KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Klaipėdos regionas kelia naujas bures

  Ataskaitinis asociacijos „Klaipėdos regionas“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame daug kalbėta ir apie mūsų regionui svarbaus Palangos oro uosto ir naujų skrydžių krypčių perspektyvas, simboliškai vyko Klaipėdos rajone Judrėnuose – šalia Stepono Dariaus gimtinės. Tai paskutinis tokios sudėties 7 regiono savivaldybių merų susitikimas, nes po savivaldos rinkimų ir dalyviai galbūt kiek pasikeis, ─ tačiau pradėti darbai tęsis. Apie tai kalbamės su Klaipėdos rajono meru Vaclovu Dačkausku.

  Nuotraukoje: asociacijos prezidentas Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas įteikia padėką Kalipėdos rajono merui Vaclovui Dačkauskui

  Kuo ypatingas šis sambūris – asociacija „Klaipėdos regionas“? Kuo jo veikla ir tikslai skiriasi nuo Regionų plėtros tarybos?

  Asociacija „Klaipėdos regionas“ (AKR) veikia nuo 2012 m. ir jungia 7 regiono savivaldybes. Tai vietoj buvusios apskrities susibūrusi organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra suvienyti Klaipėdos regiono savivaldybes, siekti naudingiau įgyvendinti bendrų pastangų reikalaujančius jos narių uždavinius ir prisidėti prie Europos Sąjungos paramos lėšų pritraukimo į regioną, prie regioninės politikos stiprinimo bei subalansuotos Klaipėdos regiono socialinės ir ekonominės plėtros skatinimo.

  Svarbu paminėti, kad tokia regioninė asociacija esame vienintelė Lietuvoje. Kiti regionai nematė poreikio vienytis, o mes kaip tik nusprendėme suvienyti jėgas ir tai suteikia mums įvairiapusės naudos atstovaujant savo interesams tiek šalies valdžios institucijose, tiek bendrai pasinaudojant Europos Sąjungos parama, nes dalis jos orientuota būtent regionams, o ne atskiroms savivaldybėms.

  Be to, asociacija turi platesnes galimybes dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, pasinaudoti kitų Europos regionų patirtimi ir pristatyti save kaip regioną Europos kontekste. Žinoma, pagrindinis tikslas orientuotas į bendrų narių pastangų sutelkimą turizmo srityje, tačiau jis plėtojamas ir kitomis susijusiomis kryptimis – turizmo ir paslaugų verslo skatinimo, logistikos plėtros ir kt.

  Regiono plėtros taryba yra vyriausybinė institucija, užsiimanti daugiau administracine veikla 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoms įgyvendinti. Su ja taip pat bendradarbiaujame ir siekiame, kad mūsų regionas turėtų savo išskirtinį įvaizdį, atpažįstamą tarp kitų Europos regionų, savarankišką nuo sostinės.

  Buvo pristatyta asociacijos „Klaipėdos regionas“ praėjusių metų ataskaita ir patvirtintas veiklos planas. Kokie rezultatai, kokie tęstiniai ir nauji darbai?

  Vienas iš svarbiausių praėjusių metų darbų – kartu su regiono savivaldybėmis parengtas ir Klaipėdos regiono plėtros taryboje patvirtintas Klaipėdos regiono specializacijos krypčių – jūrinės ekonomikos, bioekonomikos, pažangios pramonės, kūrybinių industrijų, darnaus pakrančių ir jūrinio turizmo ir inovatyvaus žemės ūkio – priemonių ir iniciatyvų planas, kuris šiuo metu pateiktas Vidaus reikalų ministerijai derinti.

  2018 metų liepos mėnesį buvo pasirašyta viešojo pirkimo sutartis su UAB „CIVITTA“ dėl Turizmo ir žemės ūkio plėtros studijos parengimo. Asociacija koordinavo Studijos rengimo procesą tarp paslaugų tiekėjo, savivaldybių, suinteresuotų grupių. Studijos pagrindu ir rezultatais, kurie bus patvirtinti 2019 metais, bus toliau tęsiamas Klaipėdos regiono specializacijos kūrimas.

  Asociacija nuo 2017 m. įgyvendina 9 tarptautinius projektus, iš kurių 8 − asocijuotos partnerystės pagrindu ir 1 – projekto partnerio teisėmis.

  Kartu su Vokietijos, Danijos, Lenkijos partneriais „Klaipėdos regionas“ dalyvauja projekte „Baltijos jūros turizmo centras“. Klaipėdos regione yra sukurti trys turizmo maršrutai: „Malonūs nuovargiai“, „Antgamtiniai peizažai“ ir „Migruojančios kultūros“, su Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto kultūros paveldo pristatymu einantys ir per mūsų rajono teritoriją.

