KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Naujienos
  Pedagoginė psichologinė tarnyba persikėlė į naujas patalpas

  15 metų Klaipėdos rajone veikianti Pedagoginė psichologinė tarnyba plečia savo paslaugų ratą. Tai tapo įmanoma persikėlus į naujas ir erdvesnes patalpas, kurias suteikė rajono savivaldybė. Tikimasi, kad pagerėjusios darbo sąlygos, leis paslaugas padaryti dar kokybiškesnes.  Tarnyboje dirba 8 psichologai, logopedas, specialusis pedagogas.

   Prieš 15-ka metų Pedagoginė psichologinė tarnyba rajone žengė tik pirmuosius žingsnius. Ji įsikūrė Gargždų „Minijos“ progimnazijos patalpose, čia tuomet dirbo keturi darbuotojai. Šiuo metu pagalbą teikiančių specialistų skaičius ūgtelėjo iki 10-ties, gerokai išaugo ir besikreipiančiųjų klientų skaičius. Pasak tarnybos vadovės, tuomet suprasta, kad norint tinkamai ir kokybiškai dirbti, reikia ne tik žmogiškųjų išteklių, bet ir naujų patalpų. Tokį norą puikiai suprato rajono savivaldybė, kuri skyrė naujas patalpas Kvietinių gatvėje.

  „Džiugu, kad sulaukiame didelio Savivaldybės administracijos, Švietimo skyriaus dėmesio ir domėjimosi mūsų veikla, darbo kokybės  gerinimu, sąlygomis ir mūsų pastangomis, kad paslaugos rajono gyventojams būtų kokybiškos. Mums labai svarbu, kad mūsų klientai – mokiniai, mokytojai, tėvai ir kt. – jaustųsi kuo patogiau ir saugiau tarnybos patalpose. Kai dirbome ankštose, su dideliu triukšmu iš aplinkos, Gargždų „Minijos“ progimnazijos  patalpose komfortiškos klientui aplinkos pasiekti buvo sunku. Dabar viskas kitaip – yra atskiras įėjimas, didesnės patalpos, kabinetuose įstatytos specialios triukšmo nepraleidžiančios durys“, – sako Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jolita Narkevič.

  Pagerėjo ir darbuotojų sąlygos – atskiros darbo vietos, tyli aplinka užtikrina ir geresnę darbo kokybę. Taip pat išsiplėtė ir tarnybos teikiamų paslaugų ratas – atsirado patalpos grupėms, susirinkimams, mokymams vesti.

  Pasak vadovės, jų tikslas – stiprinti Klaipėdos r. pedagoginę psichologinę tarnybą, siekiant, kad įstaiga taptu ir metodiniu centru, turinčių pilną kvalifikuotų specialistų komandą, darbo įrankius ir įrengtas darbo vietas.

  Svarbu pastebėti ankstyvuosius ženklus

  Darbo tikrai netrūksta. Tarnybos duomenimis Klaipėdos rajone mokosi 1557 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, tai ir emocijų, elgesio, kalbos, dėmesio sutrikimų, įvairių negalių ir kt.  Specialistai, tėvai ar pedagogai į tarnybą kreipiasi dėl mokinių gebėjimų įvertinimo, psichologinio konsultavimo, korekcinės pagalbos, ištikus skaudiems, kriziniams įvykiams. Deja, dėl švietimo ir sveikatos specialistų trūkumo tarnyboje ir rajone, eilės suteikiant paslaugas dar išlieka.

  Per 2017–2018 mokslo metus buvo atlikti 474 mokinių gebėjimų vertinimai (anksčiau atlikdavome po 250–300 vertinimų). Logopedo pagalbos reikia 1465 Klaipėdos rajono  vaikams. Psichologines konsultacijas gavo 750 asmenų: 300 vaikų ir mokinių, 293 tėvai, 177 pedagogai ir specialistai. Viso įvyko  2207  psichologinės konsultacijos. Per vienerius metus 15 000 Klaipėdos rajono gyventojų buvo suteiktos psichologinės, specialiosios pedagoginės, metodinės ir informacinio švietimo paslaugos.

