2020 m. liepos 5 d., sekmadienis
KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Spausdinti
English
Savivaldybė
Naujienų
prenumerata

Čia galite užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

Dienos
Mėnesio
Savaitės
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-12-21 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų ir Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-414) 1018094417_2017-isplestin...
1018094417_2017-seniunaic...
Sistemos Administratorius
Priėmė
2 Dėl Gobergiškės kultūros bendruomenės namų pastato paskirties pakeitimo Sistemos Administratorius
Priėmė
3 Dėl Laukupės gatvės pavadinimo suteikimo Klemiškės II kaime (Nr. T10-415) 1018094901_1-sprendimas.d...
1018094901_2-planas.pdf
1018094901_protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
4 Dėl Aitvarų gatvės pavadinimo suteikimo Aukštkiemių kaime (Nr. T10-416) 1018094920_1-sprendimas.d...
1018094920_2-planas.pdf
1018094920_protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
5 Dėl Lankų gatvės pavadinimo suteikimo Pangesų kaime (Nr. T10-417) 1018094928_1-sprendimas.d...
1018094928_2-planas.pdf
1018094928_protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
6 Dėl Vyšnių gatvės pavadinimo suteikimo Girkalių kaime (Nr. T10-418) 1018094932_1-sprendimas.d...
1018094932_2-planas.pdf
1018094932_protokolas.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T11-242 "Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo (Nr. T10-419) 1018095623_t10-419.doc
Sistemos Administratorius
Priėmė
8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T11-412 "Dėl Gargždų atviro jaunimo centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T10-420) 1018095624_sprendimo-proj...
Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T11-342 "Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T10-421) 1018095627_sprendimo-proj...
Sistemos Administratorius
Priėmė
10 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainų derinimo (Nr. T10-425) 1018097656_viliaus-gaigal...
1018097656_rd-522.pdf
1018097656_t10-425.docx
Sistemos Administratorius
Priėmė
11 Dėl leidimo Sendvario seniūnijos Aukštkiemių seniūnaičiui pastatyti akmenį Gvildžių kaime su kaimo pavadinimu (Nr. T10-423) 1018095658_aukstkiemiu-se...
1018095658_t10-423.doc
Sistemos Administratorius
Priėmė
12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T11-383 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Klaipėdos rajone programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-422) 1018095636_simtmecio-prie...
1018095636_sendvario-seni...
1018095636_t10-422.doc
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
13 Dėl Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2018 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-426) 1018097862_sprendimo-proj...
1018097862_2018-m.-kapini...
1018097862_a6-490-1.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
14 Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programos įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-424) 1018096067_2017-naujos-pr...
1018096067_2017-naujos-pr...
1018096067_2017-naujos-pr...
1018096067_2017-naujos-pr...
1018096067_naujos-program...
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-62 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių ir sąmatos tvirtinimo" pakeitimo (Nr. T10-427) 1018097870_del-vrsp-pakei...
Sistemos Administratorius
Priėmė
16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T10-429) 1018097907_tarybos-sprend...
1018097907_2017-12_nuosta...
1018097907_2017-12_metodi...
1018097907_2017-12_taisyk...
1018097907_rd-518.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-65 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-430) 1018097929_aarsp-2017-12-...
1018097929_rd-524.pdf
1018097929_t10-430.docx
Sistemos Administratorius
Priėmė
18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-39 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos koeficientų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-428) 1018097880_projektas-del-...
1018097880_doc02116220171...
Sistemos Administratorius
Priėmė
19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-46 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-432) 1018097951_komisijos-prot...
1018097951_2017-11-07nr.5...
1018097951_sprendimo-proj...
1018097951_rd-523.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė
20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos tvirtinimo Sistemos Administratorius
Priėmė
21 Dėl 2017 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos rajono tarybos sprendimo Nr. T11-369 „Dėl tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda–Liepoja (7.8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano su žemės paėmimu visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo” pakeitimo Sistemos Administratorius
Priėmė
22 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo prieinamumą pacientams, įgyvendinimas“ partnerio teisėmis (Nr. T10-431) 1018097948_t10-431.docx
Sistemos Administratorius
Priėmė
23 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pakrantės žvejybos turizmas – plėtra, skatinimas ir tvarus valdymas Baltijos jūros regione“ partnerio teisėmis (Nr. T10-434) 1018097956_del-pritarimo-...
Sistemos Administratorius
Priėmė
24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės investicijų pritraukimo 2018-2023 m. programos patvirtinimo (Nr. T10-438) 1018098017_sprendimo-proj...
1018098017_klaipedos-rajo...
Sistemos Administratorius
Priėmė su pataisa
25 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-56 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 m. tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-436) 1018097961_sp_del-svp-201...
1018097961_programos-nauj...
1018097961_siulomi-strate...
Sistemos Administratorius
Priėmė
26 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-437) 1018097996_spr-del-biud-p...
1018097996_biud-patiksl-s...
1018097996_biud-patv-prie...
1018097996_savivaldybes-a...
Sistemos Administratorius
Priėmė
27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T11-447 „Dėl Klaipėdos rajono nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės 2017-2019 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-440) 1018098079_sprendimo-proj...
1018098079_protokolas-1.p...
Sistemos Administratorius
Priėmė
28 Dėl Daukšaičių katilinės nuomos (Nr. T10-439) 1018098030_1-sprendimas-t...
Sistemos Administratorius
Priėmė
29 Dėl savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto ir laikinųjų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo Klaipėdos rajono savivaldybėje (Nr. T10-441) 1018100386_del-dots-kabin...
Sistemos Administratorius
Priėmė
30 Dėl pritarimo automobilių stovėjimo vietų valstybinėje žemėje įrengimo sutarties pasirašymui tarp UAB „Vlastona“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-442) 1018100819_2017-12-21-tar...
1018100819_2017-12-21-sut...
Sistemos Administratorius
Priėmė
31 Dėl leidimo bendruomenei "Priekulės ainiai" įrengti informacines lenteles ir žibintus ant lankytinų objektų (Nr. T10-443) 1018101033_sprendimo-proj...
1018101033_prasymas-t18-2...
1018101033_lankytinu-obje...
Sistemos Administratorius
Priėmė
32 1. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomeninės administracijos ginčų komisijos 2017 m. veiklos ataskaita Sistemos Administratorius
Pritarė
33 2. Klaipėdos rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos komisijos 2017 m. veiklos ataskaita Sistemos Administratorius
Pritarė
34 3. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje teikimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-22 įsakymo Nr. AV-634 pakeitimo Sistemos Administratorius
Pritarė
35 4. Informacija dėl 2018 metų Savivaldybės strateginio veiklos plano Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
36 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  Susidūrei su korupcija – pranešk Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) arba numeriu 400 008 apie korupcinius teisės pažeidimus Savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose. Užtikrinamas asmens duomenų konfidencialumas.

© Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Cituojant ir kitaip platinant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Sprendimas: IDAMAS

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt ,
tel. (8 46) 211116. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.