KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Skelbimai

  2019-06-10

  Skelbiami atviri konkursai išnuomoti Savivaldybės turtą

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirus konkursus išnuomoti Savivaldybės turtą: 

  1. nuo 2 iki 4 m2 ploto Savivaldybės administracijos patalpos dalį, esančią pastate 1B3p (unikalus Nr. 5592-0000-1010), Klaipėdos g. 2, Gargžduose, gėrimų ir užkandžių automatams pastatyti. Pradinė nuomos kaina – 2,62 eurų už 1 mper mėnesį. Nuomos terminas – 5 metai.
  2. 142,51 kv. m ploto pagalbinio ūkio pastate (unikalus Nr. 4400-1610-8122, kadastro duomenų byla Nr. 55/63920), esančiame Laukų g. 4, Veiviržėnuose, Klaipėdos r., šias patalpas:

  2.1. 35,57 m2ploto patalpas, žymimas 1-6 (8.82 m2), 1-7 (12.39 m2), 1-8 (2.97m2), 1-9 (11.39 m2);

  2.2. 35,18 mploto patalpas, žymimas 1-5 (7.41 m2), 1-10 (27.77 m2);

  2.3. 35,54 mploto patalpas, žymimas 1-1 (27.94 m2), 1-4 (7.60 m2);

  2.4. 36,22 mploto patalpas, žymimas 1-2 (27.66 m2), 1-3 (8.56 m2)

  Pradinė nuomos kaina – 0,15 eurų už 1 m2 per mėnesį. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau negu iki privatizavimo.

  Norintys dalyvauti nuomos konkurse turi iki 2019-06-26 9.30 val. užklijuotame voke pateikti pasiūlymą ir dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas 20 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108), į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių, 215 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas turtas@klaipedos-r.lt, tel. 47 19 30.

  Turto valdymo skyriaus informacija


  2019-04-20

  Klaipėdos rajono savivaldybė perka 2 kambarių butą neįgaliems asmenims Gargžduose

  Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

  Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“.

  Pirkimo objekto apibūdinimas:  Gargždų mieste perkamas butas pirmame namo aukšte arba name, kuriame yra liftas. 

  Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas neįgaliems asmenims (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.2.II dalį).

  Buto pirkimui keliami šie reikalavimai:

  1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

  10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

  7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

  Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 1930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt .

  Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

  Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2019 m. gegužės 10 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

  Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

  1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

  2. kadastro duomenų bylos kopija;

  3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

  4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

  5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

  6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

  7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

  8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

  Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. 

  Pasiūlymas su priedais turi būti pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu. 

  Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2019-05-10 d. 11.00 val.

  Pasiūlymų pateikimas: užklijuotą voką kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2019 m. gegužės 10 d.  10.00 val.

  Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl 2 kambarių buto, esančio pirmame namo aukšte, arba name, kuriame yra liftas“.

   

  2019-02-20

  Išnuomojamas Savivaldybės turtas Veiviržėnuose

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirus konkursus išnuomoti 5 metams, bet ne ilgiau negu iki privatizavimo, Savivaldybės turtą:

  1. 106,64 m2 ploto ambulatorijos patalpas, kadastro duomenų byloje Nr. 4166 žymimas nuo 3-33 iki 3-42, esančias Laisvės g. 26, Veiviržėnuose, ambulatorijos pastate 1D2p, unikalus Nr. 5597-8010-0019:0003,  pradinė nuomos kaina – 0,27 Eur už 1 m2 per mėnesį;

  2. 89,81 m2 ploto salės patalpas, unikalus Nr. 5590-0018-0016:0007, esančias Mokyklos g. 55, Veiviržėnuose, pradinė nuomos kaina – 0,25 Eur už 1 m2 per mėnesį.

  Norintys dalyvauti nuomos konkurse turi iki 2019-03-13 9.30 val. užklijuotame voke pateikti pasiūlymą ir dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas 30 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui, 215 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas turtas@klaipedos-r.lt, tel. (8 46) 47 19 30.

   

  2019-01-19

  Klaipėdos rajono savivaldybė perka 2 butus Gargždų mieste

  Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

   

  Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

   

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“.

   

  Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 2 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

   

  I dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas neįgaliems asmenims (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.2.II dalį).

   

   I buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

   

              1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

   

              2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

   

              3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

   

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

   

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

   

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

   

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

   

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

   

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

   

  10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

   

  Neperkamas butas:

   

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

   

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

   

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

   

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

   

              5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

   

              6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

   

              7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

   

  II dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas neįgaliems asmenims (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.3.III dalį).

   

   II buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

   

              1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

   

              2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

   

              3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

   

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

   

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

   

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

   

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

   

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

   

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

   

  10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

   

  Neperkamas butas:

   

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

   

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

   

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

   

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

   

              5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

   

              6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

   

              7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

   

  Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 1930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt .

   

  Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

   

  Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2019 m. vasario 6 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

   

  Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

   

  1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

   

  2. kadastro duomenų bylos kopija;

   

  3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

   

  4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

   

              5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

   

              6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

   

              7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

   

  8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

   

  Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

   

  Pasiūlymas su priedais turi būti pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu.

   

  Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2019-02-06 11.00 val.

   

  Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2019 m. vasario 06 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ........pirkimo daliai“.

   

  2019-01-11

  Skelbiama nepriklausomų kandidatų į UAB „Gargždų turgus“ ir į UAB „Stotis“ valdybų narius atranka. Kviečiame dalyvauti.

  Atrankos į UAB „Gargždų turgus“ valdybos narius dokumentai.

  Atrankos į UAB „Stotis“ valdybos narius dokumentai.

  Turto valdymo skyriaus informacija

   

  2018-12-27

   

  Viešo aukciono būdu parduodamas automobilis

  2019 m. sausio 9 d.  9 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje viešo aukciono būdu bus parduodamas automobilis „Magirus-deutz M 90 M 7“, pagamintas 1983 m.

  Pradinė pardavimo kaina – 700 eurų, pradinis įnašas – 70 eurų, registracijos mokestis – 50 eurų, žiūrovo  mokestis – 30 eurų

  Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, registruojami 215 kab. Klaipėdos g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r., nuo 2019 m. sausio 7 d. 9 val. iki 2019 m. sausio  9 d. 8.30 val. (būtina pateikti asmens tapatybės dokumentą, dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas dalyvio mokestis ir pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108).    

  Dėl informacijos apie parduodamą turtą prašome kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnijos seniūnę Daivą Bliūdžiuvienę (tel. (8 46) 45 42 80, 8 696 30 818) arba Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoją Mindaugą Gerdauskį (tel. (8 46) 47 19 30, el. p. turtas@klaipedos­r.lt,  mindaugas.gerdauskis@klaipedos­r.lt).


  2018-09-30

  Klaipėdos rajono savivaldybė perka 3 butus Gargždų mieste

  Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

  Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“.

  Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 3 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

  I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.1.I dalį).

  I butų pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

              1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.),kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

              2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butai turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 44 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto..

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

              5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

              6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

              7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

  II dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas neįgaliems asmenims (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.2.II dalį).

   II buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

              1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

              2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

              3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

  10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

              5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

              6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

              7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

  III dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas neįgaliems asmenims (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.3.III dalį).

   III buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

              1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

              2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

              3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

  10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

              5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

              6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

              7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

   

  Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 1930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt .

  Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

  Pasiūlymų pateikimo terminasiki 2018 m. spalio 12 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

  Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

  1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

  2. kadastro duomenų bylos kopija;

  3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

  4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

              5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

              6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

              7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

  8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

  Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

  Pasiūlymas su priedais turi būti pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu.

  Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2018-10-12 11.00 val.

  Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. spalio 12 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ........pirkimo daliai“.


  2018-08-23

  Skelbiamas pakartotinis nenukirsto valstybinio miško pardavimas viešame aukcione

  Pardavimas atliekamas vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis, Nenukirsto valstybinio miško pardavimo viešajame aukcione taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. AV-1584, projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms (II etapas), Klaipėdos r. sav., Kalniškės k. (Vėžaičių sen.)“ statybos projekto Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo darbų brėžiniu bei Darbų organizavimo brėžiniu.

  Aukcione parduodamas nenukirstas valstybinis miškas, esantis prie Gargždų, Anielino, Kalniškės piliakalnio, biržės yra Kretingos miškų urėdijos, Vėžaičių girininkijoje, 979 kvartale. 

  Taksaciniai sklypai Nr.

