2020 m. liepos 13 d., pirmadienis
KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Spausdinti
English
Savivaldybė
Naujienų
prenumerata

Čia galite užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

Dienos
Mėnesio
Savaitės
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-05-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. 200) 1017684224_Del SVV vertin...
Sistemos Administratorius
Pritarė
3 Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos prašymų vertinimo komisijos sudarymo (Nr. 254) 1017686661_Religiniu_bend...
Sistemos Administratorius
Pritarė
4 IŠBRAUKTAS IŠ DARBOTVARKĖS (Nr. 255) 1017686842_T10-255.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
5 Dėl Rūtos Cirtautaitės delegavimo į darbo grupę magistralinio dujotiekio atšakos Klaipėda-Kuršėnai darbams koordinuoti (Nr. 199) 1017684169_sprendimas.pdf
1017684169_LR Vyr. kancel...
1017684169_Klaipėda-Kurs...
Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-23 sprendimo Nr. T11-16 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-14 sprendimo Nr. T11-4 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-14 sprendimo Nr. T11-5 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
10 Dėl Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo Sistemos Administratorius
Pritarė
11 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2016 metams nustatymo Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
Pritarė
13 Dėl Vėžaičių gyvenvietei centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų 2015-2016 bazinės kainos galiojimo metams nustatymo Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
14 Informacija dėl UAB „Kukudra“ 2015-05-04 prašymo Nr. 2015/05/04-1 „Dėl siūlymo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai inicijavimo dėl infrastruktūros, reikalingos viešajam paslaugų tiekimui išpirkimo ar sutarties dėl atlygintino naudojimosi infrastruktūra sudarymo“ Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos komisijos (Nr. 229) 1017685287_komisija spren...
Sistemos Administratorius
Pritarė
16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo komisijos sudarymo (Nr. 225) 1017684971_Del lankytinu ...
Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
17 Dėl žemės mokesčio tarifų 2016 metams nustatymo (Nr. 223) 1017684725_Nr. 2 Aiškina...
1017684725_1 priedas-žem...
1017684725_2 priedas-gyve...
1017684725_3 priedas-kome...
1017684725_4 priedas-pram...
1017684725_5 priedas-sodu...
1017684725_Zemes mok tari...
1017684725_scan0054.pdf
1017684725_Nr.1 Sprend de...
1017684725_Antikorupcinio...
Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
18 Dėl kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso projektų vertinimo komisijos sudarymo Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
19 Dėl Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. 231) 1017685593_DEL GARBES PIL...
1017685593_AIŠKINAMASIS ...
1017685593_T10-231.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 232) 1017685610_DĖL MENO KOLE...
1017685610_AIŠKINAMASIS ...
1017685610_KOLEKTYVŲ DAL...
Sistemos Administratorius
Pritarė
21 Dėl sutikimo perimti nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos perduodamą valstybės turtą (Nr. 233) 1017685757_T10-233.doc
1017685757_1017685663_1.d...
Sistemos Administratorius
Pritarė
22 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti Sistemos Administratorius
Pritarė
23 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 230) 1017685589_Aišk.raštas ...
1017685589_Antikorupcinio...
1017685589_Sprendimas dė...
1017685589_Mokėjimo už ...
Sistemos Administratorius
Pritarė
24 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp Pajūrio regioninio parko direkcijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės dėl Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime, kelio Nr. KL1080, susisiekimo komunikacijų statybos darbų (Nr. 224) 1017684740_2015-05-12 ais...
1017684740_1017678209_1.p...
1017684740_2014-05-13_ SU...
Sistemos Administratorius
Pritarė
25 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės akcijų privatizavimo komisijos sudarymo (Nr. 220) 1017684641_1 Sprendimas T...
Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
26 Dėl Skujų gatvės pavadinimo suteikimo Eglynų kaime Sistemos Administratorius
Pritarė
27 Dėl Žemuogių gatvės pavadinimo suteikimo Slengių kaime Sistemos Administratorius
Pritarė
28 Dėl Vainočių gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime Sistemos Administratorius
Pritarė
29 Dėl Klišupės gatvės pavadinimo suteikimo Pjaulių kaime Sistemos Administratorius
Pritarė
30 Dėl Laukų gatvės pavadinimo suteikimo Dargužių kaime Sistemos Administratorius
Pritarė
31 Dėl Vienkiemio gatvės pavadinimo suteikimo Šimkų kaime Sistemos Administratorius
Pritarė
32 Dėl Žvyro gatvės pavadinimo suteikimo Pozingių kaime (Nr. 226) 1017684979_1 sprendimas.d...
1017684979_2 planas.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
33 Dėl Stragnų II kaimo Šauklių gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 227) 1017684987_1 sprendimas.d...
1017684987_2 planas.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
34 Dėl Dovilų miestelio Gedimino gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 228) 1017684994_1 sprendimas.d...
1017684994_2 planas.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
35 Dėl patalpų, esančių Klaipėdos g.4, Priekulėje nuomos (Nr. 221) 1017684650_1 sprendimas T...
Sistemos Administratorius
Pritarė
36 Dėl patalpų, esančių Smilgynų g. 2A, Smilgynų k., nuomos konkurso (Nr. 222) 1017684655_1 sprendimas T...
Sistemos Administratorius
Atidėjo
37 Dėl Klaipėdos rajono daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
38 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
Pritarė
39 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 251) 1017686546_1 sprendimas T...
1017686546_SMM duoda auto...
Sistemos Administratorius
Pritarė
40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatinimo veiklos prioritetų 2015-2018 metams nustatymo (Nr. 249) 1017686457_T10-249.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
