KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Susitikime su priekuliškiais – dėmesys gyventojų poreikiams

  Birželio 25-ąją Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai ir Administracijos darbuotojai lankėsi Priekulės seniūnijoje, kur susitiko su gyventojais, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių biudžetinių įstaigų atstovais, verslininkais bei seniūnijos darbuotojais.

  Po susitikimo su gyventojais Savivaldybės vadovai ir Administracijos darbuotojai apžiūrėjo Priekulėje esančius nekilnojamojo turto objektus.

  Rengiami 4 projektai

  Susitikimo metu aptarti Priekulės seniūnijos gyventojų lūkesčiai, teritorijoje vykdomi ir planuojami projektai bei darbai, diskutuota aktualiais klausimais. Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas susirinkusiuosius informavo, kad biudžetas yra ribotas, tad bus įvertinta, kuriems darbams teikti pirmenybę. „Kur galima, bus bandoma taupyti, o kur reikia, – investuoti“, – akcentavo meras.

  Priekulės seniūnė Daiva Bliūdžiuvienė teigė, kad šiuo metu Priekulėje rengiami 4 projektai. Vienas jų – Priekulės m. istorinio paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos planas. Anot seniūnės, siekiant išsaugoti miesto autentiškumą bei sumažinti gyventojams finansinę naštą, svarbu numatyti galimybę skirti lėšų miesto istorinėje dalyje esančių pastatų, turinčių vertingų savybių, finansavimą iš Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programos. Klaipėdos rajono savivaldybės mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė nurodė, kad minėtoje programoje numatyta ir 2020 m. tam planuojama skirti 50 tūkst. Eur, 2021 m. – 100 tūkst. Eur. Rajono meras Bronius Markauskas akcentavo, kad svarbus ir pačių gyventojų prisidėjimas, suteikiantis galimybę greičiau pasiekti reikšmingų rezultatų.

  Taip pat šiemet rengiami 2 atskiri techniniai projektai, kuriais sprendžiamas tolimesnis Priekulės viešųjų erdvių vystymas. Vyksta ir baigiamoji valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva–Priekulė–Dreižiai rekonstravimo projekto derinimo stadija. Smulkiojo verslo atstovai nuogąstavo, kad projekte nenumatytos automobilių stovėjimo vietos prie parduotuvių, baro, tačiau mero pavaduotoja Audronė Balnionienė patikino, jog automobilių stovėjimo vietos centre derintos su Saugaus eismo audito išvadomis ir informacija aptarta su Saugaus eismo komisija Lietuvos automobilių kelių direkcijoje, kuri ir finansuoja projektą. „Administracija dėjo didžiules pastangas, kad būtų taip, kaip norėtų priekuliškiai, bet Lietuvos automobilių kelių direkcija nurodė, kad tokie yra saugaus eismo reikalavimai. Būtina užtikrinti žmonių saugumą“, – kalbėjo vicemerė. Susitikimo metu nutarta sudaryti darbo grupę, į kurią bus deleguoti bendruomenės atstovai, ir dar kartą apsilankyti Lietuvos automobilių kelių direkcijoje.

  Priekuliškiai domėjosi Stragnų II k. koplyčios rekonstrukcijos projekto įgyvendinimu. Jie informuoti, kad projektas yra parengtas, lėšos suplanuotos, tačiau neįvyksta viešieji pirkimai. Yra paskelbtas atviras konkursas, o pasiūlymai priimami iki liepos 1 d.

  Susitikimo dalyviams pristatyti Priekulės seniūnijoje vykdomi ir planuojami projektai, darbai, aptarti aktualūs klausimai

  Į darželį – daugiau vaikų

  Seniūnijoje yra nekilnojamojo turto, kurio būklė yra prasta arba šis likęs be šeimininko, tad aptartos efektyvaus jo panaudojimo galimybės. Savivaldybės administracijos direktoriaus Artūro Bogdanovo teigimu, atliekama Savivaldybės turimų patalpų ir kito turto inventorizacija. Tikimasi, kad kai kurias patalpas bus galima pritaikyti reikalingai veiklai, pavyzdžiui, įsteigti darželio grupę.