  Biržių plotai ha

  Kirtimų rūšis

  Biržėje kertamas likvidinis tūris m3

  Nenukirsto miško kaina €

  Be PVM

  PVM

  Su PVM

  28

  2,1

  Kraštovaizdžio formavimo kirtimai ir Pagrindinio naudojimo kiti kirtimai.

  466,32

  18585,29

  3902,91

  22488,20

  29

  0,2

  55,93

  2104,84

  442,02

  2546,86

  Iš viso:

  2,3

   

  522,25

  20690,13

  4344,93

  25035,06

  Abi biržės bus parduotos kartu vienam aukciono laimėtojui.

  Minimalus kainos didinimo intervalas – 300 €.

  Aukcionas vyks 2018-08-28 10.00 val. Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

  Biržių apžiūros vyks iš anksto suderintu laiku.

  Aukciono žiūrovo bilieto kaina  - 50 €.

  Aukcione turi teisę dalyvauti aukciono dalyviai, sumokėję 1000 € pradinį įnašą ir gavę dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu bei Aukciono žiūrovai sumokėję 50 € ir gavę žiūrovo bilietą.

  Kontaktinis asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas Audrius Kampas, tel. 47 19 30, el. paštas turtas@klaipedos-r.lt, 219 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, faksas 47 20 05.

  Sumokėti už žiūrovo bilietą, pradinį dalyvio įnašą, atsiskaityti už Aukcione parduotą nenukirstą mišką, reikia banko pavedimu į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, kodas 188773688, sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.

  Aukciono laimėtojas atsiskaito už Aukcione parduotą nenukirstą mišką sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  Aukcionas vyks 2018-08-28 10.00 val. Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

  Kita svarbi informacija dėl nupirkto nenukirsto miško iškirtimo ir medienos išvežimo terminų, medienos gamybos sąlygų ir pan.:

  Iškirsti augančius medžius ir pašalinti nelikvidinę medieną piliakalnio teritorijoje BŪTINA laikantis nustatytų teisės reikalavimų.

  Atliekant kraštovaizdžio formavimo kirtimus BŪTINA vadovautis projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms (II etapas), Klaipėdos r. sav., Kalniškės k. (Vėžaičių sen.)“ statybos projekto Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo darbų brėžiniu bei Darbų organizavimo brėžiniu (pridedama).

  Pagrindiniai reikalavimai:

  1.  Prieš atliekant miško kirtimą BŪTINA įrengti laikinus kelius, laikinus medinius takus bei sandėliavimo aikšteles. Piliakalnio bei jo komplekso šlaituose griežtai DRAUDŽIAMA važinėti ar kitaip eksploatuoti mechanizuotą techniką, kuri gali bent kiek pažeisti žemės paviršių. Šlaituose leidžiama dirbti tik rankiniu būdu, stambius medžius supjaustyti vietoje.
  2. Nukirstus medžius nuo piliakalnio nutraukti gervėmis.
  3. Medžius reikia pjauti ar kirsti kiek galima arčiau žemės paviršiaus, kelmų nerauti.

  Miško aukciono taisyklės

  Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 11 D. įsakymo Nr. D1-992 „Dėl 2018 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo

  II etapo kraštovaizdžio formavimo brėžinys.

  Priedai

  Nenukirsto valstybinio miško pardavimo viešajame aukcione taisyklės

  Turto valdymo skyriaus informacija

   

  2018-07-27

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia nenukirsto valstybinio miško pardavimą viešame aukcione

  Pardavimas atliekamas vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis, Nenukirsto valstybinio miško pardavimo viešajame aukcione taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. AV-1584, projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms (II etapas), Klaipėdos r. sav., Kalniškės k. (Vėžaičių sen.)“ statybos projekto Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo darbų brėžiniu bei Darbų organizavimo brėžiniu.

  Aukcione parduodamas nenukirstas valstybinis miškas, esantis prie Gargždų, Anielino, Kalniškės piliakalnio, biržės yra Kretingos miškų urėdijos, Vėžaičių girininkijoje, 979 kvartale.

  Taksaciniai sklypai Nr.

  Biržių plotai ha

  Kirtimų rūšis

  Biržėje kertamas likvidinis tūris m3

  Nenukirsto miško kaina €

  Be PVM

  PVM

  Su PVM

  28

  2,1

  Kraštovaizdžio formavimo kirtimai ir Pagrindinio naudojimo kiti kirtimai.

  466,32

  18585,29

  3902,91

  22488,20

  29

  0,2

  55,93

  2104,84

  442,02

  2546,86

  Iš viso:

  2,3

   

  522,25

  20690,13

  4344,93

  25035,06

  Abi biržės bus parduotos kartu vienam aukciono laimėtojui.

  Minimalus kainos didinimo intervalas – 300 €.

  Aukcionas bus vykdomas 2018-08-14 10.00 val. Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

  Biržių apžiūros vyks 2018-08-10 ir 2018-08-13 iš anksto suderintu laiku.

  Aukciono žiūrovo bilieto kaina  - 50 €.

  Aukcione turi teisę dalyvauti aukciono dalyviai, sumokėję 1000 € pradinį įnašą ir gavę dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu bei Aukciono žiūrovai sumokėję 50 € ir gavę žiūrovo bilietą.

  Kontaktinis asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas Audrius Kampas, tel. 47 19 30, el. paštas turtas@klaipedos-r.lt, 219 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, faksas 47 20 05.

  Sumokėti už žiūrovo bilietą, pradinį dalyvio įnašą, atsiskaityti už Aukcione parduotą nenukirstą mišką, reikia banko pavedimu į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, kodas 188773688, sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.

  Aukciono laimėtojas atsiskaito už Aukcione parduotą nenukirstą mišką sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  Neįvykus Aukcionui arba nepardavus nenukirsto miško – numatomas pakartotinis  Aukcionas vyks 2018-08-28 10.00 val. Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

  Kita svarbi informacija dėl nupirkto nenukirsto miško iškirtimo ir medienos išvežimo terminų, medienos gamybos sąlygų ir pan.:

  Iškirsti augančius medžius ir pašalinti nelikvidinę medieną piliakalnio teritorijoje BŪTINA laikantis nustatytų teisės reikalavimų.

  Atliekant kraštovaizdžio formavimo kirtimus BŪTINA vadovautis projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms (II etapas), Klaipėdos r. sav., Kalniškės k. (Vėžaičių sen.)“ statybos projekto Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo darbų brėžiniu bei Darbų organizavimo brėžiniu (pridedama).

  Pagrindiniai reikalavimai:

  1. Prieš atliekant miško kirtimą BŪTINA įrengti laikinus kelius, laikinus medinius takus bei sandėliavimo aikšteles. Piliakalnio bei jo komplekso šlaituose griežtai DRAUDŽIAMA važinėti ar kitaip eksploatuoti mechanizuotą techniką, kuri gali bent kiek pažeisti žemės paviršių. Šlaituose leidžiama dirbti tik rankiniu būdu, stambius medžius supjaustyti vietoje.
  2. Nukirstus medžius nuo piliakalnio nutraukti gervėmis.
  3. Medžius reikia pjauti ar kirsti kiek galima arčiau žemės paviršiaus, kelmų nerauti.

  Miško aukciono taisyklės

  Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 11 D. įsakymo Nr. D1-992 „Dėl 2018 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo

  II etapo kraštovaizdžio formavimo brėžinys.

  Priedai

  Nenukirsto valstybinio miško pardavimo viešajame aukcione taisyklės

  Turto valdymo skyriaus informacija

  2018-07-02

  Skelbiamas aukcionas nekilnojamam turtui Kalotėje įsigyti.

  2018-07-02

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirus konkursus išnuomoti 5 metams, bet ne ilgiau negu iki privatizavimo, Savivaldybės turtą:

  1. 128 m2 užstatyto ploto pagalbinio ūkio pastatą-daržinę, žymimą 4I1ž, unikalus Nr. 4400-4506-3192, esantį  Pamarių g. 3, Priekulės m. Pradinė nuomos kaina – 0,22 € už 1 m2 per mėn.

  2. 50 m2 užstatyto ploto pagalbinio ūkio pastatą-malkinę, žymimą 11I1ž, unikalus Nr. 4400-4506-3205, esantį Pamarių g. 3, Priekulės m. Pradinė nuomos kaina – 0,11 € už 1 m2 per mėn.

  3. 69 m2  užstatyto ploto pagalbinio ūkio pastatą-malkinę, žymimą 13I1ž, unikalus Nr. 4400-4506-3216, esantį Pamarių g. 3, Priekulės m. Pradinė nuomos kaina – 0,11 € už 1 m2 per mėn.

