KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Partnerystė

  Projekto numeris

  Projekto pavadinimas

  Projekto vertė, Lt

  Iš jų parama, Lt

  Įgyvendinimo laikotarpis

  ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VEIKSMŲ PROGRAMA

  VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

  VP1-4.1-VRM-04-R-32-007 Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai 170.919,63 145.281,68 2013-06-11 – 2014-09-06

  VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

  VP1-4.2-VRM-02-R-33-001

  Regioninė galimybių studija „VAKARŲ KRANTAS“

  582.103,00

  500.000,00

  2011-04-13 – 2014-08-23

  VP1-1.1-SADM-06-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“

   

  VP1-1.1-SADM-06-K-01-031

  Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas

  1.535.205,00

  1.304.924,00

  2009-08-19 – 2011-11-30

  SANGLAUGOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA
   VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 
   VP3-1.3-ŪM-05-R-31-018  Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Skuodo rajone ir rinkodaros priemonių sukūrimas Klaipėdos regione  211.219,00  179.536,00  2013-06-15 – 2014-10-31

   

  Projekto pavadinimas

  Projekto vertė, Lt

  Iš jų parama, Lt

  Įgyvendinimo laikotarpis

  Kultūrinio turizmo kelias „Vėtrungių kelias“

  34.000,00

  28.000,00

  2013 – 2015 m.

    

  Projekto pavadinimas

  Projekto vertė, EUR

  Iš jų parama, EUR

  Įgyvendinimo laikotarpis

  Tourism Information Network (TourInfoNet) (Turizmo informacijos tinklas)

  352.585,50

  317.326,95

  2012-12 – 2014-10

   

  Klaipėdos rajono savivaldybės partnerystė įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal Klaipėdos rajono kaimo vietovių plėtros strategiją, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos kryptį „LEADER metodo įgyvendinimas“ (65,6 KB)

   

  Projekto numeris

  Projekto pavadinimas

  Projekto vertė, Eur

  Iš jų finansavimas, Eur

  Įgyvendinimo laikotarpis

  4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“

  04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“

  B7-1.1-2016-20/AS-616 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas 2.635,38 2.635,38 2016-05-31 - 2018-03-05
  5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
  05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“
  05.4.1-LVPA-K-808-01-0014 Gynybinio ir gamtos paveldo keliai  223.842,72 6.715,28 2016-07 – 2019-07
  05.4.1-LVPA-R-821-31-0003 Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra    654.127,88   556.008,69   2018-02 – 2020-02-09
  05.4.1-CPVA-K-303 Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą
  05.4.1-CPVA-K-303-02-0019 Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios pritaikymas kultūrinėms reikmėms 240.650,80 129.951,40 2016-06-27 - 2021-02-31
  8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
  08.4.2.-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“
   08.4.2.-ESFA-R-615-31-0001  Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo prieinamumą pacientams, įgyvendinimas  23.994,33  15.294,33  2018-06-29 – 2020-06-30
  10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“
  10.1.4-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“
  10.1.4-ESFA-V-921-01-0003 Administracinės ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimas ir mažinimas savivaldybėse 310.837,53 271732,70  iki 2020-03
  1024x768 Normal 0 false false false
  Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-06 16:16:26
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.