KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Modernus vandens išteklių pristatymas pietų Baltijos jūros teritorijoje (MOMENT)

   

  Tikslas

  Vandens kokybės valdymo gerinimas, atsižvelgiant į ES vandens valdymo direktyvą ir HELOCOM tikslus, siekiant sumažinti vandens taršą, kaip esminę darnios plėtros sąlygą.

  Uždaviniai

  Projektu siekiama išplėtoti vietinius ir regioninius metodus, leidžiančius užtikrinti efektyvų vandens kokybės valdymą, siekiant sumažinti maistinių ir pavojingų medžiagų taršą skleidžiamą nedidelių taršos šaltinių.

  Taip pat siekiama bandyti, testuoti ir išplėtoti žinias ir gebėjimus, leidžiančius iš teorinio lygmens pereiti į praktinį – sukuriant vietos iniciatyvas įvairiuose lygmenyse.

  Planuojami rezultatai

  Parengti Gargždų ir Priekulės miestų paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialieji planai;

  Parengta Minijos upės baseino paviršinių vandens telkinių taršos sumažinimo priemonių programa;

  Pagerintas vandens kokybės valdymas;

  Sustiprintas tarptautinis bendradarbiavimas ir ryšiai tarp projekto partnerių.

  Įgyvendinimo laikotarpis

  2009 m. gegužė –2012 m. gruodis

  Projekto vertė, Lt

  Bendras projekto biudžetas - 6 758 632 Lt

  Klaipėdos rajono dalis – 645 556,20 Lt

  Iš jų parama, Lt

  Bendras projekto biudžetas - 5 744 837 Lt

  Klaipėdos rajono dalis – 548 722,77 Lt

  Paramos šaltinis

  Europos regioninės plėtros fondas

  Projekto partneriai

  Pagrindinis projekto partneris:

  Kalmaro regioninė taryba

   

  Partneriai:

  Blekingės savivaldybė (Švedija)

  Smaland regiono savivaldybė (Švedija)

  Kalmaro savivaldybė (Švedija)

  Torsas savivaldybė (Švedija)

  Monsteras savivaldybė (Švedija)

  Ronneby savivaldybė (Švedija)

  Švedijos miškų agentūra

  Blekingės regiono administracijos valdyba (Švedija)

  Kalmaro vandenys (Švedija)

  Švedijos agrokultūros universitetas

  Varmijos-Mazūrijos vaivadija (Lenkija)

  Gdansko regioninių vandenų valdyba (Lenkija)

  Meteorologijos ir vandens valdymo institutas (Lenkija)

  Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas (Lietuva)

  Klaipėdos rajono savivaldybė (Lietuva)

  Papildoma informacija

   

  Kontaktinis asmuo

  Raimondas Vilas

  Geodezijos ir GIS skyriaus vedėjas

  Tel. (8 46) 391604

  El. paštas: raimondas.vilas@klaipedos-r.lt

   http://www.momentproject.eu/

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-30 15:58:33
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.