  4. 24 m2 užstatyto ploto pagalbinio ūkio pastatą-malkinę, žymimą 17I1ž, unikalus Nr. 4400-4506-3227 , esantį Pamarių g. 3, Priekulės m. Pradinė nuomos kaina – 0,11 € už 1 m2 per mėn.

  5. 72,9 kv. m ploto patalpas, unikalus Nr. 5599-6016-7014, esančias Klaipėdos g. 12A, Priekulės m., pradinė nuomos kaina – 0,83 eur. už 1 m2 per mėnesį.

  6. 19,82 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, žymimas 9-8 ir 9-9, pastate, kadastrinių matavimų byloje Nr. 21 žymimame 1A2p, unikalus Nr. 4400-4492-1622:9568, esančias Turgaus g. 6-2, Priekulės m, pradinė nuomos kaina – 0,50 eur. už 1 m2 per mėnesį.

  7. Pagalbinio ūkio patalpas – garažą su katilinės - sandėlio patalpomis unikalus Nr. 4400-4492-1600:9567, bendras plotas 42,75 kv. m, esančias Turgaus g. 6-2A, Priekulės m., pradinė nuomos kaina – 0,32 eur. už 1 m2 per mėnesį.

  8. 34,00 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Žalgirio g. 4, Priekulės m., pastate, žymimame 2B1p, unikalus Nr. 5593-0001-4013, pradinė nuomos kaina – 0,30 eur. už 1 m2 per mėnesį.

  Norintys dalyvauti nuomos konkurse turi iki 2018-07-16 9.30 val. užklijuotame voke pateikti pasiūlymą ir dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas 30 € pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108), į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių, 219 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas turtas@klaipedos-r.lt, tel. 47 19 30, faksas 47 20 05.


  2018-04-13

  Klaipėdos rajono savivaldybė perka 6 butus

  Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

  Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559.

   

  Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 6 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

  I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.1.I dalį).

  I butų pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

  1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.),kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butai turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 44 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto..

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

  7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

  II dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.2.II dalį).

  II butų pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

  1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv.m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

  7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

  III dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.3.III dalį).

  III butų pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

  1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

  7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

  IV dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.4.IV dalį).

   IV buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

  1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv.m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

  10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

  7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

  V dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.5.V dalį).

  V buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

  1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

  10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

  7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

  VI dalis. Pirkimo objektas – 3-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.6.VI dalį).

  VI buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

  1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 3-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 89 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 54 kv. m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

  7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

  Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 1930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt .

  Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

  Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2018 m. balandžio 27 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

  Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

  1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

  2. kadastro duomenų bylos kopija;

  3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

   

  4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

  5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

  6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

  7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

  8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

  Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

  Pasiūlymas su priedais turi būti pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu.

  Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2018-04-30 13.30 val.

  Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. balandžio 27 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ........pirkimo daliai“.                                                        

   

  2017-12-20

  Visuomenės informavimas dėl planuojamų įrengti pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Gargžduose, Priekulėje, Agluonėnuose ir Doviluose

  Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija nori supažindinti visuomenę su planuojamomis įrengti pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių vietomis Gargžduose, Priekulėje, Agluonėnuose ir Doviluose.

  2018 metais Klaipėdos rajone bus įrengta 30 naujų pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių. Gargžduose jos bus įrengiamos: 

  • Klaipėdos gatvėje prie 1823323442 namų;
  • P. Cvirkos gatvėje prie 15182437 namų;
  • Melioratorių g. prie 14 namo;
  • Pušų g. prie 44 namo;
  • Kvietinių g. prie 25 namo;
  • Liepų g. prie namo;
  • Vasario 16-osios g. prie 40 namo;
  • Vytauto g. prie 27 namo;
  • Kastyčio g. prie 14 namo;
  • Taikos g. prie namo;
  • Minijos g. prie namo. 

  Priekulėje jos bus įrengtos: 

  • Naujojoje g. prie ir namų;
  • Pamarių g. prie 3A27 B ir 5 namų;
  • Turgaus g. prie ir 12 namų;
  • Klaipėdos g. prie 23 ir 41 namų;
  • Minijos g. prie 12-16 namų. 

  Agluonėnuose pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelė bus įrengta Priekulės g. prie 4 namo.

  Doviluose – Minijos g. prie namo.

  Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus informacija


  2017-10-24

  Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Plikių telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

  Plano rengimo organizatorius – UAB „Statransta“ įmonės kodas: 141826479;  adresas: Liepų g. 48-B, Klaipėda, LT-92402;  telefonas: 8 698 87637; (46) 344794, el. paštas: s.stuopelis@statransa.lt ; tinklalapis: www.statransa.lt.  

  Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono Plikių telkinio žvyro išteklių naudojimo planas.

  Plano tikslai – Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų. 

  Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 85-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749.

  Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

  Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas.

  Priimtas sprendimas ir motyvai – atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai (Aplinkos apsaugos agentūra; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas) pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad vertinimą atlikti neprivaloma. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius nuomonės neteikė, nes planuojama teritorija nepatenka į kultūros vertybės teritoriją ar apsaugoszoną. Remdamasis plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas naudoti Klaipėdos rajono Šidagių telkinio smėlio išteklius, ir tai, kad visi vertinimo subjektai priėmė išvadą, kad SPAV neprivalomas – priimamas sprendimas, kad SPAV nebus atliekamas.

  Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Statransa" ir naudojimo plano rengėjui UAB „GJ Magma“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).

  Uždaroji akcinė bendrovė <>


  2017-10-19

  Daugiabučių namų bendrijas kviečiame teikti paraiškas dėl daugiabučių namų bendrijų rėmimo programos lėšų

  Kviečiame Klaipėdos rajono savivaldybėje registruotas daugiabučių namų bendrijas, pageidaujančias gauti daugiabučių namų bendrijų rėmimo programos lėšų, iki 2017-11-10 pateikti paraiškas ir pagrindžiančius dokumentus, nustatytus Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T11-102.

  Daugiau informacijos Turto valdymo skyriuje, 215 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas – turtas@klaipedos-r.lt, tel. 471930.

  DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATAI.

  Turto valdymo skyriaus informacija


  2017-09-28

  Informacija apie parengtą Žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

  Vadovaudamiesi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu, teikiame informaciją apie parengtą Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto  Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 (toliau – Projektas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą.

  PROJEKTO ORGANIZATORIUS: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas), Konstitucijos 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. paštas konsolidacija@vzf.lt, interneto tinklalapio adresashttp://www.vzf.lt, Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. paštas reda.bankauskaite@vzf.lt.

  PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „INVENTORA“, K. Donelaičio g. 78-10, 44254 Kaunas, tel. 837 209740, el. paštas info@inventora.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.inventora.lt.

  PROJEKTO PAVADINIMAS: Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001.

  Projekto TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio bei miškų ūkio paskirties žemės sklypus; padidinti žemės ūkio valdas ir pagerinti jų glaustumą; sumažinti atstumus tarp žemės sklypų žemės ūkio valdoje; sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą; nustatyti teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus; pagerinti teritorijos rekreacinius ir kaimo turizmo išteklius; įgyvendinti kitus žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos politikos tikslus.

  PRIIMTAS SPRENDIMAS: atsižvelgdamas į vertinimo subjektų pateiktas išvadas ir vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, Valstybės žemės fondo direktorius 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. GĮ-362 „Dėl Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą neatlikti Projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

  Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir SPAV atrankos dokumentu galima Valstybės žemės fonde, Konstitucijos pr. 23-408, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 614 77 892, el. paštas: konsolidacija@vzf.lt, ir (arba) interneto svetainėje: http://www.vzf.lt/zemes-konsolidacija/skelbimai/.

  Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija

  2017-09-13

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto (buto-patalpos) ir jam priskirto žemės sklypo Kalotėje aukcioną. Daugiau informacijos čia

  2017-09-09

   

  Perkami 6 butai Gargžduose

  Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

  Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841, 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687, 2017-07-31 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „ Dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“  dalinio pakeitimo„  Nr. AV-1731.

  Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 6 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

  I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.4.IV dalį).

  II dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.5.V  dalį).

  I, II, butų pirkimo dalims keliami šie reikalavimai:

  1. Perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

  2. Bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

  3. Buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. Butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

  5. Butui negali būti uždėtas turto areštas;

  6. Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. Perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 44 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto.

  9. Butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

  10. Jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  11. Butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  Neperkamas butas:

  1. Su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

  2. Įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. Buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. Kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. Kurio baigtumas nėra 100 proc.

  III dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.7.VII  dalį).

