KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Dok. rūšis
  Dalinys
  Numeris
  Pavadinimas
  Dokumento tekstas
  Registravimo data nuo
  Registravimo data iki
  Mano projektų paieška

  Data Numeris Pavadinimas
  2018-12-18
  16:46:23
  T10-555 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių pareiginės algos koeficientų nustatymo 1018297520_koeficientai_1...
  2018-12-18
  16:44:48
  T10-554 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-67 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo“ pakeitimo 1018297514_kontrolieriaus...
  2018-12-18
  16:42:51
  T10-553 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T11-55 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų tvirtinimo“ pakeitimo 1018297506_admin.-d.-pav....
  2018-12-18
  16:39:52
  T10-552 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T11-15 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybės aprašymų tvirtinimo“ pakeitimo 1018297497_admin.-dir.-pa...
  2018-12-18
  16:13:30
  T10-551 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės pareiginės algos koeficiento nustatymo 1018297427_koeficientai.d...
  2018-12-13
  15:06:41
  T10-550 Dėl UAB „Stotis“ akcijų privatizavimo 1018295000_1-sprendimas-t...
  2018-12-12
  16:52:51
  T10-549 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo 1018294424_spr-proj-del-b...
  1018294424_biud-patiksl-s...
  1018294424_biud-patv-prie...
  1018294424_svietimo-sk-ra...
  1018294424_savivald-admin...
  2018-12-12
  16:42:07
  T10-548 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T11-35 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 m. tvirtinimo“ pakeitimo 1018294387_1-programa.xls...
  1018294387_2-programa.xls...
  1018294387_4-programa.xls...
  1018294387_5-programa.xls...
  1018294387_3-programa.xls...
  1018294387_8-programa.xls...
  1018294387_7-programa.xls...
  1018294387_6-programa.xls...
  1018294387_2018-asignavim...
  1018294387_9-programa.xls...
  1018294387_tarybai-2018-m...
  1018294387_ts_del-svp-201...
  2018-12-11
  14:34:19
  T10-547 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 1018293157_sprendimas-par...
  2018-12-11
  10:48:18
  T10-546 Dėl sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo varžybose, rėmimo tvarkos aprašo tvirtinimo 1018291647_1-priedas.docx
  1018291647_2-priedas.docx
  1018291647_sprendimo-proj...
  1018291647_sporto-remimo-...
  1018291647_rd-583.pdf
  2018-12-11
  10:43:39
  T10-545 Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinų sporto sričių nustatymo 1018291643_sprendimo-proj...
  2018-12-10
  11:28:25
  T10-544 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo 1018290894_ikimokyklinio-...
  1018290894_bendrojo-ugdym...
  1018290894_neformaliojo-u...
  1018290894_kitu-svietimo-...
  1018290894_sprendimo-proj...
  1018290894_rd-574.pdf
  2018-12-10
  11:14:31
  T10-543 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T11-412 „Dėl Gargždų atviro jaunimo centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1018290864_ts-jaunimo_12_...
  2018-12-10
  11:01:39
  T10-542 Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ partnerio teisėmis 1018290838_sprendimo-proj...
  1018290838_rd-577.pdf
  2018-12-10
  10:58:53
  T10-541 Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą 1018290836_sprendimo-proj...
  1018290836_rd-573.pdf
  2018-12-10
  10:53:08
  T10-540 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr . T11-276 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų pedagogų kelionės išlaidų kompensavimo“ pakeitimo 1018290825_sprendimo-proj...
  1018290825_keliones-islai...
  1018290825_rd-572.pdf
  2018-12-07
  15:52:38
  T10-539 Dėl patalpų, esančių Klaipėdos g. 19-9, Priekulėje nuomos 1018290604_1-sprendimas-t...
  2018-12-07
  15:51:14
  T10-538 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-5 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų pedagogų tarifikacijos sąrašų rengimo, tvirtinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1018290603_sprendimo-proj...
  2018-12-07
  15:45:44
  T10-537 Dėl Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2019 metų programos patvirtinimo 1018290596_sprendimo-proj...
  1018290596_2019-m.-kapini...
  1018290596_protokolas-a6-...
  2018-12-07
  15:37:44
  T10-536 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainų derinimo 1018290582_del-viliaus-ga...
  1018290582_a4-2079-1.pdf
  1018290582_rd-576.pdf
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.