KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Teisės aktai

  1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

  2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2011-05-02 įsakymu Nr. AV-851 (aktuali redakcija).

  3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2015-08-11 įsakymu Nr. AV-1553 (aktuali redakcija).

  4. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo taisyklės, patvirtintos 2012-02-10 įsakymu Nr. AV-273 (aktuali redakcija) .

  5. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo taisyklės, patvirtintos 2012-02-14 įsakymu Nr. AV-299 (aktuali redakcija).

  6. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-04 įsakymas Nr. AV-2835 "Dėl viešųjų pirkimų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo"

  7. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-08 įsakymas Nr. AV-2859 "Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo taisyklių pakeitimo"

  8. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-04 įsakymas Nr. 2834 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo"

  9. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymas Nr. AV-344 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų iniciatorių sąrašo patvirtinimo"

  10. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymas Nr. AV-343 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo taisyklių ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo taisyklių patvirtinimo"

  11. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-28  įsakymas Nr. AV-1733 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos prioritetų organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus sąrašo patvirtinimo"

  12. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-08 įsakymas Nr. AV-1122 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos VIešųjų pirkimų skyriaus nuostatų pakeitimo"

  13. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-21 įsakymas Nr. AV-136 "Dėl suinteresuotų tiekėjų įtraukimo į sąrašą"

  14. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-09 įsakymas Nr. AV-1904 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158 punkto pakeitimo"

  15. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-03 įsakymas Nr. AV-256 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kvalifikuotų ir nepriekaištingos reputacijos specialistų, kurie gali būti atskiriems pirkimams sudaromų komisijų nariais ir pirmininkais, sąrašo patvirtinimo"

  16. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-01 įsakymas Nr. AV-227 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento 6 ir 11 punktų pakeitimo"

  17. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-01 įsakymas Nr. AV-228 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašo papildymo 4.11 papunkčiu ir paraiškos pirkti prekes, paslaugas ar darbus formos pakeitimo"

  18. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-01 įsakymas Nr. AV-229 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 77 punkto pakeitimo"

  19. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-02 įsakymas Nr. AV-945 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-11 įsakymo Nr. AV-29 pakeitimo"

  20. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-03 įsakymas Nr. AV-1511 "Dėl pavedimo vykdyti mažos vertės pirkimus pagal naujai patvirtintą tvarką"

  21. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-20 įsakymas Nr. AV-1653 "Dėl 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. AV-1553 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

  22. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-06 įsakymu Nr. AV-1989 patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

  23. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-06 įsakymu Nr. AV-1990 patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

  24. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-06 įsakymu Nr. AV-1991 patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo taisyklės

  25. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-06 įsakymu Nr. AV-1991 patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo taisyklės

  26. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymas Nr. 1S-97 "Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo"

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-21 10:09:55
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.