KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS RAJONE

  2019 m. vaikų vasaros poilsio programų pasiūla ir teikėjų kontaktai čia

  Vaikų vasaros poilsio programų konkurso tvarkos aprašą ir paraišką rasite čia

  1 priedas
  2 priedas
  3 priedas
  4 priedas  
  5 priedas
  6 priedas

  _________________________________

  SKELBIAMAS DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMŲ AKREDITAVIMUI 2019 METAMS

  KVIEČIAME TEIKTI VERTINIMUI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMAS

  Dokumentai naujų neformaliojo švietimo programų akreditacijai 2019 metams priimami iki 2018 m. gruodžio 31 d.

  NVŠ programa turi būti:

  - parengta pagal Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą ir pateikiama su lydraščiu;

  - skenuota įkelta į Kvalfikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t.y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

  Nauji NVŠ teikėjai turi:

  -atitikti numatytus reikalavimus;

  -būti užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt , ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos apraše.

  Dėl papildomos informacijos, konsultacijos galite kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Vilma Gudzevičienę, tel. (8 670) 48051, el. p. . vilma.gudzeviciene@klaipedos-r.lt

  Dėl programų registravimo, kitų darbų ŠMIR ir KTPRR konsultuoja į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Rasą Žvaginienę, tel. (8 46) 452346 , el. p. rasa.zvaginiene@klaipedos-r.lt

  Aktuali informacija:

  Klaipėdos rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo  lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia

  NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų/globėjų sutartis 

                                          ____________________________________________

   

  Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas 2018 metais. Dokumentai: Administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymas Nr. AV-2832 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" čia

  Tvarkos aprašas 
  1 priedas
  2 priedas

  Sutartis

  Informaciją dėl NVŠ programų vykdymo teikia Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Vilma Gudzevičienė tel.:  8 670 48051 (el. p. vilma.gudzeviciene@klaipedos-r.lt) ir  dėl NVŠ programų, mokinių registravimo Rasa Žvaginienė tel. 8 46 452346 (el. p. rasa.zvaginiene@klaipedos-r.lt)/

  Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programos siūlomos rajono mokiniams 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

  Vaikų vasaros poilsio programų konkurso tvarkos aprašas čia

  1 priedas
  2 priedas
  3 priedas
  4 priedas
  Sąmatos forma

  Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimno tvarkos aprašo pakeitimas, patvirtintas Administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. AV-190 čia

  Neformaliojo vaikų švietimo programos, patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. AV-133 čia

   NVŠ sutartys su tėvais ir mokiniais nuo 14 m. iki 18 m.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-25 12:09:33
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.