KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Susitikime su doviliškiais aptarti svarbiausi ateities darbai ir planai

  Liepos 24-ąją Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai ir Administracijos darbuotojai lankėsi Dovilų seniūnijoje, kur susitiko su gyventojais, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių biudžetinių įstaigų atstovais, seniūnaičiais bei seniūnijos darbuotojais. Susitikimo metu aptarti Dovilų seniūnijos gyventojų lūkesčiai, diskutuota aktualiais klausimais.

  Nuotraukoje: Į susitikimą su seniūne N. Ilginiene ir doviliškiais atvyko mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė, mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė, meras Bronius Markauskas, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas ir jo pavaduotojas Justas Ruškys.

  Prioritetus dėlioja pati seniūnija

  Dovilų seniūnė Nijolė Ilginienė pasakojo, kad vienas didesnių seniūnijos rūpesčių yra neasfaltuotos gatvės ir keliai. Dėl jų sulaukiama daugiausia gyventojų skundų. Seniūnijos kelių ilgis sudaro 116,6 km (iš jų gatvių – 28 km, kelių – 89 km), išasfaltuotas 31 kilometras.

  Savivaldybė jau yra viešinusi žinią, kad 2020–2025 m. iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, ES struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų kelių asfaltavimui planuojama skirti 20 mln. eurų. Už šią sumą tikimasi pakloti apie 40 km kelių. Seniūnijoms lėšos skirstomos pagal gyventojų skaičių ir kelių ilgį. Kasmet vidutiniškai Dovilų seniūnijos kelių priežiūrai, remontui iš Savivaldybės biudžeto skiriama apie 38 tūkst. eurų, iš Kelių priežiūros ir plėtros programos – apie 48 tūkst. eurų. Šiuo metu rengiamas kelio Rimkai–Lėbartai–Dovilai kelio atkarpos iki sodininkų bendrijos rekonstravimo darbų projektas. Vykdomos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Turėtų atsinaujinti ir dėl rangovo kaltės sustoję kelio Kiškėnai–Lėbartai–Ketvergiai darbai.

  Savivaldybės meras Bronius Markauskas atkreipė dėmesį, kad seniūnija turi aktyviai bendrauti su seniūnaičiais, bendruomenėmis ir gyventojais bei drauge tartis, kuriuos kelius būtina tvarkyti ar asfaltuoti pirmiausia. Šis sprendimas – pačios seniūnijos prerogatyva. Planuojamų rekonstruoti kelių sąrašą Savivaldybei seniūnai turi pateikti iki rugsėjo 1 d.

  Klaipėdos rajone sėkmingai įgyvendinama ir 2015 m. patvirtinta tvarka, kai keliai asfaltuojami prisidedant Savivaldybei ir gyventojams. Savivaldybė kompensuoja iki 50 proc. sumos, reikalingos darbams vykdyti. Šiai programai vykdyti kasmet biudžete buvo numatoma 250 tūkst. eurų, o kitąmet finansavimas bus padvigubintas – planuojama skirti 0,5 mln. eurų iš Savivaldybės biudžeto. Visai neseniai pagal šią programą išasfaltuota 1 Dovilų seniūnijoje Ketvergių kaime esanti Tvenkinio gatvė. Per trejus programos vykdymo metus daugiau paraiškų iš Dovilų seniūnijos gyventojų nesulaukta.

  Atkreiptinas dėmesys, kad paviljonų autobusų stotelėse įrengimo eilę taip pat kuruoja seniūnija. Jau žinoma, kad vienas jų šiemet tikrai atsiras Ketvergiuose, kitas – prie sodininkų bendrijos „Tolupis“. Prie jo įrengimo planuoja prisidėti teritorijoje veiklą vykdanti įmonė.

  Sprendžiamas pastatų priežiūros klausimas

  Seniūnijos centro – Dovilų miestelio – bendruomenė prašė atkreipti dėmesį į du centre esančius ir jo nepuošiančius pastatus. Vienas jų – buvusio pašto viršininko vokiečio Ericho Opermano pastatytas dviejų aukštų mūrinis namas su mansarda. Jame šiuo metu veikia medicinos punktas, gyvena kelios šeimos.

  Prasta ir priešais jį stovinčio gyvenamojo namo būklė. Pastarąjį jau administruoja UAB „Gargždų būstas“. Gyventojai informuoti, kad šiuo metu atliekama pastato ekspertizė. Prieškario metais statytą namą, kuriame anuomet veikė svečių namai, norėtųsi išsaugoti, tad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Strateginiame veiklos plane numatyta 50 tūkstančių eurų priemonė, pagelbėsianti savininkams sutvarkyti pastatų fasadus.

  Seniūnė N. Ilginienė išreiškė norą seniūnijos pastate įrengti liftą. Pasak jos, į administracijos patalpas antrame aukšte sunku patekti senyvo amžiaus gyventojams, neįgaliesiems, tėvams su kūdikiais. Seniūnijos salėje vyksta ir rinkimai. Mero pavaduotoja Violeta Riaukienė kaip alternatyvą lifto įrengimui siūlė pasinaudoti kaimyninės Priekulės seniūnijos pavyzdžiu, kur rinkiminė apylinkė iš seniūnijos perkelta į Kultūros centrą.

