KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Keliams lėšos bus skirstomos aiškiau ir tikslingiau

  Neseniai vykusiame pasitarime Lietuvos automobilių kelių direkcijoje aptarta keletas klausimų dėl vietinės reikšmės kelių sąrašų sudarymo, teisinės registracijos, šaligatvių ir takų, esančių prie valstybinės reikšmės kelių, perdavimo ir priežiūros, taip pat pristatytos naujovės dėl vietinės reikšmės kelių finansavimo. Apie tai kalbamės su Administracijos direktoriaus pavaduotoju Česlovu Banevičiumi.

  Kodėl yra svarbu Savivaldybėms sudaryti visų pirma tinkamus kelių sąrašus?

  Todėl, kad vienas iš kriterijų skirstant Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšas, bus bendras kelių ilgis, nurodytas savivaldybių patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše. Mūsų savivaldybės vietinės reikšmės kelių bendras ilgis yra 1131,57 km.

  Kalbėta ir apie vietinės reikšmės kelių teisinę registraciją. Juk dėl to taip pat kiekvienoje savivaldybėje kyla problemų?  

  Taip, valstybinės reikšmės keliai nuosavybės teise priklauso valstybei. Ji turi juos tvarkyti ir prižiūrėti. Pavyzdžiui, per rajono centrą einančios Klaipėdos ir Kretingos Plento gatvės yra valstybinės reikšmės kelių atkarpos. Taigi šių gatvių šaligatvius taip pat turėtų prižiūrėti valstybė, tačiau priežiūros našta tenka ir savivaldybei. Planuojama skirti papildomą finansavimą savivaldybėms arba pati Kelių direkcija turėtų pirkti paslaugą, kad šaligatviai ir pėsčiųjų takai būtų tinkamai prižiūrimi.

  Be to, savivaldybės, užregistravusios šaligatvius, pėsčiųjų ar dviračių takus kaip savo nuosavybę, turės perduoti juos valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise Kelių direkcijai.

  Iš tiesų teisinės registracijos klausimų kartais kyla, − 2018 m. nustatyta, kad respublikoje yra apie 1350 tūkst. kilometrų valstybinės reikšmės kelių, neatitinkančių jų funkcinės paskirties. Mūsų rajone teisinė kelių registracija pradėta 2017 metais, šiais metais planuojama teisiškai įregistruoti apie 10 km kelių. Tam planuojama skirti biudžeto ir KPPP lėšų.

  Kiek skiriama lėšų vietinės reikšmės kelių priežiūrai? Kiek kelių nutiesta? 

  Nuo 2013 m. kelių priežiūros finansavimas KPPP lėšomis didėjo  beveik dvigubai, − nuo 75 iki 132 mln. eurų.  2016 m. Lietuvoje nutiesta 195 km naujų kelių, 2018 – 300 km.

  Planuojama keisti Kelių įstatymą, Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo įstatymas jau pakeistas, laukiama patvirtinto programos lėšų panaudojimo aprašo. Kokie esminiai pakeitimai?

  Nelieka susisiekimo ministro įsakymu tvirtinamo tikslinio finansavimo objektų sąrašo. Nuo 76 iki 94 proc. padidėja Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu savivaldybėms skiriamų KPPP skaičiuojamųjų lėšų suma. Keičiami (tiksliau aprašomi) KPPP lėšų apskaičiavimo kriterijai. Tiksliai aprašoma, kam gali būti skiriamos ir kaip paskirstomos KPPP rezervo lėšos.

  Esminis dalykas − lėšų paskirstymo kriterijai tampą skaidresni.

  Vienas iš svarbių Kelių priežiūros ir plėtros programos pakeitimų − rezervo lėšų paskirstymo tvarka. Kas bus keičiama?

  Planuojama rezervo lėšas skirti savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams skubiai taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti dėl avarijos grėsmės, taip pat avarijos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti, jeigu savivaldybė skirtų 50 procentų savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat valstybės institucijų ar savivaldybių valdomų vietinės reikšmės kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos bei mėgėjų sodų teritorijose savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu pareiškėjas skiria 50 procentų savo lėšų.

  Taigi, be avarinių darbų, siūloma įtvirtinti galimybę KPPP lėšas naudoti sodininkų bendrijų keliams, įtrauktiems į sąrašą, rekonstruoti. Per metus galėsime sutvarkyti vieną kelią.   

  Gyventojams labai svarbus kelių su žvyro danga asfaltavimas. Ar yra čia naujovių?

  2019 m. vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimui planuojama skirti iš viso 10 mln. eurų visoms šalies savivaldybėms.

  Rengiamame lėšų paskirstymo tvarkos apraše 30 proc. sumos bus skiriama pagal nuolatinių gyventojų savivaldybėje skaičių, 70 proc. – pagal kelių su žvyro danga savivaldybėje ilgį, − gauta suma koreguojama taikant kelių su patobulinta danga ir kelių su žvyro danga ilgių santykio koeficientą. Savivaldybės paraiškas teiks iki kovo 1 d. Tikimės pritraukti maksimalų skirstomų lėšų kiekį.

  Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

   

   

   

   

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.