  III buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

  1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

  2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

  5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 44 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

  10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  12. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  IV dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.10.X  dalį).

  IV buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

  1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

  2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

  5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv.m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

  10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  2. Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  V dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.13.XIII  dalį).

  V buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

  1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

  2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

  5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv.m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

  10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  12. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  VI dalis. Pirkimo objektas – 3-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.15.XV  dalį).

  VI buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

              1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

  2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

  5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 3-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 89 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 54 kv.m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

  10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  Pasiūlymų vertinimo kriterijai: atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.

  Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: patvirtintos socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 471 930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt.

  Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

  Pasiūlymų pateikimo terminasiki 2017 m. rugsėjo 22 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

  Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

  1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

  2. kadastro duomenų bylos kopija;

  3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

  4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

  5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

  6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

  7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

  8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

  Paraiška dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

  Paraiška su priedais turi būti pasirašyta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu. Paraiškoje turi būti nurodytos parduodamo buto apžiūros sąlygos (laikas per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo, per kurį galima apžiūrėti butą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris);

  Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2017-09-22 13.30 val.

  Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017 m. rugsėjo 22 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ........pirkimo daliai“.

  Turto valdymo skyriaus informacija

  2017-09-05

  Klaipėdos rajono Slengių mokykla-daugiafunkcis centras nuomosis patalpas, tinkamas kultūros veiklai Slengiuose.

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimų tvarka ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T11-245 „Dėl patalpų, tinkamų kultūros veiklai Slengiuose, nuomos pirkimo“.

  Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

  Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono Slengių mokykla-daugiafunkcis centras, įmonės kodas 302850915, adresas: Saulės g. 1, Slengių km., Klaipėdos r. LT-92342, tel. (8 46) 31 90 14.

  Ieškomas išsinuomoti turtas: patalpos, tinkamos kultūros veiklai Slengiuose, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone (bet nuo Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro nutolusios ne daugiau kaip 3 km spinduliu).

  Nuomos pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro tinklapyje www.slengiumokykla.lt. Papildomą informaciją galite gauti Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre adresu: Saulės g. 1, Slengių km., Klaipėdos r. tel. (8 46) 31 90 14 iki 2017-09-18 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

  Kandidatai iki 2017-09-19 10.00 val. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

  1. Pasiūlymą su nurodyta siūlomų nuomoti pastatų (patalpų) 1 m2 nuomos kaina per mėnesį. Į patalpų nuomos kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai, įskaitant žemės mokesčius, išskyrus komunalinių patarnavimų ir patalpų eksploatavimo išlaidas;
  2. Siūlomų nuomoti pastatų, patalpų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (pastatų ir žemės sklypo) kopiją;
  3. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos kopiją;
  4. Žemės sklypo plano kopiją.

  Klaipėdos rajono Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Laima Anužytė-Kilnė

  2017-09-01

  Kviečiame teikti pasiūlymus vietinės reikšmės kelių ir daugiabučių namų remontui

  Įgyvendinant Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimus ir, siekiant pagerinti eismo sąlygas vietinės reikšmės keliuose bei sutvarkyti daugiabučių kiemus, skelbiamas kvietimas fiziniams ir juridiniams asmenims teikti pasiūlymus 2018-iems metams skiriant lėšas:

  1.  Vietinės reikšmės kelių ir kelių juose esančių statinių projektavimui, tiesimui, rekonstrukcijai, remontui pagal 2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T11-285 dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T11-323 „Dėl fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių juostoje valstybinėje žemėje esantiems kelių statiniams, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.“

  2.  Daugiabučių kiemų susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimui, statybai, rekonstrukcijai ir kapitaliniam remontui pagal 2016 m. birželio  30 d. Nr. T11-258 “ Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose esančių daugiabučių kiemų susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“

  Pasiūlymų teikimo pradžia 2017 m. rugsėjo 1 d.

  Pasiūlymų teikimo pabaiga 2017 m. lapkričio 1 d.

  Daugiau informacijos Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt.

  Pasiūlymai teikiami tiesiogiai Savivaldybei, paštu, faksu arba elektroniniu dokumentu pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

  Statybos ir kelių priežiūros skyrius

  2017-07-14

  ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ, NAUDOTOJŲ IR KITŲ SUINTERESUOTŲJŲ ASMENŲ DĖMESIUI!

  Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktorius 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. GĮ–188 patvirtino Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribas ir priėmė sprendimą pradėti rengti minėtą žemės konsolidacijos projektą.

  2017 m. liepos 14 d. valstybės įmonė Valstybės žemės fondas su UAB „INVENTORA“ pasirašė Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 (toliau – Projektas) rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį.

  Siekiant sėkmingų ir efektyvių Projekto rezultatų, kviečiame žemės savininkus, naudotojus, bendruomenės, vietos veiklos grupės atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis kuo aktyviau dalyvauti organizuojamame antrajame Projekto dalyvių susirinkime. Antrojo Projekto dalyvių susirinkimo metu bus priimami sprendimai, susiję su Projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

  Kviečiame visus į antrąjį Projekto dalyvių susirinkimą, kuris įvyks 2017 m. liepos 28 d.  10 val. Gargždų kultūros centro salėje (Klaipėdos g. 15, Gargždai, Klaipėdos r. sav.).

  Papildomą informaciją apie rengiamą Projektą teikia:

  Projekto rengėjasUAB „INVENTORA“, K. Donelaičio g. 78-10, 44254 Kaunas, tel.: 837 209740, 8687 87332, 8614 55667, el. paštas info@inventora.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.inventora.lt.

  Projekto organizatorius: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. paštas konsolidacija@vzf.lt, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. paštas reda.bankauskaite@vzf.lt.

  Projektas rengiamas ir su Projekto rengimu susiję veiksmai taip pat atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) (interneto svetainės adresas – www.zpdris.lt). Paslaugos numeris sistemoje – ZKOP-32145.

  UAB „INVENTORA“

  2017-06-27

  Informacija apie priimtą sprendimą dėl  Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):

  SPAV atrankos dokumentų organizatorius: Marius Bliūdžius (a.k.37611100039); adresas – Kurpių g. 4-2, LT-91248 Klaipėdos m. sav., tel.: 8 (659) 02009, el. p.: mariusbliudzius@hotmail.com.

  SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas.

  Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje salygų. S

  PAV atrankos dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus II, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810.

  Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl  Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

  Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – Mariui Bliūdžiui, adresu – Kurpių g. 4-2, LT91248 Klaipėdos m. sav., tel.: 8 (659) 02009, el. p.: mariusbliudzius@hotmail.com ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui - B. Pinkevičiaus II, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 52735810, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

  Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.


  2017-06-22

   

  Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Piktožių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

  Plano rengimo organizatorius – UAB „Sangravela“, įmonės kodas 304084881, Agluonos g. 16, Šiūparių k., Klaipėdos r. Sav., LT-96165, tel. 8 615 45 456, direktorė Alina Jurjonė.

  Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, įm. K. 121428749, Vaidevučio g. 18, LT-08402, Vilnius, tel. 85-2318178, faks. 85-2784455, el. p. gjmagma@gmail.com, adresas internete: http://www.gjmagma.lt/

  Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono Piktožių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas.

  Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

  Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR Vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

  Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

  Priimtas sprendimas ir motyvai – gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, atsižvelgiant į tai, kad esminių pastabų ir pasiūlymų pateiktam dokumentui nebuvo gauta, o į kitas pastabas bus atsižvelgta, rengiant naudojimo planą, bei remdamasi SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais ir aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimas naudoti Klaipėdos rajono Piktožių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalį, UAB „Sangravela“ direktorė priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.

  Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val. 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, taip pat plano rengėjo, vykdančio įgaliojimo pagrindu organizatoriaus pareigas, interneto svetainėje: http://www.gjmagma.lt/viesinimas/spav-viesinimas. Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui  darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

  Apie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai norminių aktų nustatytais terminais teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje ir Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje. 


  2017-06-12

   

  IETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

   SPRENDIMO PROJEKTAS 

  Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 

  2017 m. birželio 8 d. Nr. 19-17

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdamas į UAB „Statransa“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2017-06-02 d. prašymą Nr. 217, n u s p r e n d ž i u

  pradėti Klaipėdos rajono Plikių telkinio žvyro išteklių naudojimo plano rengimą.

  Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Statransa“.

  Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

  Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-17-9p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Statransa“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2017-06-02 d. prašymas Nr. 217, žemės sklypų savininkų sutikimai vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas.

  Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2017-06-26 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

  Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tanrybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2017-06-26.

