KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Architektūra ir teritorijų planavimas

  Savivaldybės funkcijas teritorijų planavimo, žemėtvarkos ir architektūros srityse vykdo Architektūros ir urbanistikos skyrius.

  Architektūros ir urbanistikos skyrius

  Faksas: (8 46) 45 20 57

  Pareigos

  Vardas, pavardė

  El. paštas

  Kabineto nr.

  Telefonai

  Vedėjas

   

  Gytis Kasperavičius

  gytis.kasperavicius@klaipedos-r.lt

  312

  8 686 02 357
  (8 46) 47 30 60
  175

  Pavaduotoja 

   

  Vaidilutė Boreišienė

  vaidilute.boreisiene@klaipedos-r.lt

  311

  (8 46) 47 30 60
  172

  Pavaduotoja

  Alina Grigaitytė - Dromantienė

  alina.dromantiene@klaipedos-r.lt  

  310

  8 647 52 102
  (8 46) 47 30 60
  175

  Specialistė

   

  Rita Goliakovienė

  rita.goliakoviene@klaipedos-r.lt

  306

  (8 46) 47 30 60
   170

  Vyriausiasis specialistas

  Karolis Litvinas karolis.litvinas@klaipedos-r.lt 310 (8 46) 47 30 60
  177

  Vyriausiasis specialistas

  Kęstutis Vaitiekūnas

  kestutis.vaitiekunas@klaipedos-r.lt 310  (8 46) 47 30 60
  176

  Vyriausioji specialistė

  Jurgita Tamošauskienė

  jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt

  306

  (8 46) 47 30 60
  173

  Specialistė

  Edita Stuopelytė-Dargužienė

  architektura@klaipedos-r.lt

  309

  8 652 84 931
  (8 46) 47 30 60
  174

  Vyresnioji specialistė

  Elena Rumbutienė

  elena.rumbutiene@klaipedos-r.lt

  307

  (8 46) 47 30 60
  240

  Vyresnioji specialistė

  Jelena Makaveckienė

  jelena.makaveckiene@klaipedos-r.lt

  307

  (8 46) 47 30 60
  171

   

  Teikiamos paslaugos ir prašymų formos

  Viešinimas           
  Teritorijų planavimo komisija Teritorijų planavimo dokumentai 

      

  Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas:

  Grafinė dalis:

  Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai

  Gyvenamųjų vietovių tinklas ir socialinė infrastruktūra

  Gamtinis kraštovaizdis, biologinė įvairovė, kultūros ir gamtos paveldas

  Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys

  Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys

  Tekstinė dalis:

  1 2 3 4 5 6 7

  Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas:

  Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentų brėžinys, 1 dalis, 2 dalisAiškinamasis raštas

  Klaipėdos rajono dviračių trąsų specialusis planas:

  Pagrindinis brėžinys, prioritetų ir tipų schema, aiškinamasis raštas 

  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016m. sausio 28d. sprendimu Nr. T11-14 patvirtintas Endriejavo miestelio bendrasis planas:

  Aiškinamasis raštas,  inžinerinės infrastruktūros brėžinys,  kraštovaizdžio tvarkymo brėžinys,  pagrindinis brėžinys M1:2000,  pagrindinis brėžinys M1:5000. 

  Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas:

  Aiškinamasis raštas, esama būklė

  Esama būklė, grafinė dalis

  Aiškinamsis raštas, koncepcija

  Grafinė dalis, koncepcija

  Sprendiniai, tekstinė ir grafinė dalis

  2015 m. veiklos planas

  Vykdomi projektai

  Gargždų miesto daugiabučių gyvenamųjų namų grupių kompleksinio atnaujinimo (modernizavimo) mokslinė metodika ir technologijų taikymo rekomendacijos

  Klaipėdos rajono savivaldybės želdynų sistemos konversijos investicinis projektas

  Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (2008-2016)

  Jungiamojo kelio ruožui šalia magistralinio kelio  A1 Vilnius - Klaipėda nuo Dauparų viaduko iki Jakų žiedo projektiniai pasiūlymai specialiojo plano rengimui

  Klaipėdos rajono mažosios architektūros tipinio dizaino sprendiniai

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-18 09:53:02
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.