KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Švietimas savivaldybėje: faktai, tendencijos, parama

  Prasidėjus naujiems mokslo metams apžvelgiame ugdymo įstaigų situaciją rajone,  ̶  kai kurie skaičiai džiugina, tačiau yra ir nerimą keliančių tendencijų.

  Nuotraukoje: Mero pavaduotoja Violeta Riaukienė Rugsėjo 1-osios šventėje Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinėje mokykloje

  Siekiama pakeisti ugdymo įstaigų vadovų vertinimo tvarką

  2019–2020 mokslo metais rajone veikia 35 švietimo įstaigos: 3 gimnazijos, 1 progimnazija, 11 pagrindinių mokyklų, 3 mokyklos-daugiafunkciai centrai, 11 ikimokyklinio ugdymo ir 4 neformaliojo vaikų švietimo, Pedagoginė psichologinė tarnyba ir Švietimo centras. Joms vadovauja 67 vadovai.

  „Džiaugiamės, kad rajone dirba kompetentingi vadovai, iš kurių ne vienas sėkmingai jau pasibaigus kadencijai vėl laimėjo konkursą, tačiau problema išlieka, - šiuo metu dar 5-iose ugdymo įstaigose – Dituvos ir Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklose, Gargždų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ , Priekulės lopšelyje-darželyje ir Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre paskelbti konkursai vadovų pareigoms ir kai kurie iš buvusių vadovų neketina juose dalyvauti. Ne tik pas mus, bet ir šalies mastu konkursai švietimo įstaigų direktorių pareigoms labai dažnai neįvyksta, nes nėra pretendentų. Tikėtina, kad Lietuvoje švietimo įstaigų, kuriose nebus nuolatinių vadovų, artimiausiu metu tik daugės. Savivaldybėms vis sudėtingiau užtikrinti Švietimo įstatymu deleguotas funkcijas įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, organizuoti ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą neturint vadovų įstaigose. Todėl mero raštu buvo kreiptasi ir į Seimo pirmininką su siūlymu Švietimo įstatyme numatyto kompetencijų vertinimo Švietimo ir mokslo ministro įgaliotoje institucijoje atsisakyti,  ̶  sakė mero pavaduotoja Violeta Riaukienė,  ̶  manytume, kad kiekviena švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti komisija savivaldybėse gebės atsirinkti geriausius pretendentus vadovauti švietimo įstaigoms.“

  Mokinių daugėja, pedagogų  ̶  ne

  Į bendrojo ugdymo mokyklas atėjo 4978 mokiniai (iš jų pirmokų 520),  ̶  23 daugiau negu praėjusiais mokslo metais. Pagal ikimokyklinio ugdymo programą bus ugdomi 1744 vaikai (2018–2019 m. m. buvo 1660) ir 521 pagal priešmokyklinio ugdymo programą (2018–2019 m. m. – 513).

  Bendrojo ugdymo mokyklose  ugdymą organizuos 455 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose – 152 ir neformaliojo švietimo mokyklose – 72.

  „Deja, ir šiais mokslo metais dar labiau iškyla pedagogų trūkumo problema,  ̶  aiškino Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius. – Jeigu anksčiau galėdavom sulaukti pagalbos iš Klaipėdoje gyvenančių pedagogų, nes ten ne visų dalykų mokytojai gaudavo darbo arba norėdavo pas mus dar „prisidurti“ valandų, tai dabar pedagogams laisvų vietų daug ir Klaipėdoje, todėl specialistai iš mūsų mokyklų grįžta arčiau savo gyvenamosios vietos. Sudėtingiausiai įstaigoms buvo rasti  tiksliųjų, gamtos mokslų mokytojų,  auklėtojų,  bet, pavyzdžiui,  Priekulės I. Simonaitytės gimnazijai teko pradėti mokslo metus neturint  ir anglų kalbos mokytojo. Mokytojų kelionės išlaidų kompensavimas leidžia dar prisivilioti mokytojų iš Šilutės, Šilalės, Plungės savivaldybių“.

  Savivaldybė, stengdamasi išlaikyti važinėjančius į darbą pedagogus, kompensuoja jiems kelionės išlaidas važiuojantiems nuo 5 iki 40 kilometrų 0,10 euro už kilometrą.

  Ugdymo įstaigos – vienur nyksta, kitur auga

  Naujais mokslo metais dėl mažo mokinių skaičiaus  nebeformuotos pradinio ugdymo programos klasės Drevernos ir Kvietinių mokyklose-darželiuose, kurios nuo rugsėjo 1 d.  tapo ikimokyklinėmis įstaigomis. Pašlūžmio mokykloje-daugiafunkciame centre dėl tos pačios priežasties neliko pagrindinio ugdymo programos klasių, tačiau toliau veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės  bei mokosi pradinių klasių mokiniai.

  Vadovaujantis šiemet patvirtintu Savivaldybės tarybos sprendimu, siekiant efektyviai naudoti valdymui skirtas lėšas,  bendrojo ugdymo mokyklose, neturinčiose 100 mokinių, neliko direktorių pavaduotojų ugdymui etatų. Tokių bendrojo ugdymo mokyklų yra keturios: Agluonėnų ir Judrėnų Stepono Dariaus  pagrindinės mokyklos, Šiūparių ir Pašlūžmio mokyklos-daugiafunkciai centrai. Beje, pastarajai ugdymo įstaigai  laikinai vadovauja Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorė Laima Navickienė, nes buvusi vadovė pakeitė darbovietę.

  Pasak mero pavaduotojos Violetos Riaukienės, nors kai kurių mokyklų vyresniesiems mokiniams nuo šių metų teks važinėti toliau, tačiau pagerintos sąlygos mažiesiems,  ̶  sprendžiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų prieinamumo problemas, įrengtos ir atidarytos naujos grupės Veiviržėnų Jurgio Šaulio  ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijose, Drevernos ir Kvietinių ikimokyklinėse įstaigose, pailgintas Dituvos pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės darbo laikas,  ̶ čia pritaikius patalpas, įsigijus baldus, priešmokyklinukai įstaigoje galės būti visą darbo dieną.

  Paskata privačių ikimokyklinių įstaigų steigimui

  Dalis aukštesniųjų klasių mokinių, kurių gyvenamose teritorijose nėra bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas,  renkasi arčiau gyvenamosios vietos esančias  Klaipėdos miesto mokyklas.  Šiemet siuntimai išduoti 195 mokiniams į šios savivaldybės mokyklas įsipareigojant dengti ūkio išlaidas iš mūsų rajono biudžeto.

  Išlieka didelis poreikis ikimokyklinio ugdymo įstaigų,  ̶  į privačius darželius mieste ir rajone siuntimai išduoti 120-iai mokinių, į Klaipėdos miesto  savivaldybės darželius (nepatekus į rajono) – 140, bet lankančių yra mažiau.

  „Skatiname, kad privačių ikimokyklinių įstaigų būtų steigiama daugiau, todėl iki šių metų pabaigos lankantiems privačią ikimokyklinę įstaigą Gargžduose kompensuojame 150 eurų, o lankantiems Klaipėdos miesto – 100 eurų, nuo naujų metų mūsų rajono teritorijoje lankantiems ikimokyklines įstaigas bus kompensuojama 200 eurų,  ̶  tikimės, kad jų laikui bėgant rasis daugiau“,  ̶  išreiškė viltų mero pavaduotoja Violeta Riaukienė. 

  Daugiau nuotraukų iš priešmoyklinių grupių apžiūros čia

  Daiva Beliokaitė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.