  Sprendimas dėl Plikių telkinio žvyro išteklių bnaudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2017-06-28.

  Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius Jonas Satkūnas


  2017-05-30

  Informacija apie priimtą sprendimą dėl  Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):

  SPAV atrankos dokumentų organizatorius: Marius Bliūdžius (a.k.37611100039); adresas – Kurpių g. 4-2, LT-91248 Klaipėdos m. sav., tel.: 8 (659) 02009, el. p.: mariusbliudzius@hotmail.com.

  SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas.

  Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje salygų.

  SPAV atrankos dokumentu rengėjas: B. Pinkevičiaus II, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810.

  Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl  Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – Mariui Bliūdžiui, adresu – Kurpių g. 4-2, LT91248 Klaipėdos m. sav., tel.: 8 (659) 02009, el. p.: mariusbliudzius@hotmail.com ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui - B. Pinkevičiaus II, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 52735810, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

  Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.


  2017-05-16

  Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti administracinės paskirties pastato Mokyklos g. 3, Endriejavo mstl., Klaipėdos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projekto projektiniai pasiūlymai.

  Adresas: Mokyklos g. 3, Endriejavo mstl., Klaipėdos r. sav.

  Statinio paskirtis: Administracinė.

  Projektuotojas: UAB „Šiltas namas“ Dariaus ir Girėno g. 42A-509 Vilnius, tel. nr. (8-5)2696910.

  Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

  Projekto vadovas: Kęstutis Bakanauskas, el. p. kb@siltasnamas.eu; tel. Nr.: +37068930995.

  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 2 iki 2017 m. birželio 6 d. 17.30 val.

  Viešas susirinkimas vyks: 2017 m. birželio 7 d. 17.30 val. Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 2. 

  Projektiniai pasiūlymai. 

   

  2017-04-28

  Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono Šnaukštų telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

  Plano rengimo organizatorius – Romualdas Andrijauskas, asmens kodas 36412040494, asmens buveinės adresas – Senosios mokyklos g. 9, Šnaukštų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., LT-96220.

  Plango rengėjas – UAB „GJ Magma“, įm.k.121428749, Vaidevučio g. 18, LT-08402, Vilnius, tel. 85-2318178, faks.85-2784455, el.p. gjmagma@gmail.com, adresas internete: http://www.gjmagma.lt/

  Plano pavadinimas – Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono Šnaukštų telkinio žvyro išteklių naudojimo planas.

  Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

  Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR Vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

  Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

  Priimtas sprendimas ir motyvai – visi atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad SPAV neprivalomas. Remdamasi SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimas naudoti Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono Šnaukštų telkinio žvyro išteklius, taip pat atsižvelgiama į dokumentą išnagrinėjusių vertinimo subjektų išvadas, plano rengimo organizatorius Romualdas Andrijauskas priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.

  Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjetkų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val. 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, taip pat plano rengėjo, vykdančio įgaliojimo pagrindu organizatoriaus pareigas, interneto svetainėje: http://www.gjmagma.lt/viesinimas/spav-viesinimas. Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

  Apie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai noriminių aktų nustatytais terminais teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje.   


  2017-04-07

  Perkami 4 butai Gargždų mieste

  Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

  Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841, bei 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687.

  Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 4 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

  I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.I.1 dalį).

  II dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.II.2  dalį).

  III dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.III.3  dalį).

  IV dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.IV.4  dalį).

  I, II, III ir IV butų pirkimo dalims keliami šie reikalavimai:

  1. Perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

  2. Bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

  3. Buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. Butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

  5. Butui negali būti uždėtas turto areštas;

  6. Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. Perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 39 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto.

  9. Butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

  10. Jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  11. Butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  Neperkamas butas:

  1. Su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

  2. Įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. Buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. Kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. Kurio baigtumas nėra 100 proc.

  Pasiūlymų vertinimo kriterijai: atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.

  Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: patvirtintos socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 471 930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt.

  Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

  Pasiūlymų pateikimo terminasiki 2017 m. balandžio 25 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

  Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

  1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

  2. kadastro duomenų bylos kopija;

  3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

  4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

  5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

  6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

  7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

  8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

  Paraiška dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

  Paraiška su priedais turi būti pasirašyta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu. Paraiškoje turi būti nurodytos parduodamo buto apžiūros sąlygos (laikas per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo, per kurį galima apžiūrėti butą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris);

  Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2017-04-28 9.00 val.

  Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017 m. balandžio 25 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ........pirkimo daliai“.

  Turto valdymo skyriaus informacija

  2017-03-20

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pirks sklypą, tinkamą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui 

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pirks sklypą, tinkamą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui Kaukėnų g., Glaudėnų ar Kalnuvėnų k.

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimų tvarka.

  Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

  Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, faks. (8 46) 47 20 05.

  Ieškomas pirkti turtas: žemės sklypas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui Kaukėnų g., Glaudėnų ar Kalnuvėnų k., Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

  Pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Papildomą informaciją galite gauti Turto valdymo skyriuje ir Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriuje, Klaipėdos g. 2, Gargžduose, nuo 2017-03-20 iki 2017-04-28 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

  Kandidatai iki 2017-04-28 15.00 val. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos perkamo turto dokumentus:

  1) Pasiūlymą su nurodyta siūlomo parduoti žemės sklypo 1 a pardavimo kaina. Į žemės sklypo pardavimo kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai;

  2) Siūlomo parduoti žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (žemės sklypo) kopiją;

  3) Žemės sklypo plano kopiją.

  Reikalavimai perkamam žemės sklypui:

  - plotas ne mažesnis nei 50 a;

  - sklypo riba (kraštinė), patenkanti į Kaukėnų g., turi būti ne siauresnė nei 30 m;

  -  negali patekti į valstybės saugomą teritoriją.

  Pareiškėjas gali įsipareigoti atidalinti reikiamo dydžio sklypą.


  2017-03-15

  Agluonėnų, Dovilų, Judrėnų, Priekulės ir Gargždų seniūnijose organizuojami seniūnaičių rinkimai

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T11-58 patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnijoje organizuojami seniūnaičių rinkimai apklausos ir gyventojų susirinkimo būdu.

  Seniūnaičiais išrinkti asmenys atstovaus seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybėje ir valstybės institucijose, rūpinsis bendruomenės reikalais, informuos seniūną apie vietos gyventojų problemas, spręstinus klausimus, gyventojams teiks informaciją apie savivaldybės bei valstybės institucijų funkcijas, darbo laiką ir tvarką, taip pat skatins gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, plėtoti bei organizuoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą ir kt.. Seniūnaitis renkamas 3 metams ir dirba visuomeniniais pagrindais.

  Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Juo gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

  Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai  sunkaus  nusikaltimo  padarymo  ir  turi  neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, yra  įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, yra savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius,  savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

  Kandidatas į seniūnaičius turi pateikti seniūnijai sutikimą (pildoma vietoje), įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą apie teistumą, gyvenimo aprašymą (CV), vieną 3 X 4 nuotrauką.

  Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

  Agluonėnų seniūnija

  Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Agluonėnų seniūnijos sekretorės kabinete Priekulės g. 4, Agluonėnai nuo 2017-03-27 iki 2017-04-07.

  Agluonėnų seniūnaitijoje (Agluonėnų, Kantvainų k.) seniūnaičio rinkimai vykdomi apklausos būdu Agluonėnų seniūnijos patalpose Priekulės g. 4, Agluonėnai. Apklausa vyks nuo 2017-04-10 iki 2017-04-24 įskaitytinai.

  Grobštų – Poškų  ir Vanagų seniūnaitijose seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkimuose. 

  Seniūnaitijos pavadinimas

   

  Kandidatų registravimo laikas

  Kandidatų registravimo vieta

  Gyventojų susirinkimų laikas, data ir vieta

  Grobštų – Poškų (Grobštų, Juodikių, Kisinių, Kojelių, Poškų, Pozingių k.)

  2017-03-27 –

  2017-04-07

  Agluonėnų seniūnija,

  Priekulės g. 4,

  Agluonėnai

  2017-04-10  16 val.

  Agluonėnų kultūros namų salėje, Priekulės g. 4, Agluonėnai

  Vanagų

  (Ažpurvių, Dreižių, Griežių, Stragnų II, Šauklių, Šilininkų, Vanagų, Žagarų k.)

  2017-03-27 –

  2017-04-07

  Agluonėnų seniūnija,

  Priekulės g. 4,

  Agluonėnai

  2017-04-11  16 val.