  „Iš tikrųjų svarbu, kuo anksčiau suteikti pagalbą. Todėl pastaruosius kelerius metus, mes didelį dėmesį skyrėme ankstyvajai prevencijai ir  intervencijai. Visuose Klaipėdos rajono lopšeliuose-darželiuose, dviejuose daugiafunkciuose centruose, Savivaldybės pagalba, dirba Tarnybos psichologai. Jie gali pastebėti ankstyvuosius ženklus, kurie signalizuoja apie galimus vaiko raidos sunkumus. Tai yra labai patogu ir naudinga, nes vaiko raidos vertinimą atvykstantys specialistai atlieka vietoje.  Ir, kaip žinia, kuo anksčiau aptinkamas raidos atsilikimas, tuo geresni rezultatai pasiekiami suteikiant pagalbą, tuo mažesni sunkumai laukia pradėjus vaikui lankyti mokyklą“, – neabejoja J. Narkevič.

  Psichologai pastebi, kad svarbu įvertinti ne tik vaiko raidą, tačiau ir kaip vaikas prisitaiko darželyje. Tarnybos psichologės jau treti metai rajono ikimokyklinėse įstaigose atlieka išsamų adaptacijos tyrimą, kuriuo remiantis teikia rekomendacijas ugdymo įstaigoms bei tėvams. Sudaromos galimybės tėvams, norintiems praplėsti bendravimo su vaiku žinias, lankyti tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus pagal programas „Laiptai. Kartu gali būti lengva“, „STEP“ ir kt.

  Informacinės technologijos, vaikų psichikai gerinti

  Galime pasidžiaugti, kad įstaigų, kuriose dirba tarnybos psichologai, pedagogai turi galimybę dalyvauti  savipagalbos grupėse, kurių metu dalijasi patirtimi ir emocijomis sprendžiant sudėtingus pedagoginius  atvejus, tobulina psichologines žinias apie vaikų bendravimo, adaptacijos, emocijų ir elgesio problemas, ugdymosi sunkumus, galimus sprendimus. Ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse vyksta įvairūs grupiniai užsiėmimai vaikams. Užsiėmimų metu ugdytiniai mokosi emocijų atpažinimo ir įvardinimo, tinkamų  bendravimo su bendraamžiais būdų skirtingose situacijose, nerimo bei įtampos mažinimo pratimų. O mokinių ir suaugusiųjų emocinei būsenai gerinti yra pasitelkiamos ir  inovacinės technologijos.

  „Mes jau keletą metų naudojame biologinio grįžtamojo ryšio terapiją. Ji lavina gebėjimą suprasti ir įvertinti savo būseną ir ją reguliuoti. Pavyzdžiui, po įprastos konsultacijos ant rankų pirštų arba galvos yra prijungiami jutikliai, kurie kompiuteryje rodo galvos smegenų aktyvumą ar odos fizikines savybes atspindinčias žmogaus streso lygį. Duomenys rodomi vaikui kompiuterio ekrane. Galima rodyti grafikus, skaičius arba pasinerti į žaidimą, pavyzdžiui, valdyti traukinį: kuo labiau atsipalaiduoja vaikas, tuo jis greičiau važiuoja. Atsižvelgiant į tai, ko mokomasi, pasirenkamas žaidimas ir jo parametrai. Tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, dažniausiai tai smagi ir naudinga veikla. Matavimo metu klientas mokomas teisingai kvėpuoti, atpalaiduoti raumenis ir nukreipti dėmesį arba labiau jį sutelkti, pajusti, kas vyksta kūne“, – sako Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.

  Tarnyboje dirbantys specialistai yra sukaupę  didelę patirtį. Be tiesioginio savo darbo – teikti pagalbą mokiniams, tėvams ir pedagogams, specialistai organizuoja respublikinio lygio renginius. Logopedė Ingrida Krikščiūnienė jau 5 metus iš eilės inicijavo ir organizavo didžiulį respublikinį įvairių gebėjimų ir poreikių turinčių mokinių saviraiškos festivalį „Man smagu, Tau smagu, tad pabūkime kartu“, kuris yra ir Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kompanijos „Už saugią Lietuvą“ gerasis pavyzdys.

  Džiaugiamės, kad kasmet sulaukiame vis  daugiau kolegų iš Lietuvos dėmesio, norinčių sužinoti apie vykdomą veiklą Klaipėdos rajone ir perimti mūsų patirtį.

  Klaipėdos r. pedagoginę psichologinę tarnybą galite rasti Kvietinių g. 30, III a., Gargždai (įėjimas iš kiemo pusės).

  Čia teikiamos nemokamos psichologinės, specialiosios pedagoginės paslaugos Klaipėdos rajono vaikams ir moksleiviams nuo 0 iki 18 metų (turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei jie  mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą)  bei jų tėveliams  ir ugdytojams.

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.