KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Žvejų krašto tradicijų išsaugojimas, laivadirbystės paveldo ir žvejybos kultūros puoselėjimas atkuriant turizmo reikmėms senovinį kuršių laivą

   

  Tikslas:

  Puoselėti žuvininkystės regiono laivadirbystės paveldą ir žvejybos kultūrą, atstatant turizmo reikmėms senovinį kuršių laivą.

  Uždaviniai:

  1. Populiarinti žvejų verslą ir puoselėti žvejų krašto tradicijas.

  2. Parengti ir įgyvendinti edukacines programas apie žvejų krašto kultūrą ir tradicijas.

  3. Puoselėti žuvininkystės regiono laivadirbystės paveldą, atstatant turizmo reikmėms senovinį kuršių laivą.

  4. Organizuoti kalvystės plenerą J. Gižo etnografinėje sodyboje, senovinio kuršių laivo metalinėms detalėms nukaldinti.

  5. Organizuoti etnografinę ekspediciją senoviniu kuršių laivu, įtraukiant žuvininkystės regiono vaikus ir jaunimą į žvejų krašto kultūros fiksavimą.

  6. Organizuoti konferencijas laivo statymo istoriniam pagrindimui ir žuvininkystės regiono tvarios plėtros pristatymui.

  7. Populiarinti Dreverną, kaip vieną iš svarbiausių žuvininkystės regiono vietovių glaudžiai susijusių su laivadirbystės paveldu ir turizmu.

   

  Planuojami rezultatai:

  1. Suorganizuota konferencija Lietuvos Jūrų muziejuje senovinio kuršių laivo statymo istoriniam – teoriniam pagrindimui;

  2. Pastatytas senovinis 17,41m kuršių laivas;

  3. Išleistas reprezentacinis leidinys apie laivadirbystės tradicijas;

  4. Suorganizuotas kalvystės pleneras metalinėms laivo detalėms nusikaldinti;

  5. Parengta video medžiaga apie laivo statymą;

  6. Suorganizuota etnografinė ekspedicija senoviniu kuršių laivu, įtraukiant žuvininkystės regiono vaikus ir jaunimą į žvejų krašto kultūros fiksavimą;

  7. Projektas pristatytas tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2014“;

  8. Suorganizuota baigiamoji projekto konferencija.

   

  Įgyvendinimo laikotarpis

  2013 m. gegužė – 2014m. spalis

   

  Projekto vertė, Lt

  250 000,00  Lt

   

  Iš jų parama, Lt

  250 000,00  Lt

   

  Paramos šaltinis

  ŽRVVG Klaipėdos rajono iniciatyvos

   

  Kontaktinis asmuo

  Klaipėdos rajono TIC direktorė
  Daiva Buivydienė
  Tel. nr. +370 682 33872
  El. p. daiva
  @klaipedadistrict.lt

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-22 16:25:09
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.