KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Neįgaliųjų integracijai – daugiau galimybių ir priemonių

  Apie socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bei kitas reikalingas priemones, lūkesčius bei naujoves kalbamės su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikiene.

  Kaip Savivaldybė remia socialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje?                    

  Klaipėdos rajono savivaldybė kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  remia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus. Pagrindinis projektų vykdymo tikslas skatinti nevyriausybines  organizacijas teikti socialines paslaugas neįgaliesiems, mažinant socialinę atskirtį ir gerinant neįgaliųjų integraciją.

  Kiek organizacijų teikė paraiškas šiemet ir kaip jos buvo vertinamos?

  Šiais metais 5 organizacijos, veikiančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, teikė paraiškas, kurias vertino Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kurios darbą stebėjo Neįgaliųjų reikalų departamento paskirti stebėtojai, atvykę iš Vilniaus ir Klaipėdos neįgaliųjų skėtinių organizacijų.Vertindami paraiškas komisijos nariai vadovavosi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatomis.

  Kokie tai projektai? Kuo jie naudingi neįgaliesiems? Galbūt kai kurie iš jų yra itin novatoriški?

  Didžiausią  Komisijos balų skaičių surinko VšĮ Nacionalinis  socialinės integracijos institutas, kuris 2019 metais teiks  taksi paslaugas rajono neįgaliesiems. Neįgalieji galės užsisakytri taksi paslaugą ir vykti pramogauti, pas gydytojus, į reabilitacijas, į svečius. „Socialinis taksi“ neužsiims vien tik pavėžėjimo paslauga, bet su laiptų kopikliu padės neįgaliajam su vežimėliu  patekti iki mašinos arba parvykti į namus. Iš viso šiam projektui vykdyti skirta per 33 tūkst. eurų, šios  lėšos bus naudojamos iš dalies transporto sąnaudoms padengti, vairuotojų atlyginimams, mobiliems kopikliams įsigyti, automobilių  amortizacijos išlaidoms padengti.

  Nevyriausybinės organizacijos Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos  bei  Telšių ir Klaipėdos aklųjų centrai teiks neįgaliųjų dienos užimtumo, indvidualios pagalbos paslaugas. Neįgaliesiems  teikiamos palydėjimo į įvairias įstaigas, tarpininkavimo įdarbinant paslaugos, centruose veikia įvairūs meninių gebėjimų lavinimo užsiėmimai. Telšių ir Klaipėdos aklųjų centras, kad neįgaliesiems būtų patogiau atvykti į veiklas, organizuoja užsiėmimus pirmadieniais ir tečiadieniais Gargžduose. Klaipėdos ir Telšių aklųjų centrui veikloms Klaipėdos rajono gyventojams vykdyti šiems metams skirta daugiau nei 31 tūkst. eurų, o Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centrui – beveik 40 tūkst. eurų. Į savo veiklas centrai pritraukia per 100 neįgalių  gavėjų.

  Neįgaliuosius su kompleksine negalia ir sutrikusio intelektu užima VšĮ „Revilita“, jų bendruomenės gavėjų skaičius kiekvienais metais auga. Neįgalieji gali dalyvauti meninėse, edukacinėse veiklose, mokosi atsipalaiduoti per kaniterapiją, išmoksta savitvarkos, sveikos gyvensenos įgūdžių.VšĮ „Revilita“ teikia pagalbą neįgaliųjų šeimų nariams, moko, kaip susigyventi su artimojo negalia. Šiai įstaigai šiemet  skirta per 30 tūkst. 300 veikloms vykdyti.  „Revilita“ nori steigti savarankiško gyvenimo namus. Kol kas tai tik svajonė, bet juk viskas nuo jų ir prasideda.