  Vanagų bažnyčios parapijos salėje

  Informacija pasiteiravimui tel.  (8 46) 442 334, el. p. laima.tuciene@klaipedos-r.lt

  Dovilų seniūnija

  Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Dovilų seniūnijos sekretorės kabinete nuo 2017-03-27 iki 2017-04-07.

  Dovilų, Baičių, Šiūparių, Kiškėnų, Ketvergių seniūnaitijose seniūnaičių rinkimai vykdomi apklausos būdu Dovilų seniūnijos patalpose adresu: Minijos g. 2, Dovilai.  Apklausa vyks nuo 2017-04-10 iki 2017-04-24 įskaitytinai. 

  Lėbartų, Medsėdžių, kaimo seniūnaitijose seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkimuose.

  Seniūnaitijos pavadinimas

  Kandidatų registravimo pradžia ir pabaiga

  Vieta, kurioje registruojami kandidatai

  Gyventojų susirinkimų laikas, data ir vieta

  Lėbartų

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Dovilų seniūnija

  Minijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos r. sav.

  2017-04-11    16.00 val.

  Dovilų seniūnijoje

  Minijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos r. sav.

   

  Medsėdžių

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Dovilų seniūnija,

  Minijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos r. sav.

  2017-04-11   16.30 val.

  Dovilų seniūnijoje

  Minijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos r. sav.

  Informacija pasiteiravimui tel. (8 46) 444 191, el. p. dovilai@klaipedos-r.lt.

  Judrėnų seniūnija

  Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Judrėnų seniūnijos seniūno padėjėjos kabinete nuo 2017-03-27 iki 2017-04-07.

  Judrėnų seniūnaitijoje seniūnaičio rinkimai vykdomi apklausos būdu Judrėnų seniūnijos patalpose adresu: Mokyklos g. 4, Judrėnai. Apklausa vyks nuo 2017-04-10 iki 2017-04-24 įskaitytinai. Seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus vykdys Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta apklausos komisija. Apklausos metu gyventojai savo nuomonę, t.y. balsą už seniūnaitį, užfiksuos (pasirašys) seniūnaičių rinkimų apklausos lapuose.

  Mataičių seniūnaitijoje seniūnaitis renkamas gyventojų susirinkime

  Seniūnaitijos

  pavadinimas

  Kandidatų registravimo pradžia

  ir pabaiga

  Vieta, kurioje

  registruojami

  kandidatai

  Gyventojų susirinkimų laikas, data ir vieta

  Mataičių

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Judrėnų seniūnija,

  Mokyklos g. 4,

  Judrėnai,

  Klaipėdos r. sav.

   

  2017-04-11  11.00 val.

  Mataičių kaime prie buvusios kooperatyvo parduotuvės

  Informacija pasiteiravimui tel. (8 46) 442 985, el.p. zigmantas.siminauskas@klaipedos-r.lt

  Priekulės seniūnija

  Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Priekulės seniūnijos sekretorės kabinete nuo 2017-03-27 iki 2017-04-07.

  Drevernos, Stragnų, Butkų, Priekulės miestas I, Priekulės miestas II, Derceklių seniūnaitijose seniūnaičių rinkimai vykdomi apklausos būdu Priekulės seniūnijos patalpose adresu: Klaipėdos g. 14, Priekulė. Apklausa vyks nuo 2017-04-10 iki 2017-04-24 įskaitytinai. Seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus vykdys Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta apklausos komisija. Apklausos metu gyventojai savo nuomonę, t. y. balsą už seniūnaitį, užfiksuos (pasirašys) seniūnaičių rinkimų apklausos lapuose.

  Drukių, Pjaulių, Venckų, Lankupių, Dituvos, Mickų, Gropiškių, Priekulės II kaimo seniūnaitijose seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkimuose.

  Seniūnaitijos pavadinimas

  Kandidatų registravimo pradžia ir pabaiga

  Vieta, kurioje registruojami kandidatai

  Gyventojų susirinkimų laikas, data ir vieta

  Drukių

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Priekulės seniūnija

  Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  2017-04-11    10.00 val.

  Priekulės seniūnijoje

  Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

   

  Pjaulių

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Priekulės seniūnija,

  Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  2017-04-11   11.30 val.

  Priekulės seniūnijoje

  Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  Venckų

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Priekulės seniūnija,

  Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  2017-04-12   10.00 val.

  Venckų k. bibliotekoje

  Kintų g. 33 ,Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

  Lankupių

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Priekulės seniūnija,

  Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  2017-04-12   11.30 val.

  Lankupių k. bendruomenės namuose

  Mikelio Šapalo g. 11A, Lankupių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

  Dituvos

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Priekulės seniūnija,

  Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  2017-04-12    14.00 val.

  Dituvos k. bendruomenės namuose

  Pakrantės 7 g., Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

  Mickų

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Priekulės seniūnija,

  Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  2017-04-11   13.00 val.

  Priekulės seniūnijoje

  Klaipėdos g. 14 Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  Gropiškių

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Priekulės seniūnija,

  Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  2017-04-11   14.30 val.

  Priekulės seniūnijoje

  Klaipėdos g. 14 Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  Priekulės II kaimo

  Nuo 2017-03-27

  iki 2017-04-07

  Priekulės seniūnija,

  Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  2017-04-11   16.00 val.

  Priekulės seniūnijoje

  Klaipėdos g. 14 Priekulė, Klaipėdos r. sav.

  Informacija teikiama tel. (8 46) 454 262, el.p. daiva.bliudziuviene@klaipedos-r.lt.

  Gargždų seniūnija

  Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Gargždų seniūnijos sekretorės kabinete Žemaites g. 10, Gargždai nuo 2017-03-27 iki 2017-04-07.

  Gargždų seniūnijos seniūnaičių rinkimai vykdomi apklausos būdu Gargždų seniūnijos patalpose Žemaitės g. 10 Gargždai. Apklausa vyks nuo 2017-04-10 iki 2017-04-24 įskaitytinai.

  Informacija teikiama tel. (8 46) 466 222, el.p. egle.bieliauskaite@klaipedos-r.lt.

  Visų seniūnijų gyventojus kviečiame aktyviai siūlyti kandidatus, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose ir išsirinkti savo atstovus.


  2017-03-08

  Veiviržėnų seniūnijoje organizuojami seniūnaičių rinkimai

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T11-58 patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Veiviržėnų seniūnijoje organizuojami seniūnaičių rinkimai apklausos ir gyventojų susirinkimo būdu. Seniūnijoje yra patvirtintos 7 (Veiviržėnų, Šukaičių, Daukšaičių, Skomantų, Pėžaičių, Balsėnų, Šalpėnų) seniūnaitijos, kurių gyventojai rinks savo atstovus.

  Seniūnaičiais išrinkti asmenys atstovaus seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybėje ir valstybės institucijose, rūpinsis bendruomenės reikalais, informuos seniūną apie vietos gyventojų problemas, spręstinus klausimus, gyventojams teiks informaciją apie savivaldybės bei valstybės institucijų funkcijas, darbo laiką ir tvarką, taip pat skatins gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, plėtoti bei organizuoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą ir kt. Seniūnaitis renkamas 3 metams ir dirba visuomeniniais pagrindais.

  Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą tik toje seniūnaitijoje, kurios seniūnaičiu siūlomas rinkti. Kandidatą raštu gali siūlyti seniūnaitijos gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios tik toje seniūnaitijoje, kurioje seniūnaitis renkamas. Kandidatu gali siūlytis ir pats seniūnaitijos gyventojas.

  Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Veiviržėnų seniūnijos sekretorės kabinete nuo 2017-03-20 iki 2017-03-31.

  Veiviržėnų, Pėžaičių, Šalpėnų seniūnaitijose seniūnaičių rinkimai vykdomi apklausos būdu Veiviržėnų seniūnijos patalpose adresu: Laisvės g. 4, Veiviržėnai. Apklausa vyks nuo 2017-04-06 iki 2017-04-20 įskaitytinai. Seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus vykdys Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta apklausos komisija. Apklausos metu gyventojai savo nuomonę, t. y. balsą už seniūnaitį, užfiksuos (pasirašys) seniūnaičių rinkimų apklausos lapuose.

  Balsėnų, Daukšaičių, Skomantų, Šukaičių seniūnaitijose seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkimuose. 

  Seniūnaitijos pavadinimas

  Kandidatų registravimo pradžia ir pabaiga

  Vieta, kurioje registruojami kandidatai

  Gyventojų susirinkimų laikas, data ir vieta

  Balsėnų

   

   

  2017-04-08 10.00 val. Balsėnų kaime prie J. Šaulio g. 5 namo.

