KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Remontuojami Klaipėdos rajono kultūros pastatai

  Klaipėdos rajono savivaldybėje jau keletą metų atnaujinami kultūros pastatai. Apie tai, kokie darbai jau įgyvendinti, kokie dar laukia, kalbamės su Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaite. 

  Kokie kultūros pastatai atnaujinti pastaraisiais metais?

  2018 m. pradžioje pradėjo veikti modernizuotas Veiviržėnų kultūros centro Žadeikių skyriaus pastatas, kuriame taip pat įsikūrė biblioteka ir bendruomenė. Anksčiau šiame pastate veikė vaikų lopšelis-darželis. Pastatas buvo atnaujintas iš esmės: sutvarkyta ne tik išorė, šildymas, bet ir atliktas vidaus patalpų remontas, naujai įrengti vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai bei atlikti kiti darbai. Visa tai kainavo 306 tūkst. eurų, iš kurių – 152 tūkst. eurų Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, o 154 tūkst. – Savivaldybės biudžeto lėšos. 

  2018 metais atidaryti dar 2 naujai suremontuoti kultūros pastatai: Kretingalės kultūros centro Girkalių skyrius bei Dovilų etninės kultūros centras.  Girkaliuose atnaujintame pastate įsikūrė ne tik kultūros centro skyrius – buvo įrengtos patalpos bibliotekai, bendruomenei, medicinos punktui.  Šio pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai iš viso kainavo apie 641,2 tūkst. eurų, iš kurių – 431,9 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto, o 209,3 tūkst. eurų – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos.

  Dovilų etninės kultūros centro atidarymas buvo ilgai laukta doviliškių šventė. Buvo atlikti fasado ir vidaus apdailos darbai, įrengta ventiliacija, viduje išsaugoti ir senojo pastato sienų fragmentai. Pastato remontas kainavo daugiau nei 283 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšų.

  Kokie darbai numatyti 2019 metais?

  Šiemet planuojama atnaujinti du kultūros pastatus: Veiviržėnų kultūros centro Endriejavo skyrių bei Kretingalės kultūros centro Plikių skyrių. Abiejuose pastatuose įsikūrusios ir bibliotekos.

  Endriejave darbai pradėti jau 2018 m. spalio mėnesį. Kultūros centro ir bibliotekos pastatuose perplanuojamos esamos ir naujai įrengiamos trūkstamos patalpos. Taip pat bus įrengiamas naujas stogas, geoterminio šildymo katilinė. Bus apšiltinami rekonstruojamo pastato fasadai, įrengiama nauja išorinė lietaus nuvedimo sistema, tvarkomos vidaus patalpos. Pastatas bus pritaikytas ir žmonėms su negalia: prie pagrindinio įėjimo bus įrengta nuovaža. Modernizuojant pastatą bus tvarkoma ir jo aplinka: perklojami esami pėsčiųjų takai, įrengiami laiptai, suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovas, bus paženklintos automobilių aikštelės stovėjimo vietos, įrengiamas teritorijos apšvietimas, buitinių atliekų ir atliekų rūšiavimo konteinerių stoginė. Iš viso Endriejavo kultūros centro ir bibliotekos modernizavimo darbai kainuos beveik 630,3 tūkst. eurų: 170 tūkst. eurų – ES lėšos, 30 tūkst. eurų – Valstybės biudžeto lėšos, likusi dalis, t. y. daugiau nei 430 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto lėšos. ES paramos lėšas turėtume panaudoti iki 2019 m. gegužės, o visa rangos darbų sutartis galioja 35 mėnesius nuo 2018 rudens.  

  Ilgai lauktas Kretingalės kultūros centro Plikių skyriaus pastato, kuriame įsikūrusi ir biblioteka, modernizavimas prasidės artimiausiu metu. Jau pasirašyta sutartis dėl valstybės ir ES paramos, o šiuo metu įvykus viešiesiems pirkimams iš 12 kandidatų renkamas rangovas, kuris atliks darbus. Modernizuojamas pastatas pastatytas dar 1928 m. Jame bus atliekami architektūros, statinio konstrukcijų tvarkymo, vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimo, šildymo, vėdinimo sistemų, katilinės įrengimas, elektrotechnikos ir kiti su pastato modernizavimu susiję darbai. Iš viso darbams reikės apie 377 tūkst. eurų, iš kurių 30 tūkst. eurų – Valstybės biudžeto lėšos, 170 tūkst. eurų – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos,  beveik 177 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto lėšos.

  Kokia situacija dėl Gargždų kultūros centro rekonstrukcijos?

  Gargždų kultūros centro rekonstravimo darbai yra didelė problema. Ankstesniais metais kultūros centras buvo tik remontuojamas: keičiamas stogas, remontuotos bibliotekos patalpos, tačiau 2008 m. buvo pradėtas rengti viso kultūros centro pastato rekonstravimo techninis projektas, kuris baigtas 2009 m. Projektą rengė UAB „Klaipėdos komprojektas“. 2009 m. Nuolatinėje statybos komisijoje paaiškėjo, kad  reikia taisyti sklypo ribas, nes jos sutapo su pastato sienomis ir, pavyzdžiui, evakuaciniai laiptai atsidūrė už sklypo ribų. 2010 m. sklypo ribos buvo pataisytos, tačiau statybos leidimas nebuvo gautas. Taip pat ir projekto vertė buvo didžiulė – daugiau nei 7,7 mln. litų. Po sunkmečio Savivaldybė negalėjo skirti tokių lėšų iš biudžeto, o Europos Sąjungos parama buvo skiriama tik kaimo vietovėse esantiems kultūros namams. 

  Statybos darbus reglamentuojantys įstatymai keičiasi kone kasmet, todėl ankstesnis kultūros centro rekonstravimo projektas jau nebeatitiko galiojančių reikalavimų. 2017 m. iš UAB „Klaipėdos komprojektas“ už 14,8 tūkst. eurų buvo nupirkta projekto ištaisymo, statybą leidžiančio dokumento ir projekto vykdymo priežiūros paslauga. Projektas buvo ištaisytas vadovaujantis Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir 2018 m. lapkritį pateiktas ekspertizei. Projekto taisymas užtruko, nes atsirado naujai paklotų inžinerinių tinklų, reikėjo tikslinti topografines nuotraukas, projektą iš naujo derinti su įvairiomis įstaigomis. Galiausiai pagal naują 2017 m. įsigaliojusį Statybos techninį reglamentą buvo pareikalauta parengti gaisrinės saugos dalį, kurios ankstesniame projekte nebuvo reikalaujama, tad šiuo metu vykdomi viešieji pirkimai projekto gaisrinės saugos dalies parengimui. Taigi Gargždų kultūros centro rekonstravimo darbai užtruko ne tik dėl lėšų trūkumo, bet ir dėl biurokratinių kliūčių.

  Tikimės, kad šiais metais  pavyks gauti Gargždų kultūros centro statybos leidimą.

  Kalbėjosi Ernesta Badalova

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.