  Klaipėdos rajono amatų centras, įsikūręs Veiviržėnų miestelyje, atokiau nuo rajono centro,  į savo veiklas priima neįgaliuosius iš aplinkinių kaimų ir vienkiemių, taip pagerėja paslaugų prieinamumas neįgaliesiems, gyvenantiems kaimo vietovėse. Į centre vykstančius užsiėmimus juos atveža indvidualios pagalbos vykdytojas, už paslaugas neįgaliesiems mokėti nereikia. Klaipėdos rajono amatų cente vyksiančioms dienos užimtumo ir meninių gebėjimų lavinimo  būreliuose, kolektyvuose ir klubuose veikloms skirta per 20 tūkst. eurų suma. Klaipėdos rajone neįgaliųjų paslaugoms vystyti ir bendruomenių poreikiams plėtoti skiriamos nemažos lėšos, tačiau šių pinigų turi pakakti įstaigai išsilaikyti, susimokėti  komunalinius mokesčius, darbuojų atlyginimams, transpoto paslaugų, užsiėmimų priemonių, ūkinių prekių sąnaudoms padengti. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Klaipėdos rajono savivaldybės darbuotojai nuolat  tikrina ir vertina  NVO veiklą, iki šiol pažeidimų nebuvo nustatyta.

  Vis dar aktuali Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa, per kurią neįgalieji gali susikurti sau prieinamesnę aplinką. Kaip sekasi ją įgyvendinti? Kokių esama naujovių šioje programoje?

  Neįgaliesiems  įrengiami įvairūs įvažai, keltuvai, trapai, kad būtų patogu su vežimėliu patekti į būstą, o jo  viduje gali būti įvairių patogumų sukuriama įrengiant specialias konstrukcijas: montuojami lubiniai keltuvai, pritaikomas higienos kambarys, platinamos durys, panaikinami slenksčiai. Visos šios priemonės buvo prieinamos tik neįgaliesiems su judėjimo negalia.

  Pernai pirmą kartą neįgaliems vaikams su psichikos sutrikimais galėjo būti pagerinama jų aplinka ir  gyvenimo kokybė, perkamos bei kompensuojamos sensorinės (jutiminės) priemonės. Vaikams buvo reikalingos balansavimo priemonės: balansavimo lentos, pleištai, kamuoliai; pasunkintos priemonės: pasunkintos antklodės, kojų svareliai; vaizdinės stimuliacijos priemonės, pavyzdžiui, šviesos stalai, burbulų stulpai, įvairios lietimo, supimo priemonės. Iš viso 4 vaikams su sunkia negalia kompensuota sensorinių priemonių už 6210 eurų. Šios priemonės labai palengvins vaikų priežiūrą tiek juos globojantiems asmenims, tiek pačių neįgalių vaikų gyvenimą.

  Galbūt šiais metais neįgalieji sulauks dar kokių nors reikalingų priemonių, palengvinsiančių jų gyvenimą?

  Šiais metais Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirs VšĮ Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Gargždų viltis“ naują neįgaliesiems  pritaikytą automobilį. Ši organizacija ketina teikti neįgaliesiems bei kitoms neįgaliųjų organizacijoms transporto paslaugas, pvz., pavežti į gydymo, reabilitacijos, mokymo įstaigas,  renginius ir pan. Savivaldybės taryba pritarė skirti lėšų automobilio išlaikymui.

  Šiemet esama naujovių ir dėl neįgalumą įrodančių dokumentų išdavimo. Kokie jie?

  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2019 metų sausio mėn. nustatys ir išduos visus neįgalumą įrodančius dokumentus. Anksčiau pensinio amžiaus asmenims neįgaliojo pažymėjimus išduodavo savivaldybių socialinės paramos skyriai. Nuo naujų metų šalpos ir neįgalumo pensijas mokės VSDFV „Sodros“ skyriai, tačiau tikslinių kompensacijų (pirmojo ir antrojo lygio slaugos ir pirmojo ir antrojo lygio priežiūros pagalbos) mokėjimas lieka savivaldybių socialinės paramos skyriuose. Socialinės paramos skyriaus specialistai  vyks pas neįgalųjį  į namus nustatyti asmens savarankiškumo lygio ir perduos duomenis apie juos NDNT skyriams.  

  Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

   

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.