KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Veiviržėnų seniūnija

  Seniūnė Edita Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. edita.sluckiene@klaipedos-r.lt.

  Vėžaičių, Endriejavo, Judrėnų, Veiviržėnų seniūnijas prižiūri Roaldas Žiūra − vyriausiasis tyrėjas (grupės vyresnysis) + 3 pareigūnai. Tel. 8 610 11 362, el. paštas roaldas.ziura@policija.lt.

  Atnaujinta seniūnijos Vietos bendruomenių taryba

  Seniūnaičiai:

  Eil. Nr.

  Seniūnaitijos pavadinimas

  Seniūnaičio vardas, pavardė

  Išrinkimo data, kadencijos pabaiga

  Telefono numeris

  1

  Daukšaičių

  Algis Šliaužys

  2017-04-08

  2020-04-08

  8699 12442

  2

  Šalpėnų

  Rasa Šlyžiuvienė

  2017-04-21

  2020-04-21

  8618 85924

  3

  Balsėnų

  Audronė Budvytienė

  2017-04-08

  2020-04-08

  863905204

  4

  Šukaičių

  Stasys Bružas

  2017-04-08

  2020-04-08

  8613 93345

  5

  Skomantų

  Inga Margevičienė

  2017-04-08

  2020-04-08

  8674 17416

  6

  Pėžaičių

  Danutė Uselienė

  2017-04-21

  2020-04-21

  8612 21719

  7

  Veiviržėnų

  Marius Kakta

  2017-04-21

  2020-04-21

  8622 07353

  Veiviržėnų seniūnija įsikūrusi Klaipėdos rajono savivaldybės pietryčių pusėje. Kraštovaizdžio požiūriu tai vienas vaizdingiausių Klaipėdos rajono kampelių, kurio banguotą reljefą raižo vienas didžiausių Minijos intakų – Veiviržo upė ir nuo jos atsišakojantys Šalpės, Šlūžmės, Upitos, Purlės, Judrės ir kiti upeliai. Seniūnija užima 188,09 mplotą, ribojasi su Agluonėnų, Dovilų, Vėžaičių, Endriejavo, Judrėnų ir Švėkšnos seniūnijomis. Dabartinė seniūnijos teritorija administraciniu požiūriu suformuota XX a. 7-ajame dešimtmetyje kaip Veiviržėnų apylinkė.

  Istorija

  Veiviržėnų pavadinimas yra vandenvardinės kilmės, išvedamas iš Veiviržo upės pavadinimo. Problema dėl Veiviržėnų gyvenvietės anksčiausio paminėjimo šaltiniuose iki šiol neišspręsta: tuos, kurie bandė anksčiausią Veiviržėnų pavadinimą datuoti 1467 m., suklaidino vietos prie Veiviržo upės – Veiviržių, kurių žemė 1467 m. užrašyta Žemaičių vyskupo stalo valdoms, egzistavimo faktas. Veiviržėnų kaimo anksčiausias paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose aptinkamas 1511 m.

  Istoriniuose šaltiniuose Veiviržėnų dvaras minimas nuo XV a. 1639 m. pastatyta pirmoji Veiviržėnų katalikų bažnyčia, iš pradžių veikusi Rietavo bažnyčios filijos teise. 1641 m. donacijos privilegijoje  Veiviržėnai pirmą kartą paminėti miesteliu.1754 m. Rietavo seniūno Juozapo Tiškevičiaus rūpesčiu Veiviržėnams suteikta prekybinė privilegija, leidžianti miestelyje sekmadieniais rengti turgus. Nuo 1767 m. Veiviržėnai gavo naują prekybinę privilegiją, suteikusią teisę, be sekmadieninių turgų, rengti per metus 4 prekymečius (muges). Prekybinės privilegijos pagyvino miestelio ūkinę, prekybinę veiklą, skatino jo plėtimąsi.

   

   

  Sugriuvus kelių sankryžoje 1639 m. pastatytai pirmajai bažnyčiai, naujas sklypas bažnyčios statybai parinktas senosiose kapinėse. Nauja medinė bažnyčia pastatyta 1767 m., konsekruota 1775 m. 1795 m. Veiviržėnų bažnyčia tapo parapine. 1800 m. prie bažnyčios pastatyta špitolė, kurioje XIX a. pr. įsikūrė parapinė mokykla.

   1792 m. LDK valdovas Stanislovas Augustas Veiviržėnams suteikė savivaldos privilegiją ir herbą. Nuo 1869 m. veikė rusiška valdinė pradžios mokykla žydų mokykla, žydų sinagoga, katalikų bažnyčia, valsčiaus valdyba valsčiaus teismas, vaistinė , vandens malūnas, kalvių ir kt. dirbtuvėlės, karčema, kelios žydų krautuvėlės. 

