigu tokių leidimų nereikia, iki įrengimo darbų pradžios) privalo pateikti Ryšių reguliavimo tarnybi nustatytos formos pranešimą apie numatomą įrengimo darbų pradžią.
   
  Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, savo intereneto tinklapyje adresu www.rrt.lt/lt/verslui/salygos-veiklai/ketinimai-irengti-infrastruktura, skelbia Infrastruktūros valdytojų teikiamus pranešimus.


  PRAŠYMŲ FORMOS

   
  UŽ STATYBOS LEIDIMUS MOKĖTI:

  Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

  Gavėjo bankas ir sąskaitos Nr.:

   AB bankas "Swedbank" LT24 7300 0101 1239 4300;

  AB "Citadele" bankas LT78 7290 0000 0013 0151;

  AB "DNB" bankas LT74 4010 0510 0132 4763;

  AB "SEB" bankas LT05 7044 0600 0788 7175;

  AB "Šiaulių bankas" LT32 7180 0000 0014 1038;

  Danske Bankas A/S LT filialas LT74 7400 0000 0872 3870;

  Nordea Bank AB LT skyrius LT12 2140 0300 0268 0220;

  UAB "Medicinos bankas" LT42 7230 0000 0012 0025.

  Įmokos kodas: 53055

  Žyminis mokestis

  Už statinio (išskyrus ypatingą)statybos leidimo išdavimą 93 €

  Už ypatingo statinio statybos leidimo išdavimą  165 €

  Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą  52 €

  Už leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą 52, €

   


   

  LEIDIMAI ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

  Prašymų priėmimas 216 kabinete

  Leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos rajone išdavimo tvarkos aprašas

  LR ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. Įsakymu Nr. 4-670 patvirtintos išorinės reklamos įrengimo taisyklės

  LR reklamos įstatymas

  Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2017-03-30 sprendimas Nr. T11-95 dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T11-143 "Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

   Paraiška Išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą

  Tipinis išorinės vaizdinės reklamos projektas

   

  UŽ LEIDIMUS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ MOKĖTI:

  Gavėjas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

  Gavėjo kodas: 188773688

  Gavėjo bankas: DNB bankas

  Gavėjo sąskaita: LT034010040200370997

  Įmokos kodas: 53555

   RINKLIAVŲ DYDŽIAI

  1. Įrengiant iškabą ant Savivaldybei ir ne ant Savivaldybei priklausančių ar patikėjimo tese valdomų objektų ar teritorijų:

  1.1. kai įrengiama iškaba ne didesnė kaip 3 kvadratiniai metrai reklamos ploto - 0 Eur;

  1.2. kai įrengiama iškaba didesnė nei 3 kvadratiniai metrai reklamos ploto - 1 Eur už kiekvieną kvadratinį metrą per metus.

   

  2. Reklaminio įrenginio įrengimas ant Savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų objektų ar teritorijų:

  2.1. Gargždų ir Priekulės mieste - 8 Eur už vieną kvadratinį metrą per metus;

  2.2. kitose Klaipėdos rajono vietovėse - 4 Eur už vieną kvadratinį metrą per metus.

   

  3. Reklaminio įrenginio įrengimas ant ne Savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų objektų ar teritorijų:

  3.1. Gargždų  ir Priekulės mieste - 4 Eur už vieną kvadratinį metrą per metus;

  3.2. kitose Klaipėdos rajono vietovėse - 2 Eur už vieną kvadratinį metrą per metus.

   

  4. Trumpalaikės išorinės reklamos įrengimas - 1 Eur už vieną kvadratinį metrą.

   

   

  LEIDIMAI SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS ATLIKTI

  Prašymų priėmimas 208 kabinete

   Prašymo forma


  LEIDIMŲ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE

  Prašymų priėmimas seniūnijose

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-10 14:26:21
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.