KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Gargždų vietos veiklos grupė (VVG)  ASOCIACIJOS GARGŽDŲ MIESTO VVG NARIŲ SĄRAŠAS

  2015 08 04

  Eil. Nr.

  Gargždų miesto VVG nariai

  Įgaliotas atstovas atstovauti organizacijos interesus Gargždų miesto VVG

  1.

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

  Sigitas Karbauskas

  2.

  Asociacija Gargždų miesto bendruomenė

  Ovidijus Jankauskas

  3.

  UAB „Pallva“

  Algirdas Laugalys

  4.

  UAB „Viltira“

  Vilma Tirevičienė

  5.

  UAB „Gargždų banga“

  Agnė Adomaitė

  6.

  Klapėdos raj, automobilų sporto klubas „Žaibas“

  Pavelas Ivanovas

  7.

  V. Kuros  IĮ

  Viktoras Kura

  8.

  M. Pociaus IĮ

  Martynas Pocius

  9.

  UAB „Ekoakademija“

  Loreta Piaulokaitė-Motuzienė

  10.

  UAB „Idmava ir partneriai“

  Vaclovas Macijauskas

  11.

  Asociacija FK AMK

  Darius Uselis

  12.

  MB „Decorol“

  Rimantas Lukošius

  13

  UAB „Edelmeta“

  Remigijus Jancius

  14

  Sporto klubas „Ritmas“

  Linara Gruzdienė

  15

  Gargždų miesto kultūrizmo klubas „Viktorija“

  Virgilijus Skuodas

  16

  UAB Gargždų geležinkelis

  Arūnas Grikšas

  17

  Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Gargždų viltis“

  Rekvita Bagdonienė

  18

  VŠĮ „Revilita

  Vida Gečianė

  19

  Astos Pilipuitienės MB

  Asta Pilipuitienė

  20

  Sporto klubas „Gargždas“

  Ieva Jonušaitė

  21

  UAB Gargždų Pramogos

  Tomas Tamošauskas.

  22

  UAB Antonas Bygg

  Arminas Linkauskas

  23

  UAB Bastilija

  Sigita Stalmokė

  24

  Sporto klubas „Gargždų taškas“

  Matas Bieliauskas

  25

  UAB „Saulės stogas“

  Lidija Laugalienė

  26

  UAB „Germija“

  Viktoras Gilvonauskas

  27

  UAB „Sunsolis“

  Renata Bernotienė

  28

  Labdaros ir paramos fondas „Gargždų rėmėjas“

  Aldas Mockus

  29

  UAB „Aisė“

  Vytautas Čeledinas

  30

  UAB „Lijo“

  Dainius Šatkus

  31

  Klaip. Raj. 2 notarų biuras

  Tadas Kikilas

  32

   

   

   

  ASOCIACIJOS GARGŽDŲ MIESTO VVG VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

   

  Nr.

  Vardas, pavardė

  Amžius

  Atstovaujamas sektorius

  Atstovaujama įstaiga

  1.

  Dalija Šeporaitienė

  61

  Vietos valdžios sektorius

  Klaipėdos raj. saviv. administracija

  2.

  Martynas Pocius (Valdybos pirmininkės pavaduotojas)

  32

  Vietos valdžios sektorius

  Klaipėdos raj. saviv. administracija

  3.

  Andžela Šakinienė

  37

  Vietos valdžios sektorius

  Klaipėdos raj. saviv. administracija

  4.

  Egidijus Preibys

  44

  Vietos valdžios sektorius

  Klaipėdos raj. saviv. administracija

  5.

  Ieva Jonušaitė

  21

  Nevyriausybinis sektorius

  Sporto klubas „Gargždas“

  6.

  Povilas Ivanovas

  26

  Nevyriausybinis sektorius

  Klapėdos raj, automobilų sporto klubas „Žaibas

  7.

  Matas Bieliauskas

  30

  Nevyriausybinis sektorius

  Sporto klubas „Gargždų taškas“

  8.

  Virgilijus Skuodas

  52

  Nevyriausybinis sektorius

  Gargždų miesto kultūrizmo klubas „Viktorija

  9.

  Sigita Stalmokienė

  47

  Vietos verslo sektorius

  UAB „Bastilija“

  10.

  Vilma Tirevičienė (Valdybos pirmininkė)

  51

  Vietos verslo sektorius

  UAB „Viltira“

  11.