  1937 m. Veiviržėnai labai nukentėjo nuo gaisro, liko tik kelios etnografinės sodybos, bažnyčia ir kapinių koplyčia.

   II pasaulinio karo pradžioje buvo subombarduota sinagoga ir keletas sodybų, sušaudyti ar išvežti visi miestelio žydai.

  Pokaryje vyko rezistencinis judėjimas, buvo žudomi ar tremiami nekalti žmonės. Veiviržėnų seniūnijoje iš 38 kaimų buvo ištremti 418 gyventojų. 34 gyventojai mirė tremtyje (Krasnojarsko krašte mirė 25, Irkutsko srityje 1, Komijos ASSR 3, Sverdlovsko srityje 5).

  Nuo 1950 m. Veiviržėnai buvo apylinkės ir susikūrusio „Veiviržos“ kolūkio centras. Miestelyje 1945–1949 m. veikė progimnazija, kuri 1949 –1952 m. reorganizuota į septynmetę mokyklą, o nuo 1952 – į vidurinę. Nuo 1948 m. vėl veikė vaistinė, tik suvalstybinta. Atidarytas vaikų darželis, po metų 25 lovų ligoninė. Pradėjo veikti kultūros namai, biblioteka, pieninė, ambulatorija, lentpjūvė, malūnas.

  Apie herbą

   

  1792 m. LDK valdovas Stanislovas Augustas Veiviržėnams suteikė savivaldos privilegiją ir herbą. Jame pavaizduotas šarvuotas raitelis ant žirgo su užrašu – devizu apačioje: „Tėvynė mūsų turtas, kraujas ir gyvybė“. Herbo simbolika – ant žiro, atgal atsigręžęs kardu ginkluotas raitelis „atspindi susirūpinimą dėl Tėvynės ateities ir supratimą, kad nuo gresiančio pavojaus galima apsiginti tik ginklu“(Valančiūtė J.,2009,p.31).Tai patvirtina ir herbo devizas.

   

  1992 m. liepos 20 d. LR AT Prezidiumas patvirtino pagal Lietuvos Metrikos medžiagą sukurtą Veiviržėnų herbą, miestelio vėliavą.

   

   

  Seniūnijoje veikia Veiviržėnų gimnazijaPašlūžmio pagrindinė ir Skomantų, Pėžaičių pradinės mokyklos, Veiviržėnų vaikų darželis. Dirba keturios bibliotekos, Veiviržėnų kultūros centras ir Šalpėnų kultūros namai. Veiklus jaunimas Veiviržėnuose susibūręs į klubą „Ekipa“, Šalpėnuose – į jaunimo organizaciją.

   Vaizdingos Veiviržėnų apylinkės įtrauktos į Gargždų turizmo informacijos centro organizuotus maršrutus keliaujant automobiliu, dviračiais, plaukiant Veiviržo upe. Veiviržėnus siūloma aplankyti keliaujant „Vakarų Lietuvos dviračių žiedo“ maršrutu po pajūrį ir Vakarų Žemaitiją.

  Tarp vertingiausių archeologinio paveldo objektų – Skomantų, Vyskupiškių, Veiviržėnų (Vilkių), Mockaičių piliakalniai.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Išraiškingumu kraštovaizdyje ir istorinio įprasminimo memorialiniais ženklais išsiskiria Skomantų piliakalnis su viršūnėje 1928 m. pastatytu Kosto Rameikos paminklu Nepriklausomybės 10-mečiui ir Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 5-mečiui pažymėti. 1965 m. papėdėje pastatyta Vytauto Majoro skulptūra „Žemaitis“.

  Iš netolimos praeities istoriškai vertingų vietų paminėtinos: žydų genocido aukų kapavietė Trepkalnyje, Laisvės kovų atmintį žyminčios vietos Veiviržėnuose, partizanų palaikų perlaidojimo kapavietė Veiviržėnų kapinėse.

  Veiviržėnų seniūnija didžiuojasi dviem etnoarchitektūriniais sodybiniais kompleksais: XIX a. vidurio Stasio Rameikos sodyba Eidukuose ir O. Padagienės sodyba Sodų g. Veiviržėnuose.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjo, spaudos darbuotojo, filosofijos daktaro, Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio gimtinėje - Balsėnuose pastatytas stogastulpis (skulpt. V. Savickis).

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-30 11:38:08
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.