KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Vadovų darbotvarkės

  Rugsėjo 16–20 d.

  Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

  PIRMADIENIS

  • 10.30 val. 204  kab. darbo grupės posėdis dėl Metų mokytojo vardo suteikimo (pirmininkauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, dalyvauja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).
  • Konferencija Vilniuje  „Ar reikalinga konkurencija teikiant viešąsias paslaugas?“ (dalyvauja meras Bronius Markauskas, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas).

  ANTRADIENIS

  • 9 val. J. Lankučio viešojoje bibliotekoje projektų valdymo mokymai (dalyvauja meras Bronius Markauskas, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, pavaduotojai Rasa Petrauskienė, Justas Ruškys).

  TREČIADIENIS

  • 8.30 val. 207 kab. Mokinių vežiojimo organizavimo komisijos posėdis (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).
  • 9.30 val. 209 kab. darbo grupės posėdis dėl informacinių ženklų senosioms kapinėms įrengimo sutarties vykdymo (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).
  • 9 val. 201 kab. susitikimas su verslininkų asociacijos „Imperium“ atstovais dėl organizuojamo renginio (dalyvauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas)
  • 9.30 val. 207 kab. pasitarimas dėl 7 maršruto Sendvario seniūnijoje (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Ruškys).
  • 10 val. Savivaldybės salėje Socialinės paramos teikimo komsijos posėdis  (pirmininkauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).
  • 10 val. 201 kab. posėdis dėl Drevernos koncesijos sutarties (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Ruškys).

  • 10.30 val. 201 kab. pasitarimas dėl Ketvergių pagrindinės mokyklos priestato (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, dalyvauja pavaduotojai Rasa Petrauskienė ir Justas Ruškys).

  • 11.00 val. 206 kab. susitikimas su Lietuvos pašto atstovais dėl pašto pokyčių rajone  (dalyvauja meras Bronius Markauskas, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, pavaduotoja Rasa Petrauskienė).

  • 13 val. 207 kab. pasitarimas dėl Pušų ir Lenkviečių gatvių (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, dalyvauja pavaduotojas Justas Ruškys).

  • 13.30 val. 206 kab. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo komisijos posėdis (pirmininkauja meras Bronius Markauskas, dalyvauja mero pavaduotojos Audronė Balnionienė ir Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas).
  • 14 val. 204 kab. Komisijos posėdis dėl Klaipėdos rajono biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo (pirmininkauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).
  • 15.30 val. 206 kab. susitikimas su Klaipėdos krepšinio klubo „Neptūnas“ atstovais dėl bendradarbiavimo (dalyvauja meras Bronius Markauskas, mero pavaduotojos Audronė Balnionienė ir Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas). 

  KETVIRTADIENIS

  • 9 val. 207 kab. komisijos posėdis dėl infrastruktūros įrengimo valstybinėje žemėje  (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Ruškys).
  • 13 val. 207 kab. pasitarimas dėl Kretingalės seniūnijos privažiavimo (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Ruškys).
  • 15 val. 207 kab. Poveikio aplinkai vertinimo komisijos posėdis (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Ruškys).
  • Baltijos jūros regionų forumas Klaipėdoje „Tvari jūrų ekonomika BSSSC: regionai, formuojantys mėlynosios ekonomikos ateitį Baltijos jūros regione“ (dalyvauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas).

  PENKTADIENIS  

  • 9 val. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė, o 13 val. pavaduotojas Justas Ruškys aptaria savaitės darbus su savo kuruojamų skyrių vedėjais.  
  • 11 val. 206 kab. susitikimas su UAB „Vlantana“ vadovybe (dalyvauja meras Bronius Markauskas).
  • 15 val. Savivaldybės salėje susitikimas su pedagogais iš užsienio šalių, atvykusiais pagal ERASMUS programą (dalyvauja meras  Bronius Markauskas)
  • Baltijos jūros regionų forumas Klaipėdoje „Tvari jūrų ekonomika BSSSC: regionai, formuojantys mėlynosios ekonomikos ateitį Baltijos jūros regione“ (dalyvauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas).
  • Konferencija „Piliečių dalyvavimas savivaldoje“ Klaipėdos universitete (dalyvauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas).
  ŠEŠTADIENIS
  • 16 val. 

   Karklės bendruomenės organizuojamoje tradicinė  šventė „Menkinė“ (dalyvauja meras Bronius Markauskas).
  • 17 val. 

   Padėkos vakaras Slengių koplyčioje (dalyvauja meras Bronius Markauskas). 
  ----------------------------------

  Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 16.2 p., turi būti skelbiami:
  Įstaigos vadovo, jo pavaduotojo (-ų), viceministrų, ministerijų kanclerių planuojami susitikimai įstaigoje (posėdžiai ir pasitarimai, jų tikslas, laikas, dalyvaujantys asmenys), kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys (jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną)

    

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-19 11:58:39
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.