KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Žemės ūkio skyriaus teikiamos paslaugos
  1. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams
  (Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
  Prašymo forma
  2. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas
  (Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
  -
  3. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas savivaldybėse
  4. Ūkininko ūkio įregistravimas
  Prašymo forma  (Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
  Prašymo forma  
  5. Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimas
  (Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
  6. Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas
  7. Dalies palūkanų už investicinius kreditus paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas

  8. Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas

  -
  9. Ūkininko ūkio išregistravimas
  (Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
  Prašymo forma
  10. Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

  11. Traktorių savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas

  (Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)

  12. Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas

  13. Ūkininko ūkio duomenų keitimas

   (Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)

  14. Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimo administracinės paslaugos teikimas savivaldybėse   Prašymo forma
  15. Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotos žemės išdavimo administracinės paslaugos teikimas (Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt) Prašymo forma
  16. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra
  (Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
  17. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas, registro duomenų keitimas
  (Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt)
  18. Dalies palūkanų už investicinius kreditus, ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimas
  19. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti apskaitos administravimas 
  20. Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną priėmimas 
  21. Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius priėmimas
  22. Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas, pagal priemonę „Rizikos valdymas" -
  23. Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas,pagal priemonę „Rizikos valdymas"  
  Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-10 15:10:58
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.