Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptuma žyma "Riboto naudojimo", suteikimo bendrieji principai - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. balandžio 17 d., šeštadienis
KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Spausdinti
English
Savivaldybė
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Balandis
    2021     
Naujienų
prenumerata

Čia galite užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

Dienos
Mėnesio
Savaitės

 

 


Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptuma žyma "Riboto naudojimo", suteikimo bendrieji principai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos

koordinavimo komisijos 2013 m. spalio 18 d.

posėdžio protokolu Nr. 56-6

 

TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMO BENDRIEJI PRINCIPAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo bendrieji principai (toliau – Principai) nustato bendrąsias teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo sąlygas ir tokios teisės suteikimo įforminimą.

2. Principai taikomi paslapčių subjekte tarnaujantiems asmenims (valstybės tarnautojams, kariams ar kitiems asmenims, kuriems taikomi paslapčių subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti atrankos į tarnybą reikalavimai), dirbantiems pagal darbo sutartį, juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams bei fiziniams asmenims, savarankiškai užsiimantiems ūkine veikla ir pretenduojantiems gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

3. Šiuose Principuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29, toliau – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Paslapčių subjektai sudaro pareigų, kurias einantiems asmenims (paslapčių subjekte tarnaujantiems asmenims ir dirbantiems pagal darbo sutartį) reikia teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, sąrašus.

5. Įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, gali būti patikėta tik asmenims, kuriems vykdant pareigas ar užduotis yra būtina susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Asmeniui gali būti leidžiama dirbti ar susipažinti tik su tokios apimties įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, kokia yra reikalinga jo pareigoms ar užduotims atlikti.

 

II. TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMO PRINCIPAI PASLAPČIŲ SUBJEKTE TARNAUJANTIEMS ASMENIMS

 

6. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama paslapčių subjekte tarnaujantiems asmenims, atitinkantiems paslapčių subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus atrankos į tarnybą reikalavimus, jeigu tokie asmenys:

6.1. eina ar pretenduoja eiti pareigas, susijusias su įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, naudojimu ar tokios informacijos apsauga;

6.2. raštiškai pasižada saugoti įslaptintą informaciją – pasirašo Principų priede nustatytą formą.

6.3. pasirašytinai yra supažindinti su įstatymų nustatyta atsakomybe už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą, taip pat su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

7. Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo bei įforminimo tvarką vadovaudamiesi šiais principais nustato paslapčių subjektai.

8. Asmens pasižadėjimas saugoti įslaptintą informaciją turi būti saugomas paslapčių subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka.

9. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama iki darbo (tarnybos) santykių su paslapčių subjektu nutraukimo ar iki renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laiko pasibaigimo.

 

III. TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMO ASMENIMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTĮ, JURIDINIO ASMENS, KURIAM YRA IŠDUODAMAS ĮMONĖS PATIKIMUMĄ PATVIRTINANTIS PAŽYMĖJIMAS, DARBUOTOJAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS, SAVARANKIŠKAI UŽSIIMANTIEMS ŪKINE VEIKLA, PRINCIPAI

 

10. Paslapčių subjekto darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojai bei asmenys, savarankiškai užsiimantys ūkine veikla, pretenduojantys gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turi užpildyti Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu (protokolas Nr. 56-4) patvirtintą klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

11. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams ar asmenims, savarankiškai užsiimantiems ūkine veikla, gali būti suteikta, jeigu:

11.1. patikrinimo metu nėra nustatytos aplinkybės, kurių pagrindu vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 151 straipsnio 3 dalimi tokia teisė nėra suteikiama;

11.2. raštiškai pasižada saugoti įslaptintą informaciją – pasirašo Principų priede nustatytą formą;

11.3. pasirašytinai yra supažindinti su įstatymų nustatyta atsakomybe už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą, taip pat su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

12. Paslapčių subjekto darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tikrina Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos.

13. Paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama ir įforminama paslapčių subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka gavus Valstybės saugumo departamento išvadą, kad patikrinus asmenį, kuriam ketinama tokią teisę suteikti, nebuvo nustatyti teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nesuteikimo pagrindai, nustatyti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 151 straipsnio 3 dalyje.

14. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, suteikiama iki darbo santykių su paslapčių subjektu nutraukimo.

15. Juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams bei asmenims, savarankiškai užsiimantiems ūkine veikla, teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, atlikęs patikrinimą suteikia Valstybės saugumo departamentas.

16. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams suteikiama iki juridiniam asmeniui išduodamo įmonės patikimumo pažymėjimo galiojimo pabaigos arba iki darbo santykių nutraukimo.

17. Jeigu su juridinio asmens darbuotoju, kuriam buvo suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacij a, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, buvo nutraukti darbo santykiai, apie tai juridinis asmuo per 5 darbo dienas privalo informuoti Valstybės saugumo departamentą ir paslapčių subjektą, su kuriuo yra sudarytas įslaptintas sandoris.

18. Asmenims savarankiškai užsiimantiems ūkine veikla teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama penkeriems metams.

19. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams bei asmenims, savarankiškai užsiimantiems ūkine veikla, panaikinama, jeigu atsiranda teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, panaikinimo pagrindai, nustatyti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 151 straipsnio 3 dalyje. Tokį sprendimą privalo priimti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikęs subjektas.

20. Apie teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, panaikinimą, esant Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 151 straipsnio 3 dalyje nustatytiems pagrindams, paslapčių subjektas privalo informuoti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytas institucijas, atlikusias asmens patikrinimą.

______________

 

Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,

žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“,

suteikimo bendrųjų principų

priedas

 

PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ĮSLAPTINTĄ INFORMACIJĄ

 

Aš, _________________________________________________________________________________ ,

                                                                   (vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

         (paslapčių subjekto struktūrinio padalinio (rangovo, subrangovo) pavadinimas, pareigos)

 

patvirtinu,

kad esu susipažinęs su teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimais ir su Lietuvos Respublikos įstatymais, numatančiais atsakomybę už įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija ir už kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, ir 

pasižadu:

1. Neatskleisti ir neperduoti patikėtos ar darbo (tarnybos) metu sužinotos įslaptintos informacijos asmenims, kurie nėra įgalioti su ja susipažinti.

2. Vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus.

3. Nedelsdamas pranešti atsakingam asmeniui apie patikėtos įslaptintos informacijos praradimą ar atskleidimą, taip pat kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus.

4. Užkirsti kelią neteisėtoms kitų asmenų veikoms, dėl kurių įslaptinta informacija gali būti atskleista, prarasta, sunaikinta, pagrobta ar kitaip neteisėtai įgyta, ir apie šiuos faktus, kitas įslaptintos informacijos atskleidimo ar praradimo aplinkybes nedelsdamas pranešti atsakingam asmeniui arba paslapčių subjekto vadovui.

5. Nedelsdamas pranešti atsakingam asmeniui ar paslapčių subjekto vadovui, o darbo (tarnybos) santykiams pasibaigus – Valstybės saugumo departamentui apie bandymus sužinoti man patikėtą ar darbo (tarnybos) metu sužinotą įslaptintą informaciją.

6. Pasibaigus darbo (tarnybos) santykiams ar pradėjus eiti pareigas, nesusijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, toliau saugoti darbo (tarnybos) metu sužinotą įslaptintą informaciją.

 

      _______________________                   ______________________                ____________________

                      (data)                                                 (parašas)                                (vardas, pavardė)

______________

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-06 13:12:24

 

MERAS
Bronius Markauskas


 
 
Prisijungimas
Prisijungimas gyventojams
GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
E. APKLAUSOS
E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
E. KONSULTAVIMAS
E. PASLAUGOS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Susidūrei su korupcija – pranešk Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) arba numeriu 400 008 apie korupcinius teisės pažeidimus Savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose. Užtikrinamas asmens duomenų konfidencialumas.

© Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Cituojant ir kitaip platinant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Sprendimas: IDAMAS

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt ,
tel. (8 46) 211116. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.