KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Ruošiamas 2020–2025 metų ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo planas

  Šią savaitę su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Česlovu Banevičiumi kalbamės apie pasiruošimą kelių priežiūrai ir remontui, 2020–2025 m. ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plano rengimą.

  Visai neseniai vyko susitikimas su seniūnais dėl kelių priežiūros. Kas buvo aptarta?

  Sprendėme einamuosius klausimus dėl kelių priežiūros, remonto bei kelių registracijos, naujos finansavimo tvarkos.

  Pasitarime taip pat dalyvavo rangovai, atsakingi už vietinės reikšmės kelių (gatvių) paprastojo ir kapitalinio, išdaužų remonto bei kelių ženklų įrengimo ir remonto darbus. Buvo nutarta, kad seniūnai iki balandžio 1 dienos su rangovais aptars planuojamų darbų apimtis, vykdomų darbų vertes bei suderins preliminarius darbų vykdymo kalendorinius grafikus.

  Svarbu tai, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informavo savivaldybes, kad, norint gauti finansavimą kelių priežiūrai ir remontui, reikia vykdyti kelių (gatvių) inventorizavimą ir atlikti turto teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre. Nuo 2020 metų Lietuvos automobilių kelių direkcija lėšas savivaldybėms skirstys pagal registruotų kelių rodiklius. Jei neturėsime registruotų kelių Nekilnojamojo turto registre, atitinkamai mažės dotacijos keliams (gatvėms) rekonstruoti. Buvo siūlymų paslaugas pirkti centralizuotai, tačiau dėl laiko trūkumo pasiūlyta seniūnijoms proporcingai paskirstyti lėšas, skirtas viešiesiems pirkimams vykdyti, bei seniūnijoms vykdyti pirkimo procedūras ir koordinuoti skubų kelių (gatvių)  kontrolinių (geodezinių) nuotraukų ir kadastrinių bylų parengimą. Turto valdymo skyrius organizuos statinių įregistravimą Nekilnojamojo turto registre. Statybos ir kelių priežiūros skyrius seniūnams pasiūlė pirmiausia vykdyti ir koordinuoti kelių, kuriuos planuojama rekonstruoti, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, po to registravimą vykdyti centralizuotai. Pasitarime nutarėme, kad seniūnai  vienus metus vykdys viešųjų pirkimų procedūras, koordinuos kontrolinių (geodezinių) nuotraukų ir kadastrinių bylų parengimą. Tuo pat metu Geodezijos ir GIS skyrius kartu su Turto valdymo skyriumi centralizuotai organizuos viešųjų pirkimų procedūras visų kelių (gatvių) teisinei registracijai Nekilnojamojo turto registre.

  Pradedamas rengti ir 2020–2025 m. ilgalaikis susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo planą. Kas jame numatoma?

  Pirmiausia, finansavimo tvarka nesikeičia. Lėšos kelių priežiūrai ir remontui seniūnijoms skiriamos pagal deklaruotų gyventojų skaičių ir inventorizuotų kelių (gatvių) ilgį. Šiuo metu situacija yra tokia: Agluonėnų seniūnijoje – 1181 gyventojas, 53,1 km kelių; Dauparų–Kvietinių seniūnijoje – 3915 gyventojai, 68,7 km kelių; Dovilų seniūnijoje – 5560 gyventojų, 116,9 km kelių; Endriejavo seniūnijoje – 1597 gyventojai, 77,6 km kelių; Judrėnų seniūnijoje – 683 gyventojai, 42,4 km kelių; Gargždų seniūnijoje – 15720 gyventojų, 60,6 km kelių; Kretingalės seniūnijoje – 5391 gyventojas, 137,5 km kelių; Priekulės seniūnijoje – 9164 gyventojai – 139,3 km kelių; Sendvario seniūnijoje – 9871 gyventojas, 86,8 km kelių; Veiviržėnų seniūnijoje – 2890 gyventojų, 127,5 km kelių; Vėžaičių seniūnijoje – 4607 gyventojai, 153,2 km kelių.

  2020–2025 m. Klaipėdos rajono savivaldybė planuoja gauti 20 mln. eurų ir už juos rekonstruoti 40 km kelių. Planuojama, kad seniūnijos gaus tokias lėšas ir už jas galės rekonstruoti tiek km kelių: Agluonėnų seniūnija – apie 694,3 tūkst. eurų ir 1,4 km kelių; Dauparų–Kvietinių seniūnija – apie 1,2 mln. eurų ir 2,6 km kelių; Dovilų seniūnija – apie 2 mln. eurų ir 4 km kelių, Endriejavo seniūnija – apie 992 tūkst. eurų ir 2 km kelių; Judrėnų seniūnija – apie 511 tūkst. eurų ir 1 km kelių; Gargždų seniūnija – apie 3,1 mln. eurų ir 6,3 km kelių; Kretingalės seniūnija – apie 2,1 mln. eurų ir 4,4 km kelių; Priekulės seniūnija – apie 2,8 mln. eurų ir 5,6 km kelių; Sendvario seniūnija – apie 2,4 mln. eurų ir 4,9 km kelių; Veiviržėnų seniūnija – apie 1,6 mln. eurų ir 3,4 km kelių; Vėžaičių seniūnija – apie 2,2 mln. eurų ir 4,4 km kelių.

  Kol kas planuojame, kad tokias lėšas 2020–2025 metams gausime iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, ES struktūrinių fondų bei Savivaldybės biudžeto. Šiuo metu seniūnai turėtų peržiūrėti ilgalaikį susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo planą iki 2020 metų ir nustatyti, kas liko neįgyvendinta, kokie keliai aktualiausi šiuo metu ir, žinoma, su seniūnijos gyventojais, jų atstovais, seniūnaičiais, bendruomenių lyderiais aptarti, kokius kelius būtina rekonstruoti 2020–2025 m. Mes siūlome prioritetus suteikti gatvėms, kurios tiesiogiai veda eismo dalyvius prie visuomeninių objektų, pavyzdžiui, kultūros namų, vaikų darželių, mokyklų, bažnyčių, lankytinų vietų ir kt. Seniūnai iki rugsėjo 1 dienos Savivaldybei turės pateikti planuojamų rekonstruoti kelių sąrašą, kurį tvirtins naujai išrinkta Taryba. Kviečiu gyventojus aktyviai dalyvauti susirinkimuose, bendrauti su seniūnais, drąsiai išsakyti, kokių kelių rekonstrukcija jums aktualiausia.

  Ernesta Badalova

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.