41 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 239) 1017686358_dėl Gargždų...
1017686358_Gargždų ligo...
Sistemos Administratorius
Pritarė
42 Informacija dėl Gargždų ligoninės sutaupytų lėšų panaudojimo infrastruktūros gerinimui (Nr. 240) 1017686372_T10-240.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
43 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 244) 1017686404_dėl Gargždų...
1017686404_gargždų PSPG...
Sistemos Administratorius
Pritarė
44 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 241) 1017686378_dėl Priekulė...
1017686378_priekulės PSP...
Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
45 Informacija dėl Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro sutaupytų lėšų panaudojimo (Nr. 242) 1017686387_T10-242.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
46 Dėl viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 243) 1017686398_Dėl Paupių P...
1017686398_Paupių PSPC f...
Sistemos Administratorius
Pritarė
47 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. 245) 1017686409_stebėsenos at...
1017686409_sprendimas.doc...
Sistemos Administratorius
Pritarė
48 Dėl pritarimo teikti projekto „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono Savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ paraišką (Nr. 235) 1017686279_Sprendimo proj...
1017686279_T10-235.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
49 Dėl Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plano iki 2020 metų naujos redakcijos papildymo (Nr. 236) 1017686283_2015-05-18 -Ta...
1017686283_2015-05-18 ais...
1017686283_2015-05-11 kel...
Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais
50 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2014-04-24 tarybos sprendimu Nr. T11-205 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašo papildymo (Nr. 238) 1017686351_Dėl Klaipėdo...
1017686351_vertinimo pazy...
Sistemos Administratorius
Pritarė
51 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo, leidimo deklaruoti faktinį komunalinių atliekų surinkimo kiekį iki einamųjų metų pabaigos Sistemos Administratorius
Pritarė
52 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ `Gargždų švara` kategorijos nustatymo pagal viešųjų įstaigų skirstymo į kategorijas kriterijus (Nr. 237) 1017686343_Dėl Klaipėdo...
_T10-237_2.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
53 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. 246) 1017686428_T10-246_1.doc
1017686428_T10-246_2.jpg
1017686428_T10-246_3.jpg
1017686428_T10-246_4.jpg
1017686428_T10-246_5.pdf
1017686428_T10-246_6.pdf
1017686428_T10-246_7.pdf
Sistemos Administratorius
Pritarė
54 Dėl pritarimo Dovilų miestelio bendrojo plano koncepcijai (I variantui) (Nr. 247) 1017686438_Dovilai_K_2_va...
1017686438_Dovilai_K_2_va...
1017686438_Dovilai_K_1_va...
1017686438_Dovilai_K_1_va...
1017686438_Dovilai koncep...
1017686438_Dovilai saviva...
1017686438_sprend-Dovilai...
1017686438_sprend-Dovilai...
Sistemos Administratorius
Pritarė
55 Dėl pritarimo Endriejavo miestelio bendrojo plano koncepcijai (II variantui) (Nr. 248) 1017686441_Endriejavas ko...
1017686441_Endriejavas_K_...
1017686441_Endriejavas_K_...
1017686441_Endriejavas_K_...
1017686441_Endriejavas_K_...
1017686441_Endriejavas sa...
1017686441_sprend-Endriej...
1017686441_sprend-Endriej...
Sistemos Administratorius
Pritarė
56 Dėl didžiausio leistino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (Nr. 256) 1017687014_del etatu 2015...
1017687014_scan0016.pdf
1017687014_aiskinamasis E...
Sistemos Administratorius
Pritarė
57 Informacija dėl reguliaraus vidaus vandens maršruto Dreverna - Juodkrantė - Dreverna palaikymo (Nr. 253) 1017686637_T10-253.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
58 Informacija dėl Kretingalės seniūnijos garažo (Nr. 257) 1017687132_T10-257.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
59 Informacija dėl senojo tilto per Miniją Šernuose (Nr. 258) 1017687134_T10-258.pdf
Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
60 Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. 262) 1017688842_Delegavimas į...
1017688842_Raštas, spren...
Sistemos Administratorius
Pritarė
61 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (Nr. 260) 1017687362_NVO_tarybos_su...
Sistemos Administratorius
Pritarė
62 Dėl vietos veiklos grupės `Pajūrio kraštas` neeilinio visuotinio narių susirinkimo (Nr. 259) 1017687179_VVG_rastas_nee...
1017687179_sprendimas_VVG...
Sistemos Administratorius
Pritarė
63 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingalės ambulatorijos reorganizavimo procedūrų pradžios (Nr. 263) 1017688848_projektas dėl...
Sistemos Administratorius
Pritarė
64 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti Sistemos Administratorius
Pritarė
65 Dėl patalpų, esančių Turgaus g. 6, Priekulėje, nuomos konkurso Sistemos Administratorius
Pritarė
66 Dėl Aido Felikso Palubinsko žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:377; kad. Nr. 5544/0006:419; kad. Nr. 5544/0006:420; kad. Nr. 5544/0006:422), esančių Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo Sistemos Administratorius
Pritarė
67 Informacija dėl valstybinės žemės sklypo planavimo Gargždų mieste, Žemaitės g. 5 (Vaikų biblioteka) Sistemos Administratorius
Priėmė su protokoliniu nutarimu
68 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
Pritarė su siūlymais

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  Susidūrei su korupcija – pranešk Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) arba numeriu 400 008 apie korupcinius teisės pažeidimus Savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose. Užtikrinamas asmens duomenų konfidencialumas.

© Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Cituojant ir kitaip platinant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Sprendimas: IDAMAS

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt ,
tel. (8 46) 211116. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.