KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Vasaros sezono šventės rajone: tradicijos, naujovės ir bendradarbiavimas

  Vasara  ̶  tradicinių renginių ir švenčių metas, birželio pradžioje Gargždų miesto 766-uoju gimtadienio „Labas, vasara!” renginiais prasidėjęs maratonas tęsiasi iki šiol. Šiais metais gimtadieniui skirta kukli suma – 10 tūkst. eurų (praėjusiais metais vien iš savivaldybės biudžeto skirta 40 tūkst. eurų). Bendruomenė organizavo ekskursiją ir koncertą, taip pat prisidėjo Gargždų sporto centras, organizavęs sporto dieną, todėl šventė, nors ir su nedideliu biudžetu, buvo turininga. Nemažai tradicinių renginių vyks ir antroje vasaros pusėje.

  Nuotraukoje: iš kairės: Priekulės kultūrso centro renginių organizatorė Ernesta Bakšienė, Priekulės seniūnės pavaduotoja Raimonda Narkienė, mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, Priekulės seniūnė Daiva Bliūdžiuvienė Priekulės miesto ir žirginio sporto šventėje

  „Galima pasidžiaugti, kad mūsų savivaldybėje šventės darosi vis įdomesnės ir įvairesnės, įtraukiančios vis daugiau dalyvių – tiek į organizacinį darbą, tiek pasirodant pačioje šventėje,  ̶  aš taip pat neseniai vykusioje Priekulės miesto ir žirginio sporto šventėje jau tradiciniais tapusiuose gražiausios skrybėlėtos damos rinkimuose tiesiog privalėjau dalyvauti pasipuošusi skrybėlaite,  ̶  sakė mero pavaduotoja Violeta Riaukienė,  ̶  smagu kiekvienam pasijusti įpareigotu šventės dalyviu.“

  „Prie šventės ruošimo darbų daug prisidėjo Priekulės seniūnijos darbuotojai,  aplinkos tvarkytojai, socialinio darbo specialistės, Priekulės socialinio paslaugų centro bendruomenė, kultūros centras, Priekulės bendruomenė „Ainiai“. Naujas šventės akcentas  ̶  pirmą kartą priesaiką davė Šaulių 3-osios rinktinės kuopos Priekulės  nauji nariai,  ̶  7 suaugę ir 6 vaikai. Šventinimo ceremonijoje dalyvavo parapijos klebonas Viktoras Ačas. Žinoma, pagrindinė mūsų šventės dalis yra žirgų konkūrai. Kasmet juose dalyvių daugėja. Ypatingai didelis dėmesys buvo skirtas mažiesiems, jaunoms šeimoms: buvo vaišinamasi čirviniais blynais ir kompotu. Pačius mažiausius užbūrė spektaklis „Debesų gaudyklė“, visi buvo sužavėti „burbulų dėdės“ muilo burbulais. Vingio parką visą dieną puošė elegantiškos damos su skrybėlėmis. Smagu, kad su skrybėlaitėmis jau tapo įprasta ateiti į šventę ir toms damoms, kurios nedalyvauja gražiausios skrybėlaitės rinkimuose. Kitais, 480-ojo jubiliejinio miesto gimtadienio metais planuojamas sąskrydis, o ypatingomis skrybėlėmis pakviesime pasipuošti ir ponus“,  ̶  apie šventę pasakojo Priekulės seniūnės pavaduotoja Raimonda Narkienė.

  Bendruomenių renginiams – lėšos iš dviejų šaltinių

  Seniūnijų gyventojų bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos gauna lėšų švenčių organizavimui iš dviejų šaltinių – iš savivaldybės biudžeto pagal Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programą ir valstybės biudžeto, t. y. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 ̶ 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Iš valstybės biudžeto lėšos seniūnijoms paskirstomos pagal gyventojų skaičių.

  Iš Savivaldybės biudžeto iš viso skirta 93 400 eurų (pernai 89 800 eurai). Šios lėšos skirtos ne vien šventėms ir kitiems renginiams. Socialinei veiklai skirta 8 930 eurų, kultūrinei ir švietėjiškai – 21 365 eurų, sporto ir sveikatinimo – 20 159 eurų, bendruomeninei ir kitai vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai – 17 860 eurų, bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti – 25 086 eurų.

  Iš valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos programos skirta 39 274 eurai (pernai 37 501 euras). Lėšos paskirstytos prie 500 eurų bazinės sumos seniūnijai pridėjus pagal seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių. Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.

  Grįžtama prie senųjų tradicijų, ieškoma savitumo ir originalumo

  Joninės bei Rasos šventė surengtos daugelyje miestelių,  ̶  ypatinga, archajiška, laikantis senųjų papročių ir tradicijų šventė šiemet buvo Gargžduose. Vienos iš ryškiausių Joninių švęstos Agluonėnuose ir suderintos su teatrų festivaliu.

  Liepos 6-ąją didžiausios valstybės atkūrimo šventės tradiciškai suorganizuotos Doviluose bei Kretingalėje. Taip pat šventės organizuotos Gargžduose, Priekulėje, Vėžaičiuose, Lapiuose, Veiviržėnuose, Kvietiniuose prie Eketės piliakalnio.

  Šiemet įvairiais renginiais šurmuliuojančioje Drevernoje birželį vyko „rimtas“ renginys, skirtas Žemaitijos metams paminėti – konferencija „Ar gerai pažįstame Žemaitiją?“, kurioje pranešimus skaitė žinomi mokslininkai Juozas Pabrėža, Kęstutis Demereckas, Rūta Vildžiūnienė, Petras Bielskis.

