KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Savivaldybės biudžeto pajamos kasmet auga

  Šią savaitę su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Strateginio planavimo darbo grupės pirmininke Ligita Liutikiene kalbamės apie augantį rajono biudžetą bei lėšų paskirstymą svarbiausioms sritims.

  Kiek augo Savivaldybės biudžetas, lyginant su 2018 metais? 

  Praėjusiame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas 3,5 mln. eurų didesnis nei praėjusiais metais biudžetas. Planuojamos 2019 m. pajamos – 55,8 mln. eurų. 2018 metais tvirtinome 52,3 mln. eurų dydžio biudžetą. Lyginant su 2018 m. patvirtintomis pajamomis, 2019 m. prognozuojamos pajamos didėja 3,5 mln. eurų: gyventojų pajamų mokestis didėja 1,1 mln. eurų, turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 0,1 mln. eurų, dotacijos – 1,9 mln. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas – 0,4 mln. eurų.

  Kaip šios lėšos bus paskirstytos?

  Daugiausia lėšų, kaip įprasta, planuojama išleisti švietimui. Tam skiriama beveik pusė biudžeto – 25,4 mln. eurų. 2018 m. švietimui išleista 23,2 mln. eurų.

  Šiais metais Savivaldybės biudžeto lėšomis bus rekonstruojamas Lapių pagrindinės mokyklos bendrabučio pastatas. Tam 2019 m. Savivaldybės biudžete numatyta 211 tūkst. eurų. Bus tęsiami projektai, kurie įgyvendinami bendromis ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis: „Atvirkščia pamoka mokinio pažangai“, „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“, „Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“. 2019 m. pradedamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ Endriejavo pagrindinėje mokykloje, Priekulės Ievos Simonaitytės ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijose. Šiemet bus atliekamas Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (numatyta 54,4 tūkst. eurų) ir Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyriaus pastatų (numatyta 98 tūkst. eurų) remontas. Už 180,4 tūkst. eurų ES lėšų bus įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo programos.  

  Ekonomikai tenka 6,9 mln. 2018 m. šiai sričiai išleista 5,9 mln. eurų. Didžioji šių išlaidų dalis tenka kelių, gatvių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai, melioracijos statinių priežiūrai, polderinėms sistemoms atnaujinti ir prižiūrėti. Įgyvendinami turizmą skatinantys projektai, rengiami teritorijų planavimo dokumentai. Pavyzdžiui, šiemet planuojama pradėti Gargždų miesto Pušų g. įrengimo darbus, kuriems numatyta skirti 129 tūkst. eurų: 29 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto ir 100 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Taip pat 58,6 tūkst. eurų iš Savivaldybės biudžeto numatyta automobilių stovėjimo aikštelių Gargžduose įrengimui.

  Socialinei apsaugai tenka beveik 6,9 mln. eurų. 2018 m. socialinei apsaugai išleisti 6,7 mln. eurų. Didesnės lėšos planuojamos socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms finansuoti, socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams. Pavyzdžiui, neįgaliųjų būstų pritaikymui šiemet numatyta skirti 58 tūkst. eurų. Tęsiamas kartu su Europos sąjungos lėšomis vykdomų projektų „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“, „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas, kartu su Europos sąjungos lėšomis planuojamas įgyvendinti projektas „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“, kuriam šiemet numatyta 20 tūkst. eurų.

  Aplinkos apsaugai numatomi 5,1 mln. eurų. 2018 m. išleisti 3,4 mln. eurų. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros darbų finansavimui. Daugiau lėšų numatoma lietaus nuotekų sistemų projektavimui ir darbams. Vykdomas priešgaisrinių tvenkinių išvalymas ir sutvarkymas. Tęsiamas Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“, „Pakrantės žvejybos turizmas – plėtra, skatinimas ir tvarus valdymas Baltijos jūros regione“, „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas“ įgyvendinimas.

  Poilsiui, kultūrai ir sportui planuojama skirti 5,2 mln. eurų. 2018 m. išleisti 4,5 mln. eurų. Bus įgyvendinami kartu su Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai: „I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas“ (149,6 tūkst. eurų), „Plikių kultūros namų pastato modernizavimas“ (326,8 tūkst. eurų), „Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos šildymo sistemų ir kultūros paskirties pastatų modernizavimas“ (433 tūkst. eurų), „Pietų Baltijos kino ir kultūros tinklas“ (33 tūkst. eurų). Vykdomi projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“ II etapo darbai už 223,1 tūkst. eurų. Atnaujinami paminklosauginiai objektai, už 30 tūkst. eurų bus įrengiamos treniruoklių aikštelės seniūnijose, už 68,6 tūkst. eurų bus vykdoma vaikų žaidimo aikštelių įrengimo programa, už 112 tūkst. eurų – sporto aikštelių atnaujinimo programa.

  Noriu padėkoti visiems, prisidėjusiems prie 2019 m. biudžeto formavimo, ypač Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėjai Irenai Gailiuvienei bei Ekonomikos ir biudžeto komiteto nariams. Tikiuosi, kad darbai, numatyti šių metų biudžete, bus įgyvendinti sklandžiai, žmonės pajus jų naudą, nes svarbiausias mūsų tikslas – ne tik surinkti lėšų į biudžetą, bet ir teisingai jas paskirstyti.

  Ernesta Badalova

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.