KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Svarbiau už pinigus susitarti dėl norų ir tikslų

  Klaipėdos rajono sporto plėtros vizija – sveikų ir fiziškai aktyvių gyventojų kraštas

  Lietuva tarp kitų Europos Sąjungos šalių pirmauja pagal mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, kurių vienas iš pagrindinių rizikos veiksnių yra nejudrus gyvenimo būdas. Mūsų savivaldybėje nuo šių ligų kasmet miršta apie 320 gyventojų, t. y. 57 proc. visų mirusiųjų, tačiau tiek šalyje, tiek rajone daugiau skiriama dėmesio didžiajam sportui ir labai mažai laisvalaikiu sportuojantiems gyventojams bei sveikatos rodiklių gerinimui. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja kiekvieną dieną užsiimti vidutinio intensyvumo fizine (sveikatą gerinančia) veikla suaugusiesiems ne mažiau kaip 30 minučių, o vaikams ir jaunimui − ne mažiau kaip 60 minučių.

  Manau, kad Administracijos direktorius S. Karbauskas įžvalgiai pasielgė, pavesdamas sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo funkciją Sveikatos apsaugos skyriui. Aišku, be visų sektorių ir, svarbiausia, pačių gyventojų indėlio, mes nieko nepasieksime. Tuo tikslu ir pradėjome diskusiją dėl Klaipėdos rajono savivaldybės sporto plėtros strategijos, kuri buvo parengta 2011 m., koregavimo.

  Siekiama šalies rodiklių

  Savarankiškoji savivaldybės funkcija yra kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų sporto organizavimas. Įgyvendindama savo funkcijas Savivaldybė turi atsižvelgti į šalies strateginius tikslus bei siekiamus rodiklius: pasiekti, kad vidutinė būsimo gyvenimo trukmės riba iki 2025 m. būtų 77,5 m., sportuojančių ir besimankštinančių gyventojų dalis būtų 75 proc. (2006 m. – 52 proc.), organizuotai sportuojančių dalis – 25 proc. (2006 m. – 9 proc.), sporto infrastruktūros objektų, tenkančių 10 000 gyventojų, skaičius – 40 (2005 m. – 17,1), mirtingumo dėl kraujotakos ligų procentinė dalis bendroje mirtingumo struktūroje – 40 proc. Tam, kad pasiektume šiuos rodiklius, turime ugdyti savo gyventojams fizinio aktyvumo įpročius, pasirenkant tinkamiausias, mokslu pagrįstas priemones, optimaliausius finansavimo mechanizmus.

  Viešosios paslaugos – Savivaldybės atsakomybė

  Savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys.

  Savivaldybė yra biudžetinių įstaigų Gargždų sporto mokyklos ir Klaipėdos rajono sporto centro steigėja bei viešųjų įstaigų „Gargždų futbolas“ ir Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininkė. Taigi yra aktualu subalansuoti šių įstaigų veiklos sritis, atsižvelgiant į savivaldybės funkcijas ir siekiamus rodiklius. Kai kas jau pavyko, pavyzdžiui, nuo 2006 m. savivaldybės sutikimu „Gargždų futbolas“ vykdo neformalųjį jaunųjų futbolininkų ugdymą, gaudamas savivaldybės finansavimą (195,5 tūkst. Eur, 2017 m. – 177,7 tūkst.). Savivaldybės biudžeto lėšomis Klaipėdos rajono sporto centras įrenginėja lauko treniruoklių aikšteles, universalias sporto aikšteles savivaldybės teritorijoje, o „Gargždų futbolas“ – futbolo aikšteles prie švietimo įstaigų, kurios taip pat įrengiamos Savivaldybės biudžeto lėšomis. Šiemet futbolo aikštelės įrengtos Gargždų miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijose. Reikia pažymėti, kad, dėka Savivaldybės ir aktyvių bendruomenių, kurios pačios imasi iniciatyvų, lauko sporto įrenginių tinklas yra platus, išskyrus dviračių takus.

  Savivaldybėje dar veikia ir 57 kitos sporto organizacijos, kurios galėtų būti paslaugų teikėjomis ugdant gyventojų fizinio aktyvumo įpročius, ugdant sportininkus bei rengiant savivaldybei aktualius sportinius renginius. Turime kalbėti ir susitarti dėl savo bendrų tikslų.

  Sporto organizacijos Savivaldybės parama nesigiria

  Savivaldybės tikslas turėtų būti finansuoti pamatuojamus rezultatus, o ne atskirų įstaigų veiklą ir procesus, kaip buvo įprasta. Kitose Europos šalyse savivaldybės iniciatyvą perduoda privačioms struktūroms, o savivaldybių parama yra kitokia, pvz., plėtoja sporto infrastruktūrą, teritorijų planavimo dokumentuose numato geografiškai patrauklias vietas sporto bazių statybai, mažina mokesčius žemės nuomai, turtui, numato kompensavimo tvarką už suteiktas paslaugas sporto klubuose tam tikroms gyventojų grupėms, darbovietės skiria paramą kiekvienam dirbančiajam, kad galėtų lankyti sporto klubą ar nusipirkti sportinę aprangą. Deja, pas mus tokia parama nelaikoma parama. Pvz., VšĮ „Gargždų futbolas“ kasmet gauna piniginę paramą, panaudos pagrindais neatlygintinai valdo ir naudoja perduotą nekilnojamąjį turtą (160,22 kv. m ploto patalpas, futbolo treniruočių aikštę, futbolo aikštę), taip pat naudojasi sporto salėmis ir aikštynais, priklausančiais savivaldybei. Dažnai sporto organizacijos, gavusios savivaldybės paramą, apie tai viešai neskelbia, tuo tarpu apie kitus rėmėjus informacija visada būna. Bet juk tai yra viešos lėšos.

  Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pradėjo klausymus, kurių tikslas subalansuoti savivaldybės gyventojų poreikį fiziniam aktyvumui, sportui bei pasiūlą tam. Rugsėjo 11 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės salėje bus klausoma sporto klubų, sporto komandų atstovų nuomonė. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Mums labai svarbi kiekvieno gyventojo nuomonė apie sporto ir fizinio aktyvumo plėtojimą, finansavimo būdus. Laukiame Jūsų nuomonės šiuo el. paštu ugne.tamosauskiene@klaipedos-r.lt, laima.kaveckiene@klaipedos-r.lt

  Laima Kaveckienė

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

  A. Valaičio nuotrauka.

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.