  Bus mažinamas triukšmo lygis

  Ketvergių gyventojams itin aktualus kokybiško vaikų ugdymo klausimas. 270 didžiausią pagrindinę mokyklą rajone lankančių mokinių mokslo metais susiduria su transporto triukšmo problema. Klasių langai išeina į gatvę, tad ugdymo procesą trukdo nuo jos sklindantys garsai. Vykdomas monitoringas rodo, kad transporto triukšmas viršija nustatytas normas. Triukšmo šaltinis – bendrovės „Hidrostatyba“ vykdoma veikla.

  Sumažinti triukšmo lygį padėtų prie mokyklos pastatyta garsą izoliuojanti sienelė. Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas Algirdas Ronkus informavo, kad dėl jos jau buvo kreiptasi į Lietuvos automobilių kelių direkciją. Pastaroji dėlioja prioritetinių gatvių ir kelių sąrašą, bet tikimybė, kad Ketvergiai pateks į sąrašo pradžią – mažai tikėtina. Doviluose susitikimo metu priimtas sprendimas pačiai Savivaldybei apskaičiuoti sienelės įrengimo sąmatą.

  Keliu, kuris nepriklauso Savivaldybei, skleisdamas dulkių debesis nuolat zuja sunkiasvoris transportas. Tai irgi kelia gyventojų pasipiktinimą. Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas pranešė, kad šiuo klausimu jau buvo inicijuotas susitikimas su aplinkosaugininkais ir bendrovės „Hidrostatyba“ atstovais. Jų paprašyta pateikti aplinkosauginių priemonių įgyvendinimo planą. Savo ruožtu įmonė įsipareigojo  išasfaltuoti įvažą į gamyklinę teritoriją, o triukšmą keliantį sunkiasvorį transportą apsiūti garsą slopinančia medžiaga.

  Prieš kurį laiką ketvergiškiai sunerimo ir dėl aplinkosaugininkų paimtų vandens mėginių, kurie parodė nemenką užterštumo lygį. Administracijos direktorius A. Bogdanovas informavo, kad AB „Klaipėdos vanduo“ turėtų ištirti gyventojų šulinių vandenį ir tada paaiškės, kaip yra iš tikrųjų.

  Ketvergiškiams itin aktualus ir darželio klausimas. Nuo rugsėjo 1 d. mišrią mokykloje įrengtą grupę lankys 4 ikimokyklinio ir 18 priešmokyklinio amžiaus vaikų (4 priešmokyklinio amžiaus vaikai buvo nepriimti). Ketvergių ir aplinkinių gyvenviečių tėvai vaikus veža į Klaipėdos miesto, Priekulės, Agluonėnų, Dovilų ir kitas ikimokyklines įstaigas. Mokyklos direktorius Gendrutis Burbulis siūlo būtinai šalia mokyklos statyti darželį.

  Su vietų trūkumu nesusiduria Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras. Pasak šios mokyklos vadovės Vilijos Rimkuvienės, čia įkūrus vieną ikimokyklinio amžiaus grupę, ją galėtų lankyti vaikai iš Šniaukštų kaimo, nes atstumas tarp šių dviejų kaimų yra vos 4 kilometrai.

  Gražios NVO iniciatyvos

  Pasidžiaugta Dovilų karjero populiarumu. Jo lankomumas padidėjo nutiesus su Gargždais jungiantį dviračių taką. Džiugina ir nevyriausybinių organizacijų veikla. Dar visai neseniai Dovilų centre esanti visuomenės poreikiams skirta teritorija buvo apleista, joje vietiniai žmonės augino daržoves. Dabar ši vieta bendruomenės ir VšĮ Socialinių iniciatyvų centro vadovės Šarūnės Petruškevičienės dėka atrodo visai kitaip – čia įkurtas Dovilų parkas, kuriame nauja vaikų žaidimų aikštelė, lauko treniruokliai, futbolo, tinklinio, krepšinio aikštelės.

  Pasak Š. Petruškevičienės, likęs dar vienas siekis čia įrengti takus, pastatyti suolus, papildyti vaikų žaidimų įrenginius, tęsti apželdinimo darbus. Mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė priminė, kad 2020 m. Savivaldybė suplanavusi didinti NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programai skirtas lėšas nuo 96 tūkst. iki 150 tūkst. Eur. Pagal programą numatyta ir speciali „Iniciatyvų iniciatyvos“ priemonė, skirta projektams, kuriais būtų sprendžiama aktuali, į infrastruktūrą orientuota problema ir pasiektas aiškus rezultatas. Priemonei numatytas 10 tūkstančių eurų finansavimas. VšĮ Socialinių iniciatyvų centras galės teikti paraišką gauti šios priemonės finansavimą ir galbūt baigti ne tik doviliškių, bet ir miestelio svečių pamėgtos poilsio erdvės sukūrimą.

  Gintarė Plungienė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.