  Iš tradicinių atgimusių švenčių paminėtina Drevernos uoste vykusi Kaimo ir žvejų šventė „Ant marių kraštelio“. Iš naujų tradicijų kūrimo  ̶ Sendvario seniūnijoje vykęs Tradicinių lietuvių liaudies žaidimų čempionatas. 

  Veiviržėnų vasaros šventė „Geriausi Jūsų vakarai Veiviržėnuose“ šiemet visus nuteikė „žaliai“.  

  „Šiemet pirmą kartą miestelio šventės metu organizavome Žaliąjį pikniką. Norime, kad tai taptų tradicija. Į miestelio centrą kvietėme ateiti su žalia detale aprangoje ar atributikoje. Pikniko metu žmonės laisvai ir smagiai bendravo, sėdėdami ant išdalintų kėdžių ar sėdmaišių, klausėsi muzikinio dueto „Agna duo“, žiūrėjo filmą „Dar kartą, iš naujo“. Jaukumo renginiui suteikė staliukai su degančiomis žvakėmis. Visi atsinešė savo užkandžių ir dalinosi su kaimynais. Dalyvavo apie 150 žmonių“,  ̶  džiaugėsi pavykusiu renginiu Veiviržėnų seniūnijos seniūnė Edita Sluckienė.  

  Visai neseniai sulaukta žinios, kad Veiviržėnai paskelbti Lietuvos mažąja kultūros sostine 2020 m. Tai miestelio bendruomenės, teikusios paraišką, nuopelnas. Tikimasi tikrai įspūdingų ateinančių metų Veiviržėnuose!

  O ateinantį sekmadienį Vėžaičiuose vyks 105-osios Oninės, kuriai parengta labai įdomi programa su daugeliu gerų atlikėjų.

  Vėžaičių kultūros centras Lapių bendruomenės parke rugpjūčio 14 d. organizuoja kasmetinę miško šventę, mėnesio viduryje jau dešimtąjį kartą įvyks „Gargždo“ festivalis ir „Lietuvos cepelinų virimo čempionatas“, organizuojami visuomeninės organizacijos „Bendrai visi“.

  Bendradarbiavimas stiprėja

  Pasak mero pavaduotojos Violetos Riaukienės, Savivaldybė nuolat skatina tarpinstitucinį bendradarbiavimą, nes būtent švęsdami šventes, bendrai organizuodami renginius atrandame vieni kitus su savitais talentais ir įgūdžiais. „Ypač svarbu, kad nepamirštami yra socialinę atskirtį patiriantys žmonės ar neįgalieji,  ̶  vertinant paraiškas prioritetas yra tiems projektams, kur įtraukiami tokie mūsų gyventojai per edukacijas ir netgi kaip savanoriai,  ̶  norėtųsi, kad tokie žmonės jaustųsi reikalingi ir visi juos matytume laimingus bendruose renginiuose“,  ̶  sakė vicemerė.

  Gargždų kultūros centras pabrėžia, kad puikiai, konstruktyviai ir draugiškai bendrauja su Sporto centru, Atviru jaunimo centru, tenka bendradarbiauti su Laisvalaikio centru, Sveikatos biuru ar biblioteka. Bendruomenė visuomeniškais pagrindais kultūros centre rengia susirinkimus, prisideda prie švenčių organizavimų.

  Priekulėje ne tik miesto ir žirginio sporto šventę, bet ir organizuojant kitus renginius glaudžiai bendradarbiaujama su bendruomene „Priekulės ainiai“, lietuvininkų bendrija ,,Mažoji Lietuva", su socialinių paslaugų centru, I. Simonaitytės gimnazija, sporto klubu „Priekulės žirgai", Drevernos uostu, Agluonėnų seniūnija, su Priekulės savanoriais, Šaulių kuopa, be to, veikia švenčių organizavimo komitetas.

  Veiviržėnų kultūros centras taip pat labai vieningas su bendruomene, seniūnija, Veiviržėnų parapija, Klaipėdos rajono amatų centru, J. Šaulio mokykla ir kitomis miestelio ir rajono įstaigomis.

  Endriejave ypač aktyvi bendruomenė, kuri yra pagrindinė seniūnijos partnerė, rėmėja ir pagalbininkė visuose  renginiuose, projektuose ir darbuose. Birželį miestelyje jau vyko tradicinis renginys „Saulės ratu“, o  rugpjūčio 31 d. vyks renginys Žemaitijos metams ir Baltijos kelio 30-iui paminėti.

  Puikiu bendradarbiavimu džiaugiasi ir Dovilų, Vėžaičių, Kretingalės kultūros centrai ir bendruomenės.

  Rugpjūčio mėnesį, kai didelė dalis kultūros centrų darbuotojų po intensyvaus sezono atostogauja, vyks dar daug bendruomenių švenčių, visose seniūnijoje vyks ir sportinių renginių.

  Visus rajono gyventojus kviečiame sekti skelbimus Savivaldybės interneto svetainėje ww.klaipedos-r.lt ir feisbuko paskyroje, taip pat ir atskirose seniūnijų feisbuko paskyrose. Švęskime visi kartu, dalinkimės įspūdžiais, dalyvaukime, puoselėdami tradicijas sukurdami naujų!

  Daiva Beliokaitė

   

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.