  Nuotraukoje: meras Vaclovas Dačkauskas asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančiajai direktorei Klaudijai Kionies ir kolegoms 7 savivaldybių merams padovanojo knygą apie du Lietuvos etnografinius regionus – Žemaitiją ir Mažąją Lietuvą

  Kiti projektai: „Vienas bilietas į ateitį“ (viešojo transporto paslaugų gerinimas Pietų Baltijos regione), „Keliauk dviračiu aplink Pietų Baltiją!“, „Pietų Baltijos krantas: ilgalaikių krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ (rinkodaros priemonių kūrimas gerinant laivybos paslaugas ir infrastruktūrą, tam, kad regionas taptų patraukliu laivybai ilgalaikėje perspektyvoje), sumanios specializacijos įgyvendinimo gerinimas Baltijos jūros regione sisteminant inovacijų centrus, − su visais projektais galima susipažinti asociacijos tinklalapyje https://klaipedaregion.lt.

  2021 m. Klaipėda skelbiama Europos jaunimo sostine, − tai paskata ne tik Klaipėdai, bet ir visoms regiono savivaldybėms aktyviai dalyvauti projektuose ir įvairiose veiklose?

  Taip, ir tarp dabar įgyvendinamų projektų yra skirtų jaunimui: vienas iš jų − „Apibūdink savo kartos problemas ir padėk politikams padaryti jaunimo pasaulį geresnį“, kuriame dalyvauja jaunimas iš keturių Baltijos jūros regiono šalių: Švedijos, Lietuvos, Rusijos, Lenkijos. Lietuvai atstovauja Klaipėdos universitetas, taigi ir studentai iš mūsų rajono savivaldybės.

  Visų regiono savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai ir kiti jaunimo darbuotojai kviečiami ieškotų sąlyčio taškų ir aktyviai įsitraukti.

  Siekiant pritraukti kuo daugiau turistų į regioną nemažai nuveikta ir toliau planuojama plečiant Palangos oro uosto galimybes ir padedant pritraukti naujus skrydžius?  

  Dar 2018 m. birželio mėnesį Klaipėdos regiono savivaldybių tarybos patvirtino AKR parengtą Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo 2019−2021 m. programą ir pasirašė su visų savivaldybių administracijomis jungtinės veiklos sutartis dėl programos finansavimo ir jos vykdymo. 

  Jau šiuo metu iš Palangos oro uosto galima skristi į Londoną dviejų pigių skrydžių bendrovių lėktuvais. Taip pat pasirašyta sutartis su „Wizz Air“ bendrove dėl skrydžio į Dortmundą. Šių metų balandžio 24 d. planuojamas pirmasis skrydis.      

  Nuolat yra aktyviai bendradarbiaujama su valstybės įmone „Lietuvos oro uostai“ dėl skrydžių plėtros bei esamų krypčių išlaikymo. Taip pat deramasi, kaip būtų galima dar sustiprinti Palangos oro uosto galimybes. Oro linijų bendrovės „Sas“ ir „Liot“ vertina mūsų pastangas ir siekį turėti daugiau skrydžių.

  Vyksta derybos ir dėl skrydžio į Ukrainą. Galbūt skrydžius vykdys šios šalies oro linijos su nedideliu laineriu.

  Ataskaitiniame susirinkime taip pat patvirtinti Klaipėdos regiono pirmininkavimo Euroregione „Baltija“ prioritetai. Kokie jie?

  Pagrindinis prioritetas − regiono stiprinimas tarptautiniu lygmeniu.

  Žinoma, atsižvelgsime į tęstinius darbus, jau įgyvendinamus projektus, ieškodami sinergijų tarp galimų projektinių veiklų. Šiuo metu patvirtintos Euroregiono „Baltija“ (ERB) strateginės kryptys iki 2030 m. Perspektyvoje sieksime kurti stiprų tarpregioninį tinklą, užimti lyderio pozicijas  dėl ES sanglaudos politikos, Pietų Baltijos programos įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo programos po 2020 m. tęstinumui ir ERB įsitraukimui.

  Rugsėjo 18–20 dienomis uostamiestyje vyksiantis Baltijos jūros regionų forumas – tai Baltijos jūros subregioninio bendradarbiavimo (BSSSC) platformos kasmetinis renginys, kurį šiemet priima ir organizuoja savivaldybių asociacija su BSSSC ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parku. Numatoma tema – mėlynojo augimo iššūkiai ir galimybės pakrančių regionams.

  Svarbiausias dėmesys šiemet bus skiriamas Klaipėdos regiono pirmininkavimo Euroregionui „Baltija“, kuris kasmet stiprėja – prie jo neseniai prisijungė Švedijos Skonės regiono savivaldybių asociacija. Pagrindiniai regiono prioritetai pirmininkaujant – dėmesys ES Sanglaudos politikai ir Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programai po 2020, mėlynajam ir žaliajam augimui, susisiekimo klausimams.

  Asociacija, ruošdamasi pirmininkavimui, aktyvina savo veiklą, ypač komunikacijos srityje. Neseniai startavo nauja svetainė, mūsų savivaldybėje taip pat bus aktyvinamas darbas su asociacija „Klaipėdos regionas“, kad naujienlaiškiai ir kitokia reikalinga informacija laiku pasiektų atsakingus darbuotojus ir visus besidominčius bei galinčius prisidėti, įsitraukti ir dalyvauti regioninėje veikloje.  

  Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.