   

  Daukšaičių

  2017-03-20

  Veiviržėnų seniūnija,

  2017-04-08 13.00 val.

  „Daukšaičių pušynėlis“ bendruomenės patalpose

  Skomantų

  2017-03-31

  Klaipėdos r. sav., Veiviržėnai, Laisvės g. 4

  2017-04-08 14.30 val.

  Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Skomantų k., Pailiaklanio g. 17 namo kieme

  Šukaičių

   

   

  2017-04-08 11.30 val.

  Šukaičių kaime prie Lomsodžio g. 2 namo

  Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

  Tel. pasiteirauti (8 46) 459244 arba rašyti el. paštu edita.sluckiene@klaipedos-r.lt.

  Visus Veiviržėnų seniūnijos gyventojus kviečiame aktyviai siūlyti kandidatus, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose ir išsirinkti savo atstovą.

  Veiviržėnų seniūnijos informacija


  2017-03-06

  Kviečiame sodininkų bendrijas teikti prašymus daliniam finansavimui gauti

  Klaipėdos rajono savivaldybė informuoja, kad sodininkų bendrijos iki š. m. gegužės 1 d. gali teikti prašymus daliniam finansavimui iš Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų rėmimo specialiosios programos gauti. Sodininkų bendrijoms dalinis išlaidų kompensavimas teikiamas: bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidoms, naujų bendrojo naudojimo objektų statybai ir esamų objektų remontui reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms, kitų išlaidų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, dalinei kompensacijai gauti.

  Sodininkų bendrijos, pageidaujančios gauti dalinę kompensaciją turi pristatyti šiuos dokumentus: prašymą gauti dalinę kompensaciją, kuriame nurodoma objekto ir darbų pavadinimas, kartu su prašymu pateikiama darbų arba paslaugų atlikimo sutarties ir darbų sąmatos patvirtintos kopijos. Prašymai pateikiami einamųjų metų darbams atlikti.

  Prašymus pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriui, Klaipėdos g. 2-301 kab. Gargždai.

  Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatai.


  2017-03-01

  Kviečiame dalyvauti „Gražiausio ir patogiausio inkilo“ konkurse

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia „Gražiausio ir patogiausio inkilo“ konkursą (toliau – Konkursas).

  Kviečiame siųsti ar atnešti nuotraukas su iškeltais gražiausiais, įdomiausiais, patogiausiais, originaliausiais inkilais. Nugalėtojų laukia padėkos raštai ir puikūs prizai. Konkurse gali dalyvauti visi Klaipėdos rajono gyventojai,  gamtos mylėtojai – visi, kuriems rūpi paukščiai.

  Konkursas skelbiamas nuo šių metų kovo 1 d. iki šių metų balandžio 3 d. Iškeltų inkilų nuotraukas prašome siųsti elektroniniu paštu kristina.stulpiniene@klaipedos-r.lt. arba atnešti (atsiųsti) į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrių (Klaipėdos g. 2, Gargždai, 301 kab., tel. 8 46 47 08 84).

  Konkurso nuostatai. 


  2017-01-13

  Kvietimas Dauparų–Kvietinių seniūnijos (Saulažolių k.) gyventojams

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kartu su UAB „Atamis“ rengia „Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo planą“.

  Kviečiame Dauparų–Kvietinių sen. (Saulažolių k.) gyventojus 2017-01-16 (pirmadienį) 17.15 val. atvykti į organizuojamą susitikimą su rajono valdžia ir ribų keitimo plano rengėjais. Susirinkimas vyks Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai). Susitikime diskutuosime dėl Gargždų miesto administracinių ribų.

  Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo plano brėžiniai publikuojami: Savivaldybės tinklalapyje (www.klaipedos-r.lt) – skiltyje Savivaldybės žemėlapių galerija – Preliminarių gyvenviečių ribų žemėlapis (https://gis.klaipedos-r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3065ba7ed9214ace9b104ba7622a70ba).

  Architektūros ir urbanistikos skyriaus informacija


  2017-01-12

  Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijos seniūnaičių rinkimų

  Kretingalės seniūnijoje rinkimai vyks Girkalių, Kalotės, Karklės, Kretingalės, Naujosios Kalotės, Plikių seniūnaitijose.

  Kandidatai į seniūnaičius registruojami Kretingalės seniūnijoje sekretorės kabinete, adresu: Klaipėdos g. 12, Kretingalė nuo 2017-01-23 iki 2017-02-03.

  Apklausa vyks nuo 2017-02-10 iki 2017-02-24. Pirmadieniais – ketvirtadieniais 800-1700, penktadieniais 800- 1545, pietų pertrauka 1200-1245.

  PASTABA 2017-02-14 ir 2017-02-21 apklausa vyks iki 1900 val.

  Pasiteirauti skambinkite tel. (8 46) 44 64 31 arba rašykite el. paštu: kretingale@klaipedos-r.lt.

  Visus Kretingalės seniūnijos gyventojus, nevyriausybines organizacijas, asociacijas kviečiame aktyviai siūlyti kandidatus, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose ir išsirinkti savo atstovą.

  Kretingalės seniūnijos seniūnas Žigintas Narmontas

   

  2017-01-11

  KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE SOCIALINIŲ BŪSTŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMĄ SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

  Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 471 930, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt; inesa.vytiene@klaipedos-r.lt

  Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841, bei 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687.

  Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 3 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

  I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.7.VII  dalį).

  II dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.8.VIII  dalį).

  III dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.9. IX  dalį).

  I pirkimo dalies butui keliami šie reikalavimai:

  1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

  2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

  5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 39 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

  10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  12. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

  II dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas.

  III dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas.

  II ir III pirkimo dalies butams keliami šie reikalavimai:

  1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

  2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

  3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

  4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

  5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

  6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

  7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 56 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv.m. bendro ploto.

  9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

  10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

  11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

  Neperkamas butas:

  1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

  2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

  3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

  4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

  5. kurio baigtumas nėra 100 proc.                                                                                          

  Pasiūlymų vertinimo kriterijai: atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.

  Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: patvirtintos socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 471 930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt.

  Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

  Pasiūlymų pateikimo terminasiki 2017 m. sausio 27 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

  Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

  1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;

  2. kadastro duomenų bylos kopija;

  3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo (2 priedas) arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

  4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

  5. notaro patvirtintas sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

  6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

  7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

  8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

  Paraiška dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

  Paraiška su priedais turi būti pasirašyta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu. Paraiškoje turi būti nurodytos parduodamo buto apžiūros sąlygos (laikas per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo, per kurį galima apžiūrėti butą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris);

  Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2017-01-27 14.00 val.

  Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017 m. sausio 27 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ........pirkimo daliai“.

   

  2017-01-03

  PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ

  Informacija apie parengtą  ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Rinatas Mamedovas, Klaipėda, tel. 8-698-31131.

  2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g.10206, LT-92221 Klaipėda, tel. (8 46) 398848, faks. (8 46) 390818.

  3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: ūkininko ūkio sodybos statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba. 

  4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos raj. sav., Dovilų seniūnija, Dovilų mstl., žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281.

  5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra.

  6. Išsamiau susipažinti su PAV programa galima  per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g.10-242, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, LT-92221 Klaipėda (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.) bei interneto tinklapyje www.corpi.lt (skiltyje Skelbimai). 

  7. Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas raštu (paštu, faksu arba el. paštu) V. Berbomo g.10-242, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, LT-92221 Klaipėda, faks.: (8 46) 390818, el. paštas: rosita@corpi.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai 


  2016-12-09

  INFORMACIJA apie AB „Klaipėdos energija“ planuojamos ūkinės veiklos – vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Gargždų šilumos tinklų katilinėje Nr. 4 atrankos išvadą.

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.

  AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda, tel. (8 46) 39 22 59.

  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

  Vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Gargždų šilumos tinklų katilinėje Nr. 4.

  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

  Klaipėdos apskritis, Gargždų miestas, Klaipėdos rajonas, J. Janonio g. 38.

  4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

  Priimta atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją AB „Klaipėdos energija“ planuojamai ūkinei veiklai – šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimui gargždų šilumos tinklų katilinėje Nr. 4 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (Aplinkos apsaugos agentūra 2016-12-01, rašto Nr. (28.3)-A4-12054).

  5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą.

  Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda. Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

  6. Kam ir kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

  Pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

  7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais.

  Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, tel. 8 706 62 008 ir AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda, tel. (8 46) 39 22 59. Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo. 