  Opi problema Priekulės seniūnijoje, kuriai bus skiriama daugiau dėmesio, – nesuformuotos viešos erdvės, žemės sklypai, kurie galėtų tarnauti žmonių poreikiams juos išnuomavus ar pardavus aukciono būdu. Laisvos žemės sklypų yra Minijos, Parko, Turgaus, Klaipėdos, Žalgirio gatvėse. Gausu gyventojų savavališkai pastatytų statinių, kurie yra sugriuvę, nesaugūs. Seniūnija raštu kreipėsi į gyventojus, kad jie iki rugsėjo 30 d. pateiktų statinių nuosavybės dokumentus. Jiems pateikus prašymus prie nuosavybės teise turimų statinių būtų formuojami žemės sklypai ir taip palaipsniui tvarkoma teritorija.

  Priekulės seniūnijoje gyvenančioms šeimoms ypač aktualus darželių klausimas. Priekulės lopšelyje-darželyje ugdomi 186 vaikai, iš jų 51 – Derceklių skyriuje. Deja, darželis netenkina visų tėvų prašymų lankyti vaikams ikimokyklinio ugdymo grupes. Tačiau Savivaldybės tarybai birželį skyrus finansavimą Drevernos mokyklai-darželiui bus įsteigta dar viena darželio grupė Drevernoje. Be to, nuo rugsėjo Dituvos pagrindinėje mokykloje bus sudarytos geresnės sąlygos priešmokyklinio amžiaus vaikams – įstaigoje jie galės būti visą dieną. Sprendžiant vietų ikimokyklinio amžiaus vaikams trūkumą Priekulės seniūnijoje, ypač Dituvos sodų teritorijoje, tikslinga spręsti patalpų trūkumo problemą ir steigti papildomas grupes. Gyventojams pasiteiravus, koks likimas laukia lopšelio-darželio „Dercekliukas“, Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius patikino, kad net ir pastačius naują darželį Dituvos sodų teritorijoje tiek „Dercekliukas“, tiek naujasis darželis dėl didelio poreikio būtų pilni.

  Derceklių bendruomenės pirmininkas Tadas Vaitkus svarstė, kad naudingas būtų ir Derceklių teritorijos vystymo planas. Gyvenamąją vietą čia yra deklaravę apie 3 tūkst. gyventojų, dar keli tūkstančiai to nėra padarę, tad svarbu juos paskatinti. Nutarta, kad Administracija kartu su bendruomene parengs Derceklių (Dituvos sodų) vystymo planą-strategiją.

  Taip pat aptartas klausimas dėl automobilių stovėjimo aikštelės Priekulėje, netoli katalikų bei evangelikų liuteronų bažnyčių, įrengimo, tartasi dėl 4 seniūnijoje esančių kabančių tiltų priežiūros, diskutuota, ar būtų tikslinga formuoti naują laivų nuleidimo vietą, ar atgaivinti slipą UAB ,,Kuršių marios“ teritorijos prieigose. Tiltų ir laivų nuleidimo vietos remontams Savivaldybė ieškos galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Tikimasi, kad galimybių prisidėti ieškos ir bendruomenės.

  Kalbėta ir apie seniūnijoje organizuojamų švenčių finansavimo galimybes. Savivaldybės vadovai informavo, kad šis klausimas bus svarstomas ne tik sudarant kitų metų biudžetą, bet ir aptariamas naujai sudaromoje Kultūros taryboje. Taip pat bus parengta Kultūros strategija.

  Po susitikimo su gyventojais meras Bronius Markauskas, vicemerės Audronė Balnionienė ir Violeta Riaukienė, mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, jo pavaduotojai Rasa Petrauskienė ir Justas Ruškys apžiūrėjo Priekulėje esančius nekilnojamojo turto objektus, įvertino jų būklę, pritaikymo įvairiai veiklai galimybes.

  Daugiau nuotraukų čia.

  Rita Rapalienė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.