  Jolanta Venskutė

  26

  Vietos verslo sektorius

  UAB „Gargždų banga

  12.

  Tomas Tamošauskas

  32

  Vietos verslo sektorius

  UAB Gargždų Pramogos“

        sudaryta remiantis 2015 08 04 vykusio visuotinio narių susirinkimo protokolu

  Įstojimas (narystė) Gargždų miesto VVG

  Naujais asociacijos Gargždų miesto vietos veiklos grupės nariais gali tapti bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės. Nariais gali tapti juridiniai asmenys kurie per pastaruosius metus iki prašymo pateikimo dienos vykdė aktyvią socialinę, ekonominę, kultūrinę veiklą Gargždų miesto teritorijoje. Pateikiant prašymą asociacijos pirmininko vardu, nurodyti atstovaujančio asmens kontaktinius duomenis ir pateikti juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją. Stojamojo įnašo dydis 20 €, metinio įnašo dydis 20 € (nemokamas pirmaisiais narystės metais).

  Gargždų miesto vietos plėtros strategijos rengimas

  INFORMACIJA APIE ASOCIACIJOS GARGŽDŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
  VYKDOMĄ PROJEKTĄ

  Projekto pavadinimas

  „Gargždų miesto vietos  plėtros strategijų rengimas“ (projekto Nr. 08-6.1.-ESFA-T-909-01-0025)

  Projekto vykdytojas

  Asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė

  Projekto partneriai

  -

  Paramos suma

  4 320,00 Eur

  Paramos šaltinis

  Projektas finansuojamas pagal 2014 -2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“

  Projekto vykdytojolėšos

  324,00 Eur

  Projekto vertė

  4 320,00 Eur

  Projekto vykdymo laikas

  Įgyvendinimo pradžia – 2015 m. gruodžio 14 d.
  Įgyvendinimo pabaiga – 2016 m. vasario 10 d.

  Gargždų miesto VVG susitikimas su bendruomene 

  Gargždų miesto vietos veiklos grupė rengia Gargždų miesto vietos plėtros strategiją, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.  Siekdami išsiaiškinti bendruomenės nuomonę apie esamą situaciją socialinės integracijos ir savanorystės srityse Gargždų mieste esančias didžiausias problemas, stiprybes bei pasiūlymus situacijos gerinimui, asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė 2015 metų gruodžio 9 dieną sukvietė visus Gargždų miesto gyventojus, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir valdžios atstovus į susitikimą, kuriame buvo supažindinta su projektų įgyvendinimo taisyklėmis, pasidalinta įžvalgomis. 

  Vietos veiklos grupės kviečiamos teikti vietos plėtros strategijas

  Vidaus reikalų ministerija kviečia 54 Lietuvos miestuose susikūrusias vietos veiklos grupes (VVG) teikti vietos plėtros strategijas, kurių tikslas – pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas. Gargžduose veikiaveikianti asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė, kuri šiuo metu rengia Gargždų mieto vietos plėtros strategiją. Strategija iki jos pateikimo ministerijai turi būti patvirtinta valdybos, pristatyta Klaipėdos regiono plėtros tarybai ir, jei VVG prašo savivaldybės lėšų prisidėjimo strategijai įgyvendinti, strategijos projektui turi pritarti savivaldybės taryba.

  Ministerija kviečia nuo 2016 m. sausio 15 d. iki 2016 m. vasario 15 d. teikti vietos plėtros strategijas.

  Bendri pagal priemonę „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas, gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją“ 2014–2020 metams numatyti asignavimai yra 15,6 mln. eurų.

  Bendruomenės inicijuota vietos plėtra – vienas naujų Europos Sąjungos investicijų panaudojimo ir sanglaudos politikos įgyvendinimo metodų 2014–2020 m. paramos laikotarpiu. Strategijų rengimas, vėliau – jų įgyvendinimas sutelkia vietos bendruomenes, verslą ir vietos valdžią kartu spręsti vietos bendruomenės, gyventojų problemas. Įgyvendinant strategijas bus siekiama pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje, paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas.

   Daugiau informacijos http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos

   

  Asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė

  Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r.

   gargzdu.vvg@gmail.com

  Įmonės kodas 304069872   

  Pirmininkė dr. Loreta Piaulokaitė-Motuzienė tel. 8 604 17 778

  Paskutinis atnaujinimas: 2016-10-04 10:26:35
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.