  2016-12-08

  INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS, VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PROJEKTU IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

  Atliktas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos (žemės, visinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano (toliau Planas) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) ir parengta SPAV ataskaita.

  Plano organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, (8 5) 212 4335, http://sumin.lrv.lt, sumin@sumin.lt.

  Rengti bendrąjį planą LR susisiekimo ministro įsakymo Nr. 3–341 4 p. pavesta VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ (toliau KVJUD), J. Janonio g. 24 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 600, faks. (8 46) 499 777, www.portofklaipeda.lt, el. p. info@port.lt.

  Plano ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt.

  Susipažinti su Plano koncepcijos projektu ir SPAV ataskaita nuo 2016 m. gruodžio 8 d. iki 2017 m. sausio 9 d. imtinai galima:

  Pateikti pastabas bei pasiūlymus Plano SPAV ataskaitos kokybei nuo 2016 m. gruodžio 8 d. iki 2017 m. sausio 9 d. imtinai galima KVJUD ir SPAV dokumentų rengėjui auksščiau nurodytais adresais. Visuomenės, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos kokybės nepriimami.

  Supažindimo su Plano koncepcijos projektu ir SPAV ataskaita viešas susirinkimas įvyks:

  •  2017 m. sausio 10 d. 13 val. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos posėdžių salėje (II a.) J. Janonio g. 24 Klaipėdoje. 


  2016-12-05

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirą konkursą išnuomoti iki 4 kv. m ploto vietą, esančią Savivaldybės administracijos pastate 1B3p, unikalus Nr. 5592-0000-1010, Klaipėdos g. 2, Gargžduose, gėrimų ir užkandžių automatams pastatyti. Pradinė nuomos kaina per mėn. už 1 kv. m – 2,62 €. Nuomos terminas – 3 metai.

  Norintys dalyvauti nuomos konkurse turi iki 2016-12-15 9.30 val. užklijuotame voke pateikti pasiūlymą ir dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas 12 € pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108), į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių, 215 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas turtas@klaipedos-r.lt, tel. 47 19 30, faksas 47 20 05.

   

  2016-11-29

  Klaipėdos rajono savivaldybė perka kolumbariumo įrengimo ir eksploatavimo paslaugas Laugalių kapinių teritorijoje (Klaipėdos g. 63, Lėbartų k., Dauparų-Kvietinių seniūnijoje).

  Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, faks. (8 46) 47 20 05.

  Konkurso sąlygos ir privalomų pateikti dokumentų sąrašas skelbiami tinklalapyje www.klaipedos–r.lt;

  Dokumentai Konkursui priimami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastato (Klaipėdos g. 2, Gargždai) 202 kab., telefonas pasiteirauti - (8 46) 45 20 62. Pasiūlymai priimami ir registruojami nuo 2016-11-21 darbo dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val. iki 2016-12-12 10.00 val. lietuvių kalba. Atsakingas už Konkurso organizavimą asmuo – Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 47 19 30, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel.  (8 46) 45 20 62.

  Konkurso dalyviai privalo pateikti Pasiūlymą užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „Kolumbariumo paslaugų teikimo konkursui“. Pasiūlymas kartu su pridedamais dokumentais turi būti tvarkingai susegtas. Visi Pasiūlymo ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Prie jo turi būti pateikta viena elektroninė laikmena su skanuotu Pasiūlymu ir pridedamais dokumentais. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas Konkurso dalyvis, Konkurso pavadinimas.

  Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2016-12-12 10.30 val. 201 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

   

  2016-11-17

  INFORMACIJA apie Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto kasybos atviru kasiniu (karjeru) galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Marius Bliūdžius, Tvenkinio g. 2, LT-48185, Kaunas; Tel. +370 659 02009, el. p.: mariusbliudzius@hotmail.com. Koresp. adr.: Kurpių g. 4-2, LT-91248-Klaipėda

  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (apie 15,7 ha) naudojimas.

  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Margių k., Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas.

  4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2016-09-01, Nr. (28.3)-A4-8808).

  5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas (toliau - NVSC Klaipėdos departamentas) 2016-09-08 raštu Nr. 2.3-1913(18.8.7.3.11) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl PAV atrankos išvados persvarstymo. NVSC Klaipėdos departamento pateiktas motyvas persvarstyti atrankos išvadą: nepateikta pilna ir pagrįsta informacija apie PŪV triukšmo šaltinių keliamo triukšmo dydžius, triukšmo sklaidą bei atitiktį norminių teisės aktų reikalavimams.

  6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: NVSC Klaipėdos departamentas, išnagrinėjęs papildomą informaciją apie PŪV, 2016-11-09 raštu Nr. 2.3-2843(18.8.7.3.11) pateikė išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, o eksploatuojant karjerą ir atsiradus žemės sklypo kad. Nr. 5555/0001:86 savininkų skundams dėl padidėjusio maksimalaus triukšmo lygio, planavimo organizatorius papildomai įrengs efektyvias triukšmo slopinimo priemones; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, išnagrinėjusi papildomą PAV atrankos informaciją, 2016-11-08 raštu Nr. (5.1.42)-A5-6261 informavo, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas; naujo ploto įsisavinimas bus vykdomas šalia išeksploatuotų karjerų, kas leis koncentruoti išteklių gavybą vienoje kasavietėje; triukšmo slopinimui ir dulkėtumo mažinimui palei visą išorinį telkinio pakraštį bus suformuotas dangos grunto pylimas; technikos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys pagal higienos normą HN 33:2011 reglamentuojamų dienos triukšmo lygių; atsižvelgiant į nustatytą upės A-2 pakrantės apsaugos juostos plotį (12,5 m), PŪV poveikio upės A-2 šlaitų stabilumui neturės; PŪV metu stacionarių taršos šaltinių naudoti neplanuoja, o specializuota technika dirbs nekoncentruotai, teršalų koncentracija bus minimali; dulkėtumo mažinimui numatytos priemonės; pasibaigus eksploatacijos darbams, karjeras bus rekultivuotas į vandens telkinį, karjero šlaitai bus nulėkštinti ir apželdinti; rekultivavus kasybos darbais pažeistus plotus, rekreacinė būklė pagerės.

  7. Priimta galutinė atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutinė atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2016-11-16, Nr. (28.3)-A4-11421).


  2016-11-02

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija nuomosis patalpas, tinkamas kultūros veiklai Slengiuose.

  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimų tvarka.

  Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

  Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, faks. (8 46) 47 20 05.

  Ieškomas išsinuomoti turtas: patalpos, tinkamos kultūros veiklai Slengiuose, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone (bet nuo Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro nutolusios ne daugiau kaip 1 km spinduliu).

  Nuomos pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Papildomą informaciją galite gauti Turto valdymo skyriuje, 215 kab., Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, faks. (8 46) 47 20 05, iki 2016-11-24 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

  Kandidatai iki 2016-11-25 10.00 val. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

  1. Pasiūlymą su nurodyta siūlomų nuomoti pastatų (patalpų) 1 m2 nuomos kaina per mėnesį. Į patalpų nuomos kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai, įskaitant žemės mokesčius, išskyrus komunalinių patarnavimų ir patalpų eksploatavimo išlaidas;
  2. Siūlomų nuomoti pastatų, patalpų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (pastatų ir žemės sklypo) kopiją;
  3. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos kopiją;
  4. Žemės sklypo plano kopiją.

   

   

   

  Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Plikių telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento
   

  Plano rengimo organizatorius – UAB „Statransta“ įmonės kodas: 141826479;  adresas: Liepų g. 48-B, Klaipėda, LT-92402;  telefonas: 8 698 87637; (46) 344794, el. paštas: s.stuopelis@statransa.lt ; tinklalapis: www.statransa.lt.  

  Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono Plikių telkinio žvyro išteklių naudojimo planas.

  Plano tikslai – Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų. 

  Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 85-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749.

  Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

  Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas.

  Priimtas sprendimas ir motyvai – atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai (Aplinkos apsaugos agentūra; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas) pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad vertinimą atlikti neprivaloma. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius nuomonės neteikė, nes planuojama teritorija nepatenka į kultūros vertybės teritoriją ar apsaugoszoną. Remdamasis plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas naudoti Klaipėdos rajono Šidagių telkinio smėlio išteklius, ir tai, kad visi vertinimo subjektai priėmė išvadą, kad SPAV neprivalomas – priimamas sprendimas, kad SPAV nebus atliekamas.

  Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Statransa" ir naudojimo plano rengėjui UAB „GJ Magma“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).

  Uždaroji akcinė bendrovė <>

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